Jak používat nejoblíbenější svíčkové formace pro kryptoměny
Domů
Články
Jak používat nejoblíbenější svíčkové formace pro kryptoměny

Jak používat nejoblíbenější svíčkové formace pro kryptoměny

Začátečníci
Zveřejněno May 5, 2023Aktualizováno Dec 12, 2023
10m

TL;DR

  • Svíčkové grafy jsou oblíbeným nástrojem technické analýzy, který slouží k identifikaci potenciálních nákupních a prodejních příležitostí.

  • Svíčkové formace, jako je kladivo, býčí harami, oběšenec, padající hvězda a doji svíčka, mohou obchodníkům pomoct identifikovat potenciální zvraty nebo potvrdit stávající trendy.

  • Při obchodních rozhodnutích by obchodníci měli brát v úvahu i další faktory, jako je objem, tržní podmínky a celkový směr trendu.

Co jsou svíčky?

Svíčky jsou jednou z technik tvorby grafů, která se používá k popisu cenových pohybů aktiva. Vznikly v 18. století v Japonsku a už po staletí se používají k hledání formací, které by mohly naznačovat, kam směřují ceny aktiv. Dnes je obchodníci s kryptoměnami používají k analýze historických cenových dat a předpovídání budoucích cenových pohybů.

Jednotlivé svíčky tvoří svíčkové formace, které mohou signalizovat, jestli ceny budou pravděpodobně růst, klesat nebo zůstanou beze změny. Získáte tak přehled o tržním sentimentu a potenciálních obchodních příležitostech.

Co je svíčkový graf?

Představte si, že sledujete cenu aktiva, například akcie nebo kryptoměny, za určité časové období – třeba za týden, den nebo hodinu. Svíčkový graf je způsob, jak tyto cenové údaje vizuálně znázornit.

Svíčka má tělo a dvě čáry, často označované jako knoty nebo stíny. Tělo svíčky představuje rozpětí mezi otevírací a zavírací cenou v daném období a knoty představují nejvyšší a nejnižší dosažené ceny v daném období.

Zelené tělo značí, že cena během daného období vzrostla. Na druhou stranu červené tělo značí medvědí svíčku, která ukazuje na to, že cena během daného období klesla.

Tahák ke svíčkovým formacím od Akademie Binance

Jak používat svíčkové formace

Svíčkové formace vznikají uspořádáním řady svíček v určitém pořadí. Existuje mnoho svíčkových formací a každá z nich má svůj výklad. Některé svíčkové formace vám mohou poskytnout přehled o rovnováze mezi kupujícími a prodávajícími a další mohou naznačit obrácení či pokračování trendu nebo nerozhodnost.

Upozorňujeme, že samotné svíčkové formace nejsou samy o sobě signálem k nákupu nebo prodeji. Spíš jde o způsob, jak se dívat na současné tržní trendy, abyste mohli identifikovat případné nadcházející příležitosti. Proto je vždy užitečné dívat se na formace v kontextu. 

Tímto kontextem může být širší tržní prostředí nebo technická formace na grafu, včetně Wyckoffovy metody, teorie Elliottových vln a Dowovy teorie. Můžeme sem také zařadit ukazatele technické analýzy (TA), jako jsou trendové čáry, index relativní síly (RSI), Stochastic RSI, mraky ukazatele Ichimoku nebo Parabolic SAR.

Svíčkové formace je také možné používat ve spojení s hladinami podpory a rezistence. Hladiny podpory jsou cenové úrovně, kde se očekává silná poptávka, zatímco hladiny rezistence jsou cenové úrovně, kde se očekává silná nabídka.

Býčí svíčkové formace

Kladivo

Kladivo je svíčka s dlouhým spodním knotem na dně klesajícího trendu, kdy je spodní knot alespoň dvakrát větší než tělo.

Kladivo ukazuje, že navzdory vysokému prodejnímu tlaku býci vytlačili cenu zpět nahoru blízko k otevírací ceně. Kladivo může být červené, nebo zelené, ale zelená kladiva mohou signalizovat silnější býčí reakci.

Býčí zvratová svíčková formace – kladivo

Obrácené kladivo

Tato formace je podobná kladivu, ale dlouhý knot má nad tělem, ne pod ním. Stejně jako u kladiva by horní knot měl být alespoň dvakrát větší než tělo. 

Obrácené kladivo nastává na dně klesajícího trendu a může ukazovat na potenciální obrácení trendu směrem vzhůru. Horní knot signalizuje, že cena zastavila svůj pokračující pohyb směrem dolů, přestože se prodávajícím nakonec podařilo stlačit cenu dolů blízko k otevírací ceně. Obrácené kladivo proto může signalizovat, že kupující brzy převezmou kontrolu nad trhem.

Býčí zvratová svíčková formace – obrácené kladivo

Tři bílí vojáci

Formace tří bílých vojáků se skládá ze tří po sobě jdoucích zelených svíček, které se otevírají v těle předchozí svíčky a zavírají se nad úrovní maxima předchozí svíčky. 

Tyto svíčky by neměly mít dlouhé spodní knoty. Krátké spodní knoty totiž signalizují zvyšování ceny z důvodu nepřetržitého nákupního tlaku. Podle velikosti svíček a délky knotů je možné posoudit pravděpodobnost pokračování trendu nebo případné korekce.

Býčí zvratová svíčková formace – tři bílí vojáci

Býčí harami

Býčí harami je dlouhá červená svíčka následovaná menší zelenou svíčkou, která se zcela schová v těle předchozí svíčky.

Býčí harami se může rozvinout v průběhu dvou a více dnů a jde o formaci, která signalizuje, že prodejní dynamika oslabuje a může se blížit ke konci.

Býčí zvratová svíčková formace – býčí harami

Medvědí svíčkové formace

Oběšenec

Oběšenec je medvědí ekvivalent kladiva. Obvykle se tvoří na konci stoupajícího trendu a má malé tělo a dlouhý spodní knot. 

Spodní knot naznačuje, že došlo k velkému výprodeji, ale býkům se podařilo převzít kontrolu a vytlačit cenu výš. Výprodej po dlouhém vzestupném trendu proto může působit jako varování, že býci mohou na trhu brzo ztratit dynamiku.

Medvědí zvratová svíčková formace – oběšenec

Padající hvězda

Padající hvězdu tvoří svíčka s dlouhým horním knotem, minimálním nebo žádným spodním knotem a malým tělem posazeným ideálně co nejníže. Padající hvězda má podobný tvar jako obrácené kladivo, ale tvoří se na konci vzestupného trendu.

Signalizuje, že trh dosáhl vrcholu, ale pak převzali kontrolu prodávající a stlačili cenu zpátky dolů. Někteří obchodníci raději čekají, jestli dalších pár svíček formaci potvrdí.

Medvědí zvratová svíčková formace – padající hvězda

Tři černé vrány

Tři černé vrány se skládají ze tří po sobě jdoucích červených svíček, které se otevírají v těle předchozí svíčky a zavírají pod minimem poslední svíčky.

Jde o medvědí ekvivalent tří bílých vojáků. V ideálním případě by tyto svíčky neměly mít dlouhé horní knoty. Krátké horní knoty signalizují snižování ceny z důvodu nepřetržitého prodejního tlaku. Podle velikosti svíček a délky knotů je možné posoudit pravděpodobnost pokračování trendu.

Medvědí zvratová svíčková formace – tři černé vrány

Medvědí harami

Medvědí harami je dlouhá zelená svíčka následovaná malou červenou svíčkou, která se zcela schová v těle předchozí svíčky.

Medvědí harami se může rozvinout v průběhu dvou a více dnů, objevuje se na konci vzestupného trendu a může značit oslabení nákupního tlaku.

Medvědí zvratová svíčková formace – medvědí harami

Tmavý mrak

Formaci tmavý plný mrak tvoří červená svíčka, která se otevírá nad uzavírací cenou předchozí zelené svíčky, ale pak se uzavře pod jejím středem.

Tuto formaci může často doprovázet vysoký objem, který signalizuje, že býčí dynamiku může vystřídat ta medvědí. Obchodníci si mohou počkat na třetí červenou svíčku, která tuto formaci potvrdí.

Medvědí zvratová svíčková formace – tmavý mrak

Tři pokračující svíčkové formace

Rising three methods

Tato formace se tvoří při vzestupném trendu, kdy po třech po sobě jdoucích červených svíčkách s malým tělem následuje pokračování ve vzestupném trendu. V ideálním případě by červené svíčky neměly prolomit oblast předchozí svíčky. 

Pokračování trendu potvrdí zelená svíčka s velkým tělem, která značí, že býci mají směr trendu zpátky pod kontrolou.

Pokračující svíčková formace – rising three methods

Falling three methods

Opak k formaci rising three methods, který ale naznačuje pokračování klesajícího trendu.

Pokračující svíčková formace – falling three methods

Doji svíčka

Doji svíčka se tvoří, když jsou otevírací a uzavírací cena stejné (nebo velmi podobné). Cena se může pohybovat směrem nahoru i dolů, ale nakonec se uzavře na stejné nebo podobné ceně jako při otevření. Doji svíčka proto může naznačovat nerozhodnost mezi nákupními a prodejními silami. Interpretace doji svíčky ale velmi závisí na kontextu.

Podle toho, kde se nachází úroveň otevírací/uzavírací ceny, je možné doji svíčku charakterizovat následovně:

Náhrobní kámen

Jedná se o medvědí zvratovou svíčku s dlouhým horním knotem a otevírací/uzavírací cenou poblíž minima. 

Svíčková formace Doji – náhrobní kámen

Dlouhonohá doji svíčka

Jedná se o nerozhodnou svíčku s horním i spodním knotem a otevírací/uzavírací cenou poblíž středu.

Svíčková formace Doji – dlouhonohá svíčka Doji

Vážka doji

Jedná se o býčí nebo medvědí svíčku (podle kontextu) s dlouhým spodním knotem a otevírací/uzavírací cenou v blízkosti maxima.

Svíčková formace Doji – vážka

Podle původní definice doji svíčky by měla být otevírací a uzavírací cena stejná. Co když otevírací a uzavírací cena nejsou stejné, ale jsou velmi blízko u sebe? Tato formace se nazývá káča. Vzhledem k tomu, že jsou kryptoměnové trhy velmi volatilní, je přesná doji svíčka velmi vzácná. Proto se doji svíčka často zaměňuje s káčou.

Svíčkové formace s cenovými mezerami

Cenová mezera vzniká, když finanční aktivum otevře nad nebo pod předchozí uzavírací cenou, což mezi dvěma svíčkami vytvoří mezeru.

V mnoha svíčkových formacích se sice cenové mezery objevují, ale formace s cenovými mezerami nejsou na trhu s kryptoměnami rozšířené, protože obchodování probíhá nepřetržitě. Cenové mezery se mohou vyskytovat na nelikvidních trzích, ale nejedná se o užitečné formace, protože signalizují především nízkou likviditu a vysoký cenový spread.

Jak používat svíčkové formace při obchodování s kryptoměnami

Pokud jako obchodníci chcete při obchodování s kryptoměnami efektivně používat svíčkové formace, měli byste se řídit následujícími tipy:

1. Pochopte základy

Jako obchodníci s kryptoměnami byste měli základům svíčkových formací dobře rozumět, než se podle nich začnete rozhodovat. Řadí se sem i porozumění tomu, jak číst svíčkové grafy a různé formace, které mohou tvořit.

2. Kombinujte různé ukazatele

Svíčkové formace sice mohou poskytovat cenné informace, ale komplexnější prognózy získáte jedině při jejich používání spolu s dalšími technickými ukazateli. Mezi příklady ukazatelů, které je možné v kombinaci se svíčkovými obrazci použít, patří klouzavé průměry, RSI a MACD.

3. Používejte několik časových úseků

Jako obchodníci s kryptoměnami byste měli analyzovat svíčkové formace v několika časových úsecích, abyste získali širší přehled o tržním sentimentu. Pokud například analyzujete denní graf, měli by se podívat i na hodinové a 15minutové grafy, abyste věděli, jak se formace projevují v různých časových úsecích.

4. Nezapomínejte na řízení rizik

Používání svíčkových formací s sebou nese rizika – jako každá jiná obchodní strategie. Proto byste měli vždy řídit rizika a chránit svůj kapitál, například používáním příkazů stop loss. Zároveň byste se měli vyhnout nadměrnému obchodování a vstupovat pouze do obchodů s příznivým poměrem rizika a výnosu.

Závěrem

Ze znalosti svíček a signálů svíčkových formací může těžit každý obchodník, i když je nezapojí do své obchodní strategie.

Při analýze trhů sice mohou být užitečné, ale je důležité si uvědomit, že nejsou neomylné. Jedná se o užitečné ukazatele vyjadřující nákupní a prodejní síly, které hýbou trhy.

Související články:


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.