Vysvětlení tržní kapitalizace kryptoměnového trhu
Domů
Články
Vysvětlení tržní kapitalizace kryptoměnového trhu

Vysvětlení tržní kapitalizace kryptoměnového trhu

Začátečníci
Zveřejněno Dec 11, 2020Aktualizováno Aug 21, 2022
7m

TL;DR

Tržní kapitalizace se vztahuje jak na akciové trhy, tak i na kryptoměny a blockchainové projekty. Říká nám, jaká je aktuální tržní hodnota dané kryptoměny nebo blockchainové sítě.

Stejně důležitou metrikou je i celková tržní kapitalizace celého kryptoměnového odvětví. V jistém smyslu podle ní můžete odhadnout celkovou hodnotu blockchainového a kryptoměnového odvětví.

 

Úvod

Výpočet tržní kapitalizace kryptoměnového projektu je poměrně snadný. Většina nadšenců srovnává tržní kapitalizace jednotlivých projektů, ale mít přehled o celkovém stavu tohoto odvětví také není k zahození.

Celková hodnota všech kryptoměnových aktiv je mnohem větší než jen hodnota Bitcoinu nebo Etherea, i když jsou to podle individuální tržní kapitalizace dva největší projekty.

Všichni velcí agregátoři kryptoměnových dat udávají i tržní kapitalizaci celého kryptoměnového trhu, takže je snadné mít o této metrice přehled. Co ale znamená a co nám o kryptoměnovém trhu může říct? Pokračujte ve čtení článku.

 

Co je tržní kapitalizace kryptoměny?

Často se označuje jen jako „tržní kapitalizace“ a jde o aktuální tržní hodnotu kryptoměnové sítě. Vypočtete ji vynásobením množství kryptoměnového aktiva v oběhu a ceny za jednotku.

Řekněme, že máme dvě sítě AliceCoin a BobCoin. Celková nabídka sítě AliceCoin je 1 000 coinů a všechny jsou v oběhu. BobCoin je blockchain se systémem Proof of Work, který má v současnosti v oběhu 60 000 coinů a maximální nabídku má 100 000 coinů. Aktuální tržní cena AliceCoinu je 100 USD a cena jednoho BobCoinu je 2 USD. Která kryptoměna má větší tržní kapitalizaci?

Tržní kapitalizace = množství v oběhu × cena

Tržní kapitalizace AliceCoinu = 1 000 × 100 USD = 100 000 USD

Tržní kapitalizace BobCoinu = 60 000 × 2 USD = 120 000 USD

I když je jeden BobCoin 50krát levnější než jeden AliceCoin, hodnota sítě BobCoin je pořád vyšší než hodnota AliceCoinu. Proto je tržní kapitalizace lepším odhadem hodnoty sítě než hodnota jednoho coinu.

 

Co je celková tržní kapitalizace kryptoměn?

Celková tržní kapitalizace ukazuje celkovou hodnotu Bitcoinu, altcoinů, stablecoinů, tokenů a všech dalších kryptoměnových aktiv dohromady. Tato metrika ukazuje celkovou velikost kryptoměnového trhu, a proto je podle mnohých velmi důležitá.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn od roku 2013. Zdroj: CoinmarketCap.

Vzhledem k relativně vysoké volatilitě kryptoměnových trhů tato hodnota často a hodně kolísá. Během prvních šesti a půl let existence kryptoměn nepřekročila jejich tržní kapitalizace 20 miliard dolarů. Při bitcoinové horečce dosáhla v roce 2018 na 770 miliard dolarů a pár let na to překročila i bilionovou hranici.

 

Proč na celkové tržní kapitalizaci kryptoměn záleží?

Celková tržní kapitalizace kryptoměn se často používá v porovnáních s jinými sektory v širším ekonomickém kontextu. Mnoho analytiků například často srovnává celkovou tržní kapitalizaci kryptoměn s tržní kapitalizací cenných kovů nebo akcií. 

Proč to dělají? Mohou získat hrubý odhad, kam může kryptoměnový trh v následujících letech a desetiletích růst. 

Nikdo ale nezná nejlepší způsob, jak odhadnout hodnotu kryptoměn a blockchainových projektů. Tato srovnání mohou být užitečná, ale nesmíte jim slepě věřit.

Srovnávání různých finančních trhů je často zbytečné. Různá odvětví přitahují různé typy investorů. Obchodníci s akciemi a devízami nebo spekulanti s drahými kovy automaticky nepřejdou na kryptoměny. Kryptoměny jsou novou a prosperující třídou aktiv a měli byste k nim tak i přistupovat. 

 

Proč může být celková tržní kapitalizace kryptoměn zavádějící?

Finanční rozhodnutí na základě celkové tržní kapitalizace kryptoměn mohou být zavádějící z mnoha různých důvodů.

Nejdřív je důležité mít jistotu, že každý jednotlivý projekt je správně tržně oceněn. Ocenění se provádí tak, že vezmete údaj o zásobě a vynásobíte ho cenou za aktivum. 

Získat správné informace o nabídce ale není jen tak. A pokud máte nesprávná data, jakékoli další výpočty jsou automaticky nesprávné.

A za druhé je možné s tržní kapitalizací některých projektů manipulovat. Některé projekty to dělají kvůli falešnému pocitu bezpečí a hodnotě. Sledovat celkovou tržní kapitalizaci, aniž byste se zamysleli nad tím, co to vlastně znamená, může vést k potenciálně škodlivým finančním rozhodnutím.

Celková tržní kapitalizace je koneckonců pouhé číslo, které představuje určitý časový okamžik. Dnes může být devíticiferná, příští týden deseticiferná a za 6 měsíců osmiciferná. Je to jen snímek konkrétní chvíle v kryptoměnovém odvětví.

 

Zředěná tržní kapitalizace kryptoměn

Tržní kapitalizaci můžete vypočítat různými způsoby. Jeden ze způsobů, jak získat odhad budoucí hodnoty sítě, se nazývá zředěná tržní kapitalizace. Pojďme se podívat, o co jde.

Pojem „zředěná tržní kapitalizace“ pochází z akciového trhu. Na akciovém trhu tato hodnota představuje hodnotu společnosti, kdyby se všechny akciové opce realizovaly najednou a kdyby byly všechny cenné papíry převedeny na akcie.

Zároveň je důležité sledovat i aktuální a budoucí nabídku kryptoměny. Ne všechny kryptoměny, tokeny a aktiva mají aktuálně k dispozici celou svou nabídku.

Například víme, že maximální počet bitcoinů je 21 milionů. Dnes je v oběhu asi 19 000 milionů bitcoinů. To při hodnotě kolem 50 000 USD za BTC odpovídá tržní hodnotě ve výši necelý jedné miliardy dolarů.

Zředěná tržní kapitalizace by místo aktuální zásoby počítala s maximální nabídkou Bitcoinu. Vzali bychom tedy 21 milionů a vynásobili je 50 000 USD za BTC. Výsledkem je zředěná tržní kapitalizace Bitcoinu, která odpovídá asi 1,05 miliardy USD.

Stejný koncept je možné uplatnit i u jiných kryptoměnových aktiv na trhu. Zředěná tržní kapitalizace jednoduše vezme aktuální cenu aktiva a vynásobí ji maximální zásobou, co kdy bude v oběhu. Vzhledem k tomu, jak ceny těchto aktiv kolísají, nejde vůbec o přesnou metriku. I tak vám ale může pomoct určit, jestli je aktivum podhodnocené nebo nadhodnocené.

 

Deflační tokeny

U mnoha kryptoměn se jejich množství v oběhu bude v průběhu let zvyšovat. U těchto kryptoměn bude zředěná tržní kapitalizace vyšší než dnes, i když se cena nezmění.

Na druhou stranu existují i deflační tokeny, které se aktivně snaží svou nabídku snižovat. Toho je možné dosáhnout různými způsoby. Jedním z nich je proces zvaný pálení. To snižuje budoucí maximální nabídku daného aktiva. 

Když se hodnota aktiva v průběhu času nezvyšuje a jeho nabídka klesá, jeho zředěná tržní kapitalizace bude za pár let nižší, než je dnes.

Ukážeme si to na příkladu. Aktuální maximální nabídka BurnCoinu je 20 milionů tokenů při ceně 1 USD za token. Jeho tým se ale rozhodl odkoupit z trhu zpátky tokeny a spálit je, čímž maximální zásobu BurnCoinu sníží na 18 milionů tokenů.

Po oznámení, že dojde ke spálení coinů, zůstala jeho cena na 1 USD. Když víme, že v budoucnosti dojde ke spálení tokenů, můžeme zředěnou tržní kapitalizaci spočítat následovně:

18 milionů burncoinů × 1 USD = 18 milionů USD

Tržní kapitalizace před spálením:

20 milionů burncoinů × 1 USD = 20 milionů USD

 

V tomto případě je zředěná tržní kapitalizace ve skutečnosti nižší než ta aktuální. Mezi oznámením o pálení a samotným spálením se ale může stát ještě spousta věcí. 

I po spálení může cena stoupnout nebo klesnout. Zředěná tržní kapitalizace není přesná metrika a v případě aktivního pálení už vůbec ne. Můžete na ni nahlížet jako na určitý snímek trhu, stejně jako u aktuální tržní kapitalizace, ale je to snímek, který se snaží odhadnout budoucí hodnotu. 

 

Závěrem

Tržní kapitalizace kryptoměn je jedna ze základních metrik, které je třeba sledovat. Znázorňuje příliv a odliv hodnoty v celém kryptoměnovém odvětví. Může vám také pomoci rozlišit mezi tím, jak vypadá současnost a jak může zředěná tržní kapitalizace vypadat v budoucnu.

Zároveň je ale důležité brát ohled i na jiné metriky. Tržní kapitalizace je jen jeden dílek skládačky. Než přijmete nějaké finanční rozhodnutí, měli byste zvážit i další aspekty tohoto odvětví.