Co Ma Wspólnego Blockchain z Web3?
Strona Główna
Artykuły
Co Ma Wspólnego Blockchain z Web3?

Co Ma Wspólnego Blockchain z Web3?

Początkujący
Opublikowane Oct 24, 2022Zaktualizowane Jun 9, 2023
7m

TL;DR

Internet ewoluował od sieci Web 1.0 o charakterze „tylko do odczytu” do obecnej formy Web 2.0, którą często opisuje się jako sieć partycypacyjno-społecznościową. Teraz stopniowo zbliżamy się do następnej fazy Internetu pod nazwą Web 3.0, w świecie aktywów cyfrowych często zapisywaną w formie Web3. Web3 niesie obietnicę, że ludzie będą mogli posiadać rzeczy cyfrowo, łatwo realizować transakcje online i będą mieli większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Ekosystemy blockchain i krypto mają już działające produkty dla Web3. Można np. dokonywać płatności peer-to-peer (P2P) i zbierać przedmioty cyfrowe za pomocą portfeli krypto. Wiele projektów w technologii blockchain jest z założenia zdecentralizowanych i każdy może z nich korzystać.

Wprowadzenie

Aktywa cyfrowe mogą się stać nieodłączną częścią sieci Web3 – nowego Internetu, który ma zaradzić bolączkom obecnej sieci, takim jak np. koncentracja władzy w rękach kilku scentralizowanych platform mediów społecznościowych i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników. Zdecentralizowany i niewymagający pozwolenia charakter blockchainów sprzyja dystrybucji władzy nad komunikacją zamiast przyznawania jej władzom centralnym.

Chociaż aktywa cyfrowe wnoszą do Web3 naturalnie cyfrowe płatności, mogą również pełnić rolę tokenów, które będą programowane do odgrywania szerokiego zakresu funkcji w cyfrowych systemach gospodarczych. Dzięki technologii blockchain i kryptowalutom sieć Web3 może się również stać bardziej prospołecznościowa poprzez zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO)

Czym się różni Web3 od Web2?

Często mówi się, że główne etapy ewolucji Internetu to jakościowo oddzielne fazy o nazwie Web1, Web2 i Web3. W erze Web1 użytkownicy nie mogli zmieniać danych online ani przesyłać własnych treści do witryn, z którymi się komunikowali. W tamtych czasach Internet składał się ze statycznych stron HTML, które zapewniały prosty, jednokierunkowy odbiór – np. czytanie forów informacyjnych.

Web2 umożliwiała konsumpcję treści i prostą interakcję. Następnie stopniowo wyewoluowała z tego sieć Web2, czyli bardziej interaktywny Internet, w którym użytkownicy brali większy udział w tworzeniu własnych treści. Ponieważ taką formę interakcji online umożliwiały głównie platformy mediów społecznościowych, w sieci Web2 pojawiły się nowe rodzaje scentralizowanych gigantów technologicznych.

Obecny ekosystem Web2 ponownie się zmienia, ponieważ widać coraz więcej jego wad. Np. internautów coraz bardziej niepokoi kwestia śledzenia i własności danych, a także problem cenzury.

Władza scentralizowanych firm stała się szczególnie widoczna, gdy zaczęły one wykorzystywać ją do blokowania konkretnych użytkowników i organizacji ze swoich platform.Firmy Web2 wykorzystują te dane również do zatrzymywania użytkowników na swoich stronach internetowych i tworzenia ukierunkowanych reklam, które przynoszą zyski firmom zewnętrznym. Tego rodzaju bodźce ekonomiczne mogą skłaniać takie firmy do działań niezgodnych z dobrze pojętym interesem użytkowników.

Wizja Web3 to kolejny krok w stronę lepszego Internetu. Główne założenia tej sieci to m.in. nadanie platformom internetowym zdecentralizowanego, niewymagającego zaufania i niewymagającego pozwolenia charakteru. Web3 może również przynieść cyfrową własność, naturalnie cyfrowe płatności oraz odporność na cenzurę jako nowy standard produktów i usług internetowych.

Blockchain oraz krypto są doskonale przygotowane do tego, aby stać się niezbędnymi technologiami Web3, ponieważ są z natury zdecentralizowane i umożliwiają każdemu rejestrowanie informacji w trybie on-chain, tokenizację zasobów oraz tworzenie tożsamości cyfrowych. 

W jaki sposób blockchain i kryptowaluty wpisują się w etos Web3?

Decentralizacja. Zgodnie z powyższymi rozważaniami jednym z głównych problemów Web2 jest koncentracja władzy i danych w rękach kilku głównych graczy. Technologie blockchain i krypto mogą zdecentralizować Web3, ułatwiając szerszą dystrybucję informacji oraz władzy. Web3 może mieć rozproszone księgi publiczne w technologii blockchain, co zapewnia większy stopień przejrzystości i decentralizacji.

Niewymagający pozwolenia charakter: Projekty blockchainowe zastępują zamknięte systemy tradycyjnych firm otwartym kodem. Dzięki niewymagającemu pozwolenia charakterowi aplikacji blockchainowych każdy ma do nich dostęp na całym świecie i może bez ograniczeń wchodzić z nimi w interakcję.

Niewymagający zaufania charakter: Blockchain i krypto eliminują konieczność ufania jakiejkolwiek stronie zewnętrznej, np. bankowi czy pośrednikowi indywidualnemu. Użytkownicy Web3 mogą dokonywać transakcji bez konieczności ufania jakimkolwiek podmiotom oprócz samej sieci. 

Sieci płatności: Kryptowaluty mogą pełnić funkcję naturalnie cyfrowej infrastruktury płatności w sieci Web3. Aktywa cyfrowe mogą potencjalnie usprawnić kosztowną oraz nieporęczną infrastrukturę płatniczą Web2, ponieważ są naprawdę pozbawione granic i nie wymagają pośredników.

Własność: Krypto ma już takie narzędzia, jak np. portfele krypto, które umożliwiają użytkownikom własny nadzór nad przechowywaniem środków bez pośredników. Użytkownicy mogą również podłączać portfele do aplikacji zdecentralizowanych i w rozmaity sposób wykorzystywać swoje środki lub prezentować cyfrowe przedmioty. Każdy może zweryfikować własność tych środków i przedmiotów za pomocą przejrzystej księgi publicznej.

Odporność na cenzurę: Blockchainy są zaprojektowane w taki sposób, aby były odporne na cenzurę, co oznacza, że żadna ze stron nie może jednostronnie zmieniać zapisów transakcji. Po dodaniu zapisu transakcji do blockchaina jego usunięcie jest prawie niemożliwe. Funkcja ta może ułatwić ochronę wszelkiego rodzaju wypowiedzi przed cenzurą rządową i korporacyjną.

Czy blockchain i kryptowaluty są w Web3 niezbędne?

Podstawą Web3 mogą być równie dobrze technologie niezwiązane z blockchainem i kryptowalutami. W nowej erze Internetu niezbędne mogą się również stać takie technologie, jak np. rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR), internet rzeczy (IoT) oraz metaverse. I podczas gdy blockchain będzie działać bardziej od strony infrastrukturalnej Web3, wspomniane technologie i rozwiązania zadbają o to, aby Internet stał się bardziej immersyjny i połączony ze światem rzeczywistym.

IoT może łączyć różne urządzenia przez Internet, AR może osadzać cyfrowe elementy wizualne w świecie rzeczywistym, a VR może tworzyć środowiska generowane komputerowo, wypełnione przedmiotami w postaci zasobów cyfrowych. I ostatecznie skalowanie oraz łączenie tych technologii może doprowadzić do urzeczywistnienia Web3 w formie ujednoliconego metaverse.

Krypto może realizować funkcje naturalnie cyfrowych sieci płatności i nie tylko. Tokeny użytkowe mają szansę otworzyć wszechświat niezbędnych w Web3 zastosowań praktycznych. Ponadto tokeny niewymienne (NFT) mogą ułatwić weryfikację tożsamości i własności w sferze cyfrowej w sposób, który nie zagraża kontroli użytkowników nad własnymi danymi osobowymi.

Jak będzie wyglądała sieć Web3 z kryptowalutami i blockchainem?

Technologia blockchain może się stać jednym z fundamentów Web3, ale możliwe, że użytkownicy nawet tego nie zauważą. Jeżeli aplikacje blockchainowe będą przyjazne i intuicyjne, ludzie nie będą się zastanawiać nad ich podstawą infrastrukturalną – podobnie jak rzadko zaprzątamy sobie głowę serwerami danych i protokołami internetowymi, które stanowią podstawę platform mediów społecznościowych, z których na co dzień korzystamy.

NFT mogą umożliwić prezentowanie innym użytkownikom cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich oraz ułatwić tworzenie i utrzymywanie własnych indywidualnych tożsamości cyfrowych. Mogą również realizować inne funkcje, takie jak np. wspieranie wielu kluczowych procesów w grach online.

Możliwie, że technologie blockchain i krypto za pośrednictwem zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO) zmienią sposób, w jaki użytkownicy Web3 koordynują i realizują działania zbiorowe. DAO umożliwiają ludziom organizowanie się we wspólnym interesie bez centralnego organu decyzyjnego. Posiadacze tokenów głosując wspólnie ustalają najlepszy sposób działania. Ponadto całą aktywność i głosy widać na blockchainie. Dlatego dzięki organizacjom DAO sieć Web3 może się stać bardziej zdecentralizowana, przejrzysta i prospołecznościowa. 

Przemyślenia końcowe

Web3 może rozwiązać wielkie problemy współczesnego Internetu i zminimalizować potęgę gigantów technologicznych. Jednak nadal jest to w dużej mierze wizja aspiracyjna, a nie namacalna rzeczywistość. Ale prace nad technologiami, które prawdopodobnie będą tworzyć podstawę kolejnego wcielenia Sieci, faktycznie już trwają.

Blockchain i krypto powszechnie uznaje się za technologie, które mają największe szanse, aby zapoczątkować rewolucję Web3, ponieważ z założenia mają ułatwiać zdecentralizowane, niewymagające pozwolenia oraz niewymagające zaufania interakcje. Ponadto technologia blockchain i zasoby cyfrowe nie rywalizują z innymi kluczowymi elementami sieci WWW – takimi jak np. AR, VR oraz internet rzeczy – ponieważ wspólnie z nimi prawdopodobnie przyniosą najbardziej obiecujące rozwiązania.