Co je cloudová těžba kryptoměn?
Domů
Články
Co je cloudová těžba kryptoměn?

Co je cloudová těžba kryptoměn?

Začátečníci
Zveřejněno Jun 7, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
10m

TL;DR

  • Cloudová těžba je proces, díky kterému mohou jednotlivci těžit kryptoměny, aniž by museli sami vlastnit nebo spravovat těžařský hardware.

  • Cloudová těžba má různé výhody, zejména pro jednotlivce, kteří se zajímají o těžbu kryptoměn, ale nemají prostředky nebo technické znalosti na to, aby si zřídili vlastní těžařské soupravy. 

  • Odvětví cloudové těžby je plné podvodů a falešných provozů. Před investicí je nezbytné důkladně prozkoumat společnost, která cloudovou těžbu nabízí, a ověřit její legitimitu.

Co je cloudová těžba?

Cloudová těžba je proces, díky kterému mohou jednotlivci těžit kryptoměny, jako je Bitcoin, aniž by museli sami vlastnit nebo spravovat těžařský hardware.

Uživatelé místo toho platí poplatek za pronájem těžařských kapacit od společnosti, která vlastní těžařský hardware a spravuje celý proces. Když pronajatý těžařský hardware vytěží blok, odměna se rozdělí mezi uživatele a společnost. 

Termín „cloudová těžba“ vychází z cloud computingu, který označuje používání sítě vzdálených serverů umístěných na internetu k ukládání a zpracování dat, na rozdíl od provozu lokálního serveru.

Cloudová těžba obdobně umožňuje uživatelům pronajmout si podíl na těžařských kapacitách poskytovaných společnostmi zprostředkovávajícími cloudovou těžbu. Těžba tak probíhá „v cloudu“, ne na vašem osobním počítači. 

Kolik metod těžby kryptoměn existuje? 

K pochopení cloudové těžby je důležité nejdřív prozkoumat různé metody těžby kryptoměn. 

Kromě cloudové těžby je možné kryptoměny těžit i několika dalšími způsoby:

Samostatná těžba

Jedná se o původní způsob těžby. Při samostatné těžbě provádí těžař těžbu nezávisle, což v závislosti na vybrané kryptoměně vyžaduje značné počáteční investice do hardwaru. Když těžař úspěšně vytěží blok, obdrží celou odměnu za blok a veškeré transakční poplatky. Vzhledem ke zvýšené obtížnosti těžby kryptoměn, jako je Bitcoin, se ale pravděpodobnost na úspěšné vytěžení bloku samostatným těžařem podstatně snížila.

Těžařské pooly 

Kvůli rostoucí obtížnosti těžby začali jednotliví těžaři sdružovat své výpočetní zdroje, aby zvýšili pravděpodobnost úspěšného vytěžení bloku. 

Tato praxe se označuje pojmem těžařský pool. Těžaři v poolu sdílí hashovací výkon, aby výpočetní problém vyřešili rychleji, a když se blok vytěží, rozdělí si odměnu podle objemu výpočetního výkonu, kterým každý z nich přispěl.

Těžba pomocí ASIC

ASIC je zkratka pro aplikačně specifický integrovaný obvod. Jedná se o hardwarové systémy navržené speciálně pro těžbu vybraných kryptoměn. Jsou velice účinné, ale mohou být nákladné. Často se používají v profesionálních těžařských provozech. Mohou se používat při samostatné těžbě nebo v těžařských poolech.

Těžba pomocí GPU/CPU

Některé kryptoměny lze těžit pomocí běžného procesoru (CPU) nebo grafického procesoru (GPU). Takto původně začala i těžba Bitcoinu. S rostoucí obtížností ale přestávala být těžba Bitcoinu pomocí GPU a CPU efektivní, ale u jiných kryptoměn se pořád používá.

Účinnost a ziskovost těchto metod se může značně lišit v závislosti na kryptoměně, použitém hardwaru, nákladech na elektřinu, aktuální obtížnosti sítě a dalších faktorech.

Jak cloudová těžba funguje? 

Cloudová těžba umožňuje jednotlivcům pronajmout si nebo koupit podíl výpočetního výkonu v datovém centru, které je zřízeno pro těžbu kryptoměn. 

Obvykle to funguje následovně:

Krok 1: výběr společnosti, která nabízí cloudovou těžbu

Prvním krokem je vybrat si společnost s dobrou pověstí, která nabízí cloudovou těžbu. Je důležité udělat si důkladný a pečlivý průzkum, protože v oblasti cloudové těžby bohužel existuje mnoho podvodů.

Krok 2: výběr těžařského balíčku

Poskytovatelé cloudové těžby často nabízí různé balíčky podle toho, kolik výpočetního výkonu si chcete pronajmout a na jak dlouho. Čím víc výkonu si pronajmete, tím vyšší mohou být vaše potenciální výnosy. S tím ale souvisí i vyšší náklady.

Krok 3: výběr těžařského poolu

Některé společnosti zabývající se cloudovou těžbou vám také umožní si vybrat, do jakého těžařského poolu chcete patřit. 

Krok 4: zaplacení služby 

Po výběru balíčku je třeba za službu zaplatit. Obvykle se k tomu používají kryptoměny, ale některé služby mohou přijímat i fiat měnu.

Krok 5: zahájení těžby 

Po zaplacení vám služba cloudové těžby připraví těžařský hardware, zajistí jeho údržbu a zahájí těžbu. Váš podíl výpočetního výkonu se použije k těžbě kryptoměn.

Krok 6: příjem odměn z těžby

Odměny z těžby se dělí mezi uživatele podle toho, jakou část celkového výpočetního výkonu vlastní. Musíte si tedy vytvořit peněženku, která je kompatibilní s těženou kryptoměnou.

Užitečné ukazatele cloudové těžby 

Při cloudové těžbě byste měli zohlednit několik důležitých ukazatelů, které vám pomohou pochopit potenciální ziskovost a proveditelnost cloudové těžby. 

Hashrate 

Hashrate označuje počet výpočtů, které těžař provede za jednu sekundu. Vyšší hashrate zvyšuje pravděpodobnost nalezení dalšího bloku a získání odměny.

Rychlost hashování se měří v hashích za sekundu (H/s), ale obvykle se udává ve větších jednotkách, jako je kilohash (kH/s), megahash (MH/s), gigahash (GH/s), terahash (TH/s), petahash (PH/s) a exahash (EH/s). Ty jsou definovány následovně: 

Kilohash (kH/s)

Kilohash je 1 000 (neboli 10^3) hashů za sekundu.

Megahash (MH/s) 

Megahash je 1 000 000 (neboli 10^6) hashů za sekundu. Jedná se o 1000násobek kilohashe.

Gigahash (GH/s)

Gigahash je 1 000 000 000 (neboli 10^9) hashů za sekundu. Jedná se o 1000násobek megahashe nebo 1000000násobek kilohashe.

Terahash (TH/s)

Terahash je 1 000 000 000 000 (neboli 10^12) hashů za sekundu. Jedná se o 1000násobek gigahashe nebo 1000000000násobek kilohashe.

Petahash (PH/s)

Petahash je 1 000 000 000 000 000 (neboli 10^15) hashů za sekundu. Jedná se o 1000násobek terahashe nebo 1000000000000násobek kilohashe.

Exahash (EH/s)

Exahash je 1 000 000 000 000 000 000 (neboli 10^18) hashů za sekundu. Jedná se o 1000násobek petahashe nebo 1000000000000000násobek kilohashe.

Spotřeba energie

Těžba spotřebovává velké množství elektrické energie, která může pro těžební provozy všech velikostí představovat významné náklady. Obvykle se měří ve wattech. Efektivita těžařské sestavy se často měří v joulech na terahash (J/TH), které udávají, kolik energie hardware spotřebuje k provedení určitého množství výpočtů. Nižší hodnoty J/TH jsou lepší, protože to znamená, že hardware je efektivnější.

Náklady za hash

Jedná se o cenu vaší smlouvy vydělenou vaším celkovým hashovacím výkonem cloudové těžby. Tento ukazatel vám v podstatě říká, kolik platíte za každou jednotku těžařského výkonu. Může být užitečný při porovnávání různých smluv o cloudové těžbě nebo nabídek různých společností.

Obtížnost těžby

Obtížnost těžby určuje, jak obtížné je najít další blok, a podle počtu těžařů se v čase mění. Vyšší obtížnost znamená, že k vytěžení stejného množství kryptoměny budete potřebovat větší hashovací výkon.

Odměna za blok

Jedná se o množství kryptoměny, které obdržíte za vytěžení nového bloku. Je důležité ji znát, protože přímo ovlivňuje váš potenciální výdělek. Upozorňujeme, že u některých kryptoměn, jako je Bitcoin, se odměna za blok každé čtyři roky při takzvaném „půlení“ snižuje na polovinu.

Cena kryptoměny

Jedná se o aktuální tržní cenu těžené kryptoměny. Je zásadní proto, že ziskovost těžby přímo souvisí s cenou kryptoměny, ve které jste odměňováni.

Poplatky poolu 

Pokud jste v rámci smlouvy o cloudové těžbě součástí těžařského poolu, musíte za to obvykle platit poplatek. Tento poplatek snižuje váš výnos, a proto je důležité znát jeho výši.

Když těmto ukazatelům porozumíte, dokážete se informovaně rozhodnout, jestli se do cloudové těžby zapojit a jakou smlouvu nebo společnost si případně vybrat.

Výhody cloudové těžby

Cloudová těžba má různé výhody, zejména pro jednotlivce, kteří se zajímají o těžbu kryptoměn, ale nemají prostředky nebo technické znalosti na to, aby se do těžby pustili sami. 

Výhody cloudové těžby jsou následující: 

Nepotřebujete žádné technické znalosti

Jednou z hlavních výhod cloudové těžby je, že nevyžaduje technické znalosti. Společnost, která cloudovou těžbu provozuje, se o všechno postará a uživatelé si od ní jen pronajmou nebo koupí těžařskou kapacitu.

Žádné vstupní náklady na hardware

Těžařský hardware může být nákladný a jeho technologie může rychle zastarat. Při cloudové těžbě se o tyto náklady nemusíte starat, protože si hardware většinou pronajímáte a nekupujete si ho.

Žádné teplo ani hluk 

Těžařský hardware může generovat velké množství tepla a hluku, což při provozu v domácích podmínkách může být problém. Při cloudové těžbě je hardware umístěný v datovém centru, takže tyto problémy nemusíte řešit.

Pasivní příjem

Po zaplacení smlouvy o cloudové těžbě se o vše ostatní stará těžařská společnost. Můžete si tak vytvořit pasivní příjem, protože získáváte odměny v kryptoměnách, aniž byste museli cokoli dělat.

Rizika cloudové těžby

Cloudová těžba má své výhody, ale souvisí s ní také rizika a potenciální nevýhody:

Podvody

Odvětví cloudové těžby je bohužel plné podvodů a falešných provozů. Některé společnosti si od zákazníků vzaly peníze a pak zmizely. Před investováním peněz je nezbytné důkladně prozkoumat společnost, která cloudovou těžbu nabízí, a ověřit její legitimitu.

Potenciálně nižší výdělky

Vzhledem k tomu, že platíte za službu, mohou být vaše potenciální zisky z cloudové těžby nižší, než kdybyste těžili na vlastním hardwaru. Společnost musí pokrýt své náklady a zároveň chce sama dosáhnout zisku, takže tyto náklady se obvykle přenáší na zákazníka. Někdy mohou být vaše zisky nižší než při obyčejném nákupu kryptoměny a HODLování. 

Nedostatek kontroly

Když se rozhodnete pro cloudovou těžbu, v podstatě se vzdáváte kontroly nad těžbou. O tom, jakou kryptoměnu budete těžit a kdy ji prodáte, rozhoduje společnost zprostředkovávající cloudovou těžbu. Pokud společnost zkrachuje, dostane se do problémů se zákonem nebo ji postihnou technické problémy, může to ohrozit váš potenciální zisk.

Potenciálně nižší transparentnost

Některé společnosti zabývající se cloudovou těžbou nemusí být ohledně poplatků, těžby nebo jiných důležitých detailů zcela transparentní. To může ztěžovat správný odhad potenciálních zisků a rizik.

Tržní volatilita

Hodnota kryptoměn může být velmi volatilní. To znamená, že hodnota kryptoměny získané cloudovou těžbou může drasticky klesnout, a ovlivnit tak návratnost vaší investice. 

Regulatorní rizika

Legálnost kryptoměn a těžařských aktivit se může podle jurisdikce lišit a v čase se může měnit. Je proto důležité znát předpisy ve vlastní zemi a v zemi, kde sídlí společnost zprostředkovávající cloudovou těžbu, abyste měli jistotu, že dodržujete všechny příslušné zákony a předpisy.

Než se do cloudové těžby pustíte, měli byste si udělat důkladný průzkum a zvážit všechna potenciální rizika a výnosy. 

Závěrem 

Před investicí je nezbytné společnost zabývající se cloudovou těžbou důkladně prozkoumat: přečtěte si recenze, informujte se na kryptoměnových fórech o její pověsti a snažte se zjistit co nejvíc o její činnosti a dosavadních výsledcích. Společnost s dlouhou historií, zavedenou značkou a značnou velikostí je obecně spolehlivější. 

Dále je důležité plně porozumět cenové struktuře smlouvy o cloudové těžbě, včetně případných poplatků a jiných nákladů. Zohledněte také náklady na elektřinu a údržbu zařízení, které bývají zahrnuty v ceně smlouvy.

Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku. O cloudové těžbě je lepší uvažovat jako o součásti diverzifikované investiční strategie, než se na ni spoléhat jako na zdroj veškerých příjmů nebo investičních výnosů.

Související články: 

Jak těžit kryptoměny?

Co je těžba kryptoměn a jak funguje?

Vysvětlení těžařských poolů

Jak těžit Bitcoin

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.