Hem
Ordlista
Halvering

Halvering

Nybörjare
I kryptovalutabranschen hänvisar termen halvering till en process som minskar utfärdandegraden för nya coin. Mer specifikt är halveringen den periodiska minskningen av blocksubventionen till miners. Halveringen säkerställer att en kryptotillgång följer en stadig utfärdandegrad tills dess maximala tillgång så småningom uppnås.
Vad gäller Bitcoin så genereras nya coin kontinuerligt som en del av blockbelöningen (som består av blocksubventionen plus transaktionsavgifter). Så varje gång en miner ”upptäcker” och validerar ett nytt block tjänar hen nyskapade coin som kompensation för sitt arbete
utvinningsprocessen är den som introducerar nya bitcoin i systemet och detta görs i en förutsägbar och kontrollerad takt. Nya Bitcoin-block utvinns i genomsnitt var tionde minut, och blocksubventionen följer en kontrollerad, minskad hastighet. Följaktligen är halveringen det som säkerställer att blocksubventionen kommer att minska med 50 % var 210 000:e block (ungefär vart fjärde år).
Från genesis-blocket sattes Bitcoins blocksubvention ursprungligen till 50 BTC. Sedan reducerades den till 25 BTC under 2012 och till 12,5 BTC under 2016. Den senaste halveringen skedde runt maj 2020, vilken minskade blocksubventionen till 6,25 BTC. När 32 halveringar har inträffat stannar processen och inga fler Bitcoins kommer att skapas. Vid denna tidpunkt kommer den maximala tillgången på 21 miljoner BTC att nås.

Håll koll på Bitcoin-halveringen

Halveringen är en viktig del av Bitcoin-protokollet och eftersom koden är öppen källkod kan vem som helst se den. Till exempel är implementeringen Bitcoin Core tillgänglig på GitHub, och en av kodavsnitten som definierar blocksubventionen ser ut så här:
CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
// Force block reward to zero when right shift is undefined.
if (halvings >= 64)
return 0;

CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
// Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
nSubsidy >>= halvings;
return nSubsidy;
}