Så här utvinner du Bitcoin
Hem
Artiklar
Så här utvinner du Bitcoin

Så här utvinner du Bitcoin

Avancerad
Publicerad May 17, 2021Uppdaterad Sep 15, 2023
7m

TL;DR

Utvinning är den process genom vilken Bitcoin-transaktioner verifieras och läggs till i blockkedjan. Målet för miners är att hitta en giltig lösning på komplexa matematiska problem. Miners som lyckas lösa dessa pussel belönas med nya bitcoin och transaktionsavgifter. 

I kryptovalutans tidiga skede kunde Bitcoin-användarna vara med och utvinna med sina persondatorer. Numera kräver lönsam utvinning högspecialiserade utvinningsriggar. Eftersom utvinning på egen hand är mycket svårt, väljer många miners att gå med i en utvinningspool för att öka sina chanser att få en blockbelöning, som sedan delas proportionellt mellan poolmedlemmarna.


Introduktion

Bitcoin-utvinning säkerställer att blockkedjan är uppdaterad med legitima transaktioner. På den tiden var den en unik lösning för att skapa förtroende i en trustless-miljö. I den meningen är utvinning kärnan i säkerhetsmodellen för Bitcoin.

Idén att utvinna och ta emot BTC i gengäld är en attraktiv deal. Även om dagarna med utvinning via en dator-CPU är borta sedan länge krävs det inte alltid att man äger en fysisk maskin för att engagera sig i utvinning. Men innan du bestämmer dig för om utvinning är något för dig, ska vi kort gå igenom hur bitcoin-utvinning fungerar.


Vad är bitcoin-utvinning?

När en användare skapar en ny Bitcoin-transaktion måste denne vänta på att andra nätverksanvändare (noder) ska verifiera och bekräfta dess giltighet. Miners ansvarar för att samla in nya, väntande transaktioner och gruppera dem i ett kandidatblock (ett nytt block som ännu inte har validerats).

Målet för en miner är att hitta en giltig blockhash för sitt kandidatblock. En blockhash är en sträng med siffror och bokstäver som fungerar som ett unikt id för varje block. Här är ett exempel på en blockhash:

00000000000000000000b39e10cb246407aa676b43bdc6229a1536bd1d1643679


För att skapa en ny blockhash måste en miner samla in blockhashen för det föregående blocket, dess kandidatblocks data, en nonce och sedan skicka in allt genom en hashfunktion.

En miner måste dock hitta en nonce som – i kombination med alla data – genererar en blockhash som börjar med en viss mängd nollor. Mängden nollor ändras beroende på utvinningens svårighetsgrad. En giltig blockhash bevisar att en miner har gjort det nödvändiga arbetet för att validera sitt kandidatblock (därav namnet arbetsbevis).

Efter att ha samlat in de väntande transaktionerna och skapat sitt kandidatblock är en nonce det enda som en miner kan ändra och detta är vad utvinningsriggar gör. I en intensiv process av testande fortsätter utvinningsmaskinerna att ändra nonce och hasha kombinerade data flera gånger tills de hittar en lösning på det blocket (det vill säga en hash som börjar med en viss mängd nollor).

Så fort en miner hittar en giltig hash kan denne validera sitt kandidatblock och få bitcoin-belöningarna. Detta är också det ögonblick då blockkedjetransaktionerna som ingår i det blocket går från väntande till bekräftade.


Hur mycket tjänar en Bitcoin-miner?

Varje nytt block ger respektive miner en block-belöning, som består av nygenererade bitcoin (blocksubvention) plus transaktionsavgifter. Eftersom blockbelöningen nästan helt består av blocksubventionen hänvisar de flesta till den som blockbelöningen (utan att ta med avgifterna).

När det gäller Bitcoin började blocksubventionen på 50 BTC under 2009 och halveras var 210 000:e block (ungefär vart fjärde år). Dessa halveringshändelser minskade utvinningsbelöningen till 25 BTC under 2012, sedan till 12,5 BTC under 2016 och slutligen till 6,25 BTC under 2020. Nästa halveringshändelse förväntas ske under 2024. I maj 2021 gav blockbelöningen miners ungefär 300 000 dollar per block.

Ändå finns det många faktorer att tänka på när man utvärderar utvinningsutrustningar och lönsamhet. Den hastighet med vilken en utvinningsrigg kan producera slumpmässiga nonces och testa dem är ett viktigt mått att kontrollera. Detta tal är känt som hashhastigheten och är avgörande för framgången för en Bitcoin-miner. Ju högre hashhastighet, desto snabbare kan du testa dessa slumpmässiga indata.

Ett annat viktigt mått är energiförbrukningen för en utvinningsrigg. Om du spenderar mer pengar på el än det värde som tjänats in via utvinningen blir det aldrig lönsamt.


Så här börjar du utvinna Bitcoin

Eftersom Bitcoin är decentraliserat och har en öppen källkod kan vem som helst delta i utvinningen. Tidigare kunde du använda din persondator för att utvinna nya block. Men i och med att utvinningens svårighetsgrad ökar behöver du nu kraftfullare maskiner (mer om detta nedan).

Teoretiskt sett kan du fortfarande försöka utvinna bitcoin med din persondator, men chansen att hitta en giltig hash är praktiskt taget noll. Att beräkna hashfunktionen går relativt fort, men att beräkna den enorma mängden slumpmässiga indata tar mycket längre tid. Det är därför du nu behöver specialiserad hårdvara innan du ens försöker bli en lönsam miner.


Vilken utvinningsutrustning ska jag använda?

Generellt sett kan du prova att utvinna kryptovalutor med en CPU-, GPU-, FPGA- eller ASIC-maskin (vi kommer att gå igenom dessa alternativ om en stund). Vissa altcoin kan fortfarande utvinnas med GPU-kort. FPGA-maskiner kan också vara ett alternativ beroende på utvinningsalgoritmen, svårigheten och elkostnaderna. Men när det gäller Bitcoin är ASIC-utvinningsriggarna de mest effektiva.


CPU (Central Processing Unit)

CPU:er fungerar som ett mångsidigt chip som ansvarar för att fördela instruktioner över olika delar av en dator. CPU:er är inte längre effektiva för utvinning av kryptovalutor.


GPU (Graphics Processing Unit)

GPU:er kan tjäna olika syften, men de används i grunden för att bearbeta grafik och mata ut den till en skärm. De kan dela upp komplexa uppgifter i flera mindre stycken för att öka prestandan. Vissa altcoin kan utvinnas med grafikprocessorer, men effektiviteten beror på utvinningens svårighetsgrad och algoritmen.


FPGA (Field-programmable Gate Array)

FPGA:er kan programmeras och omprogrammeras för att tjäna olika funktioner och applikationer. De är anpassningsbara och billigare än ASIC:er, men mindre effektiva för bitcoin-utvinning.


ASIC (Application-specific Integrated Circuit)

ASIC står för application-specific integrated circuit (applikationsspecifika integrerade kretsar), vilket innebär att dessa datorer är utformade för ett enda syfte. ASIC-utvinningsriggar är helt dedikerade till att utvinna kryptovalutor. ASIC:er är mindre anpassningsbara och dyrare än FPGA:er, men deras hashhastigheter och energiförbrukningsnivåer gör dem till det mest effektiva alternativet för bitcoin-utvinning. 


Utvinningspooler

Chansen att utvinna ett block själv är extremt låg. Genom att gå med i en utvinningspool kan du istället kombinera din datorkraft med andra miners. När poolen lyckas utvinna ett block får varje miner en andel av de bitcoin som utvinns. Poolbelöningarna är proportionella mot den utvinningskraft som du tillhandahåller.


Hur går jag med i en utvinningspool?

När du går med i en pool med din hårdvara lokalt måste du konfigurera din programvara för att samarbeta med andra miners. Processen innebär vanligtvis att du registrerar dig med ett konto och ansluter till en server för utvinningspooler.

Om du har en utvinningsrigg är Binance Pool ett bra ställe att börja utvinna BTC och andra SHA-256-algoritmbaserade coin på. Din utvinningsrigg växlar automatiskt mellan BTC, BCH och BSV för att maximera din avkastning, som betalas ut i BTC.

Du kan få en uppfattning om hur mycket du kan tjäna på Binance Pool-sidan. BTC-intäkterna betalas ut dagligen till din Bitcoin-plånbok.


Molnutvinning

Om du vill undvika de mer tekniska stegen kan du också gå med i en molnutvinningsfarm, där farmingägarna tar hand om maskin- och programvaran. I stort sett består molnutvinning vanligtvis av att du betalar för att någon annan ska utvinna för din räkning. Farmingägaren förväntas då dela vinsten med dig. Detta alternativ är dock mycket riskabelt, eftersom det inte finns någon garanti för att du får avkastning på din investering. Många molnutvinningstjänster har visat sig vara bedrägerier, så var försiktig.


Sammanfattningsvis

Det är alltid bra med en grundläggande förståelse för hur bitcoin-utvinning fungerar. Med rätt kombination av hårdvara och mjukvara kan vem som helst börja utvinna och bidra till säkerheten i Bitcoin-nätverket. Även om du anser att utvinning inte är något för dig, kan du fortfarande bidra genom att köra en Bitcoin-nod.

Den initiala investeringen för lönsam utvinning är mycket hög och det finns många risker. Din avkastning beror också på marknadsförhållandena och externa faktorer såsom energipriser och hårdvaruförbättringar. Se till att göra din egen efterforskning innan du spenderar pengar på en utvinningsrigg.