Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Μείωση κατά το ήμισυ

Μείωση κατά το ήμισυ

Στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ο όρος μείωση κατά το ήμισυ αναφέρεται σε μια διαδικασία που μειώνει τον ρυθμό έκδοσης νέων νομισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση κατά το ήμισυ είναι η περιοδική μείωση της επιδότησης block που παρέχεται στους εξορύκτες. Η μείωση κατά το ήμισυ διασφαλίζει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο κρύπτο θα ακολουθήσει έναν σταθερό ρυθμό έκδοσης έως ότου επιτευχθεί τελικά ο μέγιστος όγκος του.
Όσον αφορά το Bitcoin, τα νέα νομίσματα δημιουργούνται συνεχώς ως μέρος της ανταμοιβής block (η οποία αποτελείται από την επιδότηση block συν τις προμήθειες συναλλαγής). Έτσι, κάθε φορά που ένας εξορύκτης "ανακαλύπτει" και επικυρώνει με επιτυχία ένα νέο block, κερδίζει νέα νομίσματα ως αποζημίωση για την εργασία του. 
Έτσι, η διαδικασία εξόρυξης είναι αυτή που δημιουργεί νέα Bitcoin στο σύστημα και αυτό γίνεται με προβλέψιμο και ελεγχόμενο ρυθμό. Κάθε 10 λεπτά, κατά μέσο όρο, εξορύσσονται νέα block Bitcoin και η επιδότηση block ακολουθεί έναν ελεγχόμενο ρυθμό μείωσης. Συνεπώς, η μείωση κατά το ήμισυ είναι αυτή που διασφαλίζει ότι η επιδότηση block θα μειώνεται κατά 50% κάθε 210.000 block (περίπου κάθε τέσσερα χρόνια).
Ξεκινώντας από το block γένεσης, η επιδότηση block του Bitcoin ορίστηκε αρχικά στα 50 BTC. Στη συνέχεια, μειώθηκε σε 25 BTC το 2012 και σε 12,5 BTC το 2016. Η επόμενη μείωση κατά το ήμισυ αναμένεται να συμβεί γύρω στον Μάιο του 2020, μειώνοντας την επιδότηση block στα 6,25 BTC. Μόλις πραγματοποιηθούν 32 μειώσεις κατά το ήμισυ, η διαδικασία σταματά και δεν θα δημιουργηθούν άλλα Bitcoin. Σε αυτό το σημείο, θα επιτευχθεί ο μέγιστος όγκος των 21 εκατομμυρίων BTC.

Παρακολουθήστε τη μείωση κατά το ήμισυ του Bitcoin

Η μείωση κατά το ήμισυ είναι ένα σημαντικό μέρος του πρωτοκόλλου του Bitcoin και, δεδομένου ότι ο κώδικας είναι ανοιχτός, ο καθένας μπορεί να τον δει. Για παράδειγμα, η υλοποίηση του Πυρήνα Bitcoin είναι διαθέσιμη στο GitHub και μία από τις ενότητες κώδικα που ορίζει την επιδότηση block μοιάζει με την παρακάτω:
CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
// Force block reward to zero when right shift is undefined.
if (halvings >= 64)
return 0;

CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
// Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
nSubsidy >>= halvings;
return nSubsidy;
}
Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.