Vad är bekämpning av penningtvätt?
Hem
Artiklar
Vad är bekämpning av penningtvätt?

Vad är bekämpning av penningtvätt?

Nybörjare
Publicerad Aug 18, 2021Uppdaterad Feb 14, 2023
7m

TL;DR

Reglerna för bekämpning av penningtvätt försöker stoppa att olagliga tillgångar tvättas vita. Enskilda regeringar och multinationella organisationer som FATF lagstiftar mot penningtvättsaktiviteter.

Penningtvätt tar ”smutsiga” pengar och förvandlar dem till rena pengar. Detta kan göras genom att dölja tillgångarnas ursprung, blanda dem med legitima transaktioner eller investera dem i lagliga tillgångar.

Krypto är ett attraktivt sätt att tvätta pengar på grund av dess integritet, svårigheten att ta tillbaka tillgångarna och underutvecklad lagstiftning. Storskaliga tillslag av krypto visar att brottslingar använder dem regelbundet för att tvätta stora summor pengar.

Binance och många andra kryptobörser spårar misstänkt beteende som en del av efterlevnaden av bekämpning av penningtvätt och rapporterar det till brottsbekämpningsmyndigheter.


Introduktion

Reglerna mot bekämpning av penningtvätt hjälper till att bekämpa tvätt av olagliga tillgångar. De är ett krav för centraliserade kryptovalutabörser för att hålla kunderna säkra och bekämpa ekonomisk brottslighet. På grund av kryptovalutornas anonyma egenskaper är dess reglering starkt beroende av att övervaka kundernas beteende och identiteter.


Vad är bekämpning av penningtvätt?

Bekämpning av penningtvätt består av regler och lagar som avskräcker de som tvättar olagliga tillgångar. Bekämpning av penningtvätt är nära knutet till Financial Action Task Force (FATF) som inrättades 1989 för att uppmuntra internationellt samarbete. Till exempel riktar sig åtgärder inom bekämpning av penningtvätt mot terroristfinansiering, skattebedrägeri och internationell smuggling. Bekämpningen av penningtvätt skiljer sig åt länderna emellan, men det finns en global insats för att anpassa sig till standarder.

När tekniken utvecklas gör även metoderna för penningtvätt så. Som ett resultat av detta finns det en programvara mot bekämpning av penningtvätt som vanligtvis flaggar beteende som kan verka misstänkt. Dessa flaggor och åtgärder inkluderar stora överföringar av pengar, upprepade inflöden av tillgångar till ett konto och dubbelkontroller av användare på bevakningslistor. Bekämpning av penningtvätt gäller inte bara kryptovalutor. Alla tillgångar eller fiatvalutor kan övervakas och ingå inom reglerna för bekämpning av penningtvätt.

Det har tagit lite tid för regleringen att komma ikapp med kryptovalutor. Eftersom blockkedjetekniken ständigt bryter ny mark ändras procedurerna för bekämpning av penningtvätt regelbundet tillsammans med efterlevnadsåtgärderna. Detta ses dock inte alltid som något positivt. Många kryptovalutaentusiaster värdesätter tillgångens anonymitet och decentralisering. Av denna anledning ses ibland ökad reglering och dokumentation av användarnas identitet som något som strider mot kryptons etos.


Vad är skillnaden mellan bekämpning av penningtvätt och KYC?

Know Your Customer (KYC)-kontroller är en skyldighet för finansinstitut och tjänsteleverantörer, som en del av lagarna för bekämpning av penningtvätt. KYC kräver att en användare skickar in personlig information som verifierar hens identitet. Denna process skapar ett ansvar för eventuella finansiella transaktioner som görs av användaren. KYC är en proaktiv del av bekämpning av penningtvätt och ingår inom kundkännedom. Detta skiljer sig mot andra metoder för bekämpning av penningtvätt, som i efterhand undersöker misstänkt beteende.


Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när brottslingar får olagliga tillgångar att framstå som legitima pengar, investeringar, eller finansiella tillgångar. Intäkterna kommer från brott såsom narkotikahandel, terrorism och bedrägeri. Lagar och förordningar som bekämpar penningtvätt skiljer sig åt i olika länder. Att öka anpassningen av reglerna är dock ett mål för många jurisdiktioner och FATF.

Det finns tre steg för att tvätta pengar:

  • Placering: introducera ”smutsiga” pengar i det finansiella systemet, till exempel med en kontantbaserad verksamhet.

  • Skiktning: flytta runt olagliga tillgångar för att göra det svårt att spåra dem. Att använda krypto är ett sätt att dölja ursprunget för ”smutsiga” pengar.

  • Integration: använda lagliga investeringar och andra finansiella kanaler för att återinföra de ”smutsiga” pengarna i ekonomin.


Hur tvättas pengar?

Det finns flera sätt att uppnå de tre stegen ovan. En traditionell metod är att skapa falska kvitton för kontantbaserade tjänster i butiker, restauranger och andra företag. En individ eller organisation använder företagen som en fasad för penningtvätt. Brottslingar skapar förfalskade kvitton och betalar för dem med ”smutsiga” fysiska kontanter och gör dem till legitim inkomst. Detta inflöde blandas sedan med verkliga transaktioner, för att göra det svårt att skilja mellan de två.

Men numera är det vanligt att olagliga tillgångar är digitala, snarare än fysiska kontanter. Denna skillnad ändrar de metoder som används för att tvätta pengar. Det finns nu ännu fler alternativ att dölja och tvätta ”smutsiga” pengar än tidigare. Till exempel kan du direkt överföra pengar, utan att använda en bank. Betalningsnätverk som Paypal och Venmo ger ytterligare ett lager för tvättare att använda och tillsynsmyndigheter att övervaka.

Anonymiseringstekniker som VPN och kryptovalutor gör situationen ännu svårare. Det kan vara omöjligt att peka ut en specifik individ för penningtvätt. En metod för att bekämpa detta har varit att spåra krypto ”hela vägen”. Genom att följa ett ”pappersspår” för en blockkedja till en börs kan du hitta de tvättade tillgångarna i ett kryptobörskonto eller bankkonto under någons namn. Att köpa krypto kontant eller genom peer-to-peer-tjänster gör det dock svårt att spåra ingången eller utgången av smutsiga pengar till det finansiella systemet.

En annan vanlig metod är att använda onlinekasinon på nätet. Brottslingarna sätter in pengarna de vill tvätta på ett onlinekasinokonto. De börjar sedan att spela för att få kontot att se legitimt ut. Slutligen tar de ut sina tillgångar och har fått rena pengar. Vanligtvis görs detta med flera olika konton för att inte väcka misstankar. Ett enda konto med stora mängder tillgångar kan flagga för en kontroll för bekämpning av penningtvätt.


Hur fungerar åtgärderna mot bekämpning av penningtvätt?

Du kan dela upp de grundläggande aktiviteterna för en regleringsenhet eller en kryptovalutabörs i tre steg:

1. Misstänkta aktiviteter, såsom stora inflöden eller utflöden av tillgångar, flaggas eller rapporteras automatiskt. Inkonsekvent beteende, såsom en ökning av antalet uttag från ett konto med vanligtvis låg aktivitet, är ett annat exempel.

2. Under eller efter en utredning stoppas användarens förmåga att sätta in eller ta ut tillgångar. Denna åtgärd avbryter eventuella möjligheter till penningtvätt. Utredaren gör sedan en anmälan för misstänkt aktivitet (Suspicious Activity Report/SAR).

3. Om det finns bevis för olaglig verksamhet informeras de berörda myndigheterna och bevisen ges ut. Om stulna tillgångar hittas returneras de till sina ursprungliga ägare om det är möjligt.

Kryptovalutabörser tar vanligtvis en proaktiv inställning till bekämpningen av penningtvätt. I och med den stora mängden ansvar på efterlevnad som läggs på kryptobranschen är det standard för börser som Binance att vara mer vaksamma och försiktiga än vad som krävs. Transaktionsövervakning och förbättrad due diligence är de två viktigaste verktygen i kampen mot penningtvätt.


Vad är FATF?

FATF är en internationell organisation som grundas av G7, för att bekämpa finansieringen av terrorism och penningtvätt. Genom att skapa en uppsättning standarder som regeringar över hela världen bör följa, får penningtvättare allt svårare att hitta jurisdiktioner att verka i. 

Samarbetet mellan regeringarna förbättrar också informationsutbytet och spårningen av penningtvättare. Över 200 jurisdiktioner har åtagit sig att följa FATF-standarderna. FATF övervakar alla deltagare för att se till att de följer reglerna med regelbundna granskningar.


Varför behöver vi bekämpning av penningtvätt för krypto?

På grund av kryptovalutornas pseudonyma egenskaper används de ofta för tvätt av olagliga tillgångar och skatteflykt. Regleringen av kryptovalutor förbättrar dess övergripande rykte och ser till att relevanta skatter samlas in. Förbättringar inom bekämpning av penningtvätt gynnar lagliga kryptoanvändare, även om det kräver extra ansträngning och en tidsinvestering från alla parter.

Enligt Reuters tvättade brottslingar uppskattningsvis 1,3 miljarder USA-dollar i ”smutsiga” pengar genom krypto 2020. Krypto lämpar sig för penningtvätt av flera skäl:

1. Transaktionerna är irreversibla. När du har skickat tillgångar via blockkedjan kan de inte returneras om inte den nya ägaren skickar tillbaka dem. Polisen och tillsynsmyndigheterna kan inte få tillbaka dina tillgångar.

2. Kryptovalutor ger anonymitet. Vissa coin som Monero prioriterar transaktionernas integritet. Det finns också ”tumlar”-tjänster som lagrar krypto i olika plånböcker, för att göra spåret svårt att följa.

3. Regleringen och beskattningen är fortfarande osäker. Skattemyndigheterna i världen kämpar fortfarande för att beskatta krypto effektivt och brottslingar utnyttjar detta. 


Exempel på penningtvätt av krypto

Myndigheterna har haft viss framgång med att spåra och fånga brottslingar som tvättar sina tillgångar via krypto. I juli 2021 beslagtog den brittiska polisen ungefär 250 miljoner USA-dollar i krypto som hade använts för penningtvätt. Detta beslag var det största hittills i Storbritannien av kryptotillgångar och slog ett tidigare brittiskt rekord på 158 miljoner dollar bara veckor tidigare. 

Samma månad beslagtogs 33 miljoner dollar av brasilianska myndigheter från en sofistikerad penningtvätt. Två individer och 17 företag var inblandade i att köpa krypto för att dölja olagligt anskaffade tillgångar. Den inblandade kriminella organisationen startade företagen med detta enda syfte i åtanke. Kryptovalutabörserna samarbetade också medvetet med de kriminella organisationerna och följde inte korrekta förfaranden för bekämpning av penningtvätt.


Hur stöder Binance bekämpningen av penningtvätt?

Binance har proaktivt implementerat många åtgärder mot bekämpning av penningtvätt för att hantera penningtvätt, inklusive att utöka sina detekterings- och analysfunktioner för bekämpning av penningtvätt. Dessa åtgärder ingår i dess efterlevnadsprogram för bekämpning av penningtvätt. Binance arbetar också nära internationella ombud för att hjälpa till att ställa stora cyberkriminella organisationer inför rätta.

Till exempel spelade Binance en roll i att tillhandahålla bevis som ledde till gripandet av flera medlemmar i Cl0p-ransomwaregruppen. Binance flaggade misstänkta transaktioner och kriminell verksamhet, som sedan undersöktes. Myndigheterna använde efterforskningen i samarbete med internationella ombud för att identifiera penningtvättare från ransomware-attacker, inklusive Petya-attacken.

cta2


Sammanfattningsvis

Även om bekämpning av penningtvätt tar tid i processen för handel med kryptovalutor är det viktigt att hålla alla säkra. Tyvärr kan regeringar och organisationer inte bli av med all penningtvätt, men genomförandet av regler hjälper verkligen till. Tekniken förbättras när det gäller att upptäcka eventuell penningtvätt och seriösa kryptobörser tar sin roll på allvar för att hjälpa till att ta itu med brott.