Hur utvinner jag kryptovaluta?
Hem
Artiklar
Hur utvinner jag kryptovaluta?

Hur utvinner jag kryptovaluta?

Avancerad
Publicerad Oct 13, 2022Uppdaterad Feb 1, 2023
11m


TL;DR

Bitcoin och många andra blockkedjenätverk använder konsensusalgoritmen arbetsbevis för utvinning av kryptovaluta. Det finns många olika sätt att utvinna kryptovaluta. Det kan göras på egen hand eller tillsammans med andra. Du kan använda speciella utvinningsdatorer eller till och med enheter som du redan har, som din persondator. Även om vem som helst kan bli en miner blir det inte lönsamt för alla. Innan du börjar utvinningen krävs det att du studerar, väljer rätt enheter och program, samt lite praktiskt grejande.

Introduktion

Innan du börjar utvinna kryptovaluta bör du börja med att göra efterforskningar. Det beror på att olika protokoll kan kräva specifik hårdvara och programvara. Även om utvinning lockar olika personer till kryptovalutaekosystemet, tack vare dess chans på höga belöningar, får de även en integrerad roll i att möjliggöra decentraliserade blockkedjor.

Kryptovalutautvinning är ett mycket tekniskt ämne och det finns mer än ett sätt att göra det på. Denna artikel kommer att gå igenom det grundläggande och ge en mer praktisk uppfattning om utvinningen.

Vad är kryptovalutautvinning?

Blockkedjenätverk använder utvinning för att skapa och validera nya block av transaktioner och säkra nätverket. I processen använder alla så kallade miners betydande mängder beräkningsresurser för att skapa nya enheter av kryptovalutor, vilket ökar deras befintliga cirkulerande tillgång.

Bitcoin, Litecoin (LTC) och många andra blockkedjenätverk använder konsensusalgoritmen arbetsbevis för kryptovalutautvinning. Arbetsbevis bestämmer hur ett blockkedjenätverk når konsensus mellan alla distribuerade deltagare utan mellanhänder från tredje part. Dessutom löser det problemet med dubbla utgifter, vilket hindrar nätverksdeltagarna från att använda samma tillgångar mer än en gång.

Arbetsbevis främjar bra nätverksdeltagande genom dess design. Miners tävlar genom att lösa komplexa kryptografiska pussel med utvinningshårdvara för att vinna rätten att utvinna nästa block. Den första miner som hittar en giltig lösning och bekräftar sitt block för transaktioner får belöningar. Därför kräver processen ansträngning och är dyr, men den erbjuder också ersättning för arbetet.

Arbetsbevis-utvinning gör också ett blockkedjenätverk mer decentraliserat. En blockkedja kan fungera som en decentraliserad huvudbok, eftersom otaliga distribuerade datorer (noder) över hela världen underhåller den. I stället för att ha en enda databas upprätthåller dessa sammankopplade datorer en kopia av blockkedjedata och kommunicerar med varandra för att kontinuerligt säkerställa blockkedjans korrekta tillstånd.

Det är dock även möjligt att störa en blockkedja med en så kallad 51 %-attack. Även om det är mycket osannolikt, särskilt för de större blockkedjenätverken, kan en enda enhet eller organisation i teorin ta över 50 % av nätverkets datorkraft. Den mängden utvinning skulle låta angriparen avsiktligt utesluta eller ändra ordningen på transaktionerna, vilket också gör det möjligt för denne att ta tillbaka sina egna transaktioner.

Andra potentiella problem för kryptovalutautvinning är dess hållbarhet och kostnader. Kryptovalutautvinning kräver betydande investeringar, inte bara i hårdvara utan också i energi. Som ett resultat av detta förbrukar många miners, särskilt de som utvinner bitcoin (BTC), enorma mängder el. Om en miner dessutom inte har tillgång till flera utvinningsriggar och billig el, kommer utvinningen sannolikt aldrig att gå med vinst.

Olika typer av kryptovalutautvinning

Miners får en block-belöning när de lyckas validera ett block. Ju mer datorkraft miners bidrar med till nätverket, desto bättre är deras möjligheter att validera nästa block. Men när fler miners går med i spelet börjar valideringsblocken kräva mer datorkraft. Därför kan utvinning bli för dyrt för enskilda miners.

Det finns flera sätt att utvinna kryptovaluta på. Så låt oss gå igenom de största var för sig, så att du kan välja rätt oavsett om du planerar att utvinna som individ eller som en del av ett kollektiv.

ASIC-utvinning

Programspecifika integrerade kretsar (ASIC:er) är datorer som är utformade för ett enda syfte. Vissa ASIC-utvinningsriggar är helt dedikerade till att utvinna kryptovalutor.

Tänk på att nya ASIC-modeller snabbt kan göra att äldre modeller blir olönsamma. Dessutom kan de så kallade ASIC-beständiga kryptovalutorna inte utvinnas med ASIC-miners.

Utvinning med GPU

Till skillnad från ASIC:er kan grafikprocessorer (GPU:er) användas till mer än ett syfte. Traditionellt sett är deras uppgift i en dator att bearbeta grafik och mata ut grafiken till en skärm. GPU-utvinning erbjuder en enklare väg till kryptovalutautvinning, eftersom användarna kan göra detta med prisvärd och mer tillgänglig hårdvara som vanliga bärbara datorer. Även om du fortfarande kan utvinna några altcoin med GPU:er beror deras effektivitet på utvinningens svårighetsgrad och algoritmen.

Huvudprocessor (CPU)-utvinning

En huvudprocessor (CPU) är den primära komponenten som driver datorer. CPU-utvinning låter dig använda tomgångskraften från din dator för att utvinna kryptovaluta. Även bitcoin utvanns i början med en CPU, men nuförtiden är processorerna inte längre de mest effektiva för kryptovalutautvinning, på grund av deras prestandabegränsningar.

Utvinningspooler

Utvinningspooler är en grupp miners som går samman för att kombinera deras datorkraft (även känd som hashkraft eller hashhastighet). I och med att deras sannolikhet att hitta nya block ökar kan de tjäna mer tillsammans och dela på belöningarna. Många miners går med i utvinningspooler för att få ett mer stabilt och förutsägbart resultat.

Enskild utvinning

Enskild utvinning är motsatsen till utvinningspooler, eftersom det inte kräver andra deltagare. I enskild utvinning utför en miner utvinningsprocessen själv. Men särskilt med stora kryptovalutor är det svårare för miners att lyckas, på grund av den ökande konkurrensen från den enorma kombinerade processorkraften i utvinningspooler.

Molnutvinning

I molnutvinning läggs beräkningsarbetet ut till en molnutvinningsfarm. Det innebär vanligtvis av att du betalar för att någon annan ska utvinna för din räkning. Därför kan det göra utvinningsprocessen lättare att starta, eftersom detta inte kräver specialiserad hårdvara för att utvinna kryptovaluta. Dessutom hyr miners datorkraft från ett företag som kan lokaliseras var som helst i världen, vilket innebär att det inte heller finns några elräkningar eller lagringsproblem. Detta alternativ är dock mycket riskabelt, eftersom det inte finns någon garanti för att du får någon avkastning på din investering. Många av dessa tjänster har till och med visat sig vara bedrägerier.

Hur utvinner jag krypto?

Utvinning har potentialen att bli en passiv inkomstkälla. Du kan följa den här enkla steg-för-steg-guiden för att börja utvinna på egen hand. Tänk dock på att det finns olika tillvägagångssätt och tekniker för utvinning. Därför kanske dessa steg inte är effektiva för vissa utvinningsmetoder och andra kan kräva extra åtgärder.

Observera också att utvinning inte alltid är en lätt eller lönsam sak, eftersom den kan vara beroende av fluktuerande kryptopriser och olika energikostnader. Utvinningen kräver att du konfigurerar utvinningsenheterna korrekt och kräver vissa utgifter för att hålla operationen igång utöver den initiala investeringen. 

1. Välj din krypto

Kryptovalutor skiljer sig åt i utvinningens svårighetsgrad. Svårighetsgraden avser den ansträngning som nätverket kräver för att bryta ett block. Ju fler miners som går med i nätverket desto mer ökar konkurrensen, vilket resulterar i ökande hashsvårighetsgrader. Om många miners däremot lämnar nätverket kommer hashsvårighetsgraden att minska, vilket gör det mindre svårt att utvinna ett nytt block.

De största kryptovalutorna har förhållanden som är otroligt tuffa att tillfredsställa och därför är det svårare för enskilda miners att tjäna pengar. Av denna anledning använder bitcoin-miners kraftfulla ASIC:er och utvinningspooler för att öka sina chanser att få belöningar.

Det är vanligt att utvinna kryptovalutor som använder arbetsbevis och som inte är bitcoin, som Dogecoin och Ethereum Classic. Altcoin-nätverk kanske inte är lika överbelastade och erbjuder bättre chanser för mindre miners. Altcoin kan också erbjuda högre tillväxtpotential tack vare deras outnyttjade potential. Dessutom kan miners använda mindre energikrävande utvinningsalternativ eftersom de inte kräver så mycket beräkningskraft.

Tänk dock på att altcoin-utvinning kan vara mer volatil. I värsta fall kan protokollet hackas eller överges och alla token kan bli värdelösa. Det kan också vara så att du måste förnya utvinningsriggarna och spendera mer pengar än du ursprungligen planerade, på grund av den växande populariteten för specifika kryptovalutor. I början kunde till exempel miners bara använda sina bärbara datorer för att utvinna bitcoin, vilket inte är fallet längre.

2. Välj utvinningsutrustning

Kryptovalutautvinning är en typ av konkurrens. I utvinningskonkurrensen drar miners nytta av kraftfull utvinningshårdvara, eftersom deras sannolikhet att bryta nästa block ökar. Som nämnts är ASIC-miners utformade för att tjäna ett enda specifikt syfte, vilket ofta gör dem till det bästa alternativet för kryptovalutautvinning. Ändå är GPU:er fortfarande funktionsdugliga i vissa nätverk, men deras effektivitet beror på kryptovalutans svårighetsgrad och algoritm för utvinningen.

Det finns också några kryptovalutor som kräver utvinningsriggar utformade speciellt för dem. Till exempel använder Heliums kryptominers radioteknik – enheten är installerad på en plats med obegränsad vy för att ge trådlös nätverkstäckning. Kolla därför alltid vilken typ av hårdvara som är nödvändig för den kryptovaluta du tänker utvinna.

3. Konfigurera en kryptoplånbok

Du behöver också en kryptoplånbok för att lagra nycklarna till den kryptovaluta du tjänar på utvinningen. När du tjänar något på utvinningsprocessen kommer utvinningsprogramvaran att flytta belöningarna till den kryptoplånbokadress som du anger. Du kan till exempel använda Trust Wallet för att säkert lagra din krypto och ansluta till tusentals projekt över olika blockkedjor. 

4. Konfigurera din utvinningsenhet

Kryptovalutautvinning kräver att du laddar ned specialiserad utvinningsprogramvara. Det bästa sättet att komma åt programvaran är från webbplatsen för den kryptovaluta du tänker utvinna. På så sätt kan du se till att du har rätt programvara för en specifik kryptovaluta och undvika falska program.

De flesta utvinningsprogram är gratis att ladda ned och använda. Dessutom har vissa kryptovalutor flera program att välja mellan och de är ofta tillgängliga för olika operativsystem. Det är alltid bra att göra din egen efterforskning (Do your own research/DYOR) innan du väljer utvinningsprogramvaran, för att förstå deras skillnader.

En annan användbar del av installationen av utvinningsanordningen är att skapa en strategi för att övervaka elkostnaderna. Du kan börja med att kontrollera de tidigare elräkningarna och utvärdera hur mycket utvinningen kommer att kosta. Energiförbrukningen för en utvinningsrigg kan tyvärr leda till att du spenderar mer pengar på el än värdet från utvinningen.

Kom även ihåg att utvinningsriggarna låter mycket och värmer upp rummet. Överväg därför att placera dem på en säker plats där de är tillräckligt kylda och meddela dina grannar om extra surrande.

5. Överväg att gå med i en utvinningspool

Utvinningspooler kan hjälpa dig som enskild miner när det gäller hårdvaru- och elkostnader. Eftersom en blockbelöning beviljas den första framgångsrika minern är det mycket osannolikt att du är den som gissar rätt hash. Även om du till exempel skulle köra flera kraftfulla ASIC:er, skulle du fortfarande bara vara en mikroskopisk del av den totala Bitcoin-hashkraften.

Utvinningspooler ger en större del av utvinningskraft, så chansen att upptäcka nästa block ökar. Om du med andra ord kombinerar din hashkraft med en utvinningspool, kan du möjligen tjäna mer än om du gör utvinningen själv.

Utvinningspooler har vanligtvis en samordnare som organiserar alla miners så att de är mindre benägna att göra misstag. Till exempel bör samordnare se till att miners använder olika nonce-värden för att undvika att slösa bort hashkraft. Ofta är samordnarna också ansvariga för att dela upp utvinningsbelöningarna till varje poolmedlem.

Är kryptovalutautvinning värt besväret?

Utvinning är en av de möjligheter som människor kan överväga när de försöker producera passiva inkomstkällor. Det kan räcka med en liten ansträngning när alla miners enheter fungerar korrekt och är anslutna till nätverket.

Men naturligtvis kommer det inte att vara helt passivt, eftersom det kommer att kräva uppgifter som hårdvaruunderhåll, programuppdateringar, betala elräkningar och så vidare.

Men även om utvinningen kan vara passiv är den inte nödvändigtvis lönsam. Till exempel kan den underliggande kryptovalutans volatilitet resultera i mindre totala belöningar än en miners elkostnader.

Lönsamheten för en utvinningsverksamhet beror på dess storlek och plats. Till exempel är de största utvinningsfarmarna för kryptovaluta strategiskt belägna i länder med de lägsta elkostnaderna. Dessutom har vissa platser också volatila elpriser som kan störa utvinningsdriften.

Utvinning kräver förmodligen lite tid innan du kan börja dra nytta av den, på grund av den initiala investeringen i utvinningshårdvara. Så den första utvinningsperioden kan gå till att betala tillbaka kostnaderna. Som vi lärde oss tidigare kan hårdvaran dessutom bli gammal och ineffektiv, vilket kan innebära extra kostnader. Därför kan kryptovalutautvinning kräva mer investeringar i hårdvara efter den initiala investeringen.

Vissa väljer att utvinna kryptovaluta enbart för att stödja decentraliseringen och säkerheten för blockkedjor. Och ibland även utan att föröka tjäna något på det.

Sammanfattningsvis

Utvinning är viktigt för blockkedjor, eftersom det hjälper till att säkra nätverket samtidigt som det skapar och validerar nya block av transaktioner. Även om vem som helst kan starta kryptovalutautvinning är det viktigt att överväga kostnaderna och riskerna. 

Utvinning kräver också en viss grad av teknisk kunskap, särskilt när du förvärvar och konfigurerar din utvinningsutrustning. Det är viktigt att göra din egen efterforskning och förstå detaljerna om den kryptovaluta du vill utvinna. Du måste också ställa in en kryptoplånbok för att få eventuella utvinningsbelöningar.

Men kom ihåg att kryptoekosystemet förändras snabbt, så håll uppsikt över projektutvecklingen och uppdateringarna eftersom de kan förändra hur kryptovalutautvinning sker.