Co je decentralizovaná burza (DEX)?
Domů
Články
Co je decentralizovaná burza (DEX)?

Co je decentralizovaná burza (DEX)?

Začátečníci
Zveřejněno Sep 28, 2020Aktualizováno Feb 1, 2023
9m

TL;DR

Pravděpodobně víte, jak kryptoměnové burzy fungují. Zaregistrujete se pomocí svého e-mailu, vymyslíte si silné heslo, ověříte svůj účet a začnete obchodovat s kryptoměnami.

Decentralizované burzy jsou podobné, ale bez nepříjemností s registrací. Ve většině případů není možné kryptoměny vkládat ani vybírat. Obchod probíhá přímo mezi peněženkami dvou uživatelů, s omezeným (pokud vůbec nějakým!) zásahem třetí strany.

Decentralizované burzy mohou být trochu složitější na ovládání a nemusí vždy obsahovat aktiva, která chcete. Ale s tím, jak o tuto technologii roste zájem, se mohou stát nedílnou součástí kryptoměnové sféry.


Obsah


Úvod

Od prvních dnů Bitcoinu hrají burzy zásadní roli v propojování kupujících kryptoměn s prodávajícími. Bez těchto fór, která přitahují globální uživatelskou základnu, bychom měli mnohem horší likviditu a neměli bychom možnost dohodnout se na správné ceně aktiv.

V této oblasti tradičně dominují centralizovaní hráči. S rychle se vyvíjejícím množstvím dostupných technologií se však objevuje stále více nástrojů pro decentralizované obchodování.

V tomto článku se budeme věnovat decentralizovaným burzám (DEX), obchodním místům, kde nejsou potřeba žádní zprostředkovatelé.


Definice decentralizovaných burz

Teoreticky by jakákoli peer-to-peer výměna mohla představovat decentralizovaný obchod (viz například Vysvětlení atomické výměny). V tomto článku nás však zajímá především platforma, která napodobuje funkce centralizovaných burz. Klíčovým rozdílem je, že jejich část zvaná backend existuje na blockchainu. Nikdo nepřebírá vaše prostředky do úschovy a nemusíte burze důvěřovat v takové míře jako v případě centralizovaných nabídek, pokud vůbec.


Jak funguje centralizovaná burza

Na typické centralizované burze vkládáte peníze – buď fiat měnu (bankovním převodem nebo kreditní/debetní kartou), nebo kryptoměny. Vložením kryptoměn se vzdáváte kontroly nad nimi. Ne z hlediska použitelnosti, protože s nimi stále můžete obchodovat nebo je vybírat, ale z technického hlediska: v blockchainu je nemůžete utratit.
Soukromé klíče k finančním prostředkům nevlastníte, což znamená, že při výběru požádáte burzu, aby podepsala transakci vaším jménem. Při obchodování nedochází k transakcím v chainu - místo toho burza přiděluje zůstatky uživatelům ve své vlastní databázi.

Celkový postup je velmi zjednodušený, protože pomalé rychlosti blockchainů nebrání obchodování a vše probíhá v systému jednoho subjektu. Kryptoměny lze snadněji nakupovat a prodávat a máte k dispozici více nástrojů.

Je to ovšem na úkor nezávislosti: musíte burze svěřit své peníze. V důsledku toho se vystavujete určitému riziku protistrany. Co když tým s vašimi těžce vydělanými BTC zmizí? Co když hacker ochromí systém a odčerpá finanční prostředky?

Pro mnoho uživatelů je to přijatelná míra rizika. Jednoduše se drží renomovaných burz s dobrou historií a opatřeními, která zmírňují narušení bezpečnosti dat.


Jak funguje decentralizovaná burza

Burzy typu DEX se v některých ohledech podobají svým centralizovaným protějškům, v jiných se však výrazně liší. Nejprve si povšimněme, že uživatelé mají k dispozici několik různých typů decentralizovaných burz. Mají společné to, že příkazy jsou prováděny v chainu (pomocí chytrých kontraktů) a že uživatelé v žádném okamžiku neobětují úschovu svých prostředků.
Některé činnosti byly provedeny na cross-chainových DEXech, ale ty nejpopulárnější se točí kolem aktiv na jednom blockchainu (například Ethereum nebo Binance Chain).


Knihy objednávek v chainu

Na některých decentralizovaných burzách se vše provádí v chainu (o hybridních přístupech si povíme za chvíli). Každý příkaz (stejně jako jeho změna a zrušení) je zapsán do blockchainu. Jedná se pravděpodobně o nejtransparentnější přístup, protože nesvěřujete příkazy třetí straně a nemáte možnost je znepřehlednit. 
Bohužel je také nejnepraktičtější. Protože žádáte každý uzel v síti, aby příkaz navždy zaznamenal, nakonec zaplatíte poplatek. Musíte čekat, až těžař přidá vaši zprávu do blockchainu, což znamená, že i tato zkušenost může být těžkopádná. 
Někteří označují front running za chybu tohoto modelu. K front runningu dochází na trzích tehdy, když zasvěcená osoba ví o probíhající transakci a využije tuto informaci k uzavření obchodu předtím, než je transakce zpracována. Front runner tedy těží z informací, které nejsou veřejnosti známy. Obecně řečeno je to nezákonné. 

Pokud je vše zveřejňováno v globální účetní knize, není samozřejmě možné provádět front run v tradičním smyslu. Přesto lze použít jiný druh útoku: útok, při kterém těžař uvidí objednávku ještě před jejím potvrzením a zajistí, aby jeho vlastní objednávka byla do blockchainu přidána jako první.

Příklady modelů knih objednávek v chainu zahrnují DEXy Stellar a Bitshares.Knihy objednávek mimo chain

DEXy s knihou objednávek mimo chain jsou v některých ohledech stále decentralizované, ale je třeba přiznat, že jsou centralizovanější než předchozí model. Místo toho, aby se každý příkaz odesílal do blockchainu, je někde hostován. 

Kde? Záleží na okolnostech. Můžete mít centralizovaný subjekt, který bude mít knihu objednávek zcela na starosti. Pokud má tento subjekt zlé úmysly, může si do jisté míry s trhy hrát (např. předbíháním nebo zkreslováním příkazů). Stále však můžete využívat ukládání bez úschovy.

Dobrým příkladem je protokol 0x pro tokeny ERC-20 a další tokeny běžící na blockchainu Etherea. Spíše než jako samostatný DEX poskytuje rámec pro strany známé jako „předávači“, které spravují knihy objednávek mimo chain. S využitím chytrých kontraktů 0x a některých dalších nástrojů mohou hostitelé využívat kombinovaný pool likvidity a předávat příkazy mezi uživateli. Obchod se provede v chainu až poté, co jsou strany spárovány.

Tyto přístupy jsou z hlediska použitelnosti lepší než ty, které se spoléhají na knihy objednávek v chainu. Nečelí stejným omezením, pokud jde o rychlost, protože blockchain tolik nevyužívají. Přesto na něm musí být obchod vypořádán, takže model knihy objednávek mimo chain je z hlediska rychlosti stále horší než centralizované burzy.

Mezi implementace knih objednávek mimo chain patří Binance DEX, IDEX a EtherDelta.


Automatizovaní tvůrci trhu (AMM)

Už vás nebaví číst pojem „kniha objednávek“? Výborně, protože model automatizovaného tvůrce trhu (AMM) se tohoto pojmu zcela zbavuje. Nevyžaduje makery ani takery, ale pouze uživatele, teorii her a trochu černé magie vzorců. 
Specifika AMM závisí na implementaci – obecně dávají dohromady spoustu chytrých kontraktů a nabízejí chytré pobídky k zajištění účasti uživatelů.Tyto implementace nebudeme podrobně popisovat, ale podívejte se na článek Co je Uniswap a jak funguje?  , kde najdete příklad fungování DEXu Uniswap.
Dnes dostupné DEXy založené na AMM bývají relativně uživatelsky přívětivé a integrují se s peněženkami jako je MetaMask nebo Trust Wallet. Stejně jako u jiných forem DEXů je však pro vypořádání obchodů nutné provést transakci v chainu.

Mezi projekty, které na tomto poli pracují, patří výše zmíněný Uniswap a Kyber Network (který využívá protokol Bancor), které usnadňují obchodování s tokeny ERC-20.


Výhody a nevýhody DEXů

V předchozích kapitolách jsme se v hrubých rysech dotkli některých výhod a nevýhod DEXů. Pojďme se jim věnovat trochu podrobněji.


Výhody DEXů

Žádné KYC

Dodržování pravidel KYC/AML (Know Your CustomerAnti-Money Laundering) je pro mnoho burz standardem. Z regulačních důvodů musí fyzické osoby často předkládat doklady totožnosti a potvrzení o adrese.

Pro někoho je to problém ochrany soukromí, pro jiné problém dostupnosti. Co když nemáte platné doklady? Co když informace nějakým způsobem uniknou? Vzhledem k tomu, že DEXy jsou bez nutnosti povolení, nikdo vaši totožnost nekontroluje. Jediné, co potřebujete, je peněženka s kryptoměnami.

Existují však určité právní požadavky, pokud jsou DEXy částečně provozovány centrálním orgánem. V některých případech, kdy je kniha objednávek centralizovaná, musí hostitel být i nadále v souladu s předpisy.


Žádné riziko protistrany

Hlavní výhodou decentralizovaných kryptoměnových burz je, že nedrží finanční prostředky zákazníků. Proto ani katastrofální narušení, jako byl hack burzy Mt. Gox v roce 2014, neohrozí finanční prostředky uživatelů ani nezveřejní žádné citlivé osobní údaje.


Nezalistované tokeny

S tokeny, které nejsou kótovány na centralizovaných burzách, lze stále volně obchodovat na DEXech, pokud existuje nabídka a poptávka.


Nevýhody DEXů

Použitelnost

Reálně nejsou DEXy zdaleka tak uživatelsky přívětivé jako tradiční burzy. Centralizované platformy nabízejí obchody v reálném čase, které nejsou ovlivněny dobami blokování. Pro nováčky, kteří kryptoměnové peněženky neznají, jsou CEXy šetrnější. Pokud heslo zapomenete, můžete ho jednoduše obnovit. Pokud však ztratíte svou seed frázi, vaše prostředky budou v kyberprostoru nenávratně ztraceny.


Objemy obchodů a likvidita

Objem obchodování na CEXech stále převyšuje objem obchodování na DEXech. Možná ještě důležitější je, že CEXy mají také tendenci mít větší likviditu. Likvidita je měřítkem toho, jak snadno můžete koupit nebo prodat aktiva za rozumnou cenu. Na vysoce likvidním trhu se nabídkovépoptávkové ceny liší jen málo, což znamená vysokou konkurenci mezi kupujícími a prodávajícími. Na nelikvidním trhu bude obtížnější najít někoho, kdo by chtěl s daným aktivem obchodovat za rozumnou cenu.

DEXy jsou stále relativně úzce specializované, takže ne vždy existuje nabídka nebo poptávka po kryptoaktivách, se kterými chcete obchodovat. Možná nebudete moci najít obchodní páry, které chcete použít, a pokud ano, aktiva nemusí být obchodována za férovou cenu. 


Poplatky

Poplatky nejsou na DEXech vždy vyšší, ale mohou být, zejména pokud je síť přetížená nebo pokud používáte knihu objednávek v chainu.


Závěrem

V průběhu let se objevilo mnoho decentralizovaných burz, z nichž každá navazovala na předchozí pokusy o zefektivnění uživatelského prostředí a vytvoření výkonnějších obchodních míst. Nakonec se zdá, že tato myšlenka do značné míry odpovídá charakteru vlastní suverenity: stejně jako u kryptoměn nemusí uživatelé důvěřovat třetí straně. 

S vzestupem DeFi zaznamenaly DEXy založené na Ethereu masivní nárůst používání. Pokud bude tato dynamika pokračovat, budeme pravděpodobně svědky zvýšeného počtu inovací v této technologii napříč celým odvětvím.