Какво представлява борбата с изпирането на пари (AML)?
Начало
Статии
Какво представлява борбата с изпирането на пари (AML)?

Какво представлява борбата с изпирането на пари (AML)?

Начинаещ
Публикувано Aug 18, 2021Актуализирано Feb 14, 2023
7m

TL;DR

Наредбите срещу изпирането на пари (AML) се опитват да спрат изпирането на незаконни средства. Отделни правителства и мултинационални организации като FATF забраняват чрез закони дейностите по изпиране на пари.

Изпирането на пари взема „мръсни“ пари и ги превръща в чисти. Това може да стане чрез прикриване на произхода на средствата, смесването им със законни транзакции или инвестирането им в законни активи.

Крипто е атрактивен начин за пране на пари поради своята поверителност, трудности при извличането на средства и слабо развито законодателство. Мащабни изземвания на крипто показват, че престъпниците редовно го използват за пране на огромни суми.

Binance и много други крипто борси проследяват подозрително поведение като част от тяхното спазване на AML наредбите и го докладват на правоприлагащите органи.


Въведение

Регламентите за борба с изпирането на пари (AML) помагат в борбата с измиването на незаконни средства. Те са изискване за централизирани борси за криптовалути, за да помогнат на клиентите да бъдат в безопасност и да се борят с финансовите престъпления. Поради анонимния характер на криптовалутата, нейното регулиране до голяма степен разчита на наблюдение на поведението и идентичността на клиентите.


Какво е AML?

AML се състои от разпоредби и закони, които възпират движението и измиването на незаконни средства. AML наредбата е тясно свързана с Работната група за финансови действия (Financial Action Task Force (FATF)), създадена през 1989 г. за насърчаване на международното сътрудничество. Например мерките за борба с изпирането на пари са насочени към финансиране на тероризма, данъчни измами и международна контрабанда. AML наредбата се различава в отделните държави, но има глобални усилия за привеждане в съответствие със стандартите.
С напредването на технологиите нарастват и методите за пране на пари. В резултат на това AML софтуерът обикновено маркира поведение, което може да се разглежда като подозрително. Тези маркировки и мерки включват големи преводи на пари, многократни притоци на средства в сметка и кръстосани проверки за потребители в списъци за наблюдение. AML не се прилага само за криптовалути . Всеки актив или фиатна валута могат да бъдат наблюдавани и спазвани в съответствие с наредбите за AML.
Отнема известно време, докато регулацията настигне криптовалутите. Тъй като блокчейн технологията непрекъснато се обновява, AML процедурите се променят редовно заедно с мерките за съответствие. Това обаче не винаги се разглежда като нещо положително. Много ентусиасти на криптовалутите ценят анонимността и децентрализацията на актива. Поради тази причина засиленото регулиране и документиране на самоличността на потребителите понякога се разглеждат като противоречащи на етиката на криптовалутите.


Каква е разликата между AML и KYC?

Проверките „Опознай своя клиент“ (KYC) са задължение за финансовите институции и доставчиците на услуги като част от законите за AML. KYC изисква от доставчиците на финансови услуги да събират информация, потвърждаваща самоличността на техните клиенти. Този процес създава отчетност за всички финансови транзакции, направени от потребителя. KYC е проактивна част от AML и попада под задължителната проверка на клиентите. Това контрастира с други практики за изпиране на пари, които реактивно разследват подозрително поведение.


Какво е пране на пари?

Изпирането на пари е, когато престъпниците правят незаконните средства да изглеждат като законни суми, инвестиции или финансови активи. Приходите идват от престъпления като трафик на наркотици, тероризъм и измами. Законите и разпоредбите за борба с изпирането на пари се различават в отделните държави. Увеличаването на хармонизирането на правилата обаче е цел на много юрисдикции и FATF.

Има три етапа на изпиране на пари:

  • Разположение: Въвеждане на „мръсни“ пари във финансовата система, например чрез бизнес, базиран на пари в брой.
  • Наслояване: Преместване на незаконни средства, за да се затрудни проследяването им. Използването на криптовалута е един от начините да скриете произхода на „мръсните“ пари.
  • Интеграция: Използване на законни инвестиции и други финансови канали за повторно въвеждане на „мръсните“ пари в икономиката.


Как хората перат пари?

Има няколко начина за постигане на трите стъпки по-горе. Традиционен метод е създаването на фалшиви разписки за услуги, базирани на пари в магазини, ресторанти и други предприятия. Едно физическо лице или организация използва бизнеси като фронтове за пране на пари. Престъпниците създават фалшиви разписки и плащат за тях с „мръсни“ физически пари, превръщайки ги в легитимен доход. След това този приток на финанси се смесва с истински транзакции, за да се затрудни разграничаването между двете.

Въпреки това, сега е често срещано незаконните средства да бъдат дигитални, а не физически пари. Тази разлика променя методите, използвани за пране на пари. Сега има още повече възможности за скриване и измиване на „мръсни“ пари отколкото преди. Например, можете директно да прехвърляте пари без да използвате банка. Платежните мрежи като Paypal или Venmo осигуряват друг слой, който да използват за изпиране на пари и регулаторни органи за наблюдение.

Технологиите, предлагащи анонимност, като VPN и криптовалути правят ситуацията още по-предизвикателна. Разобличаването на конкретно лице в дейност по пране може да бъде невъзможно. Един от методите за борба с това е проследяването на крипто „до ръба“. Следвайки блокчейн „хартиена следа“ към борса, можете да свържете изпраните средства към сметка за крипто обмен или банкова сметка на нечие име. Закупуването на криптовалута в брой или чрез peer-to-peer услуги затруднява проследяването на влизането или излизането на мръсни пари във финансовата система.

Друг предпочитан метод е използването на сайтове за онлайн хазарт. Престъпниците депозират парите, които искат да изперат, в сметка за онлайн хазарт. След това те продължават да правят залози, за да изглежда сметката легитимна. Накрая те премахват средствата си и в крайна сметка получават чисти пари. Обикновено това се прави с множество сметки, за да не предизвика подозрение. Единична сметка с големи суми може да бъде маркирана за AML проверка.


Как работят AML мерките?

Можете да разделите основните дейности на регулатора или борсата за криптовалута на три стъпки:

1. Подозрителни дейности, като големи притоци или изтичания на средства, се маркират автоматично или се отчитат. Друг пример е непоследователното поведение, като увеличаване на броя на тегленията от сметка с обикновено ниска активност.

2. По време или след разследване, способността на потребителя да депозира или тегли средства се спира. Това действие прекъсва всички възможни дейности по изпирането на пари. След това следователят изготвя доклад за подозрителна дейност (Suspicious Activity Report (SAR)).

3. Ако има доказателства за незаконна дейност, съответните органи се информират и доказателствата се предоставят. Ако бъдат намерени откраднати средства, те ще бъдат върнати на първоначалните им собственици, когато е възможно.

Борсите за криптовалути обикновено възприемат проактивен подход към изпирането на пари. С огромния натиск за спазване в крипто индустрията, стандартно е борсите като Binance да бъдат по-бдителни и предпазливи от необходимото. Мониторингът на транзакциите и засилената проверка са двата ключови инструмента в борбата със схемите за изпиране на пари.


Какво е FATF?

FATF е международна организация, основана от Г-7 за борба с финансирането на тероризма и изпирането на пари. Създавайки набор от стандарти, които правителствата по целия свят трябва да спазват, престъпниците все по-трудно намират юрисдикции, в които да работят. 

Сътрудничеството между правителствата също подобрява обмена на информация и проследяването на престъпниците. Над 200 юрисдикции са ангажирани да следват стандартите на FATF. FATF следи всички участници, за да се увери, че спазват правилата с редовни партньорски проверки.


Защо се нуждаем от AML в сферата на криптовалутите?

Поради псевдонимността на криптовалутата, тя често се използва за пране на незаконни средства и укриване на данъци. Регулирането на криптовалутата подобрява цялостната ѝ репутация и гарантира, че се събират подходящи данъци. Подобренията от AML са от полза за законните потребители на крипто, въпреки че изискват допълнителни усилия и времеви инвестиции от всички страни.

Според Ройтерс престъпниците са изпрали около 1,3 милиарда щатски долара „мръсни“ пари през криптовалути през 2020 г. Криптовалутите са подходящи за пране на пари по няколко причини:

1. Блокчейн трансакциите са необратими. След като изпратите средства чрез блокчейн, те не могат да бъдат върнати, освен ако новият собственик не ги изпрати обратно. Полицията и регулаторните агенции не могат да извличат средства вместо вас.

2. Криптовалутата предлага анонимност. Някои криптовалути като Monero дават приоритет на поверителността на транзакциите. Има и услуги "tumbler“, които наслояват крипто чрез различни портфейли, за да затруднят проследяването.
3. Регулирането и данъчното облагане все още са несигурни. Данъчните власти в световен мащаб все още се борят за ефективно облагане на крипто и престъпниците използват това. 


Примери за пране на пари чрез криптовалути

Властите наистина имат известен успех в проследяването и залавянето на престъпници, които изпират средствата си чрез криптовалута. През юли 2021 г. британската полиция иззема около 250 милиона щатски долара в криптовалути, използвана за пране на пари. Това изземване на крипто средства е най-голямото досега във Великобритания, като надминава предишния рекорд на Обединеното кралство от 158 милиона долара, поставен само седмици по-рано. 

През същия месец 33 милиона долара бяха иззети от бразилските власти в сложна операция по изпиране на пари. Две физически лица и 17 компании участвали в закупуването на криптовалути, за да скрият незаконно получени средства. Замесената престъпна организация създавала компаниите с тази единствена цел. Борсите за криптовалути също съдействали съзнателно на престъпните организации и не спазвали правилните AML процедури.


Как Binance поддържа AML?

Binance прилагала проактивно многобройни AML мерки, за да помогне за справяне с прането на пари, включително разширяване на своите възможности за откриване и анализ на изпирането на пари. Тези усилия попадат в нейната програма за спазване на AML наредбите. Binance също работи в тясно сътрудничество с международни агенции, за да помогне на големите организации за киберпрестъпления да бъдат подведени под отговорност.

Например, Binance изигра роля в предоставянето на доказателства, които доведоха до арест на множество членове на рансъмуер групата Cl0p. Binance сигнализира за подозрителни транзакции и престъпна дейност, които в последствие се разследват. Властите използваха разследването в сътрудничество с международни агенции, за да различат престъпниците, изпиращи пари, от ransomware атаките, включително атаката Petya.Заключителни мисли

Докато AML добавя време към процеса на търговия с криптовалути, важно е всички да бъдат в безопасност. За съжаление правителствата и организациите не могат да прекратят всички дейности по пране на пари, но прилагането на разпоредбите със сигурност помага. Технологиите се подобряват при откриването на евентуално пране на пари, а сериозните борси за криптовалути възприемат сериозно ролята си в подпомагането на борбата с престъпността.