Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML);

Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML);

Έχει δημοσιευτεί Aug 18, 2021Έχει ενημερωθεί Feb 14, 2023
7m

TL;DR

Οι κανονισμοί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προσπαθούν να σταματήσουν την παράνομη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων. Κυβερνήσεις και πολυεθνικοί οργανισμοί όπως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) υιοθετούν νομοθεσία κατά των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παίρνει "βρώμικο" χρήμα και το μετατρέπει σε καθαρό. Αυτό μπορεί να γίνει αποκρύπτοντας την προέλευση των κεφαλαίων, αναμειγνύοντάς τα με νόμιμες συναλλαγές ή επενδύοντάς τα σε νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Τα κρύπτο είναι ένας ελκυστικός τρόπος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω της ιδιωτικότητας, της δυσκολίας ανάκτησης κεφαλαίων και της ανεπαρκούς νομοθεσίας. Οι μεγάλης κλίμακας κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων δείχνουν ότι οι εγκληματίες τα χρησιμοποιούν τακτικά για να "ξεπλένουν" τεράστια ποσά.

Η Binance και πολλά άλλα ανταλλακτήρια κρύπτο παρακολουθούν την ύποπτη συμπεριφορά ως μέρος της συμμόρφωσής τους με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αναφέρουν στις αρχές επιβολής του νόμου.


Εισαγωγή

Οι κανονισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβάλλουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων. Είναι απαραίτητοι για τα κεντρικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων προκειμένου να βοηθήσουν στην ασφάλεια των πελατών και στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Λόγω της ανώνυμης φύσης των κρυπτονομισμάτων, η ρύθμισή τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της ταυτότητας των πελατών.


Τι είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML);

Το AML αποτελείται από κανονισμούς και νόμους που αποτρέπουν την κίνηση και τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνδέεται στενά με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) που συστάθηκε το 1989 για να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία. Για παράδειγμα, τα μέτρα AML στοχεύουν στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φορολογική απάτη και το διεθνές λαθρεμπόριο. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια ευθυγράμμισης των προτύπων.

Καθώς η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, έχουν εξελιχθεί και οι μέθοδοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, το λογισμικό AML συνήθως επισημαίνει συμπεριφορές που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες. Αυτές οι επισημάνσεις και τα μέτρα περιλαμβάνουν μεγάλες μεταφορές χρημάτων, επανειλημμένες εισροές κεφαλαίων σε έναν λογαριασμό και διασταυρώσεις με χρήστες σε καταλόγους παρακολούθησης. Το AML δεν ισχύει μόνο για τα κρυπτονομίσματα. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή νόμισμα fiat μπορεί να παρακολουθείται και να διατηρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς AML.

Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να φτάσουν οι κανονισμοί στα κρυπτονομίσματα. Καθώς η τεχνολογία blockchain καινοτομεί συνεχώς, οι διαδικασίες AML αλλάζουν τακτικά μαζί με μέτρα συμμόρφωσης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα θετικό. Πολλοί λάτρεις των κρυπτονομισμάτων εκτιμούν την ανωνυμία και την αποκέντρωση του περιουσιακού στοιχείου. Για αυτόν τον λόγο, η εντεινόμενη ρύθμιση και η τεκμηρίωση των ταυτοτήτων των χρηστών θεωρούνται μερικές φορές αντίθετες με το ήθος των κρύπτο.


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ AML και KYC;

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία Γνώριζε τον Πελάτη σου (KYC) αποτελούν υποχρέωση για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους παρόχους υπηρεσιών ως μέρος της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η επαλήθευση KYC απαιτεί από τον χρήστη να υποβάλει προσωπικές πληροφορίες που επαληθεύουν την ταυτότητά του. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί λογοδοσία για κάθε οικονομική συναλλαγή που πραγματοποιεί ο χρήστης. Η επαλήθευση KYC είναι ένα προληπτικό μέρος της AML και εμπίπτει στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες πρακτικές AML που διερευνούν αντιδραστικά την ύποπτη συμπεριφορά.


Τι είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι όταν οι εγκληματίες κάνουν τα παράνομα κεφάλαια να εμφανίζονται ως νόμιμα χρήματα, επενδύσεις ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τα έσοδα προέρχονται από εγκλήματα όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η τρομοκρατία και η απάτη. Οι νόμοι και οι κανονισμοί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, η βελτίωση της ευθυγράμμισης των κανόνων αποτελεί στόχο πολλών δικαιοδοσιών και της FATF.

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει τρία στάδια:

  • Τοποθέτηση: Εισαγωγή "βρώμικου" χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως με μια επιχείρηση που βασίζεται σε μετρητά.

  • Διαβίβαση: Μετακίνηση παράνομων κεφαλαίων ώστε να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Η χρήση κρύπτο είναι ένας τρόπος απόκρυψης της προέλευσης του "βρώμικου" χρήματος.

  • Ενσωμάτωση: Χρήση νόμιμων επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών καναλιών για την επαναφορά του "βρώμικου" χρήματος στην οικονομία.


Πώς γίνεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την επίτευξη των τριών παραπάνω βημάτων. Μια παραδοσιακή μέθοδος ήταν η δημιουργία πλαστών αποδείξεων για υπηρεσίες που βασίζονται σε μετρητά σε καταστήματα, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις. Ένα άτομο ή ένας οργανισμός χρησιμοποιεί τις επιχειρήσεις ως βιτρίνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εγκληματίες δημιουργούν πλαστές αποδείξεις και τις πληρώνουν με "βρώμικα" μετρητά, μετατρέποντάς τες σε νόμιμο εισόδημα. Στη συνέχεια, αυτή η εισροή αναμειγνύεται με γνήσιες συναλλαγές, ώστε να είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των δύο.

Ωστόσο, είναι πλέον σύνηθες τα παράνομα κεφάλαια να είναι ψηφιακά και όχι μετρητά. Αυτή η διαφορά αλλάζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πλέον υπάρχουν ακόμη περισσότερες επιλογές για την απόκρυψη και τη νομιμοποίηση "βρώμικου" χρήματος από ό,τι πριν. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα απευθείας χωρίς τη χρήση τράπεζας. Δίκτυα πληρωμών όπως το Paypal ή το Venmo παρέχουν ένα ακόμη επίπεδο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι ασχολούνται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να παρακολουθούν οι ρυθμιστικές αρχές.

Η τεχνολογία ανωνυμοποίησης, όπως τα VPN και τα κρυπτονομίσματα, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου ατόμου για δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να είναι αδύνατος. Μια μέθοδος για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου είναι η εξονυχιστική παρακολούθηση των κρύπτο. Ακολουθώντας τη γραπτή πιστοποίηση ενός blockchain σε ένα ανταλλακτήριο, μπορείτε να συνδέσετε τα κεφάλαια που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με έναν λογαριασμό ανταλλακτηρίου κρύπτο ή έναν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα κάποιου. Ωστόσο, η αγορά κρύπτο με μετρητά ή μέσω υπηρεσιών peer-to-peer καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της εισόδου ή της εξόδου παράνομου χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μια άλλη αγαπημένη μέθοδος είναι η χρήση διαδικτυακών ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών. Οι εγκληματίες καταθέτουν τα παράνομα χρήματα που θέλουν να νομιμοποιήσουν σε έναν διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιχνιδιών. Στη συνέχεια προχωρούν στην υποβολή στοιχημάτων για να κάνουν τον λογαριασμό να φαίνεται νόμιμος. Τέλος, αφαιρούν τα κεφάλαιά τους και καταλήγουν να έχουν νόμιμα χρήματα. Συνήθως αυτό γίνεται με πολλαπλούς λογαριασμούς για να μην κινήσει υποψίες. Ένας μεμονωμένος λογαριασμός με μεγάλα χρηματικά ποσά μπορεί να κινήσει τις υποψίες για έναν έλεγχο AML.


Πώς λειτουργούν τα μέτρα AML;

Μπορείτε να αναλύσετε τις βασικές δραστηριότητες μιας ρυθμιστικής αρχής ή ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων σε τρία βήματα:

1. Οι ύποπτες δραστηριότητες, όπως οι μεγάλες εισροές ή εκροές κεφαλαίων, επισημαίνονται ή αναφέρονται αυτόματα. Η ασυνεπής συμπεριφορά, όπως η αύξηση του αριθμού των αναλήψεων από έναν τυπικά χαμηλής δραστηριότητας λογαριασμό, είναι ένα άλλο παράδειγμα.

2. Κατά τη διάρκεια ή μετά από μια έρευνα, η δυνατότητα του χρήστη να πραγματοποιεί καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων διακόπτεται. Η ενέργεια αυτή αποκόπτει κάθε πιθανή δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη συνέχεια, ο ερευνητής συντάσσει μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (Suspicious Activity Report ή SAR).

3. Εάν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και προσκομίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία. Εάν βρεθούν κλεμμένα κεφάλαια, θα επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους, όταν είναι δυνατόν.

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων συνήθως ακολουθούν μια προληπτική προσέγγιση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με τη μεγάλη πίεση συμμόρφωσης που ασκείται στη βιομηχανία κρύπτο, είναι σύνηθες για ανταλλακτήρια όπως η Binance να είναι πιο προσεκτικά και επιφυλακτικά από ό,τι απαιτείται. Η παρακολούθηση των συναλλαγών και η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια είναι τα δύο βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση των συστημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


Τι είναι η FATF;

FATF είναι η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε από την G7 για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με τη δημιουργία ενός συνόλου προτύπων τα οποία θα πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, οι φορείς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν δικαιοδοσίες για να δραστηριοποιηθούν. 

Η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων βελτιώνει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό των ατόμων που επιδιώκουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πάνω από 200 δικαιοδοσίες έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τα πρότυπα της FATF. Η FATF παρακολουθεί όλους τους συμμετέχοντες για να βεβαιωθεί ότι τηρούν τους κανονισμούς με τακτικές αξιολογήσεις από ομοτίμους.


Γιατί χρειαζόμαστε τον έλεγχο AML στα κρύπτο;

Λόγω της ψευδωνυμοποίησης των κρυπτονομισμάτων, οι εγκληματίες τα χρησιμοποιούν για να νομιμοποιούν παράνομα κεφάλαια και να διαπράττουν φοροδιαφυγή. Η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων βελτιώνει τη συνολική φήμη τους και διασφαλίζει την είσπραξη των κατάλληλων φόρων. Οι βελτιώσεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ωφελούν τους νόμιμους χρήστες κρύπτο, αν και απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια και επένδυση χρόνου από όλα τα μέρη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εγκληματίες νομιμοποιούσαν παράνομο χρήμα ύψους περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ΗΠΑ) μέσω κρύπτο το 2020. Τα κρύπτο είναι κατάλληλα για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων για διάφορους λόγους:

1. Οι συναλλαγές είναι μη αναστρέψιμες. Μόλις στείλετε χρήματα μέσω του blockchain, αυτά δεν μπορούν να επιστραφούν, εκτός αν ο νέος ιδιοκτήτης τα στείλει πίσω. Η αστυνομία και οι ρυθμιστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ανακτήσουν κεφάλαια για λογαριασμό σας.

2. Το κρυπτονόμισμα προσφέρει ανωνυμία. Ορισμένα νομίσματα όπως το Monero δίνουν προτεραιότητα στο απόρρητο των συναλλαγών. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες “tumbler ” που μοιράζουν τα κρύπτο μέσω διαφορετικών πορτοφολιών για να κάνουν δύσκολη την παρακολούθηση της διαδρομής του.

3. Η ρύθμιση και η φορολόγησή τους είναι ακόμη αβέβαιες. Οι φορολογικές αρχές παγκοσμίως εξακολουθούν να αγωνίζονται για να φορολογήσουν αποτελεσματικά τα κρυπτονομίσματα και οι εγκληματίες το εκμεταλλεύονται αυτό. 


Παραδείγματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρύπτο

Οι αρχές έχουν κάποια επιτυχία στον εντοπισμό και τη σύλληψη εγκληματιών που νομιμοποιούν τα παράνομα κεφάλαιά τους μέσω κρύπτο. Τον Ιούλιο του 2021, η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που χρησιμοποιούνταν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η κατάσχεση ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κεφάλαια κρύπτο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ στη Βρετανία των 158 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειωθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. 

Τον ίδιο μήνα, 33 εκατομμύρια δολάρια κατασχέθηκαν από τις αρχές της Βραζιλίας σε μια εξελιγμένη επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δύο άτομα και 17 εταιρείες εμπλέκονται στην αγορά κρύπτο για την απόκρυψη κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες πηγές. Η εμπλεκόμενη εγκληματική οργάνωση δημιούργησε τις εταιρείες με αυτόν τον αποκλειστικό σκοπό. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων συνεργάστηκαν επίσης με τις εγκληματικές οργανώσεις εν γνώσει τους και δεν ακολούθησαν σωστές διαδικασίες AML.


Πώς υποστηρίζει η Binance τους ελέγχους AML;

Η Binance έχει εφαρμόσει προληπτικά πολυάριθμα μέτρα AML για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των δυνατοτήτων ανίχνευσης και ανάλυσης AML. Οι προσπάθειες αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο του προγράμματος συμμόρφωσης με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, η Binance συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς βοηθώντας στην προσαγωγή μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων στον κυβερνοχώρο στη δικαιοσύνη.

Για παράδειγμα, η Binance έπαιξε ρόλο στην παροχή αποδεικτικών στοιχείων που οδήγησαν στη σύλληψη πολλών μελών της ομάδας Cl0p ransomware. Η Binance επισήμανε ύποπτες συναλλαγές και εγκληματική δραστηριότητα που στη συνέχεια διερευνήθηκαν. Οι αρχές χρησιμοποίησαν την έρευνα σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για να εντοπίσουν όσους νομιμοποιούν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες από επιθέσεις ransomware, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης Petya.Συμπεράσματα

Αν και ο έλεγχος AML προσθέτει χρόνο στη διαδικασία συναλλαγής κρυπτονομισμάτων, είναι σημαντικό να είναι όλοι ασφαλείς. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί δεν μπορούν να απαλλαγούν από όλες τις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά η εφαρμογή κανονισμών σίγουρα βοηθάει. Η τεχνολογία βελτιώνεται στον εντοπισμό πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα σοβαρά ανταλλακτήρια κρύπτο λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.