Czym jest Cloud Mining w krypto?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest Cloud Mining w krypto?

Czym jest Cloud Mining w krypto?

Początkujący
Opublikowane Jun 7, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
10m

TL;DR

  • Cloud mining to proces, w ramach którego pojedyncze osoby biorą udział w kopaniu krypto, ale nie muszą posiadać urządzeń górniczych ani się nimi zajmować.

  • Cloud mining ma szereg potencjalnych zalet, zwłaszcza dla osób zainteresowanych kopaniem krypto, które mogą nie mieć zasobów lub wiedzy technicznej potrzebnej do tego, aby skonfigurować własne platformy górnicze. 

  • W branży cloud mining roi się od oszustw i nieuczciwych działań. Przed dokonaniem inwestycji kluczowe jest dokładne zbadanie i zweryfikowanie legalności firmy, która zajmuje się cloud miningiem.

Czym jest cloud mining?

Cloud mining to proces, w ramach którego pojedyncze osoby biorą udział w kopaniu kryptowalut – np. bitcoina – ale nie muszą posiadać urządzeń górniczych ani się nimi zajmować.

W zamian użytkownicy uiszczają opłatę za wynajem mocy wydobywczej od firmy, która posiada urządzenia i zajmuje się nimi oraz procesem wydobywczym. Po wykopaniu bloku przez wynajęte urządzenia górnicze firma dzieli się nagrodą z użytkownikami. 

Określenie „cloud mining” bierze się z koncepcji chmury obliczeniowej, czyli przechowywania i przetwarzania danych w sieci zdalnych serwerów działających w Internecie, a nie na serwerze lokalnym.

W podobny sposób dzięki cloud mining użytkownicy mogą wynajmować część mocy górniczej od firm, które zajmują się cloud miningiem. Kopanie odbywa się „w chmurze”, a nie na własnym komputerze. 

Ile jest metod kopania kryptowalut? 

Aby zrozumieć cloud mining, ważne jest przeanalizowanie różnych metod kopania krypto. 

Oprócz cloud miningu jest jeszcze kilka innych metod kopania kryptowalut:

Kopanie solo

Jest to pierwotna metoda kopania. Przy kopaniu samodzielnym górnik prowadzi działalność górniczą niezależnie, co wymaga znacznej inwestycji w sprzęt odpowiedni do danej kryptowaluty. Jeżeli górnikowi uda się wykopać blok, otrzymuje całą nagrodę za blok wraz z opłatami transakcyjnymi. Jednak ze względu na wzrost trudności kopania takich kryptowalut jak bitcoin szanse na to, że pojedynczemu górnikowi uda się wykopać blok, znacznie spadły.

Pule górnicze 

Ponieważ wydobycie stało się dużo trudniejsze, pojedynczy górnicy zaczęli łączyć zasoby obliczeniowe w pule, aby zwiększyć swoje szanse na pomyślne wydobycie bloku. 

Są to tzw. pule górnicze. Górnicy w puli szybciej rozwiązują problemy obliczeniowe dzięki wspólnej mocy obliczeniowej, a po wydobyciu bloku dzielą się nagrodą zgodnie z ilością mocy obliczeniowej wniesionej przez każdego z nich.

Wydobycie na ASIC

ASIC to w skrócie Application-Specific Integrated Circuit, czyli specjalizowany układ scalony. Są to systemy urządzeń zaprojektowane specjalnie do kopania konkretnych kryptowalut. Są bardzo wydajne, ale mogą być drogie i są często stosowane w profesjonalnej działalności górniczej. Znajdują zastosowanie w górnictwie indywidualnym lub w pulach górniczych.

Kopanie przy użyciu kart graficznych/procesorów

Niektóre kryptowaluty można kopać przy użyciu zwykłego procesora (CPU) lub karty graficznej (GPU). Tak właśnie początkowo wyglądało kopanie bitcoina. Jednak wraz ze wzrostem trudności kopanie przy użyciu procesorów i kart graficznych stało się w sieci Bitcoin w dużej mierze nieefektywne, choć nadal ma sens w przypadku niektórych innych kryptowalut.

Skuteczność i rentowność tych metod może się znacznie różnić w zależności od kryptowaluty, stosowanego sprzętu, kosztu energii elektrycznej, bieżącej trudności w sieci oraz innych czynników.

Na czym polega cloud mining? 

Cloud mining polega na tym, że pojedyncze osoby mają możliwość wynajmu lub zakupu udziału w mocy obliczeniowej centrum danych, które jest skonfigurowane do wydobywania kryptowalut. 

Wygląda to zwykle tak:

Krok 1: Wybór firmy zajmującej się cloud miningiem

Pierwszy krok to wybór renomowanej firmy zajmującej się cloud miningiem. Ważne jest, aby wykonać dokładną i staranną analizę, ponieważ niestety w branży cloud miningu działa wielu oszustów.

Krok 2: Wybór pakietu górniczego

Dostawcy usług cloud miningu często mają do wyboru różne pakiety w zależności od tego, ile mocy obliczeniowej chcemy wynająć i na jak długo. Im więcej mocy wynajmujemy, tym wyższe są potencjalne zyski. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami.

Krok 3: Wybór puli górniczej

Niektóre firmy zajmujące się cloud miningiem mogą nam również dać możliwość wyboru puli górniczej, do której chcemy wnieść swój wkład. 

Krok 4: Płatność za usługę 

Po wybraniu pakietu należy opłacić usługę. Zazwyczaj odbywa się to w kryptowalucie, chociaż niektórzy usługodawcy mogą przyjmować walutę fiat.

Krok 5: Przystąpienie do kopania 

Po realizacji płatności usługodawca górnictwa w chmurze konfiguruje urządzenia górnicze, dba o nie i rozpoczyna proces górniczy. Nasz przydział mocy obliczeniowej zostaje przeznaczony na wydobywanie kryptowalut.

Krok 6: Odbiór nagród górniczych

Nagrody z działalności górniczej przypadają na poszczególnych użytkowników zgodnie z tym, ile mają całkowitej mocy obliczeniowej. Na tym etapie należy skonfigurować portfel kompatybilny z wydobywaną kryptowalutą.

Wskaźniki przydatne przy cloud miningu 

W przypadku cloud miningu należy wziąć pod uwagę kilka ważnych wskaźników, które mogą ułatwić zrozumienie potencjalnej rentowności i wykonalności poszczególnych wariantów cloud miningu. 

Moc hashowania 

Moc hashowania to liczba obliczeń, jaką górnik jest w stanie wykonać w ciągu jednej sekundy. Wyższa moc hashowania zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia następnego bloku w blockchainie i otrzymania nagród.

Szybkość hashowania mierzy się w hashach na sekundę (H/s), ale zazwyczaj prezentuje się ją w większych jednostkach, np. w kilohashach (KH/s), megahashach (MH/s), gigahashach (GH/s), terahashach (TH/s), petahashach (PH/s) i eksahashach (EH/s). A oto ich definicje: 

Kilohasz (KH/s)

Kilohasz to tysiąc (lub 10^3) funkcji skrótu na sekundę.

Megahasz (MH/s) 

Megahasz to milion (lub 10^6) funkcji skrótu na sekundę. Jest to tysiąckrotność kilohasza.

Gigahasz (GH/s)

Gigahash to miliard (lub 10^9) funkcji skrótu na sekundę. Jest to tysiąckrotność megahasza lub milion kilohaszy.

Terahasz (TH/s)

Terahasz to bilion (lub 10^12) funkcji skrótu na sekundę. Jest to tysiąckrotność gigahasza lub miliard kilohaszy.

Petahasz (PH/s)

Petahasz to biliard (lub 10^15) funkcji skrótu na sekundę. Jest to tysiąckrotność terahasza lub bilion kilohaszy.

Eksahasz (EH/s)

Eksahasz to trylion (lub 10^18) funkcji skrótu na sekundę. Jest to tysiąckrotność petahasza lub biliard kilohaszy.

Zużycie energii

Górnictwo wiąże się ze zużyciem dużej ilość energii, która może stanowić znaczący koszt w działalności górniczej niezależnie od wielkości. Mierzy się ją często w watach. Wydajność zestawu górniczego mierzy się często w dżulach na terahasz (J/TH), które wskazują na ilość energii zużywaną przez urządzenia do wykonania określonej ilości obliczeń. Niższe wartości J/TH są lepsze, ponieważ oznaczają, że urządzenia są bardziej wydajne.

Koszt na jedną funkcję skrótu

Jest to koszt kontraktu cloud mining podzielony przez całkowitą moc obliczeniową. Zasadniczo wskazuje, ile płacimy za każdą jednostkę mocy górniczej. Może być przydatny przy porównywaniu różnych kontraktów cloud mining lub firm zajmujących się tym.

Trudność wydobycia

Trudność wydobycia to miara trudności znalezienia kolejnego bloku w blockchainie, która zmienia się z biegiem czasu zależnie od liczby górników. Wyższy poziom trudności oznacza, że do wykopania tej samej ilości kryptowaluty trzeba mieć więcej mocy obliczeniowej.

Nagroda blokowa

Jest to ilość kryptowaluty otrzymywana za wykopanie nowego bloku. Warto o tym wiedzieć, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na potencjalne zarobki. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych kryptowalut, np. bitcoina, nagroda za blok zmniejsza się o połowę co cztery lata w ramach wydarzenia zwanego „halvingiem”.

Cena kryptowaluty

Jest to bieżąca cena market wydobywanej kryptowaluty. Ma kluczowe znaczenie, ponieważ rentowność górnictwa jest bezpośrednio związana z ceną kryptowaluty, którą otrzymujemy w nagrodę.

Opłaty za korzystanie z puli 

Jeżeli uczestniczymy w puli górniczej poprzez kontrakt cloud mining, zazwyczaj wiąże się to z opłatą. Ta opłata zmniejsza nasze zarobki, więc ważne jest, aby wiedzieć, ile wynosi.

Zrozumienie tych wskaźników może ułatwić podjęcie świadomej decyzji o tym, czy zająć się cloud miningiem, a jeżeli tak, to jaką wybrać umowę lub firmę.

Zalety cloud miningu

Z cloud miningu może wynikać szereg korzyści, zwłaszcza dla osób, które są zainteresowane kopaniem krypto, ale może nie mają zasobów lub wiedzy technicznej potrzebnej do tego, aby założyć własną działalność górniczą. 

Oto kilka zalet cloud miningu: 

Nie jest potrzebna wiedza techniczna

Jedną z głównych zalet cloud miningu jest to, że nie jest do niego potrzebna żadna wiedza techniczna. Firma zajmująca się cloud miningiem dba o wszystkie szczegóły, a użytkownicy muszą jedynie wynająć lub wykupić moce wydobywcze od firmy, która zajmuje się górnictwem w chmurze.

Brak początkowych kosztów urządzeń

Sprzęt górniczy bywa drogi, a technologia szybko się dezaktualizuje. W przypadku cloud miningu nie trzeba się martwić o te koszty, ponieważ sprzęt wynajmujemy zamiast go kupować.

Brak ciepła i hałasu 

Urządzenia górnicze wytwarzają duże ilości ciepła i hałasu, co może stanowić problem, jeżeli używamy ich w domu. W przypadku kopania w chmurze sprzęt znajduje się w centrum danych, więc tymi kwestiami nie trzeba się martwić.

Daje dochód pasywny

Po opłaceniu kontraktu cloud mining firma górnicza zajmuje się całą resztą. Można sobie w ten sposób zapewnić dochód pasywny, ponieważ daje to możliwość zdobywania nagród w formie kryptowalut bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Zagrożenia związane z cloud miningu

Wprawdzie cloud mining ma swoje zalety, ale wiąże się również z ryzykiem i potencjalnymi wadami:

Oszustwa i wyłudzenia

Niestety w świecie cloud miningu aż się roi od oszustw i nieuczciwych działań. Zdarzało się, ze firmy brały pieniądze od klientów, a później znikały. Przed zainwestowaniem pieniędzy kluczowe jest dokładne zbadanie i zweryfikowanie legalności firmy, która zajmuje się cloud miningiem.

Potencjalnie niższe zyski

Ponieważ płacimy za usługę, nasze potencjalne zyski z cloud miningu mogą być mniejsze niż w przypadku kopania na własnym sprzęcie. Firma musi pokryć swoje koszty, ale sama również chce osiągnąć zysk, więc koszty te zazwyczaj przenosi się na klienta. Czasami zyski mogą być również mniejsze niż po prostu zakup kryptowaluty i jej hodling. 

Brak kontroli

Decydując się na cloud mining, zasadniczo rezygnujemy z kontroli nad procesem górniczym. O tym, którą kryptowalutę wydobywać i kiedy ją sprzedać, decyduje firma cloud mining. Jeżeli firma zakończy działalność, popadnie w kłopoty prawne lub jeżeli wystąpią problemy techniczne, potencjalne zyski mogą być zagrożone.

Potencjalnie mniejsza przejrzystość

Kwestie opłat, działalności wydobywczej lub inne ważne szczegóły mogą w niektórych firmach, które zajmują się cloud miningiem, nie być zupełnie przejrzyste. Może to utrudniać dokładne oszacowanie potencjalnych zysków i ryzyka.

Zmienność rynkowa

Wartość kryptowalut podlega dużym wahaniom. Oznacza to, że kryptowaluta zarobiona na cloud miningu może drastycznie stracić na wartości, a to może mieć wpływ na zwrot z inwestycji. 

Ryzyko regulacyjne

Legalność kryptowalut oraz działalności górniczej może się różnić w zależności od jurysdykcji i podlega wahaniom. Ważne jest, aby rozumieć przepisy obowiązujące we własnym kraju oraz w kraju, w którym znajduje się siedziba firma prowadząca cloud mining, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i uregulowaniami.

Ważne jest, aby przed przystąpieniem do cloud miningu przeprowadzić dokładną analizę oraz rozważyć wszystkie potencjalne zagrożenia i korzyści. 

Przemyślenia Końcowe 

Kwestią zasadniczą jest dokładna analiza firmy zajmującej się cloud miningiem przed dokonaniem inwestycji – należy przeczytać opinie, sprawdzić reputację na forach kryptowalutowych, a także spróbować dowiedzieć się jak najwięcej o jej działalności i osiągnięciach. Firma, która ma długą historię, ugruntowaną markę i działa na dużą skalę, jest ogólnie rzecz biorąc bardziej wiarygodna. 

Ważne jest również, aby zadbać o pełne zrozumienie struktury cenowego kontraktu cloud mining z uwzględnieniem wszelkich możliwych opłat lub innych kosztów. Należy również brać pod uwagę koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń, które są zazwyczaj wliczone w cenę umowy.

Nie należy jednak stawiać wszystkiego na jedną kartę. Lepiej patrzeć na cloud mining jako na element zdywersyfikowanej strategii inwestycyjnej, niż oczekiwać, że zabezpieczy całość dochodów lub zwrotu z inwestycji.

Dalsza lektura: 

Jak Kopać Kryptowaluty?

Czym Jest I Na Czym Polega Kopanie Kryptowalut?

Pule Górnicze

Jak Wydobywać Bitcoiny

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.