Co je BNB Greenfield?
Domů
Články
Co je BNB Greenfield?

Co je BNB Greenfield?

Pokročilí
Zveřejněno Mar 3, 2023Aktualizováno Nov 6, 2023
8m

TL;DR

V únoru 2023 byla vydána bílá kniha BNB Greenfield, která představila nové strukturální a ekonomické paradigma pro data v éře Webu 3. Nativním tokenem projektu BNB Greenfield je BNB a po BNB Beacon Chainu a BNB Smart Chainu se jedná o třetí blockchain v ekosystému BNB Chain.

Stručně řečeno, BNB Greenfield poskytuje v rámci širšího ekosystému BNB Chain decentralizovanou infrastrukturu pro ukládání dat, takže uživatelé a decentralizované aplikace (DApps) mohou vytvářet, ukládat a vyměňovat svá vlastněná data. Výsledkem je nová ekonomika řízená daty, díky které teď mohou všichni účastníci ekosystému BNB Chain data vlastnit, používat a zpeněžovat.

Úvod

Web 3 je vize budoucnosti internetu, který uživatelům poskytuje větší kontrolu nad daty a online prostředím. Blockchainová technologie hraje v tomto přechodu na Web 3 důležitou roli. Blockchainy přinesly peer-to-peer (P2P) transakce bez potřeby důvěryhodných třetích stran a také aplikace DApps, které automatizují dohody pomocí chytrých kontraktů. 

Transparentnost a vlastnictví dat jsou dalšími kroky k odemknutí plného potenciálu Webu 3. Proto roste potřeba decentralizovaných úložišť, která umožňují data ukládat a přistupovat k nim ne na jediném centralizovaném serveru, ale distribuovaným způsobem. BNB Greenfield tuto potřebu řeší plány na vytvoření decentralizovaného systému ukládání dat a celou doplňující ekonomikou.

Co je decentralizované úložiště dat?

Decentralizované úložiště dat je způsob ukládání dat v distribuované síti počítačů místo jednoho centrálního místa. Data se na síti uloží rozdělením a rozprostřením mezi více uzlů (počítačů), kdy každý z nich přispívá svým úložištěm. Díky tomu je možné ukládat velké množství dat, aniž byste se museli spoléhat na centrální server nebo jediný řídicí subjekt. 

Centralizované úložiště dat je naopak oblíbené už řadu let. Data se ukládají na jediný server (nebo cluster serverů na stejném místě) a vše spravuje konkrétní poskytovatel. Například cloudová úložiště jsou obvykle centralizovaná – data jsou uložena na serverech řízených jednou společností, jako je Amazon nebo Google.

Podle zastánců centralizovaných úložišť dat tato úložiště usnadňují správu a přístup, protože všechna data jsou na jednom místě. Povinnost zajistit odpovídající zabezpečení, zálohování a případnou obnovu dat navíc nese centralizovaný subjekt.

Struktura centralizovaného ukládání dat má ale i své slabiny. Vše je na jednom místě, takže hackeři se mohou zaměřit na jediný bod selhání. Jakýkoli problém s centrálním serverem navíc znemožní přístup ke všem tamním datům. Tento problém řeší decentralizované úložiště dat.

Výhody decentralizovaného úložiště dat

Decentralizované ukládání dat má oproti centralizovanému ukládání dat řadu výhod:

 1. Vyšší bezpečnost: je to díky tomu, že data jsou rozprostřena na řadě uzlů a ne na jediném serveru, takže pro hackery je proniknutí do datových úložišť a získání informací mnohem obtížnější.

 2. Lepší odolnost: na rozdíl od centralizovaných systémů nemají decentralizovaná úložiště jediný bod selhání, protože data se nachází na větším počtu uzlů. V případě výpadku jednoho uzlu si tak uživatelé zachovají přístup k datům z ostatních uzlů v síti.

 3. Svoboda a kontrola v rukou uživatelů: decentralizované úložiště dává uživatelům kontrolu nad jejich vlastními daty a nad tím, jak je používají a jak k nim přistupují. Nepodléhají tak zásadám centralizovaného poskytovatele, který je může kdykoli změnit.

 4. Více soukromí: dalším důsledkem toho, že uživatelé mají svá vlastní data pod kontrolou, je podstatné zvýšení ochrany soukromí. Uživatele, kteří chtějí ukládat data v decentralizovaném systému, nikdo nenutí předkládat osobní údaje (na rozdíl od centralizovaných subjektů).

 5. Efektivita trhu: využití tokenové ekonomiky v decentralizovaných systémech ukládání dat motivuje jednotlivce k tomu, aby přispívali dostupnými zdroji pro ukládání dat a získávali za to odměny. Díky tomu zase vzniká udržitelnější a decentralizovanější ekosystém.

Co je BNB Greenfield?

Decentralizace je jednou ze základních vlastností blockchainové technologie Webu 3. Klíčovou zásadou jejího návrhu je, že ji nemá na starost žádná osoba ani organizace. Tato technologie umožňuje uživatelům bezpečně provádět transakce, aniž by museli důvěřovat nějaké třetí straně. 

Otevírá také dveře chytrým kontraktům, které tyto transakce automatizují a které umožnily vznik DApps s podporou široké škály produktů – od služeb decentralizovaných financí (DeFi) až po hry (GameFi) a další produkty.

BNB Chain je distribuovaná blockchainová síť, na které mohou vývojáři a inovátoři v rámci přechodu na Web 3 vytvářet DApps. V době psaní tohoto článku (únor 2023) je BNB Chain z pohledu objemu transakcí a denního počtu uživatelů největším blockchainem s podporou chytrých kontraktů na světě.

Dne 1. února 2023 oznámil BNB Chain vydání bílé knihy BNB Greenfield. Stručně řečeno, BNB Greenfield poskytuje v rámci širšího ekosystému BNB Chain decentralizovanou infrastrukturu pro ukládání dat. Cílem je pomoct uživatelům a DApps vytvářet, ukládat a vyměňovat data s plným vlastnickým právem a vytvořit novou datovou ekonomiku.

Jak BNB Greenfield funguje?

BNB Greenfield je blockchain se zaměřením na úložiště, který komunikuje s decentralizovanou sítí poskytovatelů úložiště. Uživatelé nahrávají svá data a mají k nim unikátní přístupová a uživatelská práva. Poskytovatelé úložiště ukládají tato data mimo blockchain s odpovídající redundancí a zálohováním a metadata uživatelů se ukládají na blockchainu BNB Greenfield do účetní knihy BNB.

Nativní crosschainový most umožňuje všechny aspekty dat uložené v ekosystému BNB Greenfield snadno přenést na BNB Smart Chain, kde je možné je použít jak ve stávajícím ekosystému decentralizovaných aplikací BNB Chainu, tak v nové generaci decentralizovaných aplikací na blockchainu BNB Greenfield. Tyto decentralizované aplikace mohou buď pomáhat uživatelům komunikovat s ekosystémem Greenfield, nebo fungovat jako produkty Webu 3, které využívají dostupná data. 

Možnost konfigurovat oprávnění k datům jedinečným způsobem v nativním prostředí s podporou chytrých kontraktů přináší nesčetné množství potenciálních obchodních modelů, které budou přínosem pro uživatele a další účastníky blockchainu BNB Greenfield.

Potenciální možnosti využití

Tady je několik možností, které může BNB Greenfield otevřít, a přispět tak k vytváření nové vlny DApps.

 1. Webhosting: vzhledem k tomu, že BNB Greenfield podporuje rozhraní API a používá koncepty, které se velmi podobají službě Amazon S3, uživatelé mohou prostřednictvím BNB Greenfield snadno spouštět své weby a platby z nich pohodlně spravovat v BNB.

 2. Osobní cloudové úložiště: uživatelé se soukromými klíči si mohou na blockchainu BNB Greenfield vytvořit vlastní síťové disky a prostřednictvím počítačů a mobilních zařízení je používat k nahrávání a stahování šifrovaných souborů, fotek a videí.

 3. Blockchainové úložiště dat: blockchainy první vrstvy obsahují desítky terabajtů historických dat, která jsou z velké části neaktivní. Blockchain BNB Greenfield by bylo možné použít k uložení těchto dat, což by snížilo latenci první vrstvy a zlepšilo dostupnost dat. V případě potřeby by se pak neaktivní data dodala na blockchain první vrstvy. Blockchain BNB Greenfield by také mohl sloužit jako levnější varianta k ukládání rollupových dat o transakcích na druhé vrstvě.

 4. Publikování: autoři mohou svá díla ukládat na BNB Greenfield a zrcadlit je na BNB Smart Chain, kde mohou adresám kupujících prodávat oprávnění ke čtení.

 5. Sociální sítě: BNB Greenfield poskytuje infrastrukturu, díky které mohou influenceři na sociálních sítích a klíčové osoby formující veřejné mínění plně vlastnit svůj vlastní obsah a data. DApps mohou tato data za poplatek používat a prostřednictvím decentralizované sociální sítě je veřejně publikovat.

 6. Tržiště s osobními údaji: toto je asi nejsložitější problém, který je teď potřeba vyřešit – jak vlastnit svá data (například počet zobrazení stránek, registrace, kliknutí, údaje o chování atd.) a nedovolit platformám (obvykle velkým centralizovaným monopolům) s nimi špatně hospodařit, nebo je dokonce zneužívat.

BNB Greenfield umožní aplikacím ukládat šifrované osobní údaje na vašem osobním účtu a ostatním aplikacím je umožní používat pouze v případě, že k tomu udělíte souhlas. A co víc, dokonce si za toto využití dat můžete účtovat poplatek.

Budování blockchainu BNB Greenfield a testovací síť

Aktuálně (únor 2023) hlavní vývojářský tým BNB Chainu aktivně zapojuje do vývoje Amazon Web Services (AWS), NodeReal a Blockdaemon. Zároveň už zahájil práci na blockchainu BNB Greenfield a v nadcházejících měsících plánuje spustit testovací síť. 

BNB Greenfield se buduje tak, aby ho mohly používat komunity Webu 2 i Webu 3. Rozhraní API jsou navržena tak, aby fungovala podobně jako oblíbené systémy cloudových úložišť, a i když poplatky se budou platit v BNB, budou účtovány v USD, aby uživatelé BNB Greenfield měli konkrétní představu o jeho nákladové struktuře.

Závěrem: BNB Greenfield a budoucnost Webu 3

Jak je vidět ze seznamu možných využití, příchod BNB Greenfield má potenciál otevřít bránu zcela nové vlně inovativních a transparentních obchodních modelů Webu 3 pro DApps.

Transparentnost a vlastnictví dat jsou dalšími kroky k odemknutí plného potenciálu Webu 3. BNB Greenfield bude pokračovat ve vývoji tohoto nového teritoria a spolupracovat s širší komunitou Webu 3, aby z toho mohla těžit další generace uživatelů.

Vydání bílé knihy BNB Greenfield v únoru 2023 je jen prvním krokem na cestě k větší nezávislosti, lepšímu vlastnictví a rozsáhlejším příležitostem pro uživatele, tvůrce a širší komunitu okolo Webu 3.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může stoupnout nebo klesnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.