Co jsou blockchainové transakční poplatky?
Domů
Články
Co jsou blockchainové transakční poplatky?

Co jsou blockchainové transakční poplatky?

Začátečníci
Zveřejněno Mar 15, 2021Aktualizováno Jun 9, 2023
8m

TL;DR

Transakční poplatky mají na blockchainových sítích dva základní účely. Odměňují těžaře nebo validátory, kteří pomáhají potvrzovat transakce, a chrání síť před spamovými útoky.

Transakční poplatky mohou být v závislosti na síťové aktivitě nižší nebo vyšší a mohou je ovlivňovat i tržní síly. Zatímco vysoké poplatky mohou bránit širšímu přijetí blockchainu, velmi nízké poplatky mohou potenciálně vést k obavám o bezpečnost.


Proč transakční poplatky existují?

Transakční poplatky jsou nezbytnou součástí většiny blockchainových systémů už od jejich vzniku. S největší pravděpodobností jste se s nimi už setkali při odesílání, vkládání nebo vybírání kryptoměn.

Většina kryptoměn používá transakční poplatky ze dvou důležitých důvodů. Za prvé snižují množství spamu na síti. Díky nim jsou rozsáhlé spamové útoky nákladné na realizaci. A za druhé fungují jako pobídka pro uživatele, kteří pomáhají ověřovat a potvrzovat transakce. Jsou takovou odměnou za pomoc síti.

U většiny blockchainů jsou transakční poplatky poměrně levné, ale v závislosti na míře síťového provozu mohou být i poměrně drahé. Částka, kterou se jako uživatel rozhodnete zaplatit na poplatcích, určuje prioritu přidání vaší transakce do dalšího bloku. Čím vyšší poplatek zaplatíte, tím rychleji bude transakce potvrzena.


Bitcoinové poplatky za transakce

Bitcoin jako první blockchainová síť na světě stanovila pro poplatky za transakce normu, kterou dnes používá mnoho kryptoměn. Satoshi Nakamoto si uvědomil, že poplatky za transakce mohou síť ochraňovat před rozsáhlými spamovými útoky a motivovat uživatele ke slušnému chování.

Pro bitcoinové těžaře jsou poplatky za transakce součásti procesu potvrzování transakcí v novém bloku. Souboru nepotvrzených transakcí se říká paměťový pool (mempool). Těžaři přirozeně upřednostňují transakce s vyššími poplatky, se kterými uživatelé při odesílání BTC do jiné bitcoinové peněženky souhlasili.

Subjekty s nekalými úmysly, které by chtěly zpomalit síť, proto musí za každou transakci zaplatit poplatek. Když nastaví poplatek příliš nízko, těžaři budou jejich transakce pravděpodobně ignorovat. Když nastaví poplatek v odpovídající hladině, vzniknou jim vysoké ekonomické náklady. Transakční poplatky proto fungují také jako jednoduchý, ale účinný filtr spamu.


Jak se vypočítávají poplatky za transakce na bitcoinové síti?

Na bitcoinové síti umožňují některé kryptoměnové peněženky ruční nastavení transakčních poplatků. BTC můžete posílat i s nulovým poplatkem, ale těžaři budou takové transakce s největší pravděpodobností ignorovat, takže je nikdo neověří.

Někteří si myslí, že se bitcoinové poplatky odvíjí od odeslané částky, ale ve skutečnosti závisí na velikosti transakce (v bajtech). Představte si například, že velikost vaší transakce je 400 bajtů a průměrný poplatek za transakci je teď 80 satoshi za bajt. V takovém případě byste museli zaplatit přibližně 32 000 satoši (neboli 0,00032 BTC), abyste měli šanci, že vaše transakce bude přidána do dalšího bloku.

Když je na síti vysoký provoz a po odesílání BTC je velká poptávka, poplatek potřebný k rychlému potvrzení transakce se zvyšuje, protože ostatní uživatelé se snaží o totéž. K tomu často dochází v obdobích intenzivní volatility trhu. 

Vysoké poplatky tak mohou používání BTC v každodenních situacích ztěžovat. Koupit si šálek kávy za 3 dolary není úplně praktické, když na poplatcích zaplatíte ještě víc.

Do bloku s limitem 1 MB (tj. velikost bloku) můžete zahrnout pouze určitý počet transakcí. Těžaři tyto bloky přidávají na blockchain, jak nejrychleji to jen jde, ale jejich rychlost je omezená.

Výše síťových poplatků souvisí především se škálovatelností kryptoměnové sítě. Blockchainoví vývojáři se neustále snaží tento problém řešit. Předchozí aktualizace sítě pomohly zlepšit škálovatelnost například implementací protokolů SegWit nebo Lightning Network.


Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si BTC na platformě Binance!


Ethereové poplatky za transakce

Ethereové poplatky za transakce fungují oproti těm bitcoinovým jinak. Tyto poplatky zohledňují množství výpočetního výkonu potřebného ke zpracování transakce – gas. Gas má proměnlivou cenu, která se měří v etherech (ETH), nativním tokenu sítě. 

Zatímco množství gas může zůstat stejné, cena gas může růst nebo klesat. Cena gas přímo souvisí s provozem na síti. Když zaplatíte vyšší cenu gas, těžaři vaši transakci pravděpodobně upřednostní.


Jak se vypočítávají poplatky za transakce na síti Ethereum?

Celkový poplatek gas je cena, která pokrývá náklady a pobídku ke zpracování transakce. Gas má ale také svůj limit, který určuje maximální cenu za danou transakci nebo úlohu.

Náklady gas si můžete představit jako množství potřebné práce a cenu gas jako cenu zaplacenou za „každou hodinu“ práce. Vztah mezi nimi a limitem gas pak určuje celkový poplatek za ethereovou transakci nebo provoz chytrého kontraktu.

Ukážeme si to na příkladu náhodné transakce z webu Etherscan.io. Náklady na transakci byly 21 000 gas a cena gas byla 71 jednotek gwei. To znamená, že celkový poplatek za transakci byl 1 491 000 gwei neboli 0,001491 ETH.


Očekává se, že upgrade na ETH 2.0 s mechanismem Proof of Stake (viz Casper) přinese nižší poplatky gas. Množství gas potřebné k potvrzení transakce bude nižší, protože síť bude k potvrzování transakcí potřebovat jen zlomek výpočetního výkonu. Síťový provoz ale může mít na poplatky za transakce pořád vliv, protože validátoři budou upřednostňovat lépe placené transakce.


Poplatky za transakce na síti Binance Chain

Binance Chain je blockchainová síť, která uživatelům umožňuje provádět transakce a obchodovat s BNB a dalšími BEP-2 tokeny. Může také vytvářet a distribuovat vlastní tokeny. Binance Chain používá mechanismus konsenzu zvaný Delegated Proof of Stake, takže místo těžařů máme validátory. 

Na Binance Chainu najdete také Binance DEX (decentralizovanou burzu), kde mohou uživatelé obchodovat kryptoměnová aktiva přímo ze svých peněženek. Transakční poplatky se na Binance Chainu a decentralizované burze platí v BNB.

Upozorňujeme, že Binance Chain a BNB Smart Chain jsou dva různé blockchainy. Další informace získáte v článku Úvod do sítě BNB Smart Chain (BSC).


Jak se vypočítávají poplatky za transakce na síti Binance Chain?

Binance Chain používá strukturu poplatků vedenou v BNB, která se mění v závislosti na vaší činnosti. Poplatky za odeslání BNB a za obchodování na Binance DEX se liší. Celková cena transakce navíc může růst nebo klesat v závislosti na tržní ceně BNB. 

Při transakcích nesouvisejících s obchodováním, jako je výběr nebo vklad BNB, je možné platit poplatky jedině v BNB. Poplatky za činnosti související s obchodováním na Binance DEX můžete platit v obchodovaném tokenu, ale platba v BNB je zvýhodněná. Tento systém motivuje uživatele k používání BNB a budování uživatelské základny.


Poplatky za transakce na BNB Smart Chainu

BNB Smart Chain (BSC) je další blockchain, který běží souběžně s Binance Chainem (jde o dvě samostatné sítě). Zatímco BNB na Binance Chainu je BEP-2 token, BNB na BSC je BEP-20 token.

BNB Smart Chain umožňuje vytvářet chytré kontrakty, takže je mnohem přizpůsobitelnější. Struktura poplatků na BSC není pevně stanovena jako na Binance Chainu. Místo toho se používá systém gas (podobně jako u Etherea), který reflektuje výpočetní výkon potřebný k realizaci transakcí a operací s chytrými kontrakty.

Síť BSC používá mechanismus konsenzu zvaný Proof of Staked Authority. Když se chtějí uživatelé sítě stát validátory, musí stakovat BNB. Za úspěšné ověření bloku pak obdrží poplatky za transakce obsažené v bloku.


Jak se vypočítávají poplatky za transakce na síti BNB Smart Chain?

Jak už jsme zmiňovali, struktura poplatků sítě BSC je velmi podobná té, kterou najdete na Ethereu. Transakční poplatky jsou vedeny v gwei, což je malá nominální hodnota BNB rovnající se 0,000000001 BNB. Uživatelé mohou přidání svých transakcí do bloku upřednostnit nastavením poplatku gas. 

Aktuální a historické průměrné ceny gas najdete na webu BscScan s denním průměrem a nejnižší a nejvyšší zaplacenou cenou. V březnu 2021 se průměrný poplatek na BSC pohyboval kolem 13 gwei.

V příkladu níže (převzatém z webu Bscscan.com) byla cena gas 10 gwei. Všimněte si, že limit gas byl stanoven na 622 732 gwei, ale při transakci se použilo pouze 352 755 gwei (52,31 %), takže poplatek za transakci činil 0,00325755 BNB.


Poplatky na BSC jsou obvykle velmi nízké, ale když se pokusíte odeslat tokeny, aniž byste měli na účtu BNB, síť vás upozorní, že nemáte dostatek prostředků. Proto si v peněžence nechávejte alespoň malé množství BNB, ať máte čím platit poplatky za transakce.


Poplatky Binance za výběry

Při výběrech z burzy Binance musíte platit související poplatky za transakce. Tyto poplatky se liší v závislosti na kryptoměně a použité síti. Binance má pro transakce, které probíhají v rámci její obchodní platformy, vlastní strukturu poplatků. Poplatky za výběr jsou ale ovlivněny vnějšími faktory, na které nemá Binance vliv.

Poplatky za výběr kryptoměn závisí na práci těžařů nebo validátorů, kteří nejsou součástí ekosystému Binance. Binance proto musí podle podmínek sítě, mezi které patří provoz a poptávka, poplatky za výběr pravidelně upravovat.

Binance má také minimální limity pro množství kryptoměn, které můžete vybrat. Aktuální limity najdete v sazebníku poplatků.

Poplatky za obchodování se odvíjí od VIP úrovně účtu a s poplatky za výběr nijak nesouvisí. Vaši VIP úroveň účtu stanovuje kumulativní měsíční objem obchodování. Maximální poplatek pro makery nebo takery, který v současné době účtujeme, je 0,1 % z obchodované kryptoměny. Připomínáme, že na placení poplatků v BNB poskytujeme slevu.


Závěrem

Transakční poplatky jsou nedílnou součástí kryptoekonomie blockchainových sítí. Jsou součástí pobídek pro uživatele, kteří udržují síť v provozu. Poplatky také chrání před škodlivým jednáním a spamem.

Objem provozu, se kterým se některé sítě potýkají, ale vedl k podstatně vyšším poplatkům. Decentralizovaná povaha většiny blockchainů jim ztěžuje škálování. Je pravda, že některé sítě nabízí vysokou škálovatelnost a propustnost transakcí, ale často to bývá na úkor bezpečnosti nebo decentralizace.

Někteří výzkumníci a vývojáři přesto pracují na vylepšeních, která by snad mohla kryptoměny pomoci rozšiřovat v rozvojovém světě.