Půlení

Začátečníci
V oblasti kryptoměn se termínem půlení (halving) označuje proces, který snižuje tempo emise nových coinů nebo tokenů. Přesněji řečeno, půlení je pravidelné snižování příspěvků poskytovaných těžařům. Půlení zajišťuje u kryptoměnového aktiva stabilní tempo emise až do doby, kdy dosáhne maximální nabídky.
Na bitcoinové síti se nové bitcoiny generují průběžně v podobě odměny za blok, která se skládá z příspěvku a poplatků za transakce. Takže pokaždé, když těžař úspěšně „objeví“ a ověří nový blok, získá jako odměnu za svou práci nově vytvořené kryptoměny. 
Nové bitcoiny tedy do systému přibývají díky těžbě, která probíhá předvídatelným a řízeným tempem. Nový bitcoinový blok se vytěží v průměru jednou za 10 minut a odměna pro těžaře se řízeně snižuje. Půlení tedy zajišťuje, že se tato odměna každých 210 000 bloků (zhruba každé čtyři roky) sníží o 50 %.
U prvního bitcoinového bloku byla tato odměna původně nastavena na 50 BTC. Následně byla v roce 2012 snížena na 25 BTC a v roce 2016 pak na 12,5 BTC. Aktuální odměna je 6,25 BTC a v roce 2024 nás čeká další půlení, po kterém bude odměna odpovídat 3,125 BTC. Po dokončení 32 půlení se tento proces zastaví a žádné nové bitcoiny už nikdy nevzniknou. V tomto okamžiku dosáhne maximální nabídka 21 milionů BTC.

Sledujte s námi bitcoinové půlení

Půlení je důležitou součástí bitcoinového protokolu, a protože má otevřený zdrojový kód, může do něj nahlížet kdokoli. Na GitHubu například najdete implementaci Bitcoin Core, ve které sekce kódů, která definuje odměny pro těžaře, vypadá následovně:
CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
// Force block reward to zero when right shift is undefined.
if (halvings >= 64)
return 0;

CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
// Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
nSubsidy >>= halvings;
return nSubsidy;
}