Proč má Bitcoin hodnotu?
Domů
Články
Proč má Bitcoin hodnotu?

Proč má Bitcoin hodnotu?

Začátečníci
Zveřejněno Jun 22, 2021Aktualizováno Nov 16, 2023
10m

TL;DR

Bitcoin odvozuje svou hodnotu z řady různých atributů. Kryptoměny i fiat měny mají v podstatě hodnotu díky důvěře. Dokud bude společnost věřit v systém fiat měn, budou mít peníze hodnotu. Totéž můžeme říci o Bitcoinu: má hodnotu, protože uživatelé věří, že ji má, ale je toho víc, co je třeba vzít v úvahu.

Na rozdíl od fiat měn nemá Bitcoin žádnou centrální banku a jeho decentralizovaná struktura umožnila vytvořit jedinečný finanční systém. Technologie blockchainu nabízí velké množství bezpečnostních, užitkových a dalších výhod. Přinesl také revoluční způsob řešení globálního převodu hodnot. Bitcoin může v mnoha ohledech sloužit jako uchovatel hodnoty podobně jako zlato.


Úvod

Jedním z největších problémů nováčků v oblasti kryptoměn je pochopit, jak a proč může mít kryptoměna jako Bitcoin (BTC) hodnotu. Coin je digitální, nemá žádné fyzické krytí a koncept těžby může být velmi matoucí. Těžba v jistém smyslu vytváří nové bitcoiny ze vzduchu. V praxi však úspěšná těžba vyžaduje velmi nákladné investice. Ale jak to všechno může učinit BTC cenným?

Podívejme na peníze, které všichni denně používáme. Naše bankovky již nejsou kryté zlatem ani aktivy. Peníze, které si půjčujeme, často existují jen jako čísla na obrazovce díky bankovnictví částečných rezerv. Vlády a centrální banky, jako je federální rezervní systém, mohou vytvářet nové peníze a zvyšovat jejich nabídku prostřednictvím ekonomických mechanismů.

Ačkoli jsou zde i významné rozdíly, BTC jako digitální forma peněz má některé podobnosti s fiat penězi, na které jsme všichni zvyklí. Než se tedy ponoříme do ekosystému kryptoměn, nejprve probereme hodnotu fiat peněz.


Proč mají peníze hodnotu?

Stručně řečeno, to, co dává penězům hodnotu, je důvěra. Peníze jsou v podstatě nástrojem směny hodnot. Jako peníze lze použít jakýkoli předmět, pokud jej místní komunita přijímá jako platidlo za zboží a služby. V počátcích lidské civilizace se jako peníze používaly nejrůznější předměty – od kamenů po mušle.


Co jsou fiat peníze?

Fiat peníze jsou peníze emitované a oficiálně schválené vládou. Naše společnost dnes směňuje hodnoty pomocí papírových bankovek, mincí a digitálních čísel na našich bankovních účtech (která také určují výši našeho úvěru nebo dluhu).

V minulosti mohli lidé jít do banky a směnit své papírové peníze za zlato nebo jiné drahé kovy. Tehdy tento mechanismus zajišťoval, že měny jako americký dolar měly svou hodnotu vázanou na ekvivalentní částku ve zlatě. Tento zlatý standard však většina států opustila a již není základem našich měnových systémů. 

Po odstranění vazby měny na zlato nyní používáme fiat peníze bez jakéhokoli krytí. Toto oddělení dalo vládám a centrálním bankám větší volnost při přijímání měnových politik a ovlivňování nabídky peněz. Mezi hlavní charakteristiky fiat měny patří:
 1. Vydává ji ústřední orgán nebo vláda.
 2. Nemá žádnou inherentní hodnotu. Není kryta zlatem ani žádnou jinou komoditou.
 3. Má neomezenou potenciální nabídku.


Proč má fiat měna hodnotu?

Po zrušení zlatého standardu se zdá, že máme měnu bez hodnoty. Penězi však stále platíme za jídlo, účty, nájem a další položky. Jak jsme již uvedli, peníze získávají svou hodnotu z kolektivní důvěry. Proto musí vláda pevně podporovat a úspěšně spravovat fiat měnu, aby uspěla a udržela si vysokou úroveň důvěry. Je snadné sledovat, jak se tento systém rozpadá, když se ztratí důvěra ve vládu nebo centrální banku v důsledku hyperinflace a neefektivní měnové politiky, jako tomu bylo ve Venezuele a v Zimbabwe.


Proč má kryptoměna hodnotu?

Kryptoměny mají některé věci společné s naší standardní představou o penězích, ale jsou tu i významné rozdíly. Ačkoli jsou některé kryptoměny, jako například PAXG, navázány na komodity, jako je zlato, většina kryptoměn nemá žádné podkladové aktivum. Místo toho hraje v hodnotě kryptoměny opět významnou roli důvěra. Lidé například vidí hodnotu v investování do Bitcoinu, protože vědí, že i ostatní mu důvěřují a přijímají BTC jako platební systém a prostředek směny.
U některých kryptoměn je důležitým faktorem také užitečnost. Pro přístup k určitým službám nebo platformám může být nutné použít užitkový token. Služba, po které je vysoká poptávka, tak bude poskytovat hodnotu svému užitkovému tokenu. Ne všechny kryptoměny jsou stejné, takže jejich hodnota skutečně závisí na vlastnostech jednotlivých coinů, tokenů nebo projektů.

Pokud jde o Bitcoin, můžeme jej zúžit na šest vlastností, které podrobněji probereme později: užitečnost, decentralizace, distribuce, systémy důvěry, vzácnost a bezpečnost.


Co je vnitřní hodnota?

V souvislosti s hodnotou Bitcoinu se hodně diskutuje o tom, zda má nějakou vnitřní hodnotu. Ale co to znamená? Pokud se podíváme na komoditu, jako je ropa, má svou vnitřní hodnotu při výrobě energie, plastů a dalších materiálů.

Akcie mají také vnitřní hodnotu, protože představují podíl ve společnosti produkující zboží nebo služby. Mnoho investorů provádí fundamentální analýzu ve snaze vypočítat vnitřní hodnotu aktiva. Na druhou stranu fiat peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu, protože jsou jen kusem papíru. Jak jsme viděli, jejich hodnota vychází z důvěry.

Tradiční finanční systém má mnoho investičních možností, které nesou vnitřní hodnotu, od komodit po akcie. Devizové trhy jsou výjimkou, protože se na nich obchoduje s fiat měnami a obchodníci často profitují z krátkodobých nebo střednědobých výkyvů směnných kurzů. Ale co Bitcoin?


Proč je Bitcoin cenný?

Hodnota Bitcoinu je subjektivní téma s mnoha různými názory. Samozřejmě lze říci, že tržní cena Bitcoinu je jeho hodnotou. To však není přesná odpověď na naši otázku. Důležitější je, proč jej lidé vůbec považují za hodnotný. Podívejme se trochu hlouběji na některé vlastnosti, které dělají Bitcoin hodnotným.


Užitná hodnota Bitcoinu

Jednou z hlavních výhod Bitcoinu je jeho schopnost rychle převádět velké objemy hodnot po celém světě bez potřeby zprostředkovatelů. Posílání malého množství BTC může být sice relativně drahé kvůli poplatkům, ale zároveň je možné levně poslat miliony dolarů. Zde můžete vidět bitcoinovou transakci v hodnotě přibližně 45 000 000 USD odeslanou s poplatkem necelých 50 USD (k červnu 2021).


Bitcoin sice není jedinou sítí, která to umožňuje, ale stále je největší, nejbezpečnější a nejoblíbenější. Síť Lightning Network umožňuje také malé transakce jako aplikace druhé vrstvy. Bez ohledu na částku je však možnost provádět transakce bez hranic jistě cenná.


Hodnota Bitcoinu v decentralizaci

Decentralizace je jednou z klíčových vlastností kryptoměn. Vyřazením centrálních orgánů dávají blockchainy větší moc a svobodu komunitě uživatelů. Díky povaze svého otevřeného zdrojového kódu může kdokoli přispět ke zlepšení sítě Bitcoinu. 
I měnová politika kryptoměny funguje decentralizovaně. Práce těžařů spočívá například v ověřování a validaci transakcí, ale také zajišťují, aby nové bitcoiny přibývaly do systému předvídatelným a stabilním tempem.
Bitcoin je díky své decentralizaci velmi robustní a bezpečný systém. Žádný uzel v síti nemůže rozhodovat jménem všech. Ověřování transakcí a aktualizace protokolu musí probíhat na základě skupinového konsenzu, což Bitcoin chrání před špatnou správou a zneužitím.


Hodnota Bitcoinu v distribuci

Tím, že se do sítě Bitcoinu může zapojit co nejvíce lidí, se zvyšuje její celková bezpečnost. Čím více uzlů je připojeno k distribuované síti Bitcoinu, tím větší hodnotu získává. Při distribuci knihy transakcí mezi různé uživatele není třeba spoléhat na jediný zdroj pravdy.

Bez distribuce můžeme mít více verzí pravdy, které se obtížně ověřují. Představte si dokument zasílaný e-mailem, na kterém pracuje tým. Tím, jak si tým posílá dokument mezi sebou, vytváří různé verze s různými stavy, které může být obtížné sledovat.

Centralizovaná databáze je také náchylnější ke kybernetickým útokům a výpadkům než distribuovaná databáze. Problémy s použitím kreditní karty způsobené problémem na serveru nejsou neobvyklé. Cloudový systém, jako je ten bitcoinový, spravují tisíce uživatelů po celém světě, takže je mnohem efektivnější a bezpečnější.


Hodnota Bitcoinu v systémech důvěry

Decentralizace je obrovskou výhodou sítě Bitcoinu, ale stále potřebuje určitou ochranu. Přimět uživatele ke spolupráci v jakékoli velké decentralizované síti je vždy problém. K vyřešení tohoto problému, známého jako problém byzantských generálů, Satoshi Nakamoto implementoval mechanismus konsenzu Proof of Work , který odměňuje pozitivní chování. 

Důvěra je nezbytnou součástí každého cenného předmětu nebo komodity. Ztráta důvěry v centrální banku je pro národní měnu katastrofální. Stejně tak musíme důvěřovat příslušným finančním institucím, abychom mohli využívat mezinárodní převody peněz. Bitcoin má větší důvěru než jiné systémy a aktiva, která denně používáme.

Uživatelé bitcoinů si však nemusí navzájem důvěřovat. Stačí jim důvěřovat technologii Bitcoinu, která se ukázala jako velmi spolehlivá a bezpečná a jejíž zdrojový kód je otevřený pro každého. Proof of Work je transparentní mechanismus, který si každý může sám ověřit a zkontrolovat. Je snadné pochopit, jakou hodnotu má generování konsenzu, který je téměř vždy bezchybný.


Hodnota Bitcoinu ve vzácnosti

V rámci sítě Bitcoin je omezená nabídka 21 000 000 BTC. Jakmile těžaři bitcoinů vytěží kolem roku 2140 poslední coiny, nebudou žádné další k dispozici. Byť tradiční komodity jako zlato, stříbro a ropa jsou omezené, každý rok nacházíme nové zásoby. Díky těmto nálezům je obtížné vypočítat přesně jejich vzácnost. 
Jakmile vytěžíme všechny BTC, měl by být Bitcoin teoreticky deflační. Tím, jak uživatelé ztrácejí nebo spalují coiny, se nabídka snižuje a pravděpodobně způsobí zvýšení ceny. Z tohoto důvodu vidí držitelé ve vzácnosti bitcoinů velkou hodnotu.
Vzácnost Bitcoinu vedla také k populárnímu modelu Stock-to-Flow. Model se pokouší předpovědět budoucí hodnotu BTC na základě těžby bitcoinů za rok a celkové zásoby. Při zpětném testování poměrně přesně modeluje cenovou křivku, kterou jsme dosud viděli. Podle tohoto modelu je hlavní hnací silou ceny Bitcoinu jeho vzácnost. Díky možnému vztahu mezi cenou a vzácností držitelé nacházejí hodnotu v používání Bitcoinu jako uchovatele hodnoty. V závěru článku se tomuto konceptu budeme věnovat podrobněji.


Hodnota Bitcoinu v oblasti zabezpečení

Pokud jde o bezpečnost vašich investovaných prostředků, neexistuje mnoho jiných možností, které by poskytovaly takové zabezpečení jako Bitcoin. Pokud dodržujete osvědčené postupy, jsou vaše prostředky v naprostém bezpečí. Ve vyspělých zemích můžete snadno považovat bezpečnost, kterou nabízejí banky, za samozřejmost. Mnohým lidem však finanční instituce nemohou poskytnout potřebnou ochranu a držení velkého množství hotovosti může být velmi riskantní.

Nepřátelské útoky na síť Bitcoin vyžadují vlastnictví více než 51 % současného těžebního výkonu, takže koordinace v tomto měřítku je téměř nemožná. Pravděpodobnost úspěšného útoku na Bitcoin je velmi nízká, a i kdyby k němu došlo, nebude trvat dlouho.

Jediné skutečné hrozby pro uložení vašich BTC jsou:

 1. Podvodné a phishingové útoky
 2. Ztráta soukromého klíče
 3. Uložení vašeho BTC do napadené peněženky s úschovou, kde nevlastníte soukromý klíč
Dodržováním osvědčených postupů, které zajistí, že se výše uvedené nestane, byste měli mít úroveň zabezpečení, která předčí i vaši banku. Nejlepší na tom je, že nemusíte ani platit za to, abyste měli své kryptoměny v bezpečí. Na rozdíl od bank zde neexistují žádné denní ani měsíční limity. Bitcoin vám umožňuje mít nad svými penězi plnou kontrolu.


Bitcoin jako uchovatel hodnoty

Díky většině již popsaných vlastností se Bitcoin hodí i jako uchovatel hodnoty. Drahé kovy, americké dolary a státní dluhopisy jsou sice tradičnějšími možnostmi, ale Bitcoin získává pověst moderní alternativy a digitálního zlata. Aby bylo něco dobrým uchovatelem hodnoty, potřebuje to:
 1. Odolnost: Dokud stále existují počítače udržující síť, bitcoin je 100% odolný. BTC nelze zničit jako fyzickou hotovost a ve skutečnosti je trvanlivější než fiat měny a drahé kovy.
 2. Přenositelnost: Bitcoin je jako digitální měna neuvěřitelně přenosný. Vše, co potřebujete, je připojení k internetu a vaše soukromé klíče, abyste měli přístup ke svým BTC odkudkoli.
 3. Dělitelnost: Každý BTC je dělitelný na 100 000 000 satoshi, což uživatelům umožňuje provádět transakce všech velikostí.
 4. Zaměnitelnost: Každý BTC nebo satoshi je zaměnitelný s jiným. Tento aspekt umožňuje používat kryptoměnu jako prostředek výměny hodnot s ostatními na celém světě.
 5. Vzácnost: Vždy bude existovat pouze 21 000 000 BTC a miliony jsou již navždy ztraceny. Nabídka bitcoinů je mnohem omezenější než u inflačních fiat měn, kde se nabídka v průběhu času zvyšuje.
 6. Přijatelnost: BTC je široce přijímán jako platební metoda pro jednotlivce i firmy a odvětví blockchainu se každým dnem rozrůstá.
Pokud se chcete tématu věnovat podrobněji, podívejte se na článek Je Bitcoin uchovatelem hodnoty?.


Závěrem

Bohužel neexistuje jediná a jasná odpověď na otázku, proč má Bitcoin hodnotu. Tato kryptoměna má klíčové aspekty mnoha hodnotných aktiv, jako jsou drahé kovy a fiat měna, ale nezapadá do snadno identifikovatelné škatulky. Chová se jako peníze bez vládní podpory a vyznačuje se nedostatkem jako zboží, přestože je digitální. 

Obecná neznalost a nepochopení vedly některé k pochybnostem, zda má Bitcoin vůbec nějakou hodnotu. Díky slovům jako „podvod“ a „Ponziho schéma“ je snadné pochopit, že někteří lidé mají neopodstatněné obavy. Bitcoin však nakonec funguje na velmi bezpečné síti a jeho komunita, investoři a obchodníci mu přikládají značnou hodnotu.