Czym Jest BNB Greenfield?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest BNB Greenfield?

Czym Jest BNB Greenfield?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Mar 3, 2023Zaktualizowane Jul 12, 2023
8m

TL;DR

W lutym 2023 roku ukazał się whitepaper BNB Greenfield, w którym został wprowadzony nowy strukturalno-ekonomiczny paradygmat danych w erze Web3. BNB Greenfield, którego macierzystym tokenem jest BNB, to trzeci blockchain w ekosystemie BNB Chain po łańcuchach BNB Beacon Chain i BNB Smart Chain.

W skrócie, zapewnia zdecentralizowaną infrastrukturę pamięci masowej w ramach szerszego ekosystemu BNB Chain, dzięki czemu użytkownicy oraz aplikacje zdecentralizowane (DApp) mogą tworzyć, przechowywać i wymieniać dane, do których mają pełne prawo własności. Rezultatem jest nowa gospodarka, której podstawą są dane, a wszyscy uczestnicy ekosystemu BNB Chain mogą je teraz posiadać, wykorzystywać i monetyzować.

Wprowadzenie

Web3 to wizja przyszłości Internetu, w którym użytkownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi i doznaniami online. Technologia blockchain odgrywa na tej drodze do Web3 bardzo ważną rolę. Sieci blockchain umożliwiły realizację transakcji peer-to-peer (P2P) bez potrzeby korzystania z zaufanych stron trzecich, a także tworzenie aplikacji DApp, które automatyzują umowy przy użyciu smart kontraktów. 

Kolejne kroki na drodze do uwolnienia pełnego potencjału Web3 to przejrzystość i prawo do posiadania danych. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na zdecentralizowaną pamięć masową, która umożliwia przechowywanie i dostęp do danych w sposób rozproszony, a nie na jednym scentralizowanym serwerze. BNB Greenfield wychodzi naprzeciw tej potrzebie poprzez plany stworzenia zdecentralizowanego systemu przechowywania danych, a także całej gospodarki, która go uzupełni.

Czym Jest Zdecentralizowane Przechowywanie Danych?

Zdecentralizowane przechowywanie danych to metoda przechowywania danych w rozproszonej sieci komputerów, a nie w jednej centralnej lokalizacji. Dane są dzielone i rozkładają się na wiele komputerów lub węzłów i są zapisywane w całej sieci, a każdy węzeł wnosi do pamięci masowej swój udział. Umożliwia to przechowywanie dużych ilości danych bez zależności od centralnego serwera lub jednego podmiotu kontrolnego. 

Na przeciwległym biegunie mamy popularne od wielu lat scentralizowane przechowywanie danych. Wiąże się ono z przechowywaniem danych na jednym serwerze (lub klastrze serwerów w tej samej lokalizacji) i zarządzaniem całością przez konkretnego dostawcę. Dla przykładu, przechowywanie danych w chmurze jest zwykle scentralizowane, a dane są zapisywane na serwerach kontrolowanych przez jedną firmę, np. Amazon lub Google.

Zwolennicy scentralizowanego zapisu danych twierdzą, że umożliwia to łatwe zarządzanie i dostęp, ponieważ wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu. Ponadto obowiązek dbania o odpowiednie zabezpieczenia i procedury tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych w razie potrzeby spoczywa na scentralizowanym podmiocie zarządzającym.

Jednak struktura scentralizowanego zapisu danych ma również słabe punkty. Ponieważ wszystko jest w jednym miejscu, hakerzy mogą obrać za cel jeden punkt podatny na awarie. Poza tym jakikolwiek problem z serwerem centralnym skutkuje niedostępnością wszystkich znajdujących się na nim danych. I tu właśnie może pomóc zdecentralizowane przechowywanie danych.

Zalety Zdecentralizowanego Przechowywania Danych

Zdecentralizowane przechowywanie danych ma nad scentralizowanym przechowywaniem danych wiele przewag:

 1. Wyższy poziom bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że dane są rozproszone na wielu węzłach i nie znajdują się na jednym serwerze, co znacznie utrudnia hakerom infiltrację magazynu danych oraz wydobycie informacji.

 2. Wyższy stopień odporności. W przeciwieństwie do systemów scentralizowanych zdecentralizowana pamięć masowa nie ma pojedynczego punktu podatnego na awarie, ponieważ dane znajdują się na wielu węzłach. Tak więc nawet jeżeli jeden z nich ulegnie awarii, użytkownicy nadal mają dostęp do danych poprzez inne węzły w sieci.

 3. Wolność i kontrola po stronie użytkownika. Zdecentralizowana pamięć masowa daje użytkownikom kontrolę nad własnymi danymi oraz nad sposobem ich wykorzystania i uzyskiwania do nich dostępu. Oznacza to, że nie podlega zasadom scentralizowanego dostawcy, który mógłby w każdej chwili zmienić warunki.

 4. Więcej prywatności. Kolejnym skutkiem powierzenia użytkownikom odpowiedzialności za własne dane jest znaczne zwiększenie prywatności. W odróżnieniu od sytuacji, z jaką mamy do czynienia w przypadku podmiotów scentralizowanych, przechowując dane w systemie zdecentralizowanym, nie musimy podawać danych osobowych.

 5. Efektywność rynkowa. Zastosowanie gospodarek, których podstawą są tokeny w zdecentralizowanych systemach pamięci masowej, może zachęcić jednostki do udostępniania dostępnej pamięci w zamian za nagrody. To z kolei gwarantuje większą trwałość i decentralizację ekosystemu.

Czym Jest BNB Greenfield?

Decentralizacja jest jedną z podstawowych właściwości technologii blockchain w sieci Web3. Kluczową zasadą koncepcyjną jest to, że żadna osoba ani organizacja nie ma roli przewodniej. Technologia ta pozwala użytkownikom na bezpieczną realizację transakcji, a o utrzymanie zaufania nie musi dbać strona trzecia. 

Otwiera to również drzwi do automatyzacji takich interakcji smart kontraktom, umożliwiając tworzenie aplikacji DApp, które obsługują szeroki wachlarz produktów – od zdecentralizowanych usług finansowych (DeFi) po gry (GameFi) i nie tylko.

BNB Chain to rozproszona sieć blockchain, na której deweloperzy i innowatorzy mogą tworzyć aplikacje DApp potrzebne do przejścia na Web3. W chwili pisania tego tekstu (luty 2023 r.) BNB Chain jest największym na świecie blockchainem smart-kontraktowym pod względem wolumenu transakcji i dziennej liczby aktywnych użytkowników.

1 lutego 2023 roku łańcuch BNB Chain ogłosił wydanie whitepaper BNB Greenfield. W skrócie, BNB Greenfield zapewnia zdecentralizowaną infrastrukturę do przechowywania danych w ramach szeroko pojętego ekosystemu BNB Chain. Chodzi o to, aby ułatwić użytkownikom i aplikacjom DApp tworzenie, przechowywanie oraz wymianę danych z zachowaniem pełnego prawa własności i zbudować nową gospodarkę danych.

Jak Działa BNB Greenfield?

BNB Greenfield to blockchain wyspecjalizowany w przechowywaniu, który komunikuje się ze zdecentralizowaną siecią dostawców pamięci masowej (SP). Użytkownicy przesyłają dane z niepowtarzalnymi uprawnieniami dostępu i użytkowania. SP przechowują te dane poza łańcuchem (w trybie off-chain) z odpowiednią nadmiarowością i kopiami zapasowymi, a metadane księgi głównej BNB użytkowników są zapisane na blockchainie BNB Greenfield.

Dzięki natywnemu mostowi między łańcuchami wszystkie aspekty danych zapisanych w ekosystemie BNB Greenfield da się łatwo przenieść na łańcuch BNB Smart Chain, a tam można je wykorzystać zarówno w istniejącym ekosystemie aplikacji DApp BNB Chain, jak i w nowej generacji aplikacji DApp BNB Greenfield. Te aplikacje DApp mogą pomagać użytkownikom w interakcji z ekosystemem Greenfield albo pełnić rolę produktów Web3, które wykorzystują dostępne dane. 

Możliwość niepowtarzalnego konfigurowania uprawnień do danych w natywnym środowisku z funkcją smart kontraktów otwiera niezliczone potencjalne modele biznesowe, które przyniosą korzyści użytkownikom oraz innym uczestnikom BNB Greenfield.

Potencjalne Zastosowania Praktyczne

Oto kilka możliwości, które mogą się otworzyć dzięki BNB Greenfield i dać początek nowej fali aplikacji DApp.

 1. Hosting stron internetowych. Ponieważ interfejsy API i koncepcje BNB Greenfield są bardzo podobne do usług Amazon S3, użytkownicy mogą łatwo uruchamiać własne strony internetowe za pośrednictwem BNB Greenfield i wygodnie zarządzać płatnościami przy użyciu BNB.

 2. Osobisty magazyn w chmurze. Dzięki kluczom prywatnym użytkownicy mogą za pomocą BNB Greenfield tworzyć własne dyski sieciowe, aby przesyłać i pobierać zaszyfrowane pliki, zdjęcia oraz filmy z komputera i urządzeń mobilnych.

 3. Magazyn danych na blockchainie. Warstwy L1 zawierają dziesiątki terabajtów danych historycznych, których znaczna część jest uśpiona. Na BNB Greenfield można te dane przechowywać, zmniejszając opóźnienia L1 i poprawiając dostępność tych danych, a w razie potrzeby także dostarczając uśpione dane do L1. Greenfield może również pełnić funkcję tańszej opcji przechowywania danych transakcyjnych rollupów warstwy L2.

 4. Publikowanie. Twórcy mogą na BNB Greenfield zapisywać dzieła, a kiedy już staną się one widoczne na łańcuchu BNB Smart Chain, mogą je sprzedawać poprzez przyznawanie uprawnień do odczytu adresom kupujących po otrzymaniu płatności.

 5. Media społecznościowe. BNB Greenfield zapewnia infrastrukturę, w której influencerzy z mediów społecznościowych i opiniotwórcy mają pełne prawo do posiadania własnych treści i danych. Aplikacje DApp mogą za opłatą wykorzystywać te dane i udostępniać je publicznie za pośrednictwem zdecentralizowanej sieci społecznościowej.

 6. Rynek danych osobowych. Możliwe, że najbardziej złożonym problemem, jaki trzeba teraz rozwiązać, jest kwestia dysponowania prawem do posiadania własnych danych – np. odsłon stron, rejestracji, kliknięć, danych o zachowaniu itp. – oraz niedopuszczenia do tego, aby platformy (zwykle duzi scentralizowani monopoliści) źle nimi zarządzały, a nawet ich nadużywały.

Dzięki BNB Greenfield aplikacje będą mogły zapisywać zaszyfrowane dane osobowe na naszych kontach osobistych i korzystać z nich tylko kiedy na to pozwolimy. Co więcej, za takie wykorzystanie danych będzie można nawet pobierać opłatę.

Budowa BNB Greenfield i Sieci Testowej

Od lutego 2023 r. główny zespół programistów BNB Chain aktywnie wykorzystuje usługi AWS (Amazon Web Services), NodeReal i Blockdaemon. Jednocześnie trwają już prace nad BNB Greenfield i w najbliższych miesiącach planowane jest uruchomienie sieci testowej. 

BNB Greenfield ma być otwarty zarówno na społeczności Web2, jak i Web3. Interfejsy API są zaprojektowane tak, aby działały podobnie do popularnych systemów chmurowej pamięci masowej, a opłaty będą wprawdzie uiszczane w BNB, ale naliczane w USD, co da użytkownikom przejrzysty obraz struktury kosztów BNB Greenfield.

Przemyślenia Końcowe: BNB Greenfield a Przyszłość Web3

Jeżeli spojrzymy na listę zastosowań praktycznych, pojawienie się BNB Greenfield może doprowadzić do powstania zupełnie nowej fali nowatorskich, innowacyjnych i przejrzystych modeli biznesowych Web3 dla aplikacji DApp.

Kolejny krok na drodze do uwolnienia pełnego potencjału Web3 to przejrzystość i prawo do posiadania własnych danych. System BNB Greenfield będzie nadal rozwijać te nowe obszary we współpracy z szeroko pojętą społecznością Web3, co przyniesie korzyść następnej generacji użytkowników.

Opublikowanie w lutym 2023 roku whitepaperu BNB Greenfield to dopiero pierwszy krok ku temu, aby zapewnić użytkownikom, twórcom i szeroko pojętej społeczności Web3 większą niezależność danych, prawo do ich posiadania oraz związane z nimi możliwości.

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej ani nie ma ona charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.