Vad är Binance Oracle?
Hem
Artiklar
Vad är Binance Oracle?

Vad är Binance Oracle?

Nybörjare
Publicerad Oct 25, 2022Uppdaterad Jun 16, 2023
5m

TL;DR

Blockkedje-orakel kan jämföras med mellanled som ansluter blockkedjor till verklig information. Binance Oracle gör detta genom att ansluta smarta kontrakt med betrodda och verifierade datakällor. Binance Oracle är ursprungligen utformad för BNB-kedjan och har potential att nå andra kedjor i framtiden. För närvarande gör detta det möjligt för varje projekt som är baserat på BNB Chain att använda och dra nytta av det. Med Binance Oracle behöver utvecklare inte längre oroa sig för dataproblem och kan istället koncentrera sig på andra viktiga aspekter av sina blockkedjeprojekt.

Introduktion

Blockkedje-orakel är viktiga byggstenar i blockkedjans ekosystem. Utan dem skulle smarta kontrakt inte ha något sätt att få ut verkliga data. Binance Oracle är ett blockkedje-orakel som gör det möjligt för smarta kontrakt att komma åt datakällor i den verkliga världen som krävs av blockkedjeapplikationer. Detta säkerställer att smarta kontrakt har rätt data vid rätt tidpunkt.

Vad är ett blockkedje-orakel?

Blockkedje-orakel är tjänster som fungerar som broar mellan blockkedjor och den verkliga världen, vilket gör det möjligt för smarta kontrakt att komma åt datakällor utanför deras eget nätverk. Med andra ord fungerar de som en länk mellan applikationer på kedjan och data utanför kedjan.

Därför kan händelser utanför kedjan förmedlas till händelser på kedjan som känns igen av smarta kontrakt. Denna information kan vara vad som helst, såsom token- eller aktiekurser, resultaten från en fotbollsmatch eller en väderprognos.

Blockkedje-orakel kan också verifiera om data är korrekta, även om de inte är själva datakällan. Istället fungerar de som ett extra lager som samlar in och autentiserar information och överför den till rätt destination.

Blockkedje-orakel tillåter också människor att använda blockkedjor i avtal. Till exempel kan du och din vän satsa på en fotbollsmatch på detta sätt: först är ni båda överens om villkoren och låser era tillgångar i ett smart kontrakt. Sedan kommer blockkedje-oraklet att informera det smarta kontraktet om matchens resultat. Slutligen, när matchen är över, kommer det smarta kontraktet att frigöra tillgångarna till den som vann vadet.

Det finns olika typer av blockkedje-orakel och ett orakel kan ingå i flera kategorier: programvara, centraliserad, decentraliserad samt inkommande och utgående orakel. I grund och botten fungerar ett blockkedje-orakel beroende på vilket syfte det byggdes för.

Vad är Binance Oracle?

Ett smart kontrakt kan inte interagera med externa data utan hjälp. Istället förlitar det sig på ett orakel för att få den nödvändiga informationen. Binance Oracle liknar andra blockkedje-orakel i denna aspekt – det är en datatjänst som erbjuds av Binance och som strävar efter att tillhandahålla tillförlitliga och säkra data på kedjan till blockkedjan.

Binance Oracle är för närvarande specialbyggt för BNB Chain, men det betyder inte att tjänsten inte kan nå andra kedjor i framtiden. Dessutom kan alla projekt som bygger på BNB Chain använda dess tjänster.

BNB Chain-ekosystemet drar nytta av Binance Oracle på många olika sätt. Att ha ett inbyggt blockkedje-orakel stärker för det första tillförlitligheten hos blockkedje-data. För det andra leder mer tillförlitliga uppgifter till nya möjligheter för befintliga och nya projekt.

Slutligen kan Binance Oracle locka nya utvecklare till BNB Chain-ekosystemet. Detta gör det möjligt för alla utvecklare att ansluta sina BNB Chain-baserade projekt till data utanför kedjan, vilket gör att de slipper underhålla befintliga data, kan hitta nya källor och inte behöver riskera att använda opålitliga källor.

Vilka lösningar erbjuds?

Blockkedje-projekt är beroende av tillförlitliga data. Binance Oracle består av fyra aspekter som säkerställer att oraklet är korrekt, snabbt och manipuleringssäkert. Låt oss titta närmare på Binance Oracle-funktionerna som ansluter BNB Chain till den verkliga världen.

Datakällor

Binance Oracle använder noggrant utvalda datakällor. Detta hjälper till att fastställa att informationen är korrekt och dess källa pålitlig. Till exempel hämtar Binance Oracle prisdata från flera centraliserade börser (CEX:er) samt applikationer för decentraliserad finans (DEFi) och aggregerar data med hjälp av en formel med viktat medelvärde.

Databehandling och -signering

Binance Oracle har en databehandlings- och signeringsfunktion som syftar till att göra data manipuleringssäkra. Det har etablerat ett distribuerat signeringssystem som kallas Threshold Signature Scheme och som signerar de senaste uppgifterna från olika källor. Alla som har en offentlig nyckel kan verifiera riktigheten och äktheten hos en digital signatur och ingen kan ändra data utan en uppsättning med privata nycklar.

Publicering av data

Data publiceras på blockkedjan via flera noder, som endast publicerar signerad information. De smarta kontrakten som lagrar data är säkra och granskade och de olika noderna kan justera datapubliceringsfrekvensen efter olika marknadsförhållanden. Detta innebär att exakta data kan erhållas under en hög prisvolatilitet. Multinoderna säkerställer också tillförlitligheten för datapublicering, även i de mest extrema scenarierna.

Övervakning av data

Data på Binance Oracle hålls uppdaterade med en oberoende övervakningstjänst som fungerar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Den hämtar priserna från olika datakällor och jämför dem med publicerade blockkedjedata. Binance Oracles supportteam kommer att agera om en betydande avvikelse upptäcks.

Hur använder jag Binance Oracle?

Om du har använt blockkedjeapplikationer tidigare behöver du förmodligen inte lära dig hur du använder Binance Oracle. Utvecklarna har redan anslutit sina applikationer till specifika data där det behövs. Men om du är en blockkedje-utvecklare som behöver använda Binance Oracle kommer den officiella handboken att vägleda dig genom integrationen, steg för steg.

Sammanfattningsvis

Blockkedjor skulle ha mindre potential och färre möjligheter att nå ut till allmänheten utan orakel, eftersom deras information skulle begränsas till deras interna data. Även om blockkedjeorakel inte löser problemet med datatillgänglighet, kan de göra data utanför kedjan tillgängliga på kedjan med hjälp av externa källor.

Binance Oracle gör det möjligt för smarta kontrakt att ansluta till alla bekräftade data utanför dess nätverk. Den använder en process för att säkerställa att data är konsekvent korrekta, säkra och uppdaterade. Binance Oracle har utvecklat fyra lösningar för att säkerställa att data är tillförlitliga och att de ständigt övervakas för att undvika eventuella problem.