Czym Jest Dominacja BTC?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Dominacja BTC?

Czym Jest Dominacja BTC?

Początkujący
Opublikowane Jun 23, 2022Zaktualizowane Mar 29, 2023
6m

TL;DR  

Dominacja Bitcoina lub dominacja BTC jest mierzona jako stosunek kapitalizacji rynkowej bitcoina do kapitalizacji reszty rynku kryptowalut. Niektórzy inwestorzy i traderzy kryptowalut stosują dominację bitcoina jako wskaźnika, aby dostosować swoje strategie handlowe i struktury portfolio. 


Wprowadzenie 

Chociaż obecnie istnieją tysiące altcoinów, bitcoin, oryginalna kryptowaluta, pozostał największym aktywem cyfrowym pod względem kapitalizacji rynkowej. Obserwując dynamikę udziału bitcoina w wartości całego rynku kryptowalut, traderzy zauważyli pewne powtarzające się wzorce jeśli chodzi o warunki rynkowe. Niektórzy zaczęli używać dominacji BTC jako przewodnika dla swoich zachowań handlowych. W szczególności uważa się, że dominacja BTC zapewnia wgląd w obecny ogólny trend rynkowy. 


Dominacja BTC i kapitalizacja rynkowa

Mówiąc najprościej, kapitalizacja rynkowa odnosi się do całkowitej wartości określonego aktywa w obiegu. W przypadku bitcoina kapitalizacja rynkowa jest obliczana przez pomnożenie bieżącej ceny i liczby wydobytych do tej pory BTC.

Możesz obliczyć dominację bitcoina za pomocą tego wzoru:

Dominacja Bitcoina = kapitalizacja rynkowa Bitcoina/całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut


Czynniki wpływające na dominację BTC

Zmiany trendów

Przed eksplozją altcoinów dominacja bitcoina często przekraczała 90%. Ponieważ altcoiny jako takie zyskały większe zainteresowanie użytkowników i inwestorów, bitcoin stracił część tej prawie absolutnej dominacji na rzecz innych aktywów z większymi wahaniami cen i projektów, które mogą pochwalić się nowymi ekscytującymi przypadkami użycia.

Podczas gdy bitcoin został stworzony, aby zmienić sposób działania transferu wartości, projekty krypto ewoluowały, aby robić więcej. W przeciwieństwie do bitcoina, wiele altcoinów działa w różnych sektorach, w tym w grach, sztuce i zdecentralizowanych usługach finansowych, poza przekazywaniem pieniędzy. W zależności od aktualnego trendu może powstać większe zainteresowanie wokół określonego typu projektów krypto. Na przykład eksplozja NFT mogła spowodować, że dominacja BTC nieco spadła na rzecz tokenów związanych z NFT. 

Z biegiem czasu bitcoin stał się jednym z bardziej „stabilnych” aktywów krypto. Zainteresowanie traderów bardziej dramatycznymi wahaniami cen i związanymi z nimi możliwościami zysku, które oferują niektóre nowsze altcoiny, może również wpłynąć na dominację bitcoina, prowadząc do przepływu środków do bardziej ryzykownych aktywów. W takim przypadku sektory, które reprezentują te altcoiny, mogą nie mieć tak dużego znaczenia, jak potencjalne zyski.

Rynek byka lub niedźwiedzia

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogólny wzrost popularności stablecoinów, a trend ten wywarł ciągłą presję na dominację BTC. Mówiąc dokładniej, na rynku niedźwiedzia lub w czasach zmienności, stablecoiny są często wykorzystywane do ochrony funduszy inwestorów przy spadających cenach. stablecoin to altcoin zaprojektowany w celu utrzymania wartości równej wartości aktywów o bardziej stabilnej cenie, takich jak waluta fiducjarna lub towar. Inwestorzy i traderzy kryptowalut często używają stablecoinów do blokowania zysków bez konieczności konwertowania swoich aktywów na fiat. Kiedy fundusze wyjdą z rynku BTC do stablecoinów, dominacja BTC może spaść.

Odwrotność jest prawdopodobna podczas hossy. Gdy rynek rośnie, traderzy mogą być skłonni do przenoszenia wartości ze stablecoinów do bardziej zmiennych aktywów, które oferują więcej możliwości handlowych, takich jak bitcoin. Jednak ośmieleni inwestorzy mogą również wybierać bardziej ryzykowne opcje i pompować płynność w altcoiny, które są jeszcze bardziej zmienne niż BTC, więc ogólny wpływ korzystnych warunków rynkowych na dominację bitcoina jest silnie uzależniony od kontekstu.

On-ramping poprzez stablecoiny

Stablecoiny oferują wygodny sposób na dostęp do szerokiej gamy kryptowalut w porównaniu do korzystania z walut fiat. Dzieje się tak, ponieważ chociaż istnieją giełdy fiat-to-crypto zwane giełdami bramkami, mogą one być restrykcyjne i oferują tylko te bardziej popularne kryptowaluty i stablecoiny. Giełdy crypto-to-crypto często jednak zapewniają bardziej wszechstronny wybór kryptowalut, którymi można handlować za pomocą wybranych stablecoinów. Dlatego osoby, które chcą handlować określonymi kryptowalutami, mogą wejść na rynek za pośrednictwem stablecoinów. Oczywiście, jeśli znaczna ilość nowych środków wejdzie na rynek za pośrednictwem stablecoinów, a nie bitcoina, całkowita wartość rynku kryptowalut wzrośnie, powodując rozmycie dominacji BTC.

Pojawianie się nowych monet

Czasami nowe monety, które wchodzą na rynek, mogą szybko zyskać na popularności, powodując spadek dominacji BTC. Pamiętaj, że bitcoin „walczy” z każdą inną kryptowalutą na rynku, więc pojawienie się kilku popularnych altcoinów naraz może na niego znacząco wpłynąć. Istnieje jednak szansa, że altcoiny te mogą stracić popularność po opadnięciu hype'u. Jeśli tak się stanie, a środki z tych altcoinów zostaną przeniesione do BTC lub całkowicie wyciągnięte z rynku kryptowalut, dominacja BTC może ponownie wzrosnąć.


Wykorzystanie dominacji BTC w handlu

Metoda Wyckoffa

Opracowana na początku lat 30 Metoda Wyckoffa to zbiór zasad przeznaczonych dla traderów i inwestorów na tradycyjnych rynkach finansowych. Niektóre z tych zasad, takie jak prawo przyczyny i skutku, można zastosować podczas poszukiwania możliwości zarobku przy użyciu dominacji BTC. 

Wielu traderów i inwestorów używa Metody Wyckoffa do identyfikacji trendu rynkowego, oszacowania prawdopodobieństwa odwrócenia trendu i odpowiedniego zawarcia transakcji w czasie. Według Wyckoffa zachowanie handlowe jest podzielone na cztery fazy: akumulację, zwyżkę cen, dystrybucję i obniżkę cen. Identyfikacja, gdzie i kiedy przepływają środki może być ważna dla niektórych traderów, którzy polegają na wejściu na rynek w odpowiednim czasie, aby podejmować świadome decyzje handlowe. 

Zróżnicowani traderzy i inwestorzy często stosują to podejście, aby wybrać silniejszy trend. Poniżej znajduje się kilka scenariuszy, w których przydatna może okazać się metoda Wyckoffa. 

Korzystanie z dominacji BTC w celu wykrycia sezonu na altcoiny

Wraz ze wzrostem liczby altcoinów na rynku nie dziwi fakt, że dominacja bitcoina ulega osłabieniu. W ostatnich latach niektóre altcoiny zyskały większą popularność, powodując, że całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich altcoinów na krótko przewyższała kapitalizację bitcoina. Okresy, w których altcoiny stale przewyższają bitcoina, znane są jako „sezon na altcoiny” lub „sezon na alty”. Zgodnie z zasadami Metody Wyckoffa taki przepływ środków z bitcoina do altcoinów ma charakter cykliczny.

Ponieważ altcoiny mają tendencję do osiągania lepszych wyników podczas sezonu na alty, bitcoin może osłabnąć jeśli chodzi o swoją dominację w tej fazie cyklu rynkowego. Dlatego osoby, które handlują zarówno bitcoinem, jak i altcoinami, mogą monitorować dominację BTC, aby odpowiednio dostosować swoje portfele.

Korzystanie z dominacji BTC przy aktualnej cenie bitcoina

Niektórzy ludzie monitorują cenę bitcoina wraz z jego dominacją, aby pomóc sobie w podejmowaniu decyzji handlowych. Chociaż nie są to żelazne prawa, oto kilka potencjalnych wyników, na które mogą wskazywać różne kombinacje ceny BTC i jego dominacji.

Kiedy cena i dominacja BTC rosną, może to sygnalizować potencjalną hossę na bitcoinie. 

Kiedy cena BTC rośnie, ale dominacja spada, może to sygnalizować potencjalną hossę altcoinów. 

Kiedy cena BTC spada, ale dominacja rośnie, może to sygnalizować potencjalny rynek niedźwiedzia dla altcoinów.

Kiedy cena i dominacja BTC spadają, może to sygnalizować potencjalną bessę dla całego rynku kryptowalut.

Chociaż te dwa czynniki nie oznaczają wyraźnej hossy lub bessy, obserwacje historyczne sugerują korelację. 


Przemyślenia końcowe

Dominacja BTC jest narzędziem, które pomaga rzucić światło na zmiany cykli rynkowych. Niektórzy traderzy używają jej do dostosowywania swoich strategii handlowych, podczas gdy inni do zarządzania zdywersyfikowanymi portfoliami. Należy pamiętać, że dominacja BTC nie gwarantuje wyników bitcoina ani żadnego innego krypto, ale działa jak przewodnik, który pomaga inwestorom zaplanować ich podejście do handlu.