Jak těžit bitcoin
Domů
Články
Jak těžit bitcoin

Jak těžit bitcoin

Pokročilí
Zveřejněno May 17, 2021Aktualizováno Dec 11, 2023
7m

TL;DR

Těžba je proces, jehož prostřednictvím jsou bitcoinové transakce ověřovány a přidávány do blockchainu. Cílem těžařů je najít platné řešení složitých matematických problémů. Těžaři, kterým se podaří tyto hádanky vyřešit, jsou odměňováni novými bitcoiny a transakčními poplatky. 

V počátcích se uživatelé Bitcoinu mohli zapojovat do těžebního závodu pomocí svých osobních počítačů. Dnes zisková těžba vyžaduje použití vysoce specializovaných těžebních zařízení. Vzhledem k tomu, že sólo těžba je velmi obtížná, mnozí těžaři se rozhodnou připojit k těžebnímu poolu, aby zvýšili své šance na získání odměny za blok, která se pak poměrně rozdělí mezi členy poolu.


Úvod

Těžba bitcoinů zajišťuje aktuálnost blockchainu s legitimními transakcemi. V té době to bylo jedinečné řešení, jak vytvořit důvěru v prostředí bez nutnosti důvěry. V tomto smyslu je těžba základem bezpečnostního modelu Bitcoinu.

Myšlenka těžit a dostávat za to BTC je lákavě znějící nabídka. Doby, kdy se těžba prováděla pomocí počítačového procesoru, jsou sice pryč, ale zapojení do těžby nemusí vždy vyžadovat vlastnictví fyzického stroje. Než se však rozhodnete, zda je těžba pro vás to pravé, probereme si stručně, jak těžba bitcoinů funguje.


Co je to těžba bitcoinu?

Když uživatel vytvoří novou transakci Bitcoin, musí počkat, až ostatní uživatelé sítě (uzly) ověří a potvrdí její platnost. Těžaři jsou zodpovědní za shromažďování nových, nevyřízených transakcí a jejich seskupování do kandidátského bloku (nový blok, který musí být teprve ověřen).

Cílem těžaře je najít platný hash pro svůj kandidátský blok. Blokový hash je řetězec čísel a písmen, který slouží jako jedinečné ID každého bloku. Zde je příklad blokového hashe:

0000000000000000000b39e10cb246407aa676b43bdc6229a1536bd1d1643679


Aby mohl těžař vytvořit hash nového bloku, musí shromáždit hash předchozího bloku, data svého kandidátského bloku, nonci a to vše odeslat prostřednictvím hashovací funkce.

Těžař však musí najít nonci, která – v kombinaci se všemi daty – vytvoří blokový hash začínajícího určitým počtem nul. Počet nul se mění podle obtížnosti těžby. Platný blokový hash dokazuje, že těžař vykonal potřebnou práci pro ověření svého kandidátského bloku (proto Proof of Work).
Po shromáždění nevyřízených transakcí a vytvoření jejich kandidátského bloku je nonce jedinou věcí, kterou může těžař změnit, a právě to dělají těžební soupravy. V intenzivním procesu pokusů a omylů těžební stroje několikrát mění nonce a hashují kombinovaná data, dokud nenajdou řešení daného bloku (tj. hash, který začíná určitým počtem nul).

Jakmile těžař najde platný hash, může svůj kandidátský blok ověřit a získat odměnu v bitcoinech. Tímto okamžikem se také transakce v blockchainu obsažené v daném bloku změní z nevyřízených na potvrzené.


Kolik vydělává těžař bitcoinů

Každý nový blok poskytuje příslušnému těžaři odměnu za blok, která se skládá z nově vygenerovaných bitcoinů (podpora za blok) plus transakční poplatky. Protože odměna za blok je téměř celá tvořena podporou za blok, většina lidí ji označuje jako odměnu za blok (bez započítání poplatků).
Pokud jde o Bitcoin, podpora za blok začala v roce 2009 na 50 BTC a každých 210 000 bloků (zhruba čtyři roky) se snižuje na polovinu. Tyto půlení způsobilo snížení odměny za těžbu na 25 BTC v roce 2012, poté na 12,5 BTC v roce 2016 a nakonec na 6,25 BTC v roce 2020. Další půlení u se očekává v roce 2024. Od května 2021 dává odměna za blok těžařům zhruba 300 000 dolarů za blok.
Přesto je třeba při hodnocení těžebního vybavení a ziskovosti zohlednit mnoho faktorů. Důležitou metrikou je rychlost, s jakou může těžební souprava vytvářet náhodné nonce a testovat je. Tento údaj je známý jako hash rate a má zásadní význam pro úspěch těžaře bitcoinů. Čím vyšší je hash rate, tím rychleji budete moci tyto náhodné vstupy testovat.

Dalším důležitým ukazatelem je spotřeba energie těžební soupravy. Pokud utratíte více peněz za elektřinu, než je hodnota získaná těžbou, ziskovost jde stranou.


Jak začít těžit bitcoiny

Protože je Bitcoin decentralizovaný a open-source, může se do těžby zapojit kdokoli. V minulosti jste mohli k těžbě nových bloků používat svůj osobní počítač. S rostoucí obtížností těžby jsou však nyní potřeba výkonnější stroje (více o tom níže).

Teoreticky se stále můžete pokusit těžit bitcoiny pomocí osobního počítače, ale šance na nalezení platného hashe je prakticky nulová. Výpočet hashovací funkce je relativně rychlý, ale výpočet obrovského množství náhodných vstupů trvá mnohem déle. Proto nyní potřebujete specializovaný hardware, než se vůbec pokusíte být ziskovým těžařem.


Jaké těžební zařízení mám použít?

Obecně řečeno, můžete zkusit těžit kryptoměny pomocí CPU, GPU, FPGA nebo ASIC (ty si za chvíli projdeme). Některé altcoiny lze stále těžit pomocí GPU karet. V závislosti na těžebním algoritmu, obtížnosti a nákladech na elektrickou energii by mohly připadat v úvahu i stroje FPGA. Pokud však jde o Bitcoin, nejefektivnější jsou těžební soupravy ASIC.


CPU (centrální procesorová jednotka)

CPU fungují jako univerzální čip, který je zodpovědný za distribuci instrukcí do různých částí počítače. CPU již nejsou pro těžbu kryptoměn efektivní.


GPU (grafická procesorová jednotka)

GPU mohou sloužit k různým účelům, ale v zásadě se používají ke zpracování grafiky a jejímu výstupu na obrazovku. Dokážou rozdělit složité úkoly na několik menších a zvýšit tak výkon. Některé altcoiny lze těžit pomocí GPU, ale efektivita závisí na těžebním algoritmu a obtížnosti.


FPGA (programovatelná hradlová pole)

FPGA lze programovat a přeprogramovávat pro různé funkce a aplikace. Jsou přizpůsobitelné a cenově dostupnější než ASIC, ale pro těžbu bitcoinů jsou méně efektivní.


ASIC (aplikačně specifický integrovaný obvod)

ASIC je zkratka pro aplikačně specifické integrované obvody, což znamená, že tyto počítače jsou navrženy pro jediný účel. Těžební soupravy ASIC jsou zcela určeny k těžbě kryptoměn. ASIC jsou méně přizpůsobitelné a dražší než FPGA, ale jejich hashovací rychlost a spotřeba energie z nich činí nejefektivnější možnost pro těžbu bitcoinů. 


Těžařské pooly

Šance, že blok vytěžíte sami, je velmi nízká. Připojení ke kryptografickému těžebnímu poolu vám umožní spojit svůj výpočetní výkon s ostatními těžaři. Když pool úspěšně vytěží blok, každý těžař obdrží podíl z vytěžených bitcoinů. Odměny v poolu jsou úměrné těžebnímu výkonu, který poskytujete.


Jak se připojit k těžařskému poolu?

Pokud se připojíte k poolu pomocí svého lokálního hardwaru, budete muset nakonfigurovat svůj software tak, aby spolupracoval s ostatními těžaři. Tento proces obvykle zahrnuje registraci účtu a připojení k serveru těžařského poolu.

Pokud máte těžební soupravu, Binance Pool je dobrým místem, kde můžete začít těžit BTC a další coiny založené na algoritmu SHA-256. Vaše těžební souprava bude automaticky přepínat mezi BTC, BCH a BSV, abyste maximalizovali své výnosy, které jsou vypláceny v BTC.

Představu o tom, jak velký zisk můžete získat, si můžete udělat na stránce Binance Pool. Výdělky BTC jsou vypláceny denně do vaší peněženky Bitcoin.


Těžba v cloudu

Pokud se chcete vyhnout náročnějším technickým krokům, můžete se také připojit ke cloudové těžařské farmě a nechat hardware a software na majitelích farmy. Obecně řečeno, těžba v cloudu obvykle spočívá v tom, že platíte někomu jinému, aby těžil vaším jménem. Od majitele farmy se pak očekává, že se s vámi o zisk podělí. Tato možnost je však velmi riskantní, protože není zaručeno, že se vám investice vrátí. Ukázalo se, že mnoho služeb pro těžbu v cloudu jsou podvody, proto buďte opatrní.


Závěrem

Se základními znalostmi fungování těžby bitcoinů nemůžete udělat chybu. Se správnou kombinací hardwaru a softwaru může kdokoli začít těžit a přispívat k bezpečnosti sítě Bitcoin. I když si uvědomíte, že těžba není nic pro vás, stále můžete přispět provozem bitcoinového uzlu.

Počáteční investice pro ziskovou těžbu je velmi vysoká a je s ní spojeno mnoho rizik. Vaše výnosy budou také záviset na tržních podmínkách a vnějších faktorech, jako jsou ceny energií a vylepšení hardwaru. Než začnete utrácet za těžební soupravu, nezapomeňte si udělat průzkum.