Kas ir tokenomika, un kāpēc tai ir nozīme?
Sākums
Raksti
Kas ir tokenomika, un kāpēc tai ir nozīme?

Kas ir tokenomika, un kāpēc tai ir nozīme?

Iesācējiem
Publicēts Aug 4, 2022Atjaunināts Sep 23, 2022
8m

Īsumā

Tokenomika ir termins, kas aptver tokena ekonomiku. Tas raksturo faktorus, kas ietekmē tokena izmantošanu un vērtību, tai skaitā (bet ne tikai) tokena izveidi un izplatīšanu, piedāvājumu un pieprasījumu, motivācijas mehānismus un tokenu dedzināšanas grafikus. Kriptovalūtu projektu panākumus lielā mērā nosaka kvalitatīva tokenomika. Investoriem un ieinteresētajām personām ir svarīgi izvērtēt projekta tokenomiku pirms pieņemt lēmumu par savu līdzdalību.

Ievads 

Termins "tokenomika", kuru veido vārdi "tokens" un "ekonomika", ir galvenā sastāvdaļa kriptovalūtu projekta fundamentālajā izpētē. Vērtējot blokķēdes projekta nākotnes perspektīvas, izšķirīga nozīme ir ne vien projekta tehniskajai dokumentācijai un informācijai par projekta veidotājiem, plāniem un kopienas izaugsmi, bet arī tokenomikai. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību ilgtermiņā, kriptovalūtu projektiem ir rūpīgi jāattiecas pret savas tokenomikas izstrādi.

Īss ieskats tokenomikā 

Blokķēdes projektu tokenomikas noteikumu centrā ir tokenu izmantošana, lai motivētu vai demotivētu noteiktu lietotājus veikt dažādas darbības. Tas līdzinās procesam, kādā centrālā banka drukā naudu un ievieš monetāro politiku, lai motivētu vai demotivētu tērēt, aizdot, uzkrāt un pārvietot naudu. Ņem vērā, ka vārds "tokens" šajā gadījumā ietver gan kriptovalūtas, gan tokenus. Šo abu jēdzienu atšķirības ir raksturotas šeit. Atšķirībā no bezseguma valūtām, tokenomikas noteikumi tiek ieviesti, izmantojot kodu, un tie ir pārskatāmi, paredzami un grūti maināmi.

Kā piemēru apskatīsim Bitcoin. Bitcoin kopējais apjoms ir iepriekš noteikts – 21 miljons vienību. Bitcoin valūta tiek izgatavota un laista apgrozībā, izmantojot ieguvi. Ieguvēji saņem Bitcoin atlīdzībā par bloka izgatavošanu, kas notiek vidēji reizi 10 minūtēs. 

Šī t. s. bloka atlīdzība ik pēc 210 000 bloku tiek sadalīta uz pusēm. Atbilstoši šim grafikam pusdale notiek reizi četros gados. Kopš 2009. gada 3. janvāra, kad Bitcoin tīklā tika izgatavots pirmais jeb sākotnējais bloks, bloka atlīdzība ir tikusi trīs reizes samazināta uz pusi – no 50 BTC uz 25 BTC, tad uz 12,5 BTC un, visbeidzot, uz 6,25 BTC.

Pamatojoties uz šiem noteikumiem, var viegli aprēķināt, ka 2022. gadā tiks iegūti aptuveni 328 500 Bitcoin (izdalot kopējo minūšu skaitu gadā ar 10, jo bloks tiek iegūts vidēji ik pēc 10 minūtēm, un pēc tam pareizinot rezultātu ar 6,25, jo par katru bloku atlīdzībā tiek piešķirti 6,25 BTC). Līdz ar to bitcoin skaitu, kas katru gadu tiks iegūti, ir iespējams prognozēt, un ir paredzams, ka pēdējais Bitcoin tiks iegūts aptuveni 2140. gadā.

Bitcoin tokenomika ietver arī darījumu komisijas maksu sistēmu  – tās ieguvēji saņems, kad tiks apstiprināts jauns bloks. Komisijas maksa palielinās, pieaugot darījumu apjomam un tīkla noslogojumam. Tas palīdz novērst krāpnieciskus darījumus un motivē ieguvējus turpināt validēt darījumus arī tad, ja bloka atlīdzības turpina samazināties. 

Īsumā – Bitcoin tokenomika ir vienlaikus vienkārša un ģeniāla. Viss ir pārskatāms un paredzams. Ar Bitcoin saistītie motivācijas instrumenti nodrošina tīkla dalībniekiem atlīdzību, lai saglabātu tīkla stabilitāti un veicinātu kriptovalūtas vērtību. 

Tokenomikas pamata elementi

Visaptverošais termins "tokenomika", kas aptver plašu klāstu faktoru, kuri ietekmē kriptovalūtas vērtību, primāri attiecas uz projekta autoru izstrādāto kriptovalūtas ekonomikas stuktūru. Tālāk ir sniegti daži no svarīgākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, vērtējot kriptovalūtas tokenomiku. 

Tokena piedāvājums jeb apjoms

Piedāvājums un pieprasījums ir primārie faktori, kas ietekmē jebkuras preces vai pakalpojuma cenu. Tas attiecas arī uz kriptovalūtām. Ir vairāki būtiski rādītāji, kas mēra tokena piedāvājumu. 

Pirmais no tiem ir maksimālais skaits. Tas nozīmē, ka kriptovalūtas pastāvēšanas laikam ir ieprogrammēts maksimālais tokenu skaits. Bitcoin maksimālais skaits ir 21 miljons vienību. Litecoin maksimālais apjoms ir 84 miljoni vienību, bet BNB – 200 miljoni.

Dažiem tokeniem nav maksimālā skaita ierobežojuma. Ethereum tīklā ar katru gadu palielinās ether daudzums. Stabilajām kriptovalūtām (piemēram, USDT, USD Coin (USDC) un Binance USD (BUSD)) nav maksimālā skaita ierobežojuma, jo tās tiek izdotas, pamatojoties uz rezervēm, kas tiek izmantotas kā šo kriptovalūtu nodrošinājums. Teorētiski šo kriptovalūtu skaits var neierobežoti palielināties. Dogecoin un Polkadot ir vēl divas kriptovalūtas, kuru maksimālais daudzums nav ierobežots.

Otrs rādītājs ir daudzums apgrozībā, kas attiecas uz tokenu skaitu, kas pieejams apgrozībā. Tokenus ir iespējams iegūt un sadedzināt, kā arī iesaldēt citos veidos. Tas ietekmē arī tokena cenu.

Zinot tokena piedāvājumu, tu vari gūt priekšstatu par to, cik daudz tokenu galu galā tiks iegūti.

Tokenu funkcionalitāte

Tokenu funkcionalitāte attiecas uz paredzētajām tokena izmantošanas iespējām. Piemēram, BNB funkcionalitāte ietver BNB Chain darbības nodrošināšanu, norēķinus par darījumu komisijas maksām un atlaižu piešķiršanu tirdzniecības komisijas maksām BNB Chain tīklā, kā arī tas darbojas kā kopienas funkcionālais tokens BNB Chain ekosistēmā. Lietotāji var arī ieguldīt BNB steikingā dažādos produktos BNB ekosistēmā, lai gūtu papildu ienākumus.

Tokenus var izmantot arī dažādos citos veidos. Pārvaldības tokeni sniedz iespēju balsot par tokena protokola izmaiņām. Stabilās kriptovalūtas ir paredzēts izmantot kā valūtu. Savukārt vērtspapīru tokeni apzīmē finanšu aktīvus. Piemēram, uzņēmums var sākotnējā kriptovalūtas piedāvājuma (ICO) ietvaros emitēt tokenizētas akcijas, piešķirot tokenu īpašniekiem īpašumtiesības un dividendes.

Šie faktori var palīdzēt noteikt tokena izmantošanas iespējas, kas ir būtiski, lai saprastu, kā tokena ekonomika varētu attīstīties nākotnē.

Tokenu izplatīšanas analīze 

Papildus piedāvājuma un pieprasījuma analīzei ir būtiski noskaidrot, kā tokeni tiek izplatīti. Lielas organizācijas un privātie investori rīkojas atšķirīgi. Zinot, kādu veidu personām pieder attiecīgais tokens, tev veidojas priekšstats par to, cik liela ir iespējamība, ka tās pārdos savus tokenus, kas savukārt ietekmētu tokena vērtību. 

Parasti tokeni tiek ieviesti un izplatīti kādā no diviem veidiem – izmantojot godīgo ieviešanu vai pirmsieguves ieviešanu. Godīgā ieviešana nozīmē, ka pirms tokena publiskas ieguves un izplatīšanas netiek rīkoti agrīnās piekļuves pasākumi vai privāta tokenu piešķiršana. Šīs kategorijas aktīvu piemēri ir BTC un Dogecoin. 

Savukārt pirmsieguves ieviešana ļauj daļu kriptovalūtas iegūt un izplatīt noteiktai personu grupai, pirms kriptovalūta kļūst pieejama plašākai sabiedrībai. Divi šādas tokenu izplatīšanas piemēri ir Ethereum un BNB. 

Parasti uzmanība ir jāpievērš tam, cik vienmērīgi tokens tiek izplatīts. Lielāku risku parasti rada situācija, kad liela daļa tokenu pieder dažām lielām organizācijām. Ja tokens lielākoties pieder pacietīgiem investoriem un dibinātāju komandām, tas nozīmē, ka ieinteresētu personu intereses ir lielākā mērā saskaņotas ar iespēju gūt panākumus ilgtermiņā. 

Ir jāapskata arī tokena iesaldēšanas un atbrīvošanas grafiks, lai novērtētu, vai apgrozībā netiks laists liels skaits tokenu, kas varētu ietekmēt tokena vērtību. 

Tokena dedzināšanas pasākumu izpēte

Daudzi kriptovalūtu projekti regulāri dedzina savus tokenus, uz visiem laikiem izņemot tos no apgrozības. 

Piemēram, BNB izmanto kriptovalūtas dedzināšanu, lai izņemtu kriptovalūtas vienības no apgrozības un samazinātu tokena kopējo apjomu. 2022. gada jūnijā BNB kopējais apjoms ir 165 116 760 no kopā iepriekšējās ieguves laikā radītajiem 200 miljoniem BNB. BNB dedzināšanas pasākumi tiks rīkoti atkārtoti, līdz būs iznīcināti 50 % no kopējā apjoma, kas nozīmē, ka BNB kopējais apjoms tiks samazināts līdz 100 miljoniem BNB. Arī Ethereum 2021. gadā sāka dedzināt ETH, lai samazinātu valūtas kopējo apjomu. 

Ja tokena kopējais apjoms tiek samazināts, tas tiek pakļauts deflācijai. Un pretēji – ja tokena kopējais apjoms tiek pakāpeniski palielināts, tam ir raksturīga inflācijas ietekme. 

Motivācijas mehānismi

Tokena motivācijas mehānismi ir ļoti svarīgi. Tokenomikas pamatā ir veids, kā tokens motivē dalībniekus nodrošināt ilgtspēju ilgtermiņā. Bitcoin bloka atlīdzību un darījuma komisijas maksas sistēma ir ideāls piemērs elegantam modelim.

Vēl viena validēšanas metode ir likmes apliecinājuma mehānisms, kas kļūst arvien populārāks. Tas ļauj dalībniekiem iesaldēt savus tokenus, lai varētu validēt darījumus. Parasti lielāks iesaldēto tokenu skaits nozīmē lielākas iespējas tikt izvēlētam darījumu validēšanai un saņemt par to atlīdzību. Tas arī nozīmē, ka gadījumā, ja validētāji centīsies kaitēt tīklam, būs apdraudēta viņu pašu līdzekļu vērtība. Šie līdzekļi motivē dalībniekus rīkoties godīgi un veicināt protokola stabilitāti. 

Daudzi DeFi projekti ir izmantojuši inovatīvus motivācijas mehānismus, lai nodrošinātu strauju izaugsmi. Compound ir kriptovalūtu aizdevumu un aizņēmumu platforma, kas ļauj investoriem iemaksāt kriptovalūtas Compound protokolā, saņemt procentus par ieguldījumu un kā papildu atlīdzību iegūt COMP tokenus. Turklāt COMP darbojas kā pārvaldības tokens Compound protokolā. Šādi risinājumi ļauj saskaņot visu iesaistīto pušu intereses ar Compound ilgtermiņa mērķiem.

Kāda ir tokenomikas nākotne

Kopš 2009. gadā tika izgatavots pats pirmais bloks Bitcoin tīklā, tokenomika ir ievērojami attīstījusies. Izstrādātāji ir izmēģinājuši daudz dažādu tokenomikas modeļu. Ir bijuši veiksmīgi un neveiksmīgi piemēri. Bitcoin tokenomikas modelis ir spējis izturēt laika pārbaudi, apliecinot savu ilgtspēju. Citi projekti ar vājāku tokenomiku ir cietuši neveiksmi.

Neaizstājamie tokeni (NFT) piedāvā atšķirīgu tokenomikas modeli, kas balstīts uz digitālo aktīvu ierobežoto piedāvājumu. Tradicionālo aktīvu (piemēram, nekustamā īpašuma vai mākslas darbu) tokenizēšana varētu nākotnē radīt inovācijas tokenomikā.

Noslēgumā

Tokenomika ir pamatjēdziens, kas ir jāizprot, ja vēlies iesaistīties kriptovalūtu nozarē. Šis termins aptver galvenos faktorus, kas ietekmē tokena vērtību. Ir svarīgi piebilst, ka neviens faktors nav uzskatāms par maģisku risinājumu. Tavam novērtējumam ir jābūt balstītam iespējami lielākā skaitā dažādu faktoru, tos analizējot kopumā. Tokenomiku var apvienot ar citiem fundamentālās analīzes rīkiem, lai gūtu daudzpusīgu priekšstatu par projekta nākotnes izredzēm un tā tokena cenu.

Galu galā tokena ekonomika būtiski ietekmēs to, kā tokens tiks izmantots, cik viegli būs izveidot tīklu un cik liela interese būs par tokena piedāvāto funkcionalitāti.