Co je boj proti praní špinavých peněz (AML)?
Domů
Články
Co je boj proti praní špinavých peněz (AML)?

Co je boj proti praní špinavých peněz (AML)?

Začátečníci
Zveřejněno Aug 18, 2021Aktualizováno Feb 14, 2023
7m

TL;DR

Předpisy proti praní špinavých peněz se snaží zastavit legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jednotlivé vlády a nadnárodní organizace, jako je FATF (Finanční akční výbor), praní špinavých peněz právně regulují.

Praním peněz se přijímají „špinavé peníze“ a mění se na „čisté peníze“. Dělá se to maskováním původu finančních prostředků a jejich mícháním s legitimními transakcemi nebo investicí do legálních aktiv.

Kryptoměny jsou vzhledem k jejich soukromí, obtížnosti zpětného získání finančních prostředků a nedokonalé legislativě lákavým způsobem, jak prát peníze. Případy zabavení značných sum v kryptoměnách dokazují, že je zločinci používají pravidelně k praní obrovských částek.

Binance a mnoho dalších kryptoměnových burz sledují v souladu s AML podezřelé chování a hlásí je orgánům činným v trestním řízení.


Úvod

Předpisy proti praní špinavých peněz (AML) pomáhají bojovat s praním nelegálních finančních prostředků. Centralizované kryptoměnové burzy je musí dodržovat kvůli bezpečnosti zákazníků a boji proti finanční kriminalitě. Vzhledem k anonymní povaze kryptoměn se jejich regulace silně opírá o sledování identit zákazníků a jejich chování.


Co je AML?

AML se skládá z předpisů a zákonů, které mají odstrašující účinek na pohyb a praní nelegálních finančních prostředků. Boj proti praní špinavých peněz je úzce spojen s Finančním akčním výborem (FAFT), který byl v roce 1989 založen v zájmu mezinárodní spolupráce. AML opatření se například zaměřují na financování terorismu, daňové podvody a pašování v mezinárodním měřítku. Jednotlivá opatření se země od země liší, ale existuje celosvětová snaha se dohodnout na určitých standardech.
Technologický pokrok jde ruku v ruce s metodami praní špinavých peněz. AML software obvykle označuje podezřelé chování. Mezi taková chování patří velké peněžní převody, opakovaný příliv finančních prostředků na účty a křížové kontroly se seznamy sledovaných uživatelů. AML se nevztahuje jen na kryptoměny. Vyžadovat soulad s AML předpisy můžete u libovolného aktiva nebo fiat měny, které monitorujete.
Než se tyto předpisy vyrovnaly prostředí kryptoměn, chvíli to trvalo. Vzhledem k neustálému vývoji blockchainové technologie se postupy AML a opatření pro dodržování předpisů pravidelně mění. Ne všichni to ale považují za pozitivum. Mnoho kryptoměnových nadšenců si u takových aktiv váží anonymity a decentralizace. Proto je zvýšená regulace a dokumentace identit uživatelů někdy vnímána jako protiklad k principům kryptoměn.


Jaký je rozdíl mezi AML a KYC?

Ověření totožnosti (KYC – Know Your Customer) je pro finanční instituce a poskytovatele finančních služeb v rámci AML zákonů povinné. Ověření KYC po uživateli vyžaduje předložení osobních údajů k ověření totožnosti. Díky tomuto procesu je zodpovědnost za finanční transakce zcela na uživateli. Ověření KYC je proaktivní součástí AML a spadá pod hloubkovou kontrolu klienta. To kontrastuje s jinýmy AML postupy, které vyšetřují podezřelé chování reaktivním způsobem.


Co je praní špinavých peněz?

Praním špinavých peněz zločinci maskují výnosy z trestné činnosti za legitimní peníze, investice nebo finanční aktiva. Tyto výnosy pochází ze zločinů, jako jsou obchod s drogami, terorismus a podvody. Zákony a předpisy bojující s praním špinavých peněz se v jednotlivých zemích liší, ale jejich sblížení je cílem mnoha jurisdikcí a FAFT.

Praní špinavých peněz má tři etapy:

  • Umístění: uvedení špinavých peněz do oběhu nějakého finančního systému, jako je podnik přijímající převážně hotovost.
  • Vrstvení: přesouvání nelegálních finančních prostředků, aby bylo obtížnější je vysledovat. Jedním ze způsobů, jak skrýt původ „špinavých“ peněz, je použití kryptoměn.
  • Integrace: použití legálních investic a dalších finančních kanálů k opětovnému uvedení špinavých peněz do ekonomiky.


Jak lidé perou špinavé peníze?

Tří výše zmíněných kroků je možné dosáhnout různě. Tradiční metodou je vytvoření falešných účtenek v obchodech a službách, které přijímají převážně hotovost, jako jsou restaurace a další podniky. Jednotlivec nebo organizace takový podnik používá jako zástěrku pro praní peněz. Zločinci vytvoří falešné účtenky a zaplatí za ně špinavou hotovostí, čímž z ní udělají legitimní příjem. Tento příjem se pak smíchá se skutečnými transakcemi, aby bylo obtížné je rozeznat.

Dnes už je ale běžné, že výnosy z trestné činnosti jsou spíše digitální než v hotovosti. Tento rozdíl mění metody používané k praní peněz. Teď existuje ještě víc možností, jak špinavé peníze skrýt a vyprat. Můžete peníze například převádět přímo bez použití banky. Platební sítě, jako je PayPal nebo Venmo, dávají lidem, kteří perou peníze, další vrstvu, za kterou se mohou skrýt, a regulátorům další vrstvu, kterou musí monitorovat.

Anonymizační technologie, jako jsou sítě VPN a kryptoměny, celou situaci ještě víc komplikují. Usvědčit konkrétního jedince z praní špinavých peněz může být nemožné. Jednou z metod boje proti praní špinavých peněz je sledování kryptoměn takzvaně až na okraj. Znamená to, že z veřejně dostupných záznamů transakcí na blockchainu vysledujete, z jaké burzy vyprané finanční prostředky pochází, a spojíte je s účtem na kryptoměnové burze nebo bankovním účtem, který nese něčí jméno. Nákup kryptoměn za hotovost nebo prostřednictvím služeb peer-to-peer ale sledování vstupu nebo výstupu špinavých peněz do finančního systému znesnadňuje.

Další oblíbenou metodou je použití online hazardních stránek. Zločinci vloží peníze, které chtějí vyprat, na online herní účet, něco prosází, aby účet vypadal legitimně, a nakonec svoje prostředky vyberou a dostanou čisté peníze. Obvykle to provádí na několika účtech, aby nevzbuzovali podezření, protože jeden účet s velkým množstvím prostředků by mohl přilákat AML kontrolu.


Jak AML opatření fungují?

Základní činnosti regulátora nebo kryptoměnové burzy můžeme rozdělit do tří kroků:

1. Automatické označení nebo hlášení podezřelých aktivit, jako je velký příliv a odliv finančních prostředků nebo změna v chování – například když se u málo aktivního účtu zvýší počet výběrů.

2. Zastavení možnosti vkládat nebo vybírat finanční prostředky v průběhu vyšetřování nebo po něm. Tím se odříznou další příležitosti k praní špinavých peněz. Vyšetřovatel pak sepíše zprávu o podezřelé činnosti (SAR – Suspicious Activity Report).

3. Informování příslušných orgánů (pokud byly nalezeny důkazy o nelegální činnosti) a předání důkazů. Když se najdou kradené prostředky, vrací se případným původním majitelům.

Kryptoměnové burzy v boji s praním špinavých peněz obvykle razí proaktivní přístup. Na dodržování předpisů se v kryptoměnovém odvětví nesmírně tlačí, a tak je pro burzy jako Binance běžné být ostražitější, než je nutné. Dvěma klíčovými nástroji v boji s praním špinavých peněz je monitorování transakcí a řádná hloubková kontrola.


Co je FATF?

FATF (Finanční akční výbor) je mezinárodní organizace založená skupinou G7, aby bojovala proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Tím, že vytvořila soubor standardů, které mají vlády po celém světě dodržovat, ztížila lidem, kteří perou peníze, hledání jurisdikcí, ve kterých by mohli fungovat. 

Spolupráce mezi vládami navíc zlepšuje sdílení informací a sledování toků špinavých peněz. Více než 200 jurisdikcí se zavázalo dodržovat standardy FATF. Aby FATF mělo jistotu, že všichni účastníci dodržují předpisy, monitoruje je prostřednictvím pravidelných vzájemných hodnocení.


Proč v kryptoměnovém světě potřebujeme AML?

Zločinci pseudonymní povahu kryptoměn zneužívají k praní nelegálních finančních prostředků a k daňovým únikům. Regulace kryptoměn zlepšuje jejich celkovou pověst a zaručuje vybírání příslušných daní. Zlepšení v oblasti AML legitimním uživatelům kryptoměn prospívají, přestože to na všech stranách vyžaduje dodatečné úsilí a určitou časovou investici.

Podle zpravodajské agentury Reuters vyprali zločinci v roce 2020 prostřednictvím kryptoměn asi 1,3 miliardy amerických dolarů. Kryptoměny jsou k praní špinavých peněz vhodné z několika důvodů:

1. Transakce jsou nevratné. Jakmile odešlete prostředky přes blockchain, není možné je bez spolupráce nového vlastníka vrátit. Policie ani regulační orgány vám se získáním finančních prostředků zpět nemají jak pomoct.

2. Kryptoměny poskytují anonymitu. Některé kryptoměny, jako je Monero, se ze všeho nejvíc zaměřují na soukromí transakcí. Existují i takzvané šejkry, které kryptoměnové transakce protáhnou přes několik různých peněženek, aby bylo obtížné sledovat jejich stopu.
3. Regulace a danění kryptoměn jsou stále nejasné. Daňové orgány po celém světě stále s efektivním daněním kryptoměn bojují a zločinci toho zneužívají. 


Příklady praní peněz prostřednictvím kryptoměn

Orgánům činným v trestním řízení se podařilo vysledovat a chytit několik zločinců, kteří prali peníze prostřednictvím kryptoměn. V červenci 2021 zabavila britská policie asi 250 milionů amerických dolarů v kryptoměnách používaných k praní peněz. Šlo o největší zabavení kryptoměnových prostředků ve Spojeném království, které překonalo jen pár týdnů starý rekord ve výši 158 milionů dolarů. 

Ve stejném měsíci se brazilským orgánům podařilo z důmyslné operace praní špinavých peněz zabavit 33 milionů USD. Na nákupu kryptoměn s cílem skrýt nelegálně získané prostředky se podíleli dva jednotlivci a 17 společností. Zúčastněná zločinecká organizace tyto společnosti založila za tímto jediným účelem. S kriminálními organizacemi vědomě spolupracovaly i kryptoměnové burzy, které nedodržovaly zákonné postupy AML.


Jak Binance podporuje AML?

Binance proaktivně zavedla řadu AML opatření, která v boji s praním špinavých peněz pomáhají, včetně rozšíření možností, jak praní špinavých peněz detekovat a analyzovat. Tyto snahy spadají do našeho programu pro dodržování souladu s AML. Binance také úzce spolupracuje s mezinárodními agenturami a pomáhá stavět velké kyberkriminální organizace před soud.

Společnost Binance například sehrála roli v poskytnutí informací vedoucích k zatčení několika členů skupiny Cl0p, která používala vyděračský ransomware. Společnost Binance označila podezřelé transakce a tehdy vyšetřovanou kriminální aktivitu. Orgány činné v trestním řízení tyto informace použily ve spolupráci s mezinárodními agenturami, aby identifikovaly osoby, které praly peníze z ransomwarových útoků, včetně útoků šifrovacím malwarem Petya.Závěrem

Přestože vás může AML trochu zdržet, je důležité zajistit, aby byli všichni při obchodování kryptoměn v bezpečí. Vlády a organizace se bohužel nemohou zbavit všech aktivit spojených s praním špinavých peněz, ale implementace uvedených předpisů rozhodně pomáhá. Technologie odhalující možné praní špinavých peněz se zlepšují a seriózní kryptoměnové burzy berou svoji roli v boji proti tomuto zločinu vážně.