Co je BNB Chain?
Domů
Články
Co je BNB Chain?

Co je BNB Chain?

Začátečníci
Zveřejněno Feb 6, 2024Aktualizováno Mar 19, 2024
6m

TL;DR

  • BNB Chain je decentralizovaný blockchainový ekosystém, který se zaměřuje na robustní infrastrukturu pro ekonomiku Webu 3.0.

  • BNB Chain poskytuje rozmanitou škálu služeb, které prosazují decentralizovanou správu dat, škálování na druhé vrstvě a inovativní řešení pro svět decentralizovaných financí (DeFi).

  • V tomto článku se podíváme na transformativní cestu BNB Chainu od jeho počátků v roce 2017 až po současnost, která ukazuje jeho schopnost adaptovat se a inovovat.

Úvod

BNB Chain je decentralizovaný blockchainový ekosystém zaměřený na ekonomiku, infrastrukturu a služby Webu 3.0. Uživatelům nabízí řadu pokročilých nástrojů a funkcí, které jim umožňují prozkoumávat svět decentralizovaných financí (DeFi), a vývojářům umožňuje vytvářet rozsáhlé decentralizované aplikace.

Stručná historie BNB Chainu

BNB Chain (dříve Binance Chain) vznikl v roce 2019. Tehdy se užitkový token BNB (vytvořený v roce 2017) přesunul ze sítě Ethereum a stal se nativním tokenem BNB Chainu. Tuto ranou verzi BNB Chainu dnes označujeme jako BNB Beacon Chain.

V roce 2020 vznikl BNB Smart Chain (BSC) – dříve Binance Smart Chain – nový blockchain, který měl běžet paralelně s BNB Beacon Chainem. BSC přinesl díky podpoře chytrých kontraktů kompatibilních s EVM nové funkce a větší flexibilitu, což vedlo k prudkému nárůstu decentralizovaných aplikací a služeb.

BNB Beacon Chain vs. BNB Smart Chain

V roce 2022 se blockchainy BNB Beacon Chain a BNB Smart Chain (BSC) spojily v rámci ekosystému BNB Chain. Oba tyto blockchainy ale dál fungovaly odděleně a sloužily různým účelům.

  • BNB Beacon Chain: správní vrstva umožňující stakování a hlasování. Používá tokenový standard BEP-2.

  • BNB Smart Chain (BSC): vrstva kompatibilní s EVM, která podporuje decentralizované aplikace, služby odvětví DeFi, vrstvy konsenzu, multichainové operace a další aplikace Webu 3.0. Hlavním tokenovým standardem BSC je BEP-20.

Od té doby se ekosystém BNB Chain rozšířil a zahrnuje další produkty jako BNB Greenfield nebo řešení druhé vrstvy opBNB – o nich víc později.

Společnost Binance BNB Chain nevlastní ani neovládá

Společnost Binance nemá nad BNB Chainem kontrolu, což může být pro někoho matoucí, protože tento blockchain vznikl po Binance Chainu a Binance Smart Chainu. Někteří mylně považují BNB Chain za další produkt společnosti Binance, ale rozdíl tkví v tom, že BNB Chain je decentralizovaný.

Centralizovaná struktura Binance se zaměřuje na obstarávání světa Webu 3.0. Společnost Binance sice přišla s původní myšlenkou a dál BNB Chain podporuje, ale její vizí bylo, aby byla síť decentralizovaná a nezávislá. BNB Chain funguje komunitně, takže kdokoli, kdo bude stakovat BNB, se může stát validátorem sítě.

BNB Chain Fusion

V prosinci 2023 oznámil tým vyvíjející BNB Chain svůj plán ukončit provoz BNB Beacon Chainu a přesunout jeho funkce na síť BNB Smart Chain.

„[…] došlo ke strategickému posunu ohledně migrace funkcí Beacon Chainu na BSC a vyřazení Beacon Chainu z provozu. Cílem tohoto kroku je zefektivnit síť, snížit bezpečnostní rizika a sladit architekturu BNB Chainu se současnými technologickými požadavky a budoucím růstem.“ – blog BNB Chainu.

Očekává se, že migrace proběhne v několika fázích – začne v dubnu 2024 a skončí v červnu téhož roku. Více informací se dozvíte v plánu pro událost BNB Chain Fusion.

Teď už asi chápete, jak BNB Chain vznikl a kam směřuje. V další části prozkoumáme, jak BNB Chain funguje a jaké jsou jeho klíčové produkty a funkce. Upozorňujeme, že uvedené informace se mohou měnit, zvlášť jakmile proběhne událost BNB Chain Fusion.

Škálovací řešení a decentralizované úložiště BNB Chainu

Od svého vzniku se BNB Chain rozrostl v multichainovou strukturu, která teď zahrnuje celou řadu služeb, jako je opBNB (řešení škálování na druhé vrstvě) a BNB Greenfield (blockchain s decentralizovaným úložištěm).

opBNB

opBNB je řešení škálování na druhé vrstvě, které pomocí sady Optimism OP Stack zvyšuje výkon BNB Smart Chainu. Přináší vysokou propustnost, nízké transakční poplatky a efektivní zpracování transakcí, takže je vhodný pro rozsáhlé aplikace Webu 3.0.

  • Škálovatelnost: opBNB funguje jako řešení škálování na druhé vrstvě, díky kterému BNB Smart Chain nemusí zpracovávat transakce, což snižuje využití prostředků. Zprostředkovává škálovatelnost, které první vrstva nezvládne dosáhnout, a podporuje víc než 4 000 transakcí za sekundu (TPS).

  • Nízké poplatky gas: průměrné poplatky gas začínají už na 0,001 USD, takže opBNB přináší uživatelům vysokou propustnost a nákladově efektivní transakce.

BNB Greenfield

Ekosystém BNB Greenfield se skládá z blockchainu orientovaného na úložiště BNB Greenfield a decentralizované sítě poskytovatelů úložiště (SP).

BNB Greenfield je blockchainová síťová vrstva vybudovaná ve spolupráci s infrastrukturou Cosmos/Tendermint. Blockchain Greenfield využívá mechanismus konsenzu Tendermint a síť zabezpečuje pomocí algoritmu Proof of Stake. Dosahování konsenzu zajišťují validátoři, kteří se zásadním způsobem podílí i na správě sítě.

Poskytovatelé úložiště jsou organizace nebo jednotlivci reagující na požadavky uživatelů ohledně nahrávání a stahování dat. Poskytovatelé úložiště stráží uživatelská práva a zajišťují ověřování.

Uživatelé zadávají své požadavky na ukládání dat na blockchain Greenfield a poskytovatelé úložiště zodpovídají za udržování dat mimo blockchain. Uživatelé si mohou integritu dat uložených na blockchainu BNB Greenfield ověřit pomocí mechanismu Proof-of-Challenge. 

Vývojáři mohou na platformě BNB Greenfield vytvářet decentralizované aplikace, které se propojují s BNB Chainem a vytvoří základ pro novou ekonomiku dat v éře Webu 3.0.

Závěrem

BNB Chain prošel od svého založení v roce 2017 mimořádným vývojem – z raného BNB Chainu se proměnil v obrovský ekosystém DeFi, který dnes zaštiťuje tisíce služeb, produktů, decentralizovaných aplikací a decentralizovaných organizací. BNB Chain je ve světě Webu 3.0 velkým hráčem, který uživatelům, vývojářům a podnikům nabízí robustní platformu pro inovace a růst.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.