Sākums
Vārdnīca
Bloka atlīdzība

Bloka atlīdzība

Iesācējiem
Kopienas raksts – autors: Džaners Takoglu (Caner Taçoğlu)
Bloka atlīdzība ir kriptovalūtas atlīdzība, ko ieguvējs saņem par sekmīgi validētu jaunu bloku. Bloka atlīdzība sastāv no divām daļām – no bloka subsīdijas un darījumu komisijas maksām. Bloka subsīdija ietver jaunizveidotās kriptovalūtas vienības un veido lielāko bloka atlīdzības daļu. Otra daļa sastāv no visām komisijas maksām, kas samaksātas par blokā iekļautajiem darījumiem.

Tā kā bloka atlīdzība sastāv gandrīz tikai no bloka subsīdijas, terminus "bloka subsīdija" un "bloka atlīdzība" mēdz lietot kā sinonīmus. Tāpēc tautas valodā termins "bloka atlīdzība" neietver komisijas maksas.

Bitcoin gadījumā bloka subsīdija sākotnēji bija 50 BTC, bet ik pēc 210 000 blokiem tā tiek samazināta uz pusi (aptuveni reizi četros gados). Šo procesu sauc par Bitcoin pusdali. Bitcoin bloka subsīdija 2012. gadā tika samazināta līdz 25 BTC, 2016. gadā – līdz 12,5 BTC, bet 2020. gadā – līdz 6,25 BTC.

Jaunās kriptovalūtas vienības tiek radītas ar īpašu darījumu – t. s. sākotnējo monetāro darījumu. Sākotnējais monetārais darījums parasti ir pirmais blokam pievienotais darījums, kas būtībā rada kriptovalūtas vienības no nekā, jo tās rodas no vienas tukšas ievades.