Vad är BTC-dominans?
Hem
Artiklar
Vad är BTC-dominans?

Vad är BTC-dominans?

Nybörjare
Publicerad Jun 23, 2022Uppdaterad Mar 29, 2023
6m

TL;DR  

Bitcoin-dominans, eller BTC-dominans, mäter förhållandet mellan marknadsvärdet för bitcoin och resten av kryptovalutamarknaden. Vissa kryptoinvesterare och -handlare använder bitcoin-dominans som en guide för att justera sina handelsstrategier och portföljstrukturer. 


Introduktion 

Även om det nu finns tusentals altcoin där ute, har den ursprungliga kryptovalutan bitcoin förblivit den största digitala tillgången, mätt efter börsvärde. Genom att observera dynamiken i bitcoins andel i värdet på den totala kryptomarknaden har handlare upptäckt vissa återkommande mönster i marknadsförhållandena. Vissa började använda BTC-dominans som en guide för sitt handelsbeteende. Specifikt verkar BTC-dominans ge information om nuvarande allmänna marknadstrender. 


BTC-dominans och börsvärde

Enkelt uttryckt avser börsvärdet det totala värdet av en viss tillgång som är i omlopp. För bitcoin beräknas marknadsvärdet genom att multiplicera det aktuella priset med antalet BTC som hittills har utvunnits.

Du kan beräkna bitcoin-dominansen med denna formel:

Bitcoin-dominans = Bitcoins marknadsvärde/det totala marknadsvärdet för kryptovaluta


Faktorer som påverkar BTC-dominansen

Skiftande trender

Före altcoin-explosionen var det inte ovanligt att bitcoin-dominansen låg över 90 %. När altcoin tillsammans fick ett ökat användar- och investerarintresse förlorade bitcoin en del av denna nästan odelade uppmärksamhet till andra tillgångar med större prissvängningar och projekt med nya spännande användningsområden.

Där bitcoin skapades för att förändra hur värdeöverföring fungerar, har kryptoprojekt utvecklats för att göra mer än så. Till skillnad från bitcoin är många altcoin involverade i olika sektorer, inklusive spel, konst och decentraliserade finansiella tjänster, förutom att överföra pengar. Beroende på den nuvarande trenden kan det finnas mer intresse och handel kring en viss typ av kryptoprojekt. Till exempel kan NFT-explosionen ha fått BTC-dominansen att sjunka något, till förmån för NFT-relaterade token. 

Efter hand har bitcoin etablerat sig som en av de mer "stabila" kryptotillgångarna. Handlarnas intresse för mer dramatiska prissvängningar och tillhörande vinstmöjligheter som vissa nyare altcoin erbjuder kan också påverka bitcoin-dominansen, vilket leder till att tillgångar investeras i mer riskfyllda tillgångar. I detta fall kanske de sektorer som dessa altcoin representerar inte spelar lika stor roll som de potentiella vinsterna.

Tjur- eller bear-marknad

Under de senaste åren har det skett en allmän ökning av populariteten för stablecoin, vilket är en trend som satte en ihållande press på BTC-dominansen. Mer specifikt kan sägas att på en bear-marknad, eller i tider med hög volatilitet, används stablecoin ofta för att skydda kryptoinvesterarnas tillgångar då priser faller. Ett stablecoin är ett altcoin som är utformat för att upprätthålla ett värde som är lika med en tillgång med ett mer stabilt pris, till exempel en fiatvaluta eller råvara. Kryptoinvesterare och -handlare använder ofta stablecoin för att låsa vinster, utan att behöva konvertera sin krypto till fiat. När tillgångar flyttas från BTC-marknaden till stablecoin kan BTC-dominansen gå ner.

Det omvända är sannolikt på en tjurmarknad. När marknaden stiger kan handlarna uppmuntras att flytta värde från stablecoin till mer volatila tillgångar som erbjuder fler handelsmöjligheter, såsom bitcoin. Men positiva handlare kan också välja mer riskfyllda alternativ och pumpa likviditet i altcoin som är ännu mer volatila än BTC, så de övergripande effekterna av gynnsamma marknadsförhållanden för bitcoin-dominansen beror mycket på sammanhanget.

Komma igång via stablecoin

Stablecoin ger ett bekvämt sätt att få tillgång till ett brett utbud av kryptovalutor, jämfört med att använda fiat. Detta beror på att även om det finns fiat-till-krypto-börser som kallas gateway-börser, kan vissa vara restriktiva och bara erbjuda de mest populära kryptovalutorna och stablecoin som finns. Krypto-till-krypto-börser ger dock ofta ett mer omfattande urval av kryptovalutor, som kan handlas med utvalda stablecoin. Därför kan de som vill handla specifika kryptovalutor komma in på marknaden via stablecoin. Om en betydande mängd nya tillgångar kommer in på marknaden genom stablecoin och inte bitcoin, ökar naturligtvis det totala värdet på kryptomarknaden, vilket orsakar en utspädning av BTC-dominansen.

Framväxten av nya coin

Ibland kan nya coin som kommer in på marknaden öka snabbt i popularitet, vilket gör att BTC-dominansen minskar. Kom ihåg att bitcoin "kämpar" mot alla andra kryptovalutor på marknaden, så framväxten av flera populära altcoin på en gång kan påverka detta. Det finns dock en chans att dessa altcoin kan minska i popularitet efter att hajpen dör ut. Om detta sker och tillgångar flyttas från dessa altcoin till BTC eller helt bort från kryptomarknaden kan BTC-dominansen komma att öka igen.


Användning av BTC-dominans inom handel

Wyckoff-metoden

Wyckoff-metoden utvecklades i början av 1930-talet och är en uppsättning principer som är utformade för handlare och investerare på traditionella finansmarknader. Några av dessa principer, såsom lagen om orsak och verkan, kan tillämpas när man försöker nå vinstmöjligheter med BTC-dominans. 

Många handlare och investerare använder Wyckoff-metoden för att identifiera en marknadstrend, uppskatta sannolikheten för en trendvändning och tiden för handeln. Enligt Wyckoff är handelsbeteendet organiserat i fyra faser: ackumulering, markering, distribution och prissänkning. Att identifiera var och när tillgångarna flödar kan vara viktigt för vissa handlare som förlitar sig på att tajma marknaden för att fatta välgrundade handelsbeslut. 

Mångsidiga handlare och investerare använder ofta detta tillvägagångssätt för att välja den starkare trenden. Nedan följer några scenarier där Wyckoff-metoden används. 

Användning av BTC-dominans för att upptäcka altcoin-säsongen

I och med det ökande antalet altcoin på marknaden är det inte förvånande att bitcoin-dominansen späds ut. Under de senaste åren har vissa altcoin ökat i popularitet, vilket har gjort att det totala marknadsvärdet för alla altcoin har överstigit bitcoin något. Perioder då altcoin stadigt överstiger bitcoin kallas för "altcoin-säsong" eller "alt-säsong". Enligt Wyckoff-metodens principer är en sådan förflyttning av tillgångar från bitcoin till altcoin cyklisk.

Eftersom altcoin tenderar att prestera bättre under en altcoin-säsongen kan bitcoins dominans försvagas under denna fas av marknadscykeln. Personer som handlar både bitcoin och altcoin kan därför övervaka bitcoin-dominansen för att justera sina portföljer därefter.

Användning av BTC-dominansen med nuvarande bitcoin-pris

Vissa personer övervakar bitcoin-priset tillsammans med bitcoin-dominansen för att hjälpa dem att fatta handelsbeslut. Även om dessa inte är skrivna i sten kommer här några potentiella resultat som olika kombinationer av BTC-priset och BTC-dominansen kan leda till.

När priset och dominansen på BTC stiger kan det tyda på en potentiell bitcoin-tjurmarknad. 

När priset på BTC stiger men BTC-dominansen faller kan det tyda på en potentiell altcoin-tjurmarknad. 

När priset på BTC faller men BTC-dominansen stiger kan det tyda på en potentiell altcoin-björnmarknad.

När priset och dominansen på BTC faller kan det tyda på en potentiell björntrend för hela kryptomarknaden.

Även om dessa två faktorer inte innebär någon bestämd tjur- eller björnmarknad tyder historiska observationer på en korrelation. 


Sammanfattningsvis

BTC-dominans är ett verktyg för att uppmärksamma hur marknadscyklerna förändras. Vissa handlare använder den för att justera sina handelsstrategier, medan andra använder den för att hantera sina varierade portföljer. Observera att BTC-dominans inte garanterar resultat för bitcoin eller någon annan krypto, utan fungerar som en guide för att hjälpa handlare att planera sina handelsmetoder.