Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Phần thưởng khối

Phần thưởng khối

Người mới
Bài viết được đóng góp từ cộng đồng - Tác giả: Caner Taçoğlu
Phần thưởng khối đề cập đến tiền mã hóa được thưởng cho một thợ đào khi họ xác thực thành công một khối mới. Phần thưởng khối được tạo thành từ hai thành phần: trợ cấp khối và phí giao dịch. Khoản trợ cấp khối bao gồm các đồng tiền mới được tạo và đại diện cho phần lớn nhất của một phần thưởng khối. Phần còn lại được tạo thành từ tất cả các khoản phí được thanh toán bởi các giao dịch bao gồm trong khối.

Do phần thưởng khối gần như hoàn toàn được tạo ra từ trợ cấp khối nên rất phổ biến khi thấy mọi người nói về trợ cấp khối trong khi gọi nó là phần thưởng khối. Vì vậy, theo thuật ngữ phổ biến, thuật ngữ “phần thưởng khối” không tính đến phí giao dịch thu được.

Trong trường hợp của Bitcoin, trợ cấp khối bắt đầu ở mức 50 BTC và đang giảm một nửa sau mỗi 210.000 khối (khoảng bốn năm một lần). Quá trình như vậy được gọi là đợt halving (giảm một nửa) của Bitcoin. Trợ cấp khối của Bitcoin đã giảm xuống còn 25 BTC vào năm 2012, 12,5 BTC vào năm 2016 và 6,25 BTC vào năm 2020.

Các đồng coin mới được tạo ra được tạo ra bởi một loại giao dịch đặc biệt gọi là giao dịch coinbase. Thông thường, giao dịch coinbase là giao dịch đầu tiên được thêm vào một khối và về cơ bản, giao dịch này tạo ra tiền từ con số không vì tiền đến từ một đầu vào trống duy nhất.