Τι είναι η αυστηρή επαλήθευση των έξυπνων συμβάσεων;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η αυστηρή επαλήθευση των έξυπνων συμβάσεων;

Τι είναι η αυστηρή επαλήθευση των έξυπνων συμβάσεων;

Έχει δημοσιευτεί Mar 2, 2023Έχει ενημερωθεί Jul 12, 2023
5m

Αυτό το άρθρο είναι μια υποβολή από την κοινότητα. Συντάκτης είναι ο David Tarditi, αντιπρόεδρος μηχανικής στην CertiK, μια εταιρεία ελέγχου έξυπνων συμβάσεων Web3.

TL;DR

Η αυστηρή επαλήθευση των έξυπνων συμβάσεων διασφαλίζει ότι δεν περιέχουν σφάλματα, αδύναμα σημεία και άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Περιλαμβάνει έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος παρουσιάζει τη λογική της έξυπνης σύμβασης σε μαθηματικές παραστάσεις και, στη συνέχεια, τις εκτελεί μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας η οποία ελέγχει την πραγματική λογική σε σχέση με μοντέλα αναμενόμενης συμπεριφοράς της σύμβασης. Ο συνδυασμός της αυστηρής επαλήθευσης και του μη αυτόματου ελέγχου παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ασφάλειας μιας έξυπνης σύμβασης.

Εισαγωγή

Οι έξυπνες συμβάσεις είναι προγράμματα υπολογιστών τα οποία αναπτύσσονται σε Blockchain και εκτελούνται αυτόματα όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Ποικίλλουν από απλές έως εξαιρετικά σύνθετες και μπορούν να διακρατούν περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων δολαρίων.  

Τα αδύναμα σημεία ασφαλείας στον κώδικα των έξυπνων συμβάσεων μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες, όπως η κλοπή όλων των περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται από μια έξυπνη σύμβαση. Το 2021, κλάπηκαν 50 εκατομμύρια δολάρια από τον αυτοματοποιημένο ειδικό διαπραγματευτή (automated market maker, ή AMM) Uranium Finance, λόγω ενός μόνο τυπογραφικού λάθους σε μια έξυπνη σύμβαση.

Επίσης το 2021, η Compound Finance έδωσε 80 εκατομμύρια δολάρια σε ανταμοιβές τις οποίες δεν κέρδισε κανένας, λόγω ενός μόνο λάθους χαρακτήρα. Το 2022, 320 εκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν από την Wormhole Bridge εξαιτίας ενός σφάλματος σε μία από τις έξυπνες συμβάσεις της.

Είναι σημαντικό η δημιουργία της έξυπνης σύμβασης να γίνει σωστά εξ αρχής. Οι έξυπνες συμβάσεις είναι ανοιχτού κώδικα, το οποίο σημαίνει ότι, μόλις αναπτυχθεί μια σύμβαση, ο κώδικας είναι δημόσια διαθέσιμος. Εάν ένας χάκερ βρει ένα σφάλμα, μπορεί να το εκμεταλλευτεί αμέσως. Επιπλέον, η επιδιόρθωση των αδύναμων σημείων στην ασφάλεια με την πάροδο του χρόνου δεν είναι επιλογή, καθώς ο κώδικας μιας έξυπνης σύμβασης συνήθως δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την ανάπτυξη.

Πώς λειτουργεί η επαλήθευση μιας έξυπνης σύμβασης;  

Η αυστηρή επαλήθευση των έξυπνων συμβάσεων λειτουργεί παρουσιάζοντας τη λογική και την επιθυμητή συμπεριφορά των έξυπνων συμβάσεων σε μαθηματικές παραστάσεις. Στη συνέχεια, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία για να ελέγξουν εάν αυτές οι παραστάσεις είναι σωστές.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  1. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των επιθυμητών ιδιοτήτων μιας σύμβασης σε επίσημη γλώσσα.

  2. Τη μετάφραση του κώδικα της σύμβασης σε μια επίσημη αναπαράσταση, όπως μαθηματικά μοντέλα ή λογική.

  3. Τη χρήση αυτοματοποιημένων αποδεικτών θεωρημάτων ή ελεγκτών μοντέλων για την επικύρωση των προδιαγραφών και των ιδιοτήτων της σύμβασης.

  4. Την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης για εύρεση και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αποκλίσεων από τις επιθυμητές ιδιότητες.

Γιατί είναι σημαντική η επαλήθευση έξυπνων συμβάσεων

Η χρήση της μαθηματικής λογικής βοηθά στη διασφάλιση ότι οι επίσημα επαληθευμένες έξυπνες συμβάσεις δεν περιέχουν σφάλματα, αδύναμα σημεία και άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Βοηθά επίσης στην αύξηση της εμπιστοσύνης προς τη σύμβαση, καθώς αποδεικνύει, μετά από μια σχολαστική διαδικασία, ότι οι ιδιότητές της είναι σωστές. 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η επαλήθευση έξυπνων συμβάσεων έχει βοηθήσει στην αποφυγή σημαντικών οικονομικών ζημιών και άλλων καταστροφικών αποτελεσμάτων.  

Uniswap

Το Uniswap είναι ένας πολύ γνωστός AMM. Όταν αναπτύχθηκε η έξυπνη σύμβαση του Uniswap V1, επαληθεύτηκε αυστηρά. Πριν από την κυκλοφορία του, αυτή η αυστηρή επαλήθευση εντόπισε και διόρθωσε σφάλματα στρογγυλοποίησης, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στην εξάντληση των κεφαλαίων του Uniswap V1. 

Balancer

Το Balancer V2 είναι επίσης ένας AMM που επαληθεύτηκε αυστηρά. Η αυστηρή επαλήθευση εντόπισε και διόρθωσε έναν εσφαλμένο υπολογισμό προμήθειας που αφορούσε τη λειτουργικότητα δανείων flash στην έξυπνη σύμβαση, γεγονός που θα μπορούσε να είχε καταστήσει το ανταλλακτήριο ευάλωτο σε κλοπή.

SafeMoon

Το SafeMoon V1 περιείχε ένα μικρό σφάλμα το οποίο εντόπισε η αυστηρή επαλήθευση μετά την ανάπτυξή του. Ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να παραιτηθεί από την ιδιοκτησία της σύμβασης και στη συνέχεια να την ανακτήσει, εάν είχαν πραγματοποιηθεί ορισμένες εργασίες πριν από την παραίτηση από την ιδιοκτησία.

Αυτό το σφάλμα δεν εντοπίστηκε από τους περισσότερους μη αυτόματους ελέγχους των fork του SafeMoon V1, επειδή η εύρεσή του απαιτούσε την ανάλυση συγκεκριμένων συνδυασμών μεταβλητών τιμών του προγράμματος. Αυτό είναι εύκολο να μην το αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι και εύκολο να το εντοπίσει μια μηχανή.

Πώς συνδυάζεται η αυστηρή επαλήθευση με τον μη αυτόματο έλεγχο

Η αυστηρή επαλήθευση παρέχει έναν συστηματικό και αυτοματοποιημένο τρόπο ελέγχου της λογικής και της συμπεριφοράς μιας σύμβασης, έναντι των επιθυμητών ιδιοτήτων της. Αυτό διευκολύνει τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εύρεση περίπλοκων και λεπτών ζητημάτων, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν μέσω της μη αυτόματης επιθεώρησης.

Ο μη αυτόματος έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση του κώδικα, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της σύμβασης από εμπειρογνώμονα. Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την πείρα και την τεχνογνωσία του για να εντοπίσει τους κινδύνους ασφαλείας και να αξιολογήσει το συνολικό επίπεδο ασφαλείας της σύμβασης. Μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία αυστηρής επαλήθευσης πραγματοποιήθηκε σωστά και να ελέγξει για τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να μην είναι ανιχνεύσιμα από αυτοματοποιημένα εργαλεία. 

Ο συνδυασμός της αυστηρής επαλήθευσης και του μη αυτόματου ελέγχου παρέχει μια ολοκληρωμένη και διεξοδική αξιολόγηση της ασφάλειας μιας έξυπνης σύμβασης. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης και διόρθωσης τυχόν αδύναμων σημείων. Το αποτέλεσμα είναι μια προσέγγιση "άμυνας σε βάθος" ως προς την ασφάλεια, η οποία αξιοποιεί τις μοναδικές δυνατότητες τόσο των ανθρώπων όσο και των μηχανών. 

Συμπεράσματα

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των έξυπνων συμβάσεων, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται τόσο η αυστηρή επαλήθευση όσο και ο μη αυτόματος έλεγχος, για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας μιας έξυπνης σύμβασης.

Παρόλο που η αυστηρή επαλήθευση μπορεί να απαιτεί εκτεταμένη χρήση πόρων, είναι μια αξιόλογη επένδυση για συμβάσεις με παράγοντες υψηλής αξίας ή υψηλού κινδύνου. Τελικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια και να διασφαλιστεί ότι οι έξυπνες συμβάσεις δεν περιέχουν σφάλματα, αδύναμα σημεία και άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθύνης και Προειδοποίηση Κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενικές πληροφορίες και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις και η Ακαδημία Binance δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή.