Co je Binance Oracle?
Domů
Články
Co je Binance Oracle?

Co je Binance Oracle?

Začátečníci
Zveřejněno Oct 25, 2022Aktualizováno Jun 16, 2023
5m

TL;DR

Blockchainové orákly je možné přirovnat k prostředníkům, kteří propojují blockchainy s informacemi ze skutečného světa. Služba Binance Oracle propojuje chytré kontrakty s důvěryhodnými a ověřenými zdroji dat. Původně byla navržena pro BNB Chain, ale má potenciál se v budoucnu rozšířit i na další blockchainy. V současné době tak tuto službu může využívat každý projekt vybudovaný na BNB Chainu. Díky službě Binance Oracle se už vývojáři nemusí zaobírat datovými záležitostmi a mohou se místo toho soustředit na jiné důležité aspekty svých blockchainových projektů.

Úvod

Blockchainové orákly jsou důležitým stavebním prvkem blockchainového ekosystému. Bez nich by chytré kontrakty neměly jak získávat data z reálného světa. Binance Oracle je blockchainový orákl, který chytrým kontraktům poskytuje přístup ke zdrojům dat v reálném světě, bez kterých se některé blockchainové aplikace neobejdou. Stará se o to, aby chytré kontrakty měly k dispozici správná data ve správný čas.

Co je blockchainový orákl?

Blockchainové orákly jsou služby, které fungují jako mosty mezi blockchainy a skutečným světem – poskytují chytrým kontraktům přístup ke zdrojům dat mimo jejich nativní sítě. Jinými slovy fungují jako spojovací článek mezi aplikacemi na blockchainu a daty mimo blockchain.

Události mimo blockchain je tak možné přenášet na blockchain, aby je chytré kontrakty rozpoznaly. Na blockchain je možné přenést libovolné informace od cen tokenů nebo akcií přes výsledky fotbalového zápasu až po předpověď počasí.

Přestože blockchainové orákly nejsou samotnými zdroji dat, dokážou ověřit, jestli jsou data přesná. Jsou takovou další blockchainovou vrstvou, která shromažďuje a ověřuje informace a předává je tam, kde jsou potřeba.

Blockchainové orákly také lidem umožňují používat blockchainy ke smluvním dohodám. Tímto způsobem si například můžete s kamarádem vsadit na fotbalový zápas. Za prvé se oba dohodnete na podmínkách a uzamknete prostředky v chytrém kontraktu. Za druhé blockchainový orákl tento chytrý kontrakt informuje o výsledku zápasu. A nakonec po skončení zápasu chytrý kontrakt vydá finanční prostředky výherci sázky.

Existují různé druhy blockchainových oráklů. Jeden orákl přitom může spadat do několika kategorií: softwarový, centralizovaný, decentralizovaný, příchozí nebo odchozí. Způsob, jakým blockchainový orákl funguje, v podstatě závisí na účelu, za kterým byl vytvořen.

Co je Binance Oracle?

Chytrý kontrakt nemůže bez pomoci používat externí data. Místo toho se s potřebnými informacemi spoléhá na orákl. V tomto ohledu je služba Binance Oracle podobná ostatním blockchainovým oráklům – je to datová služba nabízená společností Binance, která se blockchainu snaží poskytovat spolehlivá a bezpečná data.

Služba Binance Oracle je v současné době vytvořena speciálně pro BNB Chain, ale to neznamená, že se do budoucna nemůže rozšířit i na jiné blockchainy. Její služby mohou využívat všechny projekty postavené na BNB Chainu.

Ekosystém BNB Chainu těží ze služby Binance Oracle mnoha způsoby. Za prvé existence nativního blockchainového oráklu posiluje důvěryhodnost blockchainových dat. Za druhé spolehlivější data vedou k novým možnostem pro stávající i nové projekty.

A za třetí služba Binance Oracle může do ekosystému BNB Chainu přilákat nové vývojáře. Každému vývojáři umožňuje připojit projekty vytvořené na BNB Chainu k datům mimo blockchain, a ušetřit si tak starosti se správou stávajících dat, hledáním nových zdrojů a rizikem používání nespolehlivých zdrojů.

Jaká řešení nabízí?

Blockchainové projekty jsou závislé na spolehlivých datech. Binance Oracle se s přesností, včasností a odolností proti manipulaci spoléhá na čtyři aspekty. Pojďme se na funkce služby Binance Oracle, které propojují BNB Chain s reálným světem, podívat podrobněji.

Zdroje dat

Binance Oracle používá pečlivě vybrané zdroje dat. Díky tomu je možné rozpoznat, jestli jsou informace přesné a jejich zdroj důvěryhodný. Například data o cenách Binance Oracle získává z několika centralizovaných burz (CEX) a aplikací decentralizovaných financí (DeFi) a agreguje je pomocí vzorce váženého průměru.

Zpracování a podepisování dat

Binance Oracle má funkci zpracování a podepisování dat, jejímž cílem je zajišťovat odolnost dat proti manipulaci. Služba Binance Oracle zavedla distribuovaný systém podepisování s názvem Threshold Signature Scheme, který podepisuje nejnovější data z různých zdrojů. Každý, kdo vlastní veřejný klíč, může ověřit správnost a pravost digitálního podpisu a nikdo bez sady soukromých klíčů nemůže data změnit.

Zveřejňování dat

Data jsou na blockchainu zveřejňována prostřednictvím vícenásobných uzlů, které zveřejňují pouze podepsané informace. Chytré kontrakty, které data ukládají, jsou zabezpečené a auditované a vícenásobné uzly mohou frekvenci zveřejňování dat upravovat podle různých tržních podmínek. To znamená, že přesné údaje je možné získat i při vysoké volatilitě cen. Vícenásobné uzly navíc zajišťují spolehlivost zveřejňování dat i v těch nejextrémnějších situacích.

Monitorování dat

Data ve službě Binance Oracle se aktualizují prostřednictvím nezávislé monitorovací služby, která funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Ceny získává z různých zdrojů dat a porovnává je se zveřejněnými daty na blockchainu. V případě odhalení významné odchylky dojde k zásahu týmem podpory Binance Oracle.

Jak službu Binance Oracle používat?

Pokud už jste někdy nějakou blockchainovou aplikaci používali, pravděpodobně se nemusíte učit Binance Oracle používat. Tam, kde to bylo potřeba, už vývojáři své aplikace na konkrétní data napojili. Pokud jste ale blockchainový vývojář, který potřebuje Binance Oracle využívat, tato oficiální příručka vás provede jednotlivými kroky integrace.

Závěrem

Blockchainy by bez oráklů měly menší potenciál a horší možnosti masového přijetí, protože jejich informace by byly omezeny na interní data. Blockchainové orákly sice neřeší problém dostupnosti dat, ale data mimo blockchain mohou zpřístupnit onchainovými externími zdroji.

Služba Binance Oracle umožňuje chytrým kontraktům připojovat se ke všem potvrzeným datům mimo vlastní síť. Používá proces, který zajišťuje konzistentní správnost, bezpečnost a aktuálnost dat. Spolehlivost dat služby Binance Oracle je zajištěna čtyřmi řešeními, která zároveň neustále monitorují možné problémy.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.