Jaké společnosti investují do metaverza?
Domů
Články
Jaké společnosti investují do metaverza?

Jaké společnosti investují do metaverza?

Začátečníci
Zveřejněno Oct 24, 2022Aktualizováno Dec 23, 2022
6m

TL;DR

Internet stojí na prahu nové éry a kryptoměnové projekty i veřejné společnosti zkoumají možnosti metaverza. Některé společnosti vstoupily do metaverza sebevědomě hned v začátcích, zatímco jiné vyčkávají, přestože se jejich technologie do metaverza očividně hodí. Patří mezi ně obvykle společnosti, které pracují s imerzivním hardwarem, 3D, interaktivními platformami, konektivitou, blockchainem, polovodiči a zabezpečením. To vše je k uskutečnění metaverza nezbytné.

Úvod

Metaverzum má potenciál stát se jedním z technologických trendů, které naruší současné tržní struktury. Nové technologie potřebné k vybudování metaverza budou také příležitostí pro každého, kdo se bude chtít na této další fázi internetu podílet, ať už půjde o nové projekty, veřejné společnosti nebo dokonce soukromé investory.

Proč investovat do metaverza?

Metaverzum si za krátkou dobu získalo obrovskou popularitu. Také změna obchodní značky z Facebooku na Meta možná z metaverza vytvořila něco víc než jen přechodný trend. Kromě kryptoměnových projektů začaly metaverzum jako další fázi vývoje internetu vnímat i mnohé velké společnosti.

Internet prošel v průběhu své historie řadou významných změn – konkrétně Webem 1, Webem 2 a teď Webem 3. První verzi internetu tvořily především statické stránky, které mohly zobrazovat pouze informace. Dnes, v éře Webu 2, mají uživatelé k dispozici platformy sociálních sítí a dynamické webové stránky, které jim umožňují měnit údaje a nahrávat vlastní obsah.

V současné době očekáváme nástup Webu 3, který by mohl vést k realizaci metaverza. Web 3 budou tvořit otevřenější, propojenější a inteligentnější webové stránky a webové aplikace, které uživatelům umožní vlastnit svoje data a obsah a mít nad nimi plnou kontrolu. Web 3 by tak mohl oslabit moc, kterou dnes drží velké centralizované podniky Webu 2.

Web 3 ani metaverzum ve skutečnosti zatím ještě neexistují. Některé klíčové technologie už ale ano. Například blockchain a kryptoměny by mohly na Web 3 přinést decentralizaci a digitální ekonomiku.

Kromě toho by virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR) mohly na platformách Webu 3 zlepšit sociální interakce v online světě. Umělá inteligence (AI) by zase díky své schopnosti propojit obsah vytvářený člověkem se strojově čitelnými daty mohla na Webu 3 zlepšit zpracování jazyka (například pro roboty zákaznické podpory).

Díky metaverzu má každý možnost podílet se na další fázi internetu. Nové projekty by například mohly budovat jednotlivé části metaverza a řešit současné problémy internetu. Společnosti, které nemají příliš velké finanční limity, by mohly pracovat na důležitých technologiích a zkoumat, jak by jejich současné produkty a služby mohly metaverzum obohatit. Dokonce i soukromí investoři se mohou na Webu 3 podílet, když si koupí akcie společností, které s metaverzem nějak souvisí.

Jak velké společnosti investují do metaverza?

Veřejně obchodované společnosti zkoumají, jak by metaverzum mohlo prospět jejich potřebám. Například Microsoft se zaměřuje na virtuální kanceláře a pracovní prostředí v metaverzu a Google vyvíjí řešení rozšířené reality, které propojuje digitální a reálný svět. Podobně i společnost Epic Games, tvůrce hry Fortnite, plánuje své platformy propojit s 3D obsahem a AR a VR.

Tento vývoj dává uživatelům představu o tom, čeho se tyto společnosti snaží dosáhnout. I když nemáte jak zjistit, které společnosti v metaverzu nakonec uspějí, jejich akcie můžete kupovat už teď. Je to jeden ze způsobů, jak se zapojit do ekosystému metaverza, a pomoct tak s jeho rozvojem.

Když podniky nedrží krok se zásadními změnami v ekonomice, jako je technologický vývoj, riskují ztrátu konkurenční výhody. Tyto změny obvykle dávají vzniknout novým dominantním společnostem a mohou způsobit, že někdejší lídři trhu přijdou o svou pozici, nebo dokonce z trhu zmizí.

Rostoucí zájem o metaverzum může pramenit z toho, že ho společnosti vnímají jako další dlouhodobý trend. Dlouhodobé trendy jsou významné změny v odvětví, které se velmi dlouho vyvíjí. Mezi hlavní příklady patří například osobní počítače, mobilní zařízení a internetové nákupy. Společnosti proto mohou považovat zapojení do metaverza, vzhledem k jejich budoucí trajektorii, za nezbytné.

Veřejné společnosti mají různé možnosti, jak do metaverza vstoupit nebo ho podpořit. V tomto článku se budeme věnovat imerzivnímu hardwaru, softwaru pro tvorbu 3D obsahu, interaktivním platformám, konektivitě, blockchainu, polovodičům a zabezpečení.

Různé vrstvy investic do metaverza

Imerzivní hardware

Dnešní oblíbené spotřební zboží se omezuje na zrak a zvuk. I náš pohled na budoucí hardware pro metaverzum obvykle zahrnuje jen náhlavní soupravy virtuální reality. Imerzivní hardware by ale do metaverza mohl vnést i dotyk. Potenciální haptická (hmatová) zařízení by například mohla lidem umožnit fyzické spojení s virtuálním světem. 

Software pro tvorbu 3D obsahu

Vytváření digitálního prostředí, které co nejvěrněji napodobuje skutečný svět, může být obtížné a časově náročné. 3D kamery a software pro tvorbu 3D obsahu by ale tento problém mohly vyřešit.

Vývojáři by nejdřív natočili přirozené prostředí a pak by příslušnému softwaru předali 3D prostorová data. Tento software by pak zpracoval a vygeneroval virtuálního dvojníka, kterého by uživatelé mohli v metaverzu používat jako základ pro další tvorbu.

Interaktivní platformy

Poptávka po online nakupování je v éře Webu 2 obrovská – díky interaktivním nástrojům mohou uživatelé přidávat věci do nákupních košíků a klikáním na správná místa na obrazovce se mohou pomocí odkazů přesouvat mezi stránkami. Stejně tak jsou interaktivní nástroje a místa zapotřebí i v metaverzu. Když vzniknou na interaktivních platformách, podpoří to aktivitu v metaverzu. 

Konektivita

Rychlé připojení je od nástupu internetu nepostradatelné. I metaverzum bude vyžadovat bleskurychlé připojení, aby uživatelé mohli v reálném čase pracovat, komunikovat a hrát hry. Dostatečně výkonné musí být i počítače, aby zvládaly hladce vykreslovat 3D obsah.

Blockchain

Blockchainová technologie by se mohla stát základní vrstvou metaverza. Přináší decentralizovaný a transparentní způsob, jak dosahovat digitálního důkazu vlastnictví, sběratelství a správy. Navíc prosazuje přístupnost a interoperabilitu. 

Kromě toho na blockchainové technologii fungují i kryptoměny, které uživatelům umožňují při práci a socializaci v metaverzu převádět hodnotu. Mezi další blockchainové technologie, které je možné v prostředí metaverzu využívat, patří nezaměnitelné tokeny (NFT) a decentralizované finance (DeFi). 

Polovodiče

Jak už jsme zmiňovali, metaverzum bude mít vysoké nároky na výpočetní výkon, takže bude vyžadovat pokrok v technologii polovodičů. Dokonalejší polovodiče jsou pro metaverzum důležité i proto, že virtuální svět bude generovat obrovské množství dat, která je nutno někam ukládat.

Zabezpečení

Metaverzum bude od uživatelů shromažďovat značné množství dat. Mnozí budou chtít zůstat v anonymitě, aby se žádné stopy po jejich identitě, financích ani jiných citlivých údajích a nedostaly do špatných rukou. Proto bude metaverzum vyžadovat řešení kybernetické bezpečnosti.

Jaké společnosti investují do metaverza?

Unity Software

Společnost Unity Software je lídrem v oboru softwaru pro tvorbu 3D obsahu a polovina veškerého 3D obsahu, který dnes vzniká, se vytváří pomocí její softwarové technologie. Proto je logické, že by se společnost Unity Software mohla podílet na vytváření obsahu pro metaverzum.

Shopify Inc.

Shopify je jednou z největších platforem pro online nákupy na světě. Její současné softwarové produkty jsou určeny pro online prodejce, kterým pomáhají s platbami, analýzami a dokončováním objednávek. To jí dává potenciál utvářet v metaverzu obchodní vztahy. Shopify už má beta verzi NFT platformy, která umožňuje prodávat NFT v dobře známém prostředí. Má také obchodní tokenovou platformu, kterou mohou její klienti používat jako prostředek, jak se spojovat s fanoušky a zvyšovat tržby.

Meta Platforms Inc.

Od změny obchodní značky z Facebooku investovala společnost Meta miliardy dolarů do vývoje metaverzového obsahu, softwaru a náhlavních souprav pro rozšířenou a virtuální realitu.

Match Group Inc.

Match Group je mateřskou společností oblíbených seznamovacích aplikací, jako je Tinder a Hinge. V roce 2021 odkoupila přední jihokorejskou společnost Hyperconnect, která se zabývá průzkumem sociálních sítí a video technologiemi, a snaží se vytvořit nové digitální kanály, které by lidé používali k setkávání a navazování nových kontaktů bez ohledu na hranice a jazykové bariéry.

CrowdStrike Holdings

CrowdStrike Holdings je technologická společnost zabývající se kybernetickou bezpečností, která pomocí cloudové ochrany předchází narušením bezpečnosti. Mohla by tak uspokojit potřeby metaverza v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Závěrem

Metaverzum je v technologickém odvětví žhavým tématem, kterému se navzdory tomu, že ve skutečnosti ještě neexistuje, podařilo přilákat investice řady společností. Potenciál Webu 3 předat moc centralizovaných gigantů Webu 2 lidem může vést k tomu, že do jeho kritické infrastruktury začnou investovat nové projekty, veřejné společnosti a dokonce i soukromí investoři.