Τι είναι το Binance Oracle;
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Τι είναι ένα oracle του blockchain;
Τι είναι το Binance Oracle;
Ποιες λύσεις προσφέρει;
Πώς να χρησιμοποιείτε το Binance Oracle;
Συμπεράσματα
Τι είναι το Binance Oracle;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Binance Oracle;

Τι είναι το Binance Oracle;

Έχει δημοσιευτεί Oct 25, 2022Έχει ενημερωθεί Nov 18, 2022
5m

TL;DR

Τα oracle των blockchain μπορούν να παρομοιαστούν με τα ενδιάμεσα κομμάτια που συνδέουν τα blockchain με τις πληροφορίες του πραγματικού κόσμου. Το Binance Oracle το κάνει αυτό, συνδέοντας έξυπνες συμβάσεις με αξιόπιστες και επαληθευμένες πηγές δεδομένων. Αρχικά σχεδιάστηκε για την BNB Chain, αλλά έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε άλλες αλυσίδες στο μέλλον. Προς το παρόν, αυτό επιτρέπει σε κάθε έργο που βασίζεται στην BNB Chain να το χρησιμοποιεί και να επωφελείται από αυτό. Με το Binance Oracle, οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για θέματα δεδομένων και μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλες σημαντικές πτυχές των έργων του blockchain τους.

Εισαγωγή

Τα oracle των Blockchain είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οικοσύστημα του blockchain. Χωρίς αυτά, οι έξυπνες συμβάσεις δεν θα είχαν τρόπο να αποκτήσουν δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Το Binance Oracle είναι ένα oracle του blockchain που επιτρέπει στις έξυπνες συμβάσεις να έχουν πρόσβαση σε πηγές δεδομένων στον πραγματικό κόσμο, που απαιτούνται από εφαρμογές blockchain. Διασφαλίζει ότι οι έξυπνες συμβάσεις έχουν τα σωστά δεδομένα την κατάλληλη στιγμή.

Τι είναι ένα oracle του blockchain;

Τα oracle των blockchain είναι υπηρεσίες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των blockchain και του πραγματικού κόσμου, επιτρέποντας στις έξυπνες συμβάσεις να έχουν πρόσβαση σε πηγές δεδομένων εκτός των εγγενών δικτύων τους. Με άλλα λόγια, λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ των εφαρμογών εντός αλυσίδας και των δεδομένων εκτός αλυσίδας.

Επομένως, τα συμβάντα εκτός αλυσίδας μπορούν να μεταφερθούν σε συμβάντα εντός αλυσίδας, που αναγνωρίζονται από έξυπνες συμβάσεις. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι οτιδήποτε, από τιμές token ή μετοχών μέχρι τα αποτελέσματα ενός αγώνα ποδοσφαίρου ή η πρόγνωση καιρού.

Τα oracle του blockchain μπορούν, επίσης, να επαληθεύσουν αν τα δεδομένα είναι ακριβή, παρόλο που δεν είναι η πηγή δεδομένων. Αντίθετα, μοιάζουν με ένα πρόσθετο επίπεδο που συλλέγει και επαληθεύει πληροφορίες και τις μεταδίδει στον σωστό προορισμό.

Τα oracle των blockchain δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα blockchain σε συμβατικές σχέσεις. Για παράδειγμα, εσείς και ο φίλος σας θα μπορούσατε να στοιχηματίσετε σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου με αυτόν τον τρόπο: πρώτον, συμφωνείτε και οι δύο για τους όρους και κλειδώνετε τα κεφάλαιά σας σε μια έξυπνη σύμβαση. Δεύτερον, το oracle των blockchain θα ενημερώσει την έξυπνη σύμβαση για το αποτέλεσμα του αγώνα. Τέλος, αφού τελειώσει ο αγώνας, η έξυπνη σύμβαση θα αποδεσμεύσει τα κεφάλαια στον νικητή του στοιχήματος.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι oracle των blockchain και ένα oracle μπορεί να εμπίπτει σε πολλές κατηγορίες: λογισμικό, κεντρικό, αποκεντρωμένο, εισερχόμενο και εξερχόμενο oracle. Ουσιαστικά, ο τρόπος που λειτουργεί ένα oracle των blockchain εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Τι είναι το Binance Oracle;

Μια έξυπνη σύμβαση δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με εξωτερικά δεδομένα χωρίς βοήθεια. Αντίθετα, βασίζεται σε ένα oracle για να την τροφοδοτήσει με τις απαραίτητες πληροφορίες. Το Binance Oracle μοιάζει με άλλα oracle των blockchain από αυτήν την άποψη — είναι μια υπηρεσία δεδομένων που προσφέρεται από την Binance, και η οποία προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα εντός της αλυσίδας στο blockchain.

Προς το παρόν, το Binance Oracle δημιουργήθηκε για την BNB Chain, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες αλυσίδες στο μέλλον. Επιπλέον, όλα τα έργα που έχουν δημιουργηθεί στην BNB Chain μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της.

Το οικοσύστημα της BNB Chain επωφελείται από το Binance Oracle με πολλούς τρόπους. Πρώτον, η ύπαρξη ενός εγγενούς oracle του blockchain ενισχύει την αξιοπιστία των δεδομένων του blockchain. Δεύτερον, πιο αξιόπιστα δεδομένα οδηγούν σε νέες δυνατότητες για υπάρχοντα και νέα έργα.

Τέλος, το Binance Oracle μπορεί να προσελκύσει νέους προγραμματιστές στο οικοσύστημα της BNB Chain. Δίνει σε κάθε προγραμματιστή τη δυνατότητα να συνδέσει τα έργα του που βασίζονται στην BNB Chain με δεδομένα εκτός αλυσίδας, γλιτώνοντας την ταλαιπωρία της διατήρησης των υπαρχόντων δεδομένων, της εύρεσης νέων πηγών και του κινδύνου χρήσης αναξιόπιστων πηγών και δεδομένων.

Ποιες λύσεις προσφέρει;

Τα έργα Blockchain εξαρτώνται από αξιόπιστα δεδομένα. Το Binance Oracle αποτελείται από τέσσερις πτυχές που διασφαλίζουν ότι το oracle είναι ακριβές, έγκαιρο και προστατεύεται από πιθανή παραποίηση. Ας δούμε αναλυτικότερα τις δυνατότητες του Binance Oracle που συνδέουν την BNB Chain με τον πραγματικό κόσμο.

Πηγές δεδομένων

Το Binance Oracle χρησιμοποιεί προσεκτικά επιλεγμένες πηγές δεδομένων. Αυτό βοηθά να καθοριστεί ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι η πηγή τους είναι αξιόπιστη. Για παράδειγμα, το Binance Oracle προμηθεύει δεδομένα τιμών από εφαρμογές πολλαπλών κεντρικών ανταλλακτηρίων (CEX) και αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και συγκεντρώνει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας έναν μέσο σταθμισμένο τύπο.

Επεξεργασία και υπογραφή δεδομένων

Το Binance Oracle διαθέτει μια λειτουργία επεξεργασίας και υπογραφής δεδομένων που στοχεύει στην προστασία των δεδομένων από παραποίηση. Έχει δημιουργήσει ένα κατανεμημένο σύστημα υπογραφής ορίου που ονομάζεται Threshold Signature Scheme και υπογράφει τα πιο πρόσφατα δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Οποιοσδήποτε έχει ένα δημόσιο κλειδί μπορεί να επαληθεύσει την ακρίβεια και τη γνησιότητα μιας ψηφιακής υπογραφής και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα χωρίς ένα σύνολο ιδιωτικών κλειδιών.

Δημοσίευση δεδομένων

Τα δεδομένα δημοσιεύονται στο blockchain μέσω πολλαπλών κόμβων που δημοσιεύουν μόνο υπογεγραμμένες πληροφορίες. Οι έξυπνες συμβάσεις που αποθηκεύουν δεδομένα είναι ασφαλείς και ελεγμένες και οι πολλαπλοί κόμβοι μπορούν να προσαρμόσουν τη συχνότητα δημοσίευσης δεδομένων, ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν ακριβή δεδομένα κατά τη διάρκεια υψηλής μεταβλητότητας των τιμών. Επίσης, οι πολλαπλοί κόμβοι διασφαλίζουν την αξιοπιστία της δημοσίευσης δεδομένων, ακόμη και στα πιο ακραία σενάρια.

Παρακολούθηση δεδομένων

Τα δεδομένα στο Binance Oracle διατηρούνται ενημερωμένα με μια ανεξάρτητη υπηρεσία παρακολούθησης που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Λαμβάνει τιμές από διαφορετικές πηγές δεδομένων και τις συγκρίνει με δεδομένα δημοσιευμένων blockchain. Η ομάδα υποστήριξης του Binance Oracle θα παρέμβει, εάν εντοπίσει σημαντική απόκλιση.

Πώς να χρησιμοποιείτε το Binance Oracle;

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει εφαρμογές blockchain, πιθανότατα δεν χρειάζεται να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Binance Oracle. Όπου είναι απαραίτητο, οι προγραμματιστές έχουν ήδη συνδέσει τις εφαρμογές τους με συγκεκριμένα δεδομένα. Ωστόσο, εάν είστε προγραμματιστής blockchain που πρέπει να χρησιμοποιήσει το Binance Oracle, το επίσημο εγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στην ενσωμάτωση.

Συμπεράσματα

Τα blockchain θα είχαν λιγότερες δυνατότητες και λιγότερες πιθανότητες για μαζική υιοθέτηση χωρίς oracle, καθώς οι πληροφορίες τους θα περιορίζονταν στα εσωτερικά τους δεδομένα. Ενώ τα oracle του blockchain δεν λύνουν το πρόβλημα της διαθεσιμότητας δεδομένων, μπορούν να διαθέσουν δεδομένα εκτός αλυσίδας στην αλυσίδα, χρησιμοποιώντας εξωτερικές πηγές.

Το Binance Oracle επιτρέπει στις έξυπνες συμβάσεις να συνδέονται με όλα τα επιβεβαιωμένα δεδομένα εκτός του δικτύου του. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα είναι σωστά, ασφαλή και ενημερωμένα. Το Binance Oracle έχει αναπτύξει τέσσερις λύσεις για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα είναι αξιόπιστα και ότι παρακολουθούνται συνεχώς για πιθανά ζητήματα.