Обяснение на пазарната капитализация на криптовалутата
Начало
Статии
Обяснение на пазарната капитализация на криптовалутата

Обяснение на пазарната капитализация на криптовалутата

Начинаещ
Публикувано Dec 11, 2020Актуализирано Aug 21, 2022
7m

Резюме

Пазарната капитализация се отнася точно толкова за фондовите пазари, колкото и за криптовалутите и за блокчейн проекти. Дава ни текущата пазарна стойност на дадена криптовалута или блокчейн мрежа.

Общата пазарна капитализация на цялата индустрия за криптовалути е също точно толкова важен показател. В известен смисъл тя може да бъде използвана като оценка на кумулативната стойност на блокчейна и индустрията за криптовалута.

 

Въведение

Изчисляването на пазарната капитализация на даден проект за криптовалута е относително лесно. Въпреки че повечето ентусиасти биха сравнявали пазарната капитализация на отделни проекти, това също така може да бъде полезно и за проследяване на по-цялостната картина.

Общата стойност на всички крипто активи е много по-голяма, отколкото стойността само на Биткойн или Ethereum, въпреки че това са двата най-големи проекта, оценени по тяхната пазарна капитализация.

Всички водещи системи за събиране на данни за криптовалута отчитат общата пазарна капитализацията на криптовалутите, което прави проследяването на този показател сравнително лесно. Но какво означава това и какво ни казва за пазара? Нека прочетем нататък.

 

Какво е пазарната капитализация на криптовалутата?

Често наричана „market cap“, пазарната капитализация на криптовалутата е текущата стойност на дадена мрежа за криптовалута. Изчислява се като предлагането в обращение на даден крипто актив се умножи по цената на отделна единица.

И така, да приемем, че имаме две мрежи – AliceCoin и BobCoin. Общото предлагане на AliceCoin е 1000 единици криптовалута и всичките са в обращение. BobCoin е верига с доказателство за работа, от която в момента в обращение са 60 000 единици криптовалута от максимално предлагане от 100 000. Понастоящем пазарната цена на AliceCoin е 100 долара, докато цената на BobCoin е 2 долара. Коя криптовлута има по-голяма пазарна капитализация?

Пазарна капитализация = предлагане в обращение × цена

Пазарната капитализация на AliceCoin = 1000 × 100 долара = 100 000 долара

Пазарната капитализация на BobCoin = 60 000 × 2 долара = 120 000 долара

Въпреки че един BobCoin е 50 пъти по-евтин от един AliceCoin, стойността на мрежата на BobCoin все пак е по-висока от стойността на AliceCoin. Ето защо пазарната капитализация е по-добър начин да се оцени стойността на дадена мрежа, отколкото цената на отделна единица криптовалута.

 

Каква е общата пазарна капитализация на криптовалутите?

Общата пазарна капитализация обрисува стойността на биткойн, алткойни, стейбълкойни, токени и всички останали крипто активи на пазара заедно. Много хора приемат този показател за важен, тъй като показва размера на индустрията като цяло.
Обща пазарна капитализация на криптовалутите от 2013 г. насам. Източник: CoinmarketCap.

Поради сравнително високата волатилност на пазарите за криптовалута има тенденция стойностите да се променят значително. През първите шест и половина години от съществуването на криптовалутите общата пазарна капитализация на криптовалутите не е надминавала 20 милиарда долара. След последния пик от 770 милиарда долара през 2018 г. тя се колебае със стотици милиарди.

 

Защо е важна общата пазарна капитализация на криптовалутите?

Общата пазарна капитализация на криптовалутите често пъти се използва като база за сравнение с други сектори в по-общата икономика. Например много анализатори често пъти сравняват общата пазарна капитализация на криптовалутите с пазарната капитализация на ценни метали и акции. 

Защо правят това? Защото това може да им даде груба оценка за това доколко може да се разрасне пазара за криптовалути в следващите години и десетилетия. 

Все пак никой не знае кой е най-добрият начин да се оцени стойността на криптовалутите и блокчейн проектите. Такива сравнения могат да бъдат полезни, но не трябва да им се доверявате сляпо.

Сравняването на различни финансови пазари често пъти е напразно усилие. Различните индустрии привличат различен тип инвеститори. Криптовалутата няма автоматично да привлече хора, които търгуват на стоковата борса, извършват търговия с валута или с благородни метали. Криптовалутите са нов и процъфтяващ клас активи и отношението към тях трябва да е като към такива. 

 

Защо общата пазарна капитализация на криптовалутата може да бъде подвеждаща?

Вземането на финансови решения на основата на общата пазарна капитализация на криптовалутите може да бъде подвеждащо поради множество различни причини.

Първата задача е да се определи правилно пазарната стойност за всеки проект поотделно. Това се постига, като цифрите на предлагането се умножат по цената на актива. 

Но може да е трудно да се определи правилната информация за предлагането. Ако данните са грешни, всякакви по-нататъшни изчисления не биха били валидни.

Освен това може да е възможно пазарната капитализация на определи проекти да бъде манипулирана. При някой проекти това се прави, за да се създаде фалшиво усещане за сигурност. Разглеждането на общата пазарна капитализация, без да поставяте под съмнение какво всъщност означава, ще доведе до потенциално вредни финансови решения.

В крайна сметка общата пазарна капитализация е просто едно число, което представя определен момент във времето. Може да показва девет цифри днес, десет след седмица, а след 6 месеца - осем. Тя представлява само една моментна картина на крипто индустрията в определен период от време.

 

Разредена пазарна капитализация

Има различни начини за изчисляване на пазарната капитализация. Един начин да бъде оценена бъдещата стойност на дадена мрежа се нарича разредена пазарна капитализация. Нека видим какво е това.

Терминът „разредена пазарна капитализация“ идва от фондовия пазар. В този сектор стойността представлява оценката на дадена компания, ако всички опции за акциите бъдат изпълнени и всички ценни книжа са обърнати в акции.

Също така е от съществено значение да бъдат взети предвид текущото и бъдещето предлагане на даден актив. Не всички криптовалути, токени и активи разполагат с цялото си предлагане в даден момент.

Например знаем, че ще има максимум 21 милиона биткойна. Към днешна дата има 18,505 биткойна в обращение. Това се равнява на пазарна капитализация от приблизително 195,2 милиарда долара, при цена от около 10 550 долара за един BTC.

Вместо това при изчисляването на пазарната капитализация ще се вземе предвид размерът на максималното предлагане на биткойн. Така взимаме 21 милиона и ги умножаваме по настоящата цена на биткойна, която е 10 550 долара. Резултатът от това изчисление е разредената пазарна капитализация на биткойн, която е равна на около 221,5 милиарда долара.

Същото може да бъде приложено за всички крипто активи на пазара. Разредената пазарна капитализация просто взема текущата цена на актива и я умножава по максималното предлагане, което може изобщо някога да бъде в обращение. Имайки предвид колко се колебаят цените на тези активи, това по никакъв начин не е точен показател. И все пак може да помогне да се определи дали даден актив е надценен или подценен.

 

Дефлационни токени

При много криптовалути се наблюдава увеличение в тяхното предлагане в обращение през годините. В такива случаи разредената пазарна капитализация ще бъде по-висока, отколкото е към днешна дата, дори и цената да остане същата.

В същото време съществуват дефлационни токени, които активно се стремят да намалят предлагането си. Това може да бъде направено по различни начини, единият от които е чрез процес, известен като изгаряне на криптовалута. Това помага да бъде намалено бъдещото максималното предлагане на съответния актив. 

Ако стойността на актива не се покачи във времето, а предлагането му продължи да намалява, разредената му пазарна капитализация години по-късно може да е по-ниска, отколкото е днес.

Нека да дадем пример: BurnCoin в момента има максимално предлагане от 20 милиона токени на цена от 1 долар за единица криптовалута. Но екипът решава да купи обратно токени и да ги изгори, като по този начин намалява максималното предлагане на 18 милиона BurnCoin.

След обявяването на изгарянето на единиците криптовалута, цената на BurnCoin се задържа на 1 долар за единица. Като знаем, че единиците криптовалута ще бъдат изгорени, можем да изчислим разредената пазарна капитализация по следния начин:

18 милиона BurnCoin x 1 долар = 18 милиона долара

Все пак, когато не е обявено, че изгарянето на единици криптовалута ще се случи, пазарната капитализация ще е:

20 милиона BurnCoin x 1 долар = 20 милиона долара

 

В този случай разредената пазарна капитализация е по-ниска от настоящата. Имайки предвид горепосочения пример, има много неща, които могат да се случат в периода между действителното изгаряне и обявяването, че единиците криптовалута ще бъдат изгорени. 

Дори и след изгарянето цените могат да тръгнат нагоре или надолу. Разредената пазарна капитализация, особено за дефлационни токени с активно изгаряне на криптовалута, далеч не е точен показател. Подобно на текущата пазарна капитализация можете да го разглеждате като моментна картина – само че моментна картина, която се опитва да оцени стойността в бъдеще. 

 

Заключителни мисли

Пазарната капитализация на криптовалутата е един от основните показатели, които трябва да се наблюдават. Той показва възходите и спадовете в стойностите на цялата индустрия за криптовалута. Също така може да бъде полезен за отчитане на разликата между това, което се отчита сега, и това, което може да представлява разредената пазарна капитализация в бъдеще.

Важно е също да се вземат предвид и други показатели. Пазарната капитализация е само една част от пъзела. Има други аспекти на индустрията, които трябва да бъдат проучени, преди да бъдат поети каквито и да е финансови ангажименти.