Vad är molnutvinning i krypto?
Hem
Artiklar
Vad är molnutvinning i krypto?

Vad är molnutvinning i krypto?

Nybörjare
Publicerad Jun 7, 2023Uppdaterad Dec 11, 2023
10m

TL;DR

  • Molnutvinning √§r en process d√§r personer deltar i kryptoutvinning utan att sj√§lva beh√∂va √§ga eller hantera utvinningsh√•rdvaran.

  • Molnutvinning kan erbjuda flera f√∂rdelar, s√§rskilt f√∂r personer som √§r intresserade av kryptoutvinning men kanske inte har resurserna eller den tekniska expertisen f√∂r att konfigurera sina egna utvinningsriggar.¬†

  • Molnutvinningsbranschen har varit fullt av bedr√§gerier och bluffar. Det √§r viktigt att grundligt unders√∂ka och verifiera legitimiteten hos ett molnutvinningsf√∂retag innan du investerar.

Vad är molnutvinning?

Molnutvinning är en process där personer deltar i utvinningen av kryptovalutor, såsom Bitcoin, utan att själva behöva äga eller hantera utvinningshårdvaran.

Istället betalar användarna en avgift för att hyra utvinningskapacitet från ett företag som äger och hanterar hårdvaran och processen för utvinningen. När den hyrda utvinningshårdvaran utvinner ett block delas belöningarna mellan användarna och företaget. 

Termen "molnutvinning" kommer från begreppet molntjänster, vilket är användningen av ett nätverk av fjärrservrar som är värd på internet, snarare än på en lokal server, för att lagra och bearbeta data.

På samma sätt låter molnutvinning användarna hyra en del av utvinningskapaciteten hos molnutvinningsföretag. Utvinningen sker "i molnet" istället för i din dator. 

Hur många metoder finns det för att utvinna krypto? 

För att förstå molnutvinning är det viktigt att undersöka de olika kryptoutvinningsmetoderna. 

Bortsett från molnutvinning finns det flera andra sätt som kryptovalutautvinning kan genomföras på:

Enskild utvinning

Detta är den ursprungliga metoden för utvinning. I självständig utvinning utför en miner utvinningsverksamheten på egen hand, vilket kräver en betydande investering i hårdvara, beroende på kryptovaluta. Om ett block lyckas utvinnas får denna miner hela block-belöningen och transaktionsavgifterna. På grund av den ökade svårigheten att utvinna kryptovalutor som Bitcoin har chansen att en självständig miner lyckas utvinna ett block minskat avsevärt.

Utvinningspooler 

När utvinning blev allt svårare började enskilda miners slå samman sina beräkningsresurser för att öka sina chanser att lyckas utvinna ett block. 

Detta kallas för en utvinningspool. Miners i en pool delar sin hashkraft för att lösa beräkningsproblemet snabbare och när ett block utvinns delar de belöningen baserat på mängden beräkningskraft som var och en bidrog med.

ASIC-utvinning

ASIC står för Application-Specific Integrated Circuit, eller programspecifik integrerad krets på svenska. Dessa hårdvarusystem är speciellt utformade för utvinning av vissa kryptovalutor. De är mycket effektiva, men kan vara dyra och används ofta i professionell utvinning. De kan användas i självständig utvinning eller i utvinningspooler.

GPU-/CPU-utvinning

Vissa kryptovalutor kan utvinnas med en vanlig CPU (Central Processing Unit) eller GPU (Graphics Processing Unit). Det var så Bitcoin-utvinningen startade. Men när svårigheten ökade har GPU- och CPU-utvinning blivit ineffektivt för Bitcoin, men används fortfarande för vissa andra kryptovalutor.

Effektiviteten och lönsamheten för dessa metoder kan variera mycket beroende på kryptovalutan, hårdvaran som används, kostnaden för el, nuvarande nätverkssvårigheter och andra faktorer.

Hur fungerar molnutvinning? 

Molnutvinning fungerar genom att låta personer hyra eller köpa en del av datorkraften i ett datacenter som är inrättat för utvinning av kryptovalutor. 

Så här fungerar det vanligtvis:

Steg 1: Välj ett molnutvinningsföretag

Det första steget är att välja ett ansedd molnutvinningsföretag. Det är viktigt att bedriva grundlig och ordentlig efterforskning, eftersom det tyvärr finns många bedragare i molnutvinningsbranschen.

Steg 2: Välj ett utvinningspaket

Molnutvinningsleverantörer erbjuder ofta olika paket baserat på hur mycket datorkraft du vill hyra och hur länge. Ju mer kraft du hyr desto högre blir din potentiella avkastning. Men detta betyder också högre kostnad.

Steg 3: Välj en utvinningspool

Vissa molnutvinningsföretag kan även låta dig välja vilken utvinningspool du vill bidra till. 

Steg 4: Betala för tjänsten 

När du har valt ditt paket måste du betala för tjänsten. Detta görs vanligtvis i kryptovaluta, även om vissa tjänster accepterar fiat-valuta.

Steg 5: Starta utvinningen 

När du har betalat kommer molnutvinningstjänsten att ställa in utvinningshårdvaran, underhålla den och starta utvinningsprocessen. Din andel av processorkraften kommer arbeta för att utvinna kryptovalutor.

Steg 6: Få utvinningsbelöningar

Belöningarna från utvinningsverksamheten delas mellan användarna beroende på hur mycket av den totala processorkraften de äger. Du måste skapa en plånbok som är kompatibel med kryptovalutan du utvinner för det här steget.

Användbara mätvärden i molnutvinning 

När du håller på med molnutvinning finns det flera viktiga mätvärden att tänka på som kan hjälpa dig att förstå den potentiella lönsamheten och genomförbarheten för dina molnutvinningsalternativ. 

Hashhastighet 

Hashhastigheten avser antalet beräkningar som en miner kan utföra på en sekund. Högre hashhastigheter ökar sannolikheten för att hitta nästa block i blockkedjan och få belöningar.

Hashhastigheten mäts i hashar per sekund (H/s), men representeras vanligtvis i större enheter som kilohash (kH/s), megahash (MH/s), gigahash (GH/s), terahash (TH/s), petahash (PH/s) och exahash (EH/s). Deras definitioner är följande: 

Kilohash (kH/s)

En kilohash är 1 000 (eller 10^3) hashar per sekund.

Megahash (MH/s) 

En megahash är 1 000 000 (eller 10^6) hashar per sekund. Detta är 1 000 gånger större än en kilohash.

Gigahash (GH/s)

En gigahash är 1 000 000 000 (eller 10^9) hashar per sekund. Detta är 1 000 gånger större än en megahash och 1 000 000 gånger större än en kilohash.

Terahash (TH/s)

En terahash är 1 000 000 000 000 (eller 10^12) hashar per sekund. Detta är 1 000 gånger större än en gigahash eller 1 000 000 000 gånger större än en kilohash.

Petahash (PH/s)

En petahash är 1 000 000 000 000 000 (eller 10^15) hashar per sekund. Detta är 1 000 gånger större än en terahash eller 1 000 000 000 000 gånger större än en kilohash.

Exahash (EH/s)

En exahash är 1 000 000 000 000 000 000 (eller 10^18) hashar per sekund. Detta är 1 000 gånger större än en petahash eller 1 000 000 000 000 000 000 gånger större än en kilohash.

Energiförbrukning

Utvinning förbrukar en stor mängd energi, vilket kan vara en betydande kostnad för utvinning av alla storlekar. Detta mäts ofta i watt. Effektiviteten hos en utvinningsinstallation mäts ofta i joule per terahash (J/TH), vilket indikerar hur mycket energi hårdvaran använder för att utföra en viss beräkning. Lägre J/TH-värden är bättre, eftersom det betyder att hårdvaran är effektivare.

Kostnad per hash

Detta är kostnaden för ditt molnutvinningskontrakt dividerat med den totala hashkraften du får. Det berättar i huvudsak hur mycket du betalar för varje enhet av utvinningskraft. Detta kan vara användbart för att jämföra olika molnutvinningskontrakt eller -företag.

Svårighetsgrad för utvinning

Utvinningens svårighetsgrad avgör hur svårt det är att hitta nästa block i blockkedjan och detta förändras över tid beroende på hur många miners det finns. Högre svårighet innebär att du behöver mer hashkraft för att utvinna samma mängd kryptovaluta.

Block-belöning

Detta är mängden kryptovaluta du får för att utvinna ett nytt block. Det är viktigt att veta detta, eftersom det direkt påverkar dina potentiella intäkter. Observera att för vissa kryptovalutor som Bitcoin halveras block-belöningen vart fjärde år i en händelse som kallas "halvering".

Priset på kryptovalutan

Detta är det aktuella marknadspriset på kryptovalutan som du utvinner. Detta är mycket viktigt, eftersom lönsamheten för utvinningen är direkt relaterad till priset på kryptovalutan du får som belöning.

Poolavgifter 

Om du deltar i en utvinningspool via ditt molnutvinningskontrakt kommer det vanligtvis att finnas en avgift associerad med detta. Denna avgift kommer att minska dina intäkter, så det är viktigt att veta hur stor den är.

Att förstå dessa mätvärden kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska engagera dig i molnutvinning eller inte och vilket kontrakt eller företag du ska välja om du bestämmer dig för att delta.

Fördelar med molnutvinning

Molnutvinning kan erbjuda flera fördelar, särskilt för personer som är intresserade av kryptoutvinning men kanske inte har resurserna eller den tekniska expertisen för att sätta upp sina egna utvinningsenheter. 

Här är några av fördelarna med molnutvinning: 

Ingen teknisk kunskap krävs

En av de största fördelarna med molnutvinning är att det inte kräver någon teknisk kunskap. Molnutvinningsföretaget tar hand om alla detaljer och användarna behöver bara hyra eller köpa utvinningskapacitet från molnutvinningsföretaget.

Inga investeringskostnader för maskinvara

Utvinningshårdvara kan vara dyrt och tekniken kan snabbt bli föråldrad. Med molnutvinning behöver du inte oroa dig för dessa kostnader, eftersom du hyr hårdvaran snarare än att köpa den.

Ingen värme eller oljud 

Utvinningshårdvara kan generera mycket värme och oljud, vilket kan vara ett problem om du kör den i ditt hem. Med molnutvinning finns hårdvaran i ett datacenter, så du behöver inte hantera dessa problem.

Ger en passiv inkomst

När du har betalat för ditt molnutvinningskontrakt tar utvinningsföretaget hand om allt annat. Detta kan ge en passiv inkomst, eftersom du kan tjäna kryptovalutaböningar utan att behöva göra någonting alls.

Risker med molnutvinning

√Ąven om molnutvinning har sina f√∂rdelar har det ocks√• risker och potentiella nackdelar:

Bedrägerier och bluffar

Tyvärr har molnutvinningsbranschen varit full av bedrägerier och bluffmakare. Vissa företag har tagit pengar från kunderna och sedan försvunnit. Det är viktigt att grundligt undersöka och verifiera legitimiteten hos ett molnutvinningsföretag innan du investerar dina pengar.

Ger eventuellt lägre vinster

Eftersom du betalar för en tjänst kan dina potentiella vinster från molnutvinningen bli lägre än om du utvinner med din egen hårdvara. Företaget måste täcka sina kostnader och vill också själva göra en vinst, så dessa kostnader överförs vanligtvis till kunden. Ibland kan dina vinster också bli lägre, jämfört med att bara köpa kryptovaluta och hålla den över lång tid. 

Brist på kontroll

När du väljer molnutvinning ger du i huvudsak upp kontrollen över utvinningsprocessen. Molnutvinningsföretaget bestämmer vilken kryptovaluta som ska utvinnas och när du ska sälja. Om företaget går i konkurs, stöter på juridiska eller tekniska problem kan dina potentiella vinster vara i fara.

Ger eventuellt lägre transparens

Vissa molnutvinningsföretag kanske inte är helt transparenta med sina avgifter, deras utvinning eller andra viktiga detaljer. Detta kan göra det svårare att exakt uppskatta dina potentiella vinster och risker.

Marknadsvolatiliteten

Värdet på kryptovalutor kan vara mycket volatilt. Detta innebär att kryptovalutan du tjänar från molnutvinning kan sjunka drastiskt i värde, vilket påverkar din avkastning på investeringen. 

Juridiska risker

Lagligheten för kryptovaluta och utvinningsverksamhet kan variera beroende på jurisdiktion och kan komma att ändras. Det är viktigt att förstå reglerna i ditt eget land och det land där molnutvinningsföretaget är baserat för att säkerställa att du följer alla relevanta lagar och förordningar.

Det är viktigt att genomföra grundlig forskning och överväga alla potentiella risker och belöningar innan du engagerar dig i molnutvinning. 

Sammanfattningsvis 

Det är viktigt att noggrant undersöka molnutvinningsföretaget innan du investerar: läs recensioner, kolla upp deras rykte på kryptoforum och försök ta reda på så mycket som möjligt om deras verksamhet och meritlista. Ett företag med en lång meritlista, ett etablerat varumärke och stor verksamhet är i allmänhet mer tillförlitlig. 

Det är också viktigt att se till att du förstår prisstrukturen för molnutvinningskontraktet, inklusive eventuella avgifter eller andra kostnader. Tänk också på kostnaden för underhåll av el och utrustning som vanligtvis ingår i kontraktspriset.

Lägg inte alla ägg i samma korg. Det är bättre att betrakta molnutvinning som en del av en diversifierad investeringsstrategi, snarare än att förlita dig på den för all din inkomst eller investeringsavkastning.

Mer information: 

Hur utvinner jag kryptovaluta?

Vad är kryptovaluta-utvinning och hur fungerar det?

Vi förklarar utvinningspooler

Så här utvinner du Bitcoin

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta inneh√•ll presenteras f√∂r dig ‚ÄĚi befintligt skick‚ÄĚ och endast f√∂r allm√§n information och utbildnings√§ndam√•l, utan representation eller garanti av n√•got slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell r√•dgivning. Det √§r inte heller avsett att rekommendera k√∂p av n√•gon specifik produkt eller tj√§nst. Du b√∂r s√∂ka efter din egen r√•dgivning fr√•n l√§mpliga professionella r√•dgivare. I de fall d√• artikeln har skrivits av en tredje part, tillh√∂r √•sikterna som uttrycks denna tredje part och √•terspeglar inte n√∂dv√§ndigtvis Binance Academys √•sikter. L√§s v√•r fullst√§ndiga ansvarsfriskrivning h√§r f√∂r mer information. Priserna p√• digitala tillg√•ngar kan vara volatila. V√§rdet p√• din investering kan g√• ner eller upp och du kanske inte f√•r tillbaka det investerade beloppet. Du √§r sj√§lv ansvarig f√∂r dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte f√∂r eventuella f√∂rluster som du kan √•dra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell r√•dgivning. Se v√•ra anv√§ndarvillkor och riskvarning f√∂r mer information.