Wyjaśnienie Kapitalizacji Rynkowej Kryptowalut
Strona GłównaArtykuły

Wyjaśnienie Kapitalizacji Rynkowej Kryptowalut

Początkujący
5d ago
6m

TL;DR

Kapitalizacja rynkowa dotyczy zarówno rynków akcji, jak i kryptowalut oraz projektów blockchain. Informuje nas o aktualnej wartości rynkowej danej kryptowaluty lub sieci blockchain.

Równie ważnym wskaźnikiem jest całkowita kapitalizacja rynkowa branży kryptowalut. W pewnym sensie można ją wykorzystać do oszacowania skumulowanej wartości branży blockchain i kryptowalut.

 

Wprowadzenie

Obliczenie kapitalizacji rynkowej projektu kryptowalutowego jest stosunkowo proste. Chociaż większość entuzjastów porówna kapitalizację rynkową poszczególnych projektów, przydatne może być również śledzenie szerszego zakresu danych.

Całkowita wartość wszystkich krypto aktywów jest znacznie większa niż tylko Bitcoina lub Ethereum, mimo że są to dwa największe projekty według ich indywidualnej kapitalizacji rynkowej.

Wszystkie najlepsze agregatory danych o kryptowalutach raportują całkowitą kapitalizację rynkową kryptowalut, dzięki czemu stosunkowo łatwo jest śledzić te informacje. Ale co to oznacza i co może nam powiedzieć o rynku? Dowiedz się więcej, czytając dalej.

 

Jaka jest kapitalizacja rynkowa kryptowalut?

Kapitalizacja rynkowa to aktualna wartość rynkowa sieci kryptowalut. Jest obliczana poprzez pomnożenie podaży kryptowaluty w obiegu przez cenę pojedynczej jednostki.

Powiedzmy, że mamy dwie sieci, AliceCoin i BobCoin. AliceCoin ma w sumie 1,000 monet i wszystkie są w obiegu. BobCoin to łańcuch Proof of Work, w którym obecnie znajduje się 60,000 z maksymalnej podaży 100,000 monet. Obecna cena rynkowa AliceCoin to $100, a BobCoin to $2. Która moneta ma większą kapitalizację rynkową?

Kapitalizacja rynkowa = podaż w obiegu × cena

Kapitalizacja rynkowa AliceCoin = 1,000 × $100 = $100,000

Kapitalizacja rynkowa BobCoin = 60,000 × $2 = $120,000

Mimo że jeden BobCoin jest 50 razy tańszy niż jeden AliceCoin, wartość sieci BobCoin jest nadal wyższa niż wartość AliceCoin. Dlatego kapitalizacja rynkowa jest lepszym oszacowaniem wartości sieci niż po prostu cena pojedynczej monety.

 

Jaka jest całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut?

Całkowita kapitalizacja rynkowa przedstawia łączną wartość bitcoinów, altcoinów, stablecoinów, tokenów i wszystkich innych krypto aktywów na rynku. Ten wskaźnik jest uważany przez wielu za ważny, ponieważ wskazuje wielkość branży jako całości.

Całkowita kapitalizacja rynkowa krypto od 2013 r. Źródło: CoinMarketCap.

Ze względu na stosunkowo dużą zmienność rynków kryptowalut, wartości mają tendencję do dużych fluktuacji. W ciągu pierwszych sześciu i pół roku istnienia kryptowalut łączna kapitalizacja rynkowa nigdy nie przekroczyła $20 miliardów. Od ostatniego szczytu, który wyniósł $770 miliardów w 2018 roku, wahała się w setkach miliardów.

 

Dlaczego całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut ma znaczenie?

Łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut jest często wykorzystywana jako podstawa do porównań z innymi sektorami w szerszej gospodarce. Na przykład wielu analityków często porównuje całkowitą kapitalizację rynkową kryptowalut z kapitalizacją rynkową metali szlachetnych lub akcji. 

Dlaczego mieliby to robić? Cóż, może dać im to oszacowanie, ile jeszcze całkowity rynek kryptowalut może wzrosnąć w następnych latach i dziesięcioleciach. 

Jednak nikt nie zna najlepszego sposobu szacowania wyceny kryptowalut i projektów blockchain. Te porównania mogą być przydatne, ale nie należy im ślepo ufać.

Porównywanie różnych rynków finansowych jest często daremnym wysiłkiem. Różne branże przyciągają odmiennych inwestorów. Kryptowaluty nie spodobają się automatycznie traderom akcyjnym, handlowcom walutowym ani spekulantom metali szlachetnych. Kryptowaluty to nowa i kwitnąca klasa aktywów, i tak należy je traktować 

 

Dlaczego całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut może wprowadzać w błąd?

Podejmowanie decyzji finansowych w oparciu o całkowitą kapitalizację rynkową kryptowalut może być mylące z wielu różnych powodów.

Pierwszym zadaniem jest zapewnienie prawidłowej wyceny rynkowej dla każdego projektu indywidualnie. W tym celu należy wziąć dane dotyczące podaży i pomnożyć je przez cenę jednego zasobu. 

Jednak określenie prawidłowych informacji o podaży może być trudne. Jeśli te dane są nieprawidłowe, wszelkie dalsze obliczenia również zostaną automatycznie unieważnione.

Po drugie, istnieje możliwość manipulowania kapitalizacją rynkową niektórych projektów. Czasem projekty robią to, aby stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa i wartości. Wpatrywanie się w całkowitą kapitalizację rynkową bez zastanawiania się, co ona właściwie oznacza, doprowadzi do potencjalnie szkodliwych decyzji finansowych.

Ostatecznie łączna kapitalizacja rynkowa jest jedynie liczbą reprezentującą określony moment w czasie. Może przedstawiać dziewięć wyników z dnia dzisiejszego, dziesięć z przyszłego tygodnia i osiem w ciągu sześciu miesięcy. Stanowi jedynie snapshot ówczesnej branży kryptowalut.

 

Pełna kapitalizacja rynku kryptowalut w przyszłości (diluted)

Istnieje wiele sposobów obliczania kapitalizacji rynkowej. Jednym ze sposobów oszacowania przyszłej wartości sieci jest kapitalizacja rynkowa diluted. Sprawdźmy, czym tak właściwie jest.

Termin „kapitalizacja rynkowa diluted” pochodzi z giełdy. W tym sektorze liczba ta przedstawia wycenę firmy, jeśli wszystkie opcje na akcje zostałyby wykonane, a wszystkie papiery wartościowe zamienione na akcje.

Ważne jest również, aby pamiętać o bieżącej i przyszłej podaży zasobu krypto. Nie wszystkie kryptowaluty, tokeny i aktywa mają obecnie dostępną podaż całościową.

Dla przykładu, wiemy, że będzie maksymalnie 21 milionów bitcoinów. Obecnie w obiegu jest 18.505 milionów bitcoinów. Odpowiada to kapitalizacji rynkowej w przybliżeniu $195,2 miliardów przy cenie około $10,550 za BTC.

Obliczenie rozwodnionej kapitalizacji rynkowej uwzględniłoby, zamiast tego, maksymalną podaż Bitcoina. W związku z tym bierzemy 21 milionów i mnożymy je przez aktualną cenę BTC wynoszącą $10,550. Wynikiem tej sumy jest kapitalizacja rynkowa diluted Bitcoina, która wynosi około $221.5 miliarda.

Tę samą koncepcję można zastosować do wszystkich innych aktywów krypto na rynku. Kapitalizacja rynkowa diluted po prostu bierze aktualną cenę aktywa i mnoży ją przez maksymalną podaż, jaka kiedykolwiek mogłaby być w obiegu. Biorąc pod uwagę, jak będą się zmieniać ceny tych aktywów, w żadnym wypadku nie jest to dokładny wskaźnik. Mimo to jest w stanie pomóc nam określić, czy aktywo może być niedowartościowane lub przeszacowane w wartości.

 

Tokeny deflacyjne

Wiele kryptowalut odnotuje wzrost podaży w obiegu z biegiem lat. W takich przypadkach kapitalizacja rynkowa diluted kryptowalut będzie wyższa niż obecnie, nawet jeśli cena pozostanie taka sama.

Jednocześnie pojawiają się tokeny deflacyjne, które próbują aktywnie zmniejszyć ich podaż. Można to zrobić na różne sposoby, z których jeden to proces zwany wypalaniem monet. Pomaga to zmniejszyć przyszłą maksymalną podaż tego aktywa. 

Jeśli wartość aktywa nie rośnie w czasie, a podaż stale spada, jego kapitalizacja rynkowa diluted w przyszłości może być niższa niż obecnie.

Dla przykładu: BurnCoin posiada obecnie maksymalną podaż 20 milionów tokenów w cenie $1 za monetę. Ale zespół postanawia odkupić tokeny z rynku i spalić je, zmniejszając maksymalną podaż do 18 milionów BurnCoin.

Po ogłoszeniu wypalenia monety cena BurnCoin pozostaje na poziomie $1. Wiedząc, że monety zostaną wypalone w przyszłości, możemy obliczyć kapitalizację rynkową diluted jako:

18 milionów BurnCoin x $1 = $18 milionów

Jednak po ogłoszeniu wypalenia monety kapitalizacja rynkowa wynosi:

20 milionów BurnCoin x $1 = $20 milionów

 

W tym przypadku kapitalizacja rynkowa diluted jest w rzeczywistości niższa niż obecna. Mając na uwadze powyższy przykład, wiele może się wydarzyć w okresie między ogłoszeniem a faktycznym spaleniem monety. 

Nawet po spaleniu cena może nadal rosnąć lub spadać. Kapitalizacja rynkowa diluted, zwłaszcza w przypadku tokenów deflacyjnych z aktywnymi monetami spalonymi, jest daleka od dokładnej miary. Można o tym myśleć jak o snapshocie, podobnie jak o obecnej kapitalizacji rynkowej – ale jest to snapshot, który próbuje oszacować przyszłą wartość. 

 

Przemyślenia końcowe

Kapitalizacja rynkowa kryptowalut jest jednym z najważniejszych wskaźników, które należy obserwować. Przedstawia przypływy i odpływy wyceny całej branży kryptowalut. Przydatne może być również rozróżnienie między tym, co jest obecnie raportowane, a tym, jaka może być kapitalizacja rynkowa diluted.

Jednocześnie ważne jest, aby wziąć pod uwagę również inne dane. Kapitalizacja rynkowa to tylko jeden element układanki. Istnieją inne aspekty branży, które należy zbadać przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Aby dowiedzieć się więcej o BTC, ETH, XRP, BCH, ADA i innych najlepszych monetach rynkowych, sprawdź nasza platformę pytań i odpowiedzi Zapytaj Akademię.