Čo je cloudová ťažba vo svete kryptomien?
Domov
Články
Čo je cloudová ťažba vo svete kryptomien?

Čo je cloudová ťažba vo svete kryptomien?

Začiatočník
Zverejnené Jun 7, 2023Aktualizované Dec 11, 2023
10m

Zhrnutie

  • Cloudová ťažba je proces, pri ktorom sa jednotlivci podieľajú na ťažbe kryptomien bez toho, aby museli vlastniť alebo spravovať ťažobný hardvér.

  • Cloudová ťažba môže ponúknuť viacero výhod, najmä pre jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o ťažbu kryptomien, ale nemajú zdroje alebo technické znalosti na kúpu vlastných ťažobných zariadení. 

  • Priestor cloudovej ťažby je plný podvodov a podvodných aktivít. Pred investovaním je dôležité dôkladne preskúmať a overiť si legitímnosť spoločnosti prevádzkujúcej cloudovú ťažbu.

Čo je cloudová ťažba?

Cloudová ťažba je proces, pri ktorom sa jednotlivci podieľajú na ťažbe kryptomien (napríklad bitcoin) bez toho, aby sami museli vlastniť alebo spravovať ťažobný hardvér.

Namiesto toho používatelia platia poplatok za prenájom ťažobných kapacít od spoločnosti, ktorá vlastní a spravuje ťažobný hardvér a proces. Keď prenajatý ťažobný hardvér vyťaží blok, odmeny sa rozdelia medzi používateľov a spoločnosť. 

Výraz „cloudová ťažba“ vychádza z konceptu cloud computingu a označuje použitie siete vzdialených serverov na internete, ktoré neslúžia ako lokálne servery, ale na ukladanie a spracovanie údajov.

Podobne cloudová ťažba umožňuje používateľom prenajať si podiel z ťažobných kapacít spoločností prevádzkujúcich cloudovú ťažbu. Ťažba neprebieha vo vašom počítači, ale „v cloude“. 

Koľko spôsobov existuje na ťažbu kryptomien? 

Aby sme porozumeli cloudovej ťažbe, je dôležité preskúmať rôzne spôsoby ťažby kryptomien. 

Okrem cloudovej ťažby existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako sa dajú ťažiť kryptomeny:

Individuálna ťažba

Toto je pôvodný spôsob ťažby. Pri individuálnej ťažbe ťažiar vykonáva ťažbu nezávisle, čo si vyžaduje značné počiatočné investície do hardvéru (v závislosti od kryptomeny). V prípade úspešného vyťaženia bloku získa ťažiar celú odmenu za blok a poplatky za transakcie. Avšak kvôli zvýšenej náročnosti pri ťažbe kryptomien (ako napríklad bitcoin) sa šance na úspešné vyťaženie bloku individuálnym ťažiarom podstatne znížili.

Ťažobné pooly 

So zvyšujúcou sa náročnosťou začali jednotliví ťažiari spájať svoje výpočtové zdroje s cieľom zvýšiť svoje šance na úspešné vyťaženie bloku. 

Toto sa nazýva ťažobný pool. Ťažiari v poole zdieľajú svoj hašovací výkon, aby vyriešili výpočtový problém rýchlejšie. Po vyťažení bloku si rozdelia odmenu na základe množstva výpočtového výkonu, ktorým každý prispel.

Ťažba pomocou ASIC

ASIC (z angl. Application-Specific Integrated Circuit) je integrovaný obvod špecifický pre danú aplikáciu. Ide o hardvérové systémy špeciálne navrhnuté na ťažbu určitých kryptomien. Sú vysoko účinné, môžu však byť drahé a často sa používajú pri profesionálnom ťažení. Je možné použiť ich na individuálnu ťažbu alebo ťažbu v ťažobných pooloch.

Ťažba pomocou GPU/CPU

Niektoré kryptomeny je možné ťažiť pomocou bežného procesora (CPU) alebo grafickej karty (GPU) počítača. Takto pôvodne začala ťažba bitcoinu. So zvyšujúcou sa náročnosťou sa však ťažba použitím GPU a CPU stala pre bitcoin vo veľkej miere neefektívna. Stále sa však používa pre niektoré iné kryptomeny.

Účinnosť a ziskovosť týchto spôsobov ťažby sa môže značne líšiť v závislosti od kryptomeny, použitého hardvéru, nákladov na elektrickú energiu, aktuálnej náročnosti siete a ďalších faktorov.

Ako funguje cloudová ťažba? 

Cloudová ťažba funguje tak, že jednotlivcom umožňuje prenajať si alebo kúpiť podiel na výpočtovom výkone v dátovom centre, ktoré je zriadené na ťažbu kryptomien. 

Toto je štandardná schéma fungovania:

Krok č. 1: Výber spoločnosti prevádzkujúcej cloudovú ťažbu

Prvým krokom je výber renomovanej spoločnosti prevádzkujúcej cloudovú ťažbu. Je dôležité uskutočniť dôkladný a svedomitý prieskum, pretože vo svete cloudovej ťažby je bohužiaľ veľa podvodov.

Krok č. 2: Výber ťažobného balíčka

Poskytovatelia cloudovej ťažby často ponúkajú rôzne balíčky podľa toho, koľko výpočtového výkonu si chcete prenajať a na ako dlho. Čím vyšší výkon si prenajmete, tým vyššie sú vaše potenciálne výnosy. S tým však idú ruka v ruke aj vyššie náklady.

Krok č. 3: Výber ťažobného poolu

Niektoré spoločnosti zaoberajúce sa cloudovou ťažbou vám môžu tiež umožniť vybrať si, do ktorého ťažobného poolu chcete prispieť. 

Krok č. 4: Platba za službu 

Po výbere balíka budete musieť za službu zaplatiť. Platba je zvyčajne v kryptomene, niektoré služby však môžu prijímať aj fiat menu.

Krok č. 5: Ide sa ťažiť 

Po zaplatení služba cloudovej ťažby nastaví ťažobný hardvér, bude ho udržiavať a spustí proces ťažby. Váš podiel výpočtového výkonu bude použitý na ťažbu kryptomien.

Krok č. 6: Prijatie odmeny za ťažbu

Odmeny z ťažby sa delia medzi používateľov podľa toho, aký je ich podiel na celkovom výpočtovom výkone. Pre tento krok si budete musieť zriadiť peňaženku kompatibilnú s kryptomenou, ktorú ťažíte.

Užitočné metriky v cloudovej ťažbe 

Pri riešení cloudovej ťažby je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých metrík, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť potenciálnu ziskovosť a realizovateľnosť vašich možností cloudovej ťažby. 

Hash rate 

Hash rate označuje počet výpočtov, ktoré dokáže ťažiar vykonať za jednu sekundu. Vyššie hash rate zvyšujú pravdepodobnosť nájdenia ďalšieho bloku v blockchaine a získania odmien.

Hash rate sa meria v hashoch za sekundu (H/s), zvyčajne sa však vyjadruje vo väčších jednotkách, ako sú kilohash (KH/s), megahash (MH/s), gigahash (GH/s), terahash (TH/s) , petahash (PH/s) a exahash (EH/s). Ich definície sú nasledovné: 

Kilohash (KH/s)

Kilohash je 1 000 (alebo 10^3) hashov za sekundu.

Megahash (MH/s) 

Megahash je 1 000 000 (alebo 10^6) hashov za sekundu. To je 1 000 kilohashov.

Gigahash (GH/s)

Gigahash je 1 000 000 000 (alebo 10^9) hashov za sekundu. To je 1 000 megahashov alebo 1 000 000 kilohashov.

Terahash (TH/s)

Terahash je 1 000 000 000 000 (alebo 10^12) hashov za sekundu. To je 1 000 gigahashov alebo 1 000 000 000 kilohashov.

Petahash (PH/s)

Petahash je 1 000 000 000 000 000 (alebo 10^15) hashov za sekundu. To je 1 000 terahashov alebo 1 000 000 000 000 kilohashov.

Exahash (EH/s)

Exahash je 1 000 000 000 000 000 000 (alebo 10^18) hashov za sekundu. To je 1 000 petahashov alebo 1 000 000 000 000 000 kilohashov.

Spotreba energie

Pri ťažbe sa spotrebováva veľké množstvo energie, čo môže predstavovať značné náklady pre ťažbu akejkoľvek veľkosti. Spotreba sa často meria vo wattoch. Účinnosť ťažby sa často meria v jouloch na terahash (J/TH). Tento údaj označuje, koľko energie hardvér spotrebuje na vykonanie určitého množstva výpočtov. Nižšie hodnoty J/TH sú lepšie, pretože to znamená, že hardvér je efektívnejší.

Náklady na hash

Toto sú náklady na vašu zmluvu o cloudovej ťažbe vydelené celkovým hašovacím výkonom, ktorý získate. V podstate vám hovorí, koľko platíte za každú jednotku ťažobnej sily. To môže byť užitočné pri porovnávaní rôznych zmlúv o cloudovej ťažbe alebo spoločností.

Obtiažnosť ťažby

Náročnosť ťažby určuje, aké náročné je nájsť ďalší blok v blockchaine. Tento údaj sa časom mení v závislosti od počtu ťažiarov. Vyššia náročnosť znamená, že na vyťaženie rovnakého množstva kryptomeny budete potrebovať väčší hašovací výkon.

Odmena za blok

Toto je množstvo kryptomeny, ktorú dostanete za vyťaženie nového bloku. Je dôležité vedieť tento údaj, pretože to priamo ovplyvňuje vaše potenciálne zárobky. Všimnite si, že pri niektorých kryptomenách (napríklad bitcoin) sa odmena za blok každé štyri roky znižuje na polovicu pri udalosti nazývanej „halving“.

Cena kryptomeny

Toto je aktuálna trhová cena kryptomeny, ktorú ťažíte. Ide o kľúčový údaj, pretože ziskovosť ťažby priamo súvisí s cenou kryptomeny, ktorú dostanete ako odmenu.

Poplatky poolu 

Ak ste súčasťou ťažobného poolu prostredníctvom zmluvy o cloudovej ťažbe, zvyčajne je s tým spojený poplatok. Tento poplatok znižuje vaše zárobky, takže je dôležité poznať jeho výšku.

Pochopenie týchto metrík vám môže pomôcť urobiť informované rozhodnutie o tom, či sa zapojiť do cloudovej ťažby alebo nie, a akú zmluvu alebo spoločnosť si vybrať, ak sa rozhodnete do toho ísť.

Výhody cloudovej ťažby

Cloudová ťažba môže ponúknuť viacero výhod, najmä pre jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o ťažbu kryptomien, ale nemajú zdroje alebo technické znalosti na založenie vlastnej ťažby. 

Tu sú niektoré z výhod cloudovej ťažby: 

Nie sú potrebné žiadne technické znalosti

Jednou z hlavných výhod cloudovej ťažby je, že nie sú potrebné žiadne technické znalosti. Spoločnosť prevádzkujúca cloudovú ťažbu sa postará o všetky detaily, používateľ si len prenajme alebo kúpi ťažobné kapacity od tejto spoločnosti.

Žiadne počiatočné náklady na hardvér

Ťažobný hardvér môže byť drahý a technológia sa rýchlo môže stať zastaranou. Pri cloudovej ťažbe sa týchto nákladov nemusíte obávať, keďže si hardvér nekupujete, ale prenajímate.

Žiadne teplo ani hluk 

Ťažobný hardvér môže generovať veľa tepla a hluku. To môže byť problém, ak ho prevádzkujete vo svojej domácnosti. Pri cloudovej ťažbe je hardvér umiestnený v dátovom centre, takže tieto problémy nemusíte riešiť.

Pasívny príjem

Po uhradení zmluvy o cloudovej ťažbe sa o všetko ostatné postará ťažobná spoločnosť. Tým môžete získať pasívny príjem, pretože môžete zarábať odmeny v kryptomenách bez toho, aby ste museli čokoľvek robiť.

Riziká cloudovej ťažby

Aj keď má cloudová ťažba svoje výhody, prináša so sebou aj riziká a potenciálne nevýhody:

Podvody

Bohužiaľ, priestor cloudovej ťažby je plný podvodov a podvodných aktivít. Stalo sa, že niektoré spoločnosti zobrali peniaze od zákazníkov a potom zmizli. Pred investovaním je dôležité dôkladne preskúmať a overiť legitímnosť spoločnosti prevádzkujúcej cloudovú ťažbu.

Potenciál nižších ziskov

Keďže za službu platíte, vaše potenciálne zisky z cloudovej ťažby môžu byť nižšie, ako keby ste ťažili použitím vlastného hardvéru. Spoločnosť musí pokryť svoje náklady a zároveň chce sama vytvárať zisk, preto tieto náklady zvyčajne prenáša na zákazníka. Niekedy môžu byť vaše zisky nižšie, ako keby ste kryptomeny kúpili a hodlovali. 

Nedostatok kontroly

Keď sa rozhodnete pre cloudovú ťažbu, v podstate sa vzdávate kontroly nad procesom ťažby. Spoločnosť prevádzkujúca cloudovú ťažbu rozhoduje o tom, ktorú kryptomenu bude ťažiť, a kedy ju predá. Ak spoločnosť prestane fungovať, dostane sa do právnych problémov alebo má technické problémy, vaše potenciálne zisky môžu byť ohrozené.

Potenciálne nižšia transparentnosť

Niektoré spoločnosti prevádzkujúce cloudovú ťažbu nemusia byť úplne transparentné, čo sa týka ich poplatkov, ťažby, prípadne iných dôležitých detailov. To môže sťažiť presný odhad vašich potenciálnych ziskov a rizík.

Volatilita trhu

Hodnota kryptomien môže byť veľmi volatilná. To znamená, že hodnota kryptomeny, ktorú zarobíte cloudovou ťažbou, môže drasticky klesnúť, čo ovplyvní návratnosť vašej investície. 

Regulačné riziká

Zákonnosť kryptomien a ťažby sa môže líšiť v závislosti od jurisdikcie a podlieha zmenám. Je dôležité porozumieť predpisom vo vašej krajine a krajine, v ktorej má spoločnosť prevádzkujúca cloudovú ťažbu sídlo, s cieľom uistiť sa, že dodržiavate všetky príslušné zákony a predpisy.

Pred vstupom do cloudovej ťažby je dôležité vykonať dôkladný prieskum a zvážiť všetky potenciálne riziká a odmeny. 

Záverečné myšlienky 

Pred investovaním je nevyhnutné dôkladne preskúmať spoločnosť prevádzkujúcu cloudovú ťažbu: prečítajte si recenzie, overte si ich reputáciu na fórach a snažte sa zistiť čo najviac o jej aktivitách a histórii. Etablovaná spoločnosť s bohatou históriou a významnou veľkosťou je vo všeobecnosti spoľahlivejšia. 

Je tiež kľúčové, aby ste sa uistili, že plne rozumiete cenovej štruktúre zmluvy o cloudovej ťažbe vrátane všetkých potenciálnych poplatkov alebo iných nákladov. Zvážte aj náklady na elektrickú energiu a údržbu zariadení, ktoré sú zvyčajne zahrnuté v zmluvnej cene.

Nevsaďte všetko na jednu kartu. Je lepšie považovať cloudovú ťažbu za súčasť diverzifikovanej investičnej stratégie, než sa na ňu spoliehať ako na jediný príjem alebo návratnosť investície.

Prečítajte si tiež: 

Ako ťažiť kryptomenu?

Čo je ťažba kryptomien a ako funguje?

Vysvetlenie ťažobných poolov

Ako ťažiť Bitcoin

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.