Ανταμοιβή block

Υποβολή από την κοινότητα - Συγγραφέας: Caner Taçoğlu
Η ανταμοιβή block αναφέρεται στο κρυπτονόμισμα που απονέμεται σε έναν εξορύκτη όταν επικυρώνει με επιτυχία ένα νέο block. Η ανταμοιβή block αποτελείται από δύο στοιχεία: την επιδότηση block και τις προμήθειες συναλλαγής. Η επιδότηση block αποτελείται από νομίσματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος μιας ανταμοιβής block. Το υπόλοιπο αποτελείται από όλες τις προμήθειες που καταβάλλονται από τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο block.

Καθώς η ανταμοιβή block αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την επιδότηση block, είναι πολύ σύνηθες να ακούμε χρήστες να αναφέρονται στην "επιδότηση block" και να την αποκαλούν "ανταμοιβή block". Έτσι, στη δημοφιλή ορολογία, ο όρος "ανταμοιβή block" δεν λαμβάνει υπόψη τις προμήθειες.

Στην περίπτωση του Bitcoin, η επιδότηση block ξεκίνησε από 50 BTC και μειώνεται στο μισό κάθε 210.000 block (περίπου μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια). Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως μείωση κατά το ήμισυ (halving) του Bitcoin. Η επιδότηση block του Bitcoin μειώθηκε στα 25 BTC το 2012, 12,5 BTC το 2016 και 6,25 BTC το 2020.

Τα νομίσματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα δημιουργούνται από ένα ειδικό είδος συναλλαγής που ονομάζεται συναλλαγή coinbase. Συνήθως, η συναλλαγή coinbase είναι η πρώτη συναλλαγή που προστίθεται σε ένα block και βασικά δημιουργεί νομίσματα από το τίποτα, επειδή τα νομίσματα προέρχονται από μία μεμονωμένη κενή εισροή.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.