Čo je prevencia pred praním špinavých peňazí (AML)?
Domov
Články
Čo je prevencia pred praním špinavých peňazí (AML)?

Čo je prevencia pred praním špinavých peňazí (AML)?

Začiatočník
Zverejnené Aug 18, 2021Aktualizované Feb 14, 2023
7m

Zhrnutie

Predpisy v oblasti AML sa snažia zastaviť nezákonné pranie nelegálne získaných finančných prostriedkov. Jednotlivé vlády a nadnárodné organizácie, ako napr. Finančná akčná skupina (FATF), vydávajú zákony na prevenciu pred praním špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí znamená zobrať „špinavé“ peniaze a premeniť ich na „čisté“ peniaze. Dá sa to dosiahnuť maskovaním pôvodu finančných prostriedkov, ich zmiešaním s legitímnymi transakciami alebo ich investovaním do legálnych aktív.

Kryptomeny sú atraktívny spôsob prania špinavých peňazí vďaka ich súkromiu, ťažkostiam pri získavaní finančných prostriedkov a nedostatočne vyvinutej legislatíve. Zabavenia veľkého množstva kryptomien ukazujú, že zločinci pravidelne využívajú kryptomeny na prepieranie obrovských súm.

V rámci dodržiavania AML Binance a mnohé ďalšie kryptoburzy sledujú podozrivé správanie a nahlasujú ho orgánom činným v trestnom konaní.


Úvod

Predpisy týkajúce sa prevencie pred praním špinavých peňazí (AML) pomáhajú bojovať proti očisťovaniu nelegálnych finančných prostriedkov. Sú požiadavkou pre centralizované burzy kryptomien, aby pomohli udržať bezpečnosť zákazníkov a bojovať proti finančnej kriminalite. Vzhľadom na anonymnú povahu kryptomien sa jej regulácia do veľkej miery opiera o sledovanie správania a identity zákazníkov.


Čo je AML?

AML pozostáva z nariadení a zákonov, ktorých úlohou je odradiť od presúvania a prania nelegálnych finančných prostriedkov. AML je úzko prepojená s Finančnou akčnou skupinou (FATF) založenou v roku 1989 na podporu spolupráce na medzinárodnej úrovni. Opatrenia prevencie pred praním špinavých peňazí sa napríklad zameriavajú na financovanie terorizmu, daňové podvody a medzinárodné pašovanie. AML sa v jednotlivých krajinách líši, ale existuje globálna snaha o zosúladenie noriem.

S vývojom technológií sa vyvíjajú aj metódy na pranie špinavých peňazí. V dôsledku toho softvér AML zvyčajne označí správanie, ktoré môže byť považované za podozrivé. Medzi tieto označenia a opatrenia patria prevody vysokých súm peňazí, opakované prílevy finančných prostriedkov na účet a krížové kontroly používateľov na zoznamoch sledovaných osôb. AML sa však nevzťahuje len na kryptomeny. V súlade s predpismi je možné sledovať a držať akékoľvek aktívum alebo fiat menu.

Trvalo nejaký čas, kým sa do nariadenia zahrnuli aj kryptomeny. Keďže technológia blockchain neustále inovuje, postupy AML, spolu s opatreniami na dodržiavanie predpisov, sa pravidelne menia. Toto však nie je vždy vnímané len v pozitívnom svetle. Mnoho nadšencov kryptomien oceňuje anonymitu a decentralizáciu aktív. Z tohto dôvodu sa zvýšená regulácia a dokumentácia totožnosti používateľov niekedy považuje za opak étosu kryptomien.


Aký je však rozdiel medzi AML a KYC?

Vykonávanie kontrol poznaj svojho zákazníka (KYC) je povinné pre finančné inštitúcie a poskytovateľov služieb, keďže je súčasťou zákonov AML. KYC vyžaduje, aby používateľ odoslal osobné údaje overujúce jeho totožnosť. Tento proces vytvára zodpovednosť za akékoľvek finančné transakcie uskutočnené používateľom. KYC je proaktívnou súčasťou AML, spadá pod povinnú náležitú starostlivosť o zákazníka. To je v protiklade s inými postupmi AML, ktoré reaktívne skúmajú podozrivé správanie.


Čo je pranie špinavých peňazí?

Pranie špinavých peňazí je, keď zločinci vykonávajú činnosti zamerané na to, aby sa nelegálne prostriedky javili ako legitímne peniaze, investície alebo finančné aktíva. Príjmy pochádzajú z trestnej činnosti, ako je obchodovanie s drogami, terorizmus a podvody. Zákony a predpisy na boj proti praniu špinavých peňazí sa v jednotlivých krajinách líšia. Cieľom mnohých jurisdikcií a FATF je však zlepšenie zosúladenia pravidiel.

Existujú tri fázy prania špinavých peňazí:

  • Umiestnenie: Zavedenie „špinavých“ peňazí do finančného systému, ako napríklad pri podnikaní založenom na hotovosti.

  • Rozvrstvenie: Presúvanie nelegálnych prostriedkov, aby sa sťažilo ich sledovanie. Používanie kryptomien je jedným zo spôsobov, ako skryť pôvod „špinavých“ peňazí.

  • Integrácia: Využívanie legálnych investícií a iných finančných kanálov na opätovné zavedenie „špinavých“ peňazí do ekonomiky.


Ako ľudia perú peniaze?

Na dosiahnutie troch krokov uvedených vyššie existuje viacero spôsobov. Klasickou metódou je vytváranie falošných účteniek za hotovosťou hradené služby v obchodoch, reštauráciách a iných firmách. Jednotlivec alebo organizácia využíva firmy ako zásterky na pranie špinavých peňazí. Zločinci vytvárajú falošné účtenky a platia za ne „špinavou“ hotovosťou, čím ich premieňajú na legitímny príjem. Tieto falošné účtenky sa potom zmiešajú so skutočnými transakciami, aby sa sťažilo ich rozlíšenie.

V súčasnosti je však bežné, že nelegitímne finančné prostriedky sú skôr digitálnou než fyzickou hotovosťou. Tento rozdiel mení metódy používané na pranie špinavých peňazí. V súčasnosti existuje ešte viac možností ako skryť a preprať „špinavé“ peniaze ako predtým. Peniaze môžete napríklad previesť priamo bez použitia banky. Platobné siete ako Paypal alebo Venmo poskytujú ďalšiu vrstvu, ktorú môžu používať osoby na prepieranie peňazí a regulačné orgány na sledovanie.

Anonymizačné technológie, ako napríklad VPN a kryptomeny, sťažujú situáciu ešte viac. Priradenie konkrétnej osoby k aktivite prania špinavých peňazí môže byť neuskutočniteľnou úlohou. Jednou z metód boja proti tomuto je sledovanie kryptomien „až po okraj“. Sledovaním „stopy“ blockchainu až na burzu je možné vypraté prostriedky prevedené na účet kryptoburzy alebo bankový účet označiť menom niekoho. Nákup kryptomien v hotovosti alebo prostredníctvom služieb peer-to-peer však sťažuje sledovanie vstupu špinavých peňazí do finančného systému alebo ich výstupu z neho.

Ďalšou obľúbenou metódou je používanie stránok s online hazardnými hrami. Zločinci vložia peniaze, ktoré chcú vyprať, na účet online hazardných hier. Potom uzatvárajú stávky, aby účet vyzeral legitímne. Nakoniec svoje prostriedky vyberú a skončia s čistými peniazmi. Zvyčajne sa to robí s viacerými účtami s cieľom nevzbudiť podozrenie. Jediný účet s vysokými sumami finančných prostriedkov môže upozorniť na kontrolu AML.


Ako fungujú opatrenia AML?

Základné činnosti regulátora alebo burzy kryptomien je možné rozdeliť do 3 krokov:

1. Podozrivé aktivity, ako napríklad veľké prílevy alebo odlevy finančných prostriedkov, sa automaticky označujú alebo nahlasujú. Ďalším príkladom je nekonzistentné správanie, ako napríklad zvýšenie počtu výberov z účtu s typicky nízkou aktivitou.

2. Počas vyšetrovania alebo po ňom sa pozastaví možnosť používateľa vkladať alebo vyberať prostriedky. Táto činnosť preruší akékoľvek ďalšie možné aktivity prepierania. Vyšetrovateľ potom vypracuje Správu o podozrivých aktivitách (SAR).

3. Ak existujú dôkazy o nezákonnej činnosti, informujú sa príslušné orgány a poskytnú sa dôkazy. Ak sa nájdu ukradnuté finančné prostriedky, podľa možnosti sú vrátené pôvodným vlastníkom.

Burzy kryptomien zvyčajne využívajú proaktívny prístup k AML. Vzhľadom na obrovský tlak na dodržiavanie predpisov vyvíjaný na odvetvie kryptomien je štandardom, že burzy ako Binance sú ostražitejšie a opatrnejšie, než sa vyžaduje. Sledovanie transakcií a zvýšená náležitá starostlivosť sú 2 kľúčové nástroje v boji proti schémam prania špinavých peňazí.


Čo je FATF?

FATF je medzinárodná organizácia založená organizáciou G7 na boj proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. Vytvorením súboru noriem, ktoré by mali vlády na celom svete dodržiavať, je pre osoby, ktoré perú špinavé peniaze, stále náročnejšie nájsť jurisdikcie, v ktorých by mohli pôsobiť. 

Spolupráca medzi vládami tiež zlepšuje zdieľanie informácií a sledovanie osôb, ktoré perú špinavé peniaze. Viac ako 200 jurisdikcií sa zaviazalo dodržiavať štandardy skupiny FATF. Skupina FATF sleduje všetkých účastníkov používaním pravidelných partnerských hodnotení s cieľom ubezpečiť sa, že dodržiavajú predpisy.


Prečo potrebujeme vo svete kryptomien AML?

Vzhľadom na pseudonymnú povahu zločinci často používajú kryptomeny na pranie nezákonných finančných prostriedkov a daňové úniky. Regulácia odvetvia kryptomien zlepšuje jeho celkovú reputáciu a zabezpečuje výber primeraných daní. Vylepšenia v oblasti AML sú prínosom pre legitímnych používateľov kryptomien, aj si to od všetkých strán vyžaduje mimoriadne úsilie a časovú investíciu.

Podľa agentúry Reuters zločinci v roku 2020 prostredníctvom kryptomien preprali odhadom 1,3 miliardy USD „špinavých“ peňazí. Kryptomeny sú vhodné na pranie špinavých peňazí hneď z niekoľkých dôvodov:

1. Transakcie sú nezvratné. Po odoslaní prostriedkov prostredníctvom blockchainu ich nemožno vrátiť, ak ich nový vlastník nepošle späť. Polícia a regulačné orgány pre vás nedokážu získať finančné prostriedky.

2. Kryptomeny ponúkajú anonymitu. Niektoré coiny, ako napríklad Monero, uprednostňujú súkromie transakcií. Existujú aj takzvané „mixéry“, ktoré vrstvia kryptomeny cez rôzne peňaženky, aby bolo ťažké sledovať ich stopu.

3. Regulácia a zdaňovanie kryptomien sú stále neisté. Daňové úrady na celom svete stále bojujú s efektívnym zdaňovaním kryptomien a zločinci to využívajú. 


Príklady prania špinavých peňazí vo svete kryptomien

Úrady dosahujú určité úspechy pri sledovaní a chytaní zločincov, ktorí perú svoje prostriedky prostredníctvom kryptomien. V júli 2021 britská polícia zhabala kryptomeny v hodnote približne 250 miliónov USD používaných na pranie špinavých peňazí. Išlo o doteraz najvyššiu sumu zabavených prostriedkov v kryptomenách v Spojenom kráľovstve. Prekonalo to predchádzajúci rekord vo výške 158 miliónov USD stanovený len niekoľko týždňov predtým. 

Ten istý mesiac brazílske úrady zabavili 33 miliónov v rámci sofistikovanej operácie zameranej proti praniu špinavých peňazí. Do nákupu kryptomien s cieľom skryť nelegálne získané prostriedky boli zapojení dvaja jednotlivci a 17 firiem. Zločinecká organizácia založila firmy na tento jediný účel. Burzy kryptomien tiež vedome spolupracovali so zločineckými organizáciami a nedodržiavali správne postupy AML.


Ako Binance podporuje AML?

Binance proaktívne zaviedla množstvo opatrení v oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí s cieľom pomôcť bojovať proti praniu špinavých peňazí, vrátane rozšírenia svojich schopností detekcie a analýzy AML. Tieto snahy spadajú pod program dodržiavania AML. Binance tiež úzko spolupracuje s medzinárodnými agentúrami a pomáha v snahe postaviť veľké kyberzločinecké organizácie pred súd.

Binance napríklad zohrala úlohu pri poskytovaní dôkazov, ktoré viedli k zatknutiu viacerých členov ransomvérovej skupiny Cl0p. Binance označila podozrivé transakcie a trestnú činnosť, ktoré boli následne vyšetrované. Úrady použili výskum v spolupráci s medzinárodnými agentúrami na identifikáciu osôb, ktoré perú špinavé peniaze získané útokom ransomvéru, vrátane útoku Petya.

cta2


Záverečné myšlienky

Aj keď AML v rámci procesu obchodovania s kryptomenami predlžuje čas, je dôležité, aby boli všetci v bezpečí. Bohužiaľ, vlády a organizácie nedokážu zlikvidovať všetky aktivity spojené s praním špinavých peňazí. Implementácia nariadení však určite pomáha. Technológia odhaľovania možného prania špinavých peňazí sa zlepšuje a seriózne kryptoburzy pristupujú k svojej úlohe v rámci pomoci v boji proti zločinu vážne.