Nedräkning av Bitcoin-halvering

Countdown
325
Dagar
7
Timmar
43
Minuter
40
Sekunder
Aktuell blockhöjd
Aktuell blockhöjd
792,694
Block till halvering
Block till halvering
47,306
BTC-pris
BTC-pris

Vad är en blockhalvering?

En blockhalvering är en process för att minska hastigheten med vilken nya kryptovalutaenheter genereras. Specifikt hänvisar det till de periodiska halveringshändelserna som minskar block-belöningarna som ges till miners.

Varför spelar halveringarna roll?

Halveringarna är kärnan i de ekonomiska modellerna för kryptovaluta, eftersom de säkerställer att coin ges ut i en jämn takt efter en förutsägbar nedgångstakt. En sådan kontrollerad monetär inflation är en av de viktigaste skillnaderna mellan kryptovalutor och traditionella fiatvalutor som i grunden har ett oändligt utbud.

Hur många Bitcoin-halveringar har det gjorts tidigare?

Fram till och med juli 2019 har det bara skett två Bitcoin-halveringar. Dessa inträffade den 28 november 2012 och den 9 juli 2016. Vid tidpunkten för den första halveringshändelsen var priset på Bitcoin $12,31 och vid tidpunkten för den andra halveringshändelsen var priset på Bitcoin $650,63.

Endast 32 bitcoin-halveringar kommer att ske någonsin. När dessa har inträffat sker inga fler halveringar och det kommer inte heller att skapas fler Bitcoin, eftersom det maximala utbudet kommer att ha uppnåtts.

Hur fungerar Bitcoin-blockets halvering?

Bitcoin-halveringen är en viktig funktion i Bitcoin-protokollet. Koden finns på Bitcoin Core Github och nedan är ett utdrag av koden som gör bitcoin-halveringen möjlig. Precis som dokumenterat i koden halveras blockstödet var 210 000:e block.

Hur beräknas vår nedräkning?

Du kanske har märkt att vår nedräkning har en annan uppskattning än andra halveringsnedräkningar för bitcoin och undrar varför?

Vi tror att detta gör nedräkningen mer exakt eftersom vi istället för att använda den vanligen citerade genomsnittliga blocktiden (10 minuter), använder blockkedjestatistik i realtid och får en uppskattning av den nuvarande genomsnittliga blocktiden. Vi utför sedan vår beräkning baserat på detta. Nedräkningen kan fluktuera, men vi menar att det är den mest exakta blockhalveringsklockan.

Bitcoin-halveringsnedräknaren på Binance Academy beräknas med följande formel:

(Halverings-block – Nästa blockhöjd) * Genomsnittlig tid mellan block – beräknad tid till nästa block.

Besök vår ordlista för att läsa mer om halveringar.

CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
  int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
  // Force block reward to zero when right shift is undefined.
  if (halvings >= 64)
    return 0;

  CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
  // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which will occur approximately every 4 years.
  nSubsidy >>= halvings;
  return nSubsidy;
}

Detaljerat datablad

Total BTC i omlopp
19,391,825
Total BTC som någonsin ska produceras
21,000,000
Procentandel BTC som bryts
92.34%
BTC-marknadsvärde (USD)
0
BTC genererade varje dag
0
Ungefärlig blocktid
9.90 Minuter