Vad Àr tokenomi och vad handlar det om?
Hem
Artiklar
Vad Àr tokenomi och vad handlar det om?

Vad Àr tokenomi och vad handlar det om?

Nybörjare
Publicerad Aug 4, 2022Uppdaterad Sep 23, 2022
8m

TL;DR

Tokenomi Àr en term som omfattar en tokens ekonomi. Den beskriver de faktorer som pÄverkar en tokens anvÀndning och vÀrde, inklusive, men inte begrÀnsat till, skapande och distribution av token, utbud och efterfrÄgan samt incitamentsmekanismer och tokenbrÀnningsscheman. En bra utformad tokenomi Àr avgörande för ett kryptoprojekts framgÄng. Att bedöma ett projekts tokenomi innan du bestÀmmer dig för att delta Àr viktigt för bÄde investerare och intressenter.

Introduktion 

Ordet tokenomi Àr en mix av "token" och "ekonomi" och Àr en nyckelkomponent för att göra grundlÀggande efterforskning om ett kryptoprojekt. Bortsett frÄn att titta pÄ projektets vitpapper, teamet som grundade det, projektplanen och communitytillvÀxten Àr tokenomi avgörande för att utvÀrdera framtidsutsikterna för ett blockkedjeprojekt. Kryptoprojekt bör noggrant utforma sina tokenomier för att sÀkerstÀlla hÄllbar lÄngsiktig utveckling.

Tokenomi i korthet 

Blockkedjeprojekt utformar tokenomiregler kring sina token för att uppmuntra eller avskrÀcka frÄn olika anvÀndarÄtgÀrder. Detta liknar hur en centralbank ger ut pengar och genomför penningpolitik för att uppmuntra eller avskrÀcka frÄn utgifter, utlÄning, sparande och förflyttning av pengar. Observera att ordet "token" hÀr hÀnvisar till bÄde coin och token. Du kan lÀra dig om skillnaden mellan de tvÄ hÀr. Till skillnad frÄn fiatvalutor implementeras reglerna för tokenomier genom kod och Àr transparenta, förutsÀgbara och svÄra att Àndra.

LÄt oss titta pÄ bitcoin som ett exempel. Den totala tillgÄngen av bitcoin Àr förprogrammerad till 21 miljoner coin. Bitcoin skapas och sÀtts i omlopp Àr genom utvinning. Miners fÄr nÄgra bitcoin som belöning nÀr ett block bryts ungefÀr var 10:e minut. 

Belöningen, Àven kallad blockbidrag, halveras var 210 000:e block. Enligt detta schema sker en halvering vart fjÀrde Är. Sedan den 3 januari 2009 dÄ det första blocket, eller genesisblocket, skapades pÄ Bitcoin-nÀtverket har blockbidraget halverats tre gÄnger frÄn 50 BTC till 25 BTC, 12,5 BTC och 6,25 BTC, som Àr bidraget just nu.

Baserat pÄ dessa regler Àr det enkelt att berÀkna att cirka 328 500 bitcoin kommer att brytas 2022, genom att dividera det totala antalet minuter pÄ Äret med 10 (eftersom ett block bryts var 10:e minut) och sedan multiplicera med 6,25 (eftersom varje block ger 6,25 BTC i belöning). DÀrför kan antalet bitcoin som bryts varje Är förutsÀgas och det sista bitcoinet förvÀntas brytas cirka Är 2140.

Bitcoins tokenomi inkluderar ocksÄ utformningen av transaktionsavgifter, som miners fÄr nÀr ett nytt block valideras. Denna avgift ökar nÀr transaktionsstorleken och överbelastningen av nÀtverket ökar. Detta hjÀlper till att förhindra skrÀpposttransaktioner och uppmuntrar miners att fortsÀtta validera transaktionerna, Àven om blockbidragen fortsÀtter att minska. 

Kort sagt Àr Bitcoins tokenomi bÄde enkel och genial. Allt Àr transparent och förutsÀgbart. Incitamenten för Bitcoin kompenserar deltagarna för att hÄlla nÀtverket robust och bidra till dess vÀrde som kryptovaluta. 

Viktiga element i tokenomier

Tokenomi Àr en övergripande term för ett stort omrÄde av faktorer som pÄverkar en kryptovalutas vÀrde. Den hÀnvisar först och frÀmst till strukturen i en kryptovalutas ekonomi som utformats av dess skapare. HÀr Àr nÄgra av de viktigaste faktorerna att tÀnka pÄ nÀr du tittar pÄ en kryptovalutas tokenomi. 

Tokenutbudet

Utbud och efterfrÄgan Àr de frÀmsta faktorerna som pÄverkar priset pÄ alla varor eller tjÀnster. Detsamma gÀller för krypto. Det finns flera avgörande mÀtvÀrden som mÀter en tokens utbud. 

Den första kallas maximal tillgÄng. Det betyder att det finns ett maximalt antal token som Àr kodade för att existera under denna kryptovalutas livstid. Bitcoin har en maximal tillgÄng pÄ 21 miljoner coin. Litecoin har ett definitivt tak pÄ 84 miljoner coin och BNB har en maximal tillgÄng pÄ 200 miljoner.

Vissa token har inte ett maximalt utbud alls. Ethereum-nÀtverkets utbud av ether ökar varje Är. Stablecoin som USDT, USD Coin (USDC) och Binance USD (BUSD) har ingen maximal tillgÄng, eftersom dessa coin utfÀrdas baserat pÄ reserverna som stöder dessa coin. I teorin kan de fortsÀtta vÀxa utan grÀnser. Dogecoin och Polkadot Àr tvÄ andra kryptovalutor med obegrÀnsad tillgÄng.

Den andra Àr den cirkulerande tillgÄngen, som Àr antalet token i omlopp. Token kan skapas och brÀnnas eller lÄsas in pÄ andra sÀtt. Detta pÄverkar ocksÄ priset pÄ en token.

Att titta pÄ tokentillgÄngen ger dig en bra bild av hur mÄnga token det kommer att finnas i slutÀndan.

Tokenverktyg

Tokenverktyg handlar om de anvÀndningsomrÄden som utformats för en token. Till exempel inkluderar BNB:s uppgift att driva BNB-kedjan, betala transaktionsavgifter och dra nytta av handelsavgiftsrabatter pÄ BNB-kedjan, samt fungera som nyttotoken för communityn pÄ BNB Chain-ekosystemet. AnvÀndarna kan ocksÄ satsa BNB med olika produkter inom ekosystemet för att tjÀna extra inkomster.

Det finns mÄnga andra anvÀndningsomrÄden för token. Styrningskrypto gör det möjligt för innehavaren att rösta om Àndringar i ett tokenprotokoll. Stablecoin Àr utformade för att anvÀndas som valuta. SÀkerhetskrypto representerar Ä andra sidan finansiella tillgÄngar. Till exempel kan ett företag utfÀrda tokeniserade aktier under ett inledande coinerbjudande (ICO), vilket ger innehavaren ÀganderÀtt och utdelning.

Dessa faktorer kan hjÀlpa dig att bestÀmma potentiella anvÀndningsomrÄden för en token, vilket Àr viktigt för att förstÄ hur en tokens ekonomi sannolikt utvecklas.

Analysera tokenfördelningen 

Bortsett frÄn utbud och efterfrÄgan Àr det viktigt att titta pÄ hur en token distribueras. Stora institutioner och enskilda investerare beter sig annorlunda. Att veta vilka typer av enheter som innehar en token ger dig insikt i hur sannolikt de kommer att handla med sina token, vilket i sin tur pÄverkar tokenvÀrdet. 

Det finns i allmÀnhet tvÄ sÀtt att lansera och distribuera en token pÄ: genom en rÀttvis lansering och en lansering före utvinningen. En rÀttvis lansering Àr nÀr det inte finns nÄgon tidig Ätkomst eller nÄgra privata tilldelningar innan en token skapas och distribueras till allmÀnheten. BTC och Dogecoin Àr exempel frÄn denna kategori. 

Å andra sidan tillĂ„ter utvinning pĂ„ förhand att en del av krypton skapas och distribueras till en utvald grupp innan den erbjuds till allmĂ€nheten. Ethereum och BNB Ă€r tvĂ„ exempel pĂ„ denna typ av tokendistribution. 

TÀnk pÄ att vara uppmÀrksam pÄ hur jÀmnt en token fördelas. Vissa stora organisationer som innehar en stor del av en token anses vanligtvis vara mer riskfyllda investeringar. En token som till stor del innehas av tÄlmodiga investerare och teamet som grundade den innebÀr att intressenternas intressen Àr bÀttre anpassade för lÄngsiktig framgÄng. 

Du bör Àven titta pÄ en token lÄsnings- och utgivningsschema för att se om ett stort antal token kommer att placeras i omlopp, vilket pressar ner tokenvÀrdet. 

Mer om tokenbrÀnning

MÄnga kryptoprojekt brÀnner regelbundet token, vilket innebÀr att du tar token ur omlopp permanent. 

Till exempel utför BNB coinbrÀnning för att ta bort coin frÄn cirkulationen och minska det totala utbudet av dess token. 200 miljoner BNB skapades under för-utvinningen och BNB:s totala utbud i juni 2022 var 165 116 760. BNB kommer att brÀnna fler coin tills 50 % av den totala tillgÄngen har förstörts, vilket innebÀr att BNB:s totala tillgÄng minskar till 100 miljoner BNB. PÄ samma sÀtt började Ethereum brÀnna ETH under 2021 för att minska sin totala tillgÄng. 

NÀr tillgÄngen av en token minskar anses det öka dess deflation. Och nÀr en token tillgÄng fortsÀtter att expandera, anses det öka dess inflation. 

Incitamentmekanismer

En token incitamentsmekanism Àr mycket viktig. Hur en token uppmuntrar deltagarna att sÀkerstÀlla lÄngsiktig hÄllbarhet Àr kÀrnan i tokenomin. Hur Bitcoin utformar sina blockbidrag och transaktionsavgifter Àr en perfekt illustration av en elegant modell.

Insatsbevis-mekanismen Àr en annan valideringsmetod som blir allt vanligare. Denna lösning lÄter deltagarna lÄsa sina token för att validera transaktioner. I allmÀnhet gÀller att ju fler token som Àr lÄsta, desto större Àr chansen att vÀljas som validerare och fÄ belöningar för att validera transaktioner. Detta innebÀr ocksÄ att om validerare försöker skada nÀtverket kommer vÀrdet pÄ deras egna tillgÄngar att riskeras. Dessa funktioner uppmuntrar deltagarna att agera Àrligt och hÄlla protokollet stabilt. 

MÄnga DeFi-projekt har anvÀnt innovativa incitamentsmekanismer för att uppnÄ en snabb tillvÀxt. Compound Àr en kryptoutlÄnings- och lÄneplattform som lÄter investerarna sÀtta in krypto i Compound-protokollet, samla in rÀnta och fÄ COMP-token som ytterligare belöning. Dessutom fungerar COMP-token som styrningskrypto för Compound-protokollet. Dessa designval anpassar alla deltagares intressen med Compounds lÄngsiktiga mÄl.

Vad Àr nÀsta steg för tokenomierna?

Sedan Bitcoin-nÀtverkets genesis-block skapades 2009 har tokenomierna utvecklats avsevÀrt. Utvecklarna har utforskat mÄnga olika tokenomimodeller. Det har blivit bÄde framgÄngar och misslyckanden. Bitcoins tokenomimodell hÄller fortfarande och har klarat sig bra hittills. Andra modeller med dÄlig tokenomidesign har fÄtt kÀmpa.

Icke-fungibla token (NFT:er) ger en annan tokenomimodell, baserad pÄ digital sÀllsynthet. Tokeniseringen av traditionella tillgÄngar som fastigheter och konstverk kan generera nya innovationer inom tokenomi i framtiden.

Sammanfattningsvis

Tokenomi Àr ett grundlÀggande koncept att förstÄ om du vill starta med krypto. Det Àr en term som tar upp de viktigaste faktorerna som pÄverkar vÀrdet pÄ en token. Dock kan ingen enskild faktor ge all information. Din bedömning bör baseras pÄ sÄ mÄnga faktorer som möjligt och analyseras som helhet. Tokenomier kan kombineras med andra grundlÀggande analysverktyg för att göra en vÀlgrundad bedömning av ett projekts framtidsutsikter och dess tokenpris.

I slutÀndan kommer ekonomin för en token att ha stor inverkan pÄ hur den anvÀnds, hur lÀtt det kommer vara att bygga upp ett nÀtverk och om det kommer att finnas ett stort intresse för anvÀndningsomrÄdet för denna token.