Które Firmy Mają Akcje W Metaverse?
Strona Główna
Artykuły
Które Firmy Mają Akcje W Metaverse?

Które Firmy Mają Akcje W Metaverse?

Początkujący
Opublikowane Oct 24, 2022Zaktualizowane Dec 23, 2022
6m

TL;DR

Internet stoi u progu nowej ery i zarówno projekty krypto, jak i spółki publiczne badają możliwości metaverse. Niektóre firmy wkroczyły w metaverse wcześnie i śmiało, a inne się wahają, mimo że ich technologia w oczywisty sposób do niego pasuje. Takie firmy zwykle pracują nad urządzeniami immersyjnymi, 3D, platformami interaktywnymi, łącznością, blockchainem, półprzewodnikami i zabezpieczeniami, które są niezbędne do urzeczywistnienia metaverse.

Wprowadzenie

Metaverse ma potencjał, aby stać się jednym z trendów technologicznych, które zrewolucjonizują obecne struktury rynkowe. Nowe technologie konieczne do zbudowania metaverse zapewnią również szansę na udział w tej kolejnej fazie Internetu każdemu – niezależnie od tego, czy będą to nowe projekty, spółki publiczne, czy nawet inwestorzy indywidualni.

Po co inwestować w metaverse?

Metaverse w krótkim czasie zyskał ogromną popularność. Możliwe, że przez zmianę marki Facebooka na Meta metaverse będzie czymś więcej niż tylko przemijającym trendem. Oprócz projektów krypto wiele dużych firm zaczęło uznawać metaverse za kolejny etap ewolucji Internetu.

Historia Internetu to szereg poważnych zmian — czyli sieć Web1, Web2 i Web3. Pierwsza wersja Internetu składała się głównie ze statycznych stron, na których zamieszczano tylko informacje. Dzisiaj, w erze Web2, użytkownicy mają do dyspozycji platformy mediów społecznościowych i dynamiczne strony internetowe, na których mogą zmieniać swoje dane i umieszczać własne treści.

Obecnie czekamy na pojawienie się sieci Web3, która może urzeczywistnić metaverse. Sieć Web3 będzie się składać z bardziej otwartych, połączonych i inteligentnych stron internetowych oraz aplikacji sieciowych, które zapewnią użytkownikom większy stopień własności i kontroli nad własnymi danymi oraz treściami. W związku z tym Web3 może również osłabić władzę, jaką mają dziś duże scentralizowane przedsiębiorstwa w sieci Web2.

Podobnie jak metaverse, sieć Web3 jeszcze nie istnieje. Jednak kilka niezbędnych do jej funkcjonowania technologii już jest. Np. blockchain oraz kryptowaluty mogą wnieść do Web3 decentralizację i gospodarkę cyfrową.

Ponadto rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR) mogą usprawnić komunikację społecznościową online na platformach Web3. Jednocześnie sztuczna inteligencja (AI) może usprawnić przetwarzanie języka (np. przez boty obsługi klienta) w Web3 ze względu na swoją zdolność do łączenia treści stworzonych przez człowieka z danymi zdatnymi do odczytu maszynowego.

Dzięki metaverse każdy ma szansę uczestniczyć w kolejnej fazie rozwoju Internetu. Nowe projekty mogą np. tworzyć elementy metaverse i rozwiązywać bieżące problemy Internetu. Ponadto firmy, które mają mniejsze ograniczenia finansowe, mogą tworzyć ważne technologie i analizować, w jaki sposób ich obecne produkty oraz usługi mogą się przyczynić do rozwoju metaverse. W Web3 mogą uczestniczyć nawet inwestorzy indywidualni, kupując akcje spółek powiązanych z metaverse.

W jaki sposób duże firmy inwestują w metaverse?

Spółki notowane na giełdzie badają metaverse, aby wiedzieć jak może on wyjść naprzeciw ich potrzebom. Np. Microsoft nastawia się na wirtualne biura i środowiska pracy w metaverse, a Google pracuje nad rozwiązaniem AR, które łączy świat cyfrowy z rzeczywistym. Podobnie producent gry Fortnite – firma Epic Games – planuje połączyć ze swoimi platformami treści AR, VR i 3D.

Te projekty dają użytkownikom wyobrażenie o tym, co starają się osiągnąć firmy, które za nimi stoją. Wprawdzie nie wiadomo, które firmy odniosą sukces w metaverse, ale użytkownicy mogą już kupować akcje — m.in. w ten sposób mogą wejść w ekosystem metaverse i wspomóc jego rozwój.

Jeżeli firma nie nadąża za fundamentalnymi zmianami w gospodarce, czyli np. rozwojem technologicznym, ryzykuje utratą przewagi konkurencyjnej. Zmiany te zwykle prowadzą do powstania nowych firm dominujących i mogą skutkować tym, że dawni liderzy rynku stracą pozycję lub nawet znikną z rynku.

Wzrost zainteresowania metaverse może wynikać z tego, że firmy postrzegają go jako kolejny tzw. trend sekularny. Trendy sekularne to poważne zmiany w przemyśle, które długo trwają, czego najlepszymi przykładami są np. komputery osobiste, urządzenia mobilne i handel elektroniczny. Firmy mogą zatem postrzegać zaangażowanie w metaverse jako niezbędny czynnik, który pomoże im w przyszłości.

Spółki publiczne mogą wchodzić w metaverse lub go wspierać różnymi metodami. W tym artykule omówimy urządzenia immersyjne, oprogramowanie do tworzenia w 3D, platformy interaktywne, łączność, technologię blockchain, półprzewodniki i bezpieczeństwo.

Różne warstwy inwestycji w metaverse

Urządzenia immersyjne

Popularne dziś produkty konsumenckie oddziaływają tylko na wzrok i słuch. Nawet nasza wizja przyszłego osprzętu metaverse zwykle ogranicza się do gogli VR. Jednak osprzęt immersyjny może wnieść do metaverse zmysł dotyku. Potencjalne urządzenia dotykowe mogą np. umożliwić ludziom fizyczne połączenie ze światem wirtualnym. 

Oprogramowanie do tworzenia w 3D

Tworzenie środowisk cyfrowych, które możliwie jak najwierniej naśladują świat rzeczywisty, może być trudne i czasochłonne. Jednak dzięki kamerom 3D oprogramowanie do tworzenia w 3D może te problemy rozwiązać.

Deweloperzy będą najpierw rejestrować naturalne środowisko na filmie, a następnie przesyłać dane o przestrzeni 3D do odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie to następnie przetwarza dane i generuje wirtualnego sobowtóra, którego można wykorzystać w metaverse jako bazę, na której mogą tworzyć użytkownicy.

Platformy interaktywne

Zakupy online to w dobie Web2 wielka sprawa — dzięki interaktywnym narzędziom użytkownik może dodawać artykuły do koszyka i poruszać się między stronami za pomocą linków, klikając odpowiednie miejsca na ekranie. I analogicznie – aby umożliwić użytkownikom interakcję z metaverse, potrzebne są macierzyste interaktywne narzędzia i miejsca. Platformy interaktywne mogą to urzeczywistnić i stać się motorem aktywności w metaverse. 

Łączność

Szybka łączność to podstawa od zarania Internetu. Podobnie w metaverse będzie potrzebna błyskawiczna łączność, aby umożliwić użytkownikom pracę, kontakty towarzyskie i zabawę w czasie rzeczywistym. Aby ją zapewnić, komputery muszą mieć również wystarczają moc do renderowania 3D.

Blockchain

Technologia Blockchain może się stać podstawową warstwą metaverse. Umożliwia zdecentralizowane i przejrzyste uzyskiwanie cyfrowego potwierdzenia własności, cyfrowe kolekcjonowanie i zarządzanie. Sprzyja również dostępności oraz interoperacyjności. 

Ponadto na blockchainach powstają kryptowaluty, które umożliwiają użytkownikom przekazywanie wartości podczas pracy oraz spotkań towarzyskich w metaverse. Wśród innych zastosowań blockchaina dla metaverse można wymienić tokeny niewymienne (NFT) i zdecentralizowane finanse (DeFi). 

Półprzewodniki

Zgodnie z powyższymi rozważaniami metaverse będzie mieć wyższe wymagania dotyczące mocy obliczeniowej, co wymusi postęp w technologii półprzewodnikowej. Co więcej, lepsze półprzewodniki są dla metaverse niezbędne, ponieważ generuje on dużą ilość danych, które trzeba przechowywać.

Bezpieczeństwo

Metaverse będzie zbierać ogromną ilość danych od swoich użytkowników, z których wielu wolałoby zachować anonimowość i nie zostawiać żadnych śladów tożsamości, finansów ani innych wrażliwych danych w niepowołanych rękach. Dlatego metaverse wymusi rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Które firmy mają akcje w Metaverse?

Unity Software

Unity Software jest liderem w branży oprogramowania 3D, a przy użyciu tej technologii oprogramowania wytwarza się aktualnie połowę wszystkich treści 3D. Jest więc zrozumiałe, że firma Unity Software może być zainteresowana tworzeniem treści do metaverse.

Shopify, Inc.

Shopify to jedna z największych na świecie platform handlu elektronicznego. Obecne oprogramowanie jest przeznaczone dla sprzedawców internetowych, którym ułatwia płatności, analizy i realizację zamówień. Daje im możliwość kształtowania relacji handlowych w metaverse. Shopify ma już platformę NFT w wersji beta, która umożliwia sprzedaż NFT za pomocą witryny sklepowej. Ma również platformę handlową z tokenami, za pomocą których klienci mogą się łączyć z fanami i zwiększać obroty.

Meta Platforms Inc.

Od czasu, kiedy Facebook zmienił markę na Meta, inwestuje miliardy dolarów w tworzenie treści, oprogramowania oraz zestawów AR i VR do metaverse.

Match Group Inc.

Match Group to macierzysta firma popularnych aplikacji randkowych, takich jak np. Tinder i Hinge. W 2021 przejęła czołową południowokoreańską firmę z branży odkryć społecznościowych i technologii wideo o nazwie Hyperconnect z zamiarem stworzenia nowych kanałów cyfrowych, za pośrednictwem których ludzie będą się mogli spotykać i nawiązywać nowe kontakty, niezależnie od granic oraz barier językowych.

CrowdStrike Holdings

CrowdStrike Holdings to firma z branży technologii cyberbezpieczeństwa, która oferuje chmurowe zabezpieczenia zapobiegające naruszeniom, a w związku z tym może wyjść naprzeciw potrzebom metaverse w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przemyślenia końcowe

Metaverse to w branży technologicznej gorąca rzecz, która już przyciąga inwestycje wielu firm, mimo że jeszcze nie istnieje. Ponieważ Web3 daje szansę, że ludziom uda się wyrwać władzę z rąk scentralizowanych gigantów Web2, może skłonić nowe projekty, spółki publiczne, a nawet inwestorów indywidualnych do inwestowania w infrastrukturę o znaczeniu krytycznym.