Πώς να διαβάσετε τα μοτίβα των δημοφιλέστερων γραφημάτων Candlestick για κρύπτο
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Πώς να διαβάσετε τα μοτίβα των δημοφιλέστερων γραφημάτων Candlestick για κρύπτο

Πώς να διαβάσετε τα μοτίβα των δημοφιλέστερων γραφημάτων Candlestick για κρύπτο

Έχει δημοσιευτεί May 5, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 12, 2023
10m

TL;DR

  • Τα γραφήματα Candlestick είναι ένα δημοφιλές εργαλείο που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών αγοράς και πώλησης.

  • Τα μοτίβα των γραφημάτων Candlestick, όπως το hammer, το ανατιμητικό harami, το hanging man, το shooting star και το doji μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να εντοπίσουν πιθανές αντιστροφές σε τάσεις ή να επαληθεύσουν τις υπάρχουσες τάσεις.

  • Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες, όπως ο όγκος, οι συνθήκες της αγοράς και η γενική κατεύθυνση των τάσεων, όταν λαμβάνουν αποφάσεις συναλλαγών.

Τι είναι τα γραφήματα Candlestick;

Τα γραφήματα Candlestick είναι μια τεχνική γραφικής αναπαράστασης που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των κινήσεων των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία του 18ου αιώνα και χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για την ανεύρεση μοτίβων που μπορεί να υποδεικνύουν τον προσανατολισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν τα γραφήματα Candlestick για να αναλύσουν ιστορικά δεδομένα τιμών και να προβλέψουν τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών.

Τα μεμονωμένα γραφήματα Candlestick σχηματίζουν μοτίβα Candlestick που μπορούν να υποδείξουν εάν οι τιμές είναι πιθανό να αυξηθούν, να μειωθούν ή να παραμείνουν αμετάβλητες. Αυτό παρέχει μια εικόνα για το κλίμα της αγοράς και τις πιθανές ευκαιρίες για συναλλαγές.

Τι είναι το γράφημα Candlestick;

Ας υποθέσουμε ότι παρακολουθείτε την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως μιας μετοχής ή ενός κρυπτονομίσματος, για μια χρονική περίοδο, όπως μια εβδομάδα, μια ημέρα ή μια ώρα. Ένα γράφημα Candlestick είναι ένας τρόπος να αναπαρίστανται αυτά τα δεδομένα τιμής οπτικά.

Το γράφημα Candlestick έχει σώμα και δύο γραμμές που συχνά αναφέρονται ως ράβδοι ή σκιές. Το σώμα του γραφήματος Candlestick αντιπροσωπεύει το εύρος μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος εντός της δεδομένης περιόδου, ενώ οι ράβδοι ή οι σκιές αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες τιμές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ένα πράσινο σώμα δείχνει ότι η τιμή έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της δεδομένης περιόδου. Από την άλλη πλευρά, ένα κόκκινο σώμα δείχνει ένα ανατιμητικό γράφημα Candlestick, υποδηλώνοντας ότι η τιμή μειώθηκε κατά τη δεδομένη περίοδο.

Σκονάκι για τα γραφήματα Candlestick από την Ακαδημία Binance

Πώς να διαβάσετε τα μοτίβα των γραφημάτων Candlestick

Τα μοτίβα των γραφημάτων Candlestick σχηματίζονται με την τοποθέτηση πολλών candlestick σε μια συγκεκριμένη σειρά. Υπάρχουν πολλά μοτίβα γραφημάτων Candlestick, το καθένα με τη δική του ερμηνεία. Ενώ ορισμένα μοτίβα γραφημάτων Candlestick παρέχουν μια εικόνα της ισορροπίας μεταξύ αγοραστών και πωλητών, άλλα μπορεί να υποδηλώνουν αντιστροφή, συνέχιση ή αναποφασιστικότητα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα μοτίβα γραφημάτων Candlestick δεν είναι ενδείξεις αγοράς ή πώλησης εγγενώς. Αντ΄ αυτού, είναι ένας τρόπος ανάλυσης των τρεχουσών τάσεων της αγοράς για τον πιθανό εντοπισμό επερχόμενων ευκαιριών. Ως εκ τούτου, είναι πάντα χρήσιμο τα μοτίβα να εξετάζονται σύμφωνα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. 

Αυτό μπορεί να είναι το πλαίσιο του ευρύτερου περιβάλλοντος της αγοράς ή του τεχνικού μοτίβου στο γράφημα, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου Wyckoff, της θεωρίας κυμάτων Elliott και της θεωρίας Dow. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δείκτες τεχνικής ανάλυσης (technical analysis, ή TA), όπως γραμμές τάσεις, τον δείκτη σχετικής ισχύος (Relative Strength Index, ή RSI), τον Stochastic RSI, τα Ichimoku Clouds ή τον παραβολικό δείκτη SAR.

Τα μοτίβα των γραφημάτων Candlestick μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με επίπεδα υποστήριξης και ανοχής. Τα επίπεδα υποστήριξης είναι επίπεδα τιμών στα οποία η ζήτηση αναμένεται να είναι ισχυρή, ενώ τα επίπεδα ανοχής είναι επίπεδα τιμών στα οποία η προσφορά αναμένεται να είναι ισχυρή.

Ανατιμητικά μοτίβα γραφημάτων Candlestick

Hammer

Το hammer είναι ένα γράφημα Candlestick με μακριά χαμηλότερη ράβδο στο κατώτατο σημείο μιας πτωτικής τάσης, στο οποίο η χαμηλότερη ράβδος είναι τουλάχιστον διπλάσια από το μέγεθος του σώματος.

Ένα hammer δείχνει ότι, παρά την υψηλή πίεση πώλησης, οι επενδυτές ανατίμησης ώθησαν ξανά την τιμή κοντά στα επίπεδα ανοίγματος. Ένα hammer μπορεί να είναι κόκκινο ή πράσινο, αλλά τα πράσινα hammer μπορεί να υποδηλώνουν ισχυρότερη ανατιμητική αντίδραση.

Ανατιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Hammer

Ανεστραμμένο hammer

Αυτό το μοτίβο είναι ακριβώς σαν το hammer, αλλά με μακριά ράβδο πάνω από το σώμα αντί για κάτω από αυτό. Κατά τρόπο παρόμοιο με ένα hammer, η επάνω ράβδος πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το μέγεθος του σώματος. 

Ένα ανεστραμμένο hammer εμφανίζεται στο κάτω μέρος μιας πτωτικής τάσης και μπορεί να υποδηλώνει πιθανή ανοδική τάση. Η επάνω ράβδος δείχνει ότι η τιμή έχει σταματήσει τη συνεχή καθοδική της κίνηση, παρόλο που οι πωλητές κατάφεραν τελικά να την μειώσουν κοντά στην τιμή ανοίγματος. Ως εκ τούτου, το ανεστραμμένο hammer θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι οι αγοραστές ενδέχεται να πάρουν σύντομα τον έλεγχο της αγοράς.

Ανατιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Ανεστραμμένο hammer

Three white soldiers

Το μοτίβο three white soldiers αποτελείται από τρία διαδοχικά πράσινα γραφήματα Candlestick που ανοίγουν όλα μέσα στο σώμα του προηγούμενου candlestick και κλείνουν πάνω από το υψηλότερο σημείο του προηγούμενου candlestick. 

Αυτά τα γραφήματα Candlestick δεν πρέπει να έχουν μακριές χαμηλότερες ράβδους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνεχής πίεση των αγορών οδηγεί την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα. Το μέγεθος των γραφημάτων Candlestick και το μήκος των ράβδων μπορούν να ερμηνευθούν ως πιθανότητες συνέχισης ή πιθανής υποχώρησης.

Ανατιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Three white soldiers

Ανατιμητικό harami

Ένα ανατιμητικό harami είναι ένα μακρύ κόκκινο γράφημα Candlestick που ακολουθείται από ένα μικρότερο πράσινο γράφημα Candlestick, το οποίο περιέχεται πλήρως στο σώμα του προηγούμενου γραφήματος Candlestick.

Το ανατιμητικό harami μπορεί να διαμορφωθεί σε δύο ή περισσότερες ημέρες και είναι ένα μοτίβο που δείχνει ότι η δυναμική των πωλήσεων επιβραδύνεται και μπορεί να πλησιάζει στο τέλος.

Ανατιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Ανατιμητικό harami

Υποτιμητικά μοτίβα γραφημάτων Candlestick

Hanging man

Το hanging man είναι το υποτιμητικό ισοδύναμο του hammer. Συνήθως σχηματίζεται στο τέλος μιας ανοδικής τάσης με μικρό σώμα και μακριά χαμηλότερη ράβδο. 

Η χαμηλότερη ράβδος υποδηλώνει ότι υπήρξε σημαντική ρευστοποίηση, αλλά οι επενδυτές ανατίμησης κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο και να αυξήσουν την τιμή. Έχοντας αυτό κατά νου, η ρευστοποίηση μετά από μια μακρά ανοδική τάση μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση ότι οι επενδυτές ανατίμησης μπορεί σύντομα να χάσουν τη δυναμική τους στην αγορά.

Υποτιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Hanging man

Shooting star

Το shooting star αποτελείται από ένα γράφημα Candlestick με μακρά υψηλότερη ράβδο, λίγο ή καθόλου κάτω ράβδο και ένα μικρό σώμα, ιδανικά κοντά στο κατώτατο σημείο. Το shooting star είναι παρόμοιο σε σχήμα με το ανεστραμμένο hammer, αλλά σχηματίζεται στο τέλος μιας ανοδικής τάσης.

Δείχνει ότι η αγορά έφτασε στο υψηλότερο σημείο, αλλά στη συνέχεια οι πωλητές πήραν τον έλεγχο και μείωσαν και πάλι την τιμή. Ορισμένοι επενδυτές προτιμούν να περιμένουν να ξεδιπλωθούν τα επόμενα γραφήματα Candlestick για να επιβεβαιώσουν το μοτίβο.

Υποτιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Shooting Star

Three black crows

Το three black crows αποτελείται από τρία διαδοχικά κόκκινα γραφήματα Candlestick που ανοίγουν μέσα στο σώμα του προηγούμενου candlestick και κλείνουν κάτω από το κατώτατο σημείο του τελευταίου candlestick.

Είναι το υποτιμητικό ισοδύναμο του three white soldiers. Στην ιδανική περίπτωση, αυτά τα γραφήματα Candlestick δεν θα πρέπει να έχουν μακριές υψηλότερες ράβδους, υποδεικνύοντας ότι η πίεση πώλησης συνεχίζει να πιέζει την τιμή χαμηλότερα. Το μέγεθος των γραφημάτων Candlestick και το μήκος των ράβδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κριθούν οι πιθανότητες συνέχισης.

Υποτιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Three black crows

Υποτιμητικό harami

Το υποτιμητικό harami είναι ένα μακρύ πράσινο γράφημα Candlestick που ακολουθείται από ένα μικρό κόκκινο γράφημα Candlestick, με ένα σώμα το οποίο περιέχεται πλήρως στο προηγούμενο γράφημα Candlestick.

Το υποτιμητικό harami μπορεί να εξελιχθεί σε δύο ή περισσότερες ημέρες, εμφανίζεται στο τέλος μιας ανοδικής τάσης και μπορεί να υποδηλώνει ότι η αγοραστική πίεση μειώνεται.

Υποτιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Υποτιμητικό harami

Dark cloud cover

Το μοτίβο dark cloud cover αποτελείται από ένα κόκκινο γράφημα Candlestick που ανοίγει πάνω από την τιμή κλεισίματος του προηγούμενου πράσινου γραφήματος Candlestick, αλλά στη συνέχεια κλείνει χαμηλότερα από το μέσο αυτού του γραφήματος Candlestick.

Ο υψηλός όγκος μπορεί συχνά να συνοδεύει αυτό το μοτίβο, υποδεικνύοντας ότι η δυναμική μπορεί να μετατραπεί από ανατιμητική σε υποτιμητική. Οι επενδυτές μπορεί να περιμένουν μια τρίτη κόκκινη ράβδο για να επιβεβαιώσουν το μοτίβο.

Υποτιμητικό μοτίβο γραφημάτων Candlestick αντιστροφής - Dark Could Cover

Τρία μοτίβα συνέχισης γραφημάτων Candlestick

Rising three methods

Το μοτίβο γραφημάτων Candlestick rising three methods εμφανίζεται σε μια ανοδική τάση, στην οποία τρία διαδοχικά κόκκινα γραφήματα Candlestick με μικρά σώματα ακολουθούνται από τη συνέχιση της ανοδικής τάσης. Ιδανικά, τα κόκκινα candlestick δεν πρέπει να διαπερνούν το πεδίο του προηγούμενου γραφήματος Candlestick. 

Η συνέχιση επιβεβαιώνεται από ένα πράσινο candlestick με μεγάλο σώμα, το οποίο υποδεικνύει ότι οι επενδυτές ανατίμησης έχουν ξανά τον έλεγχο της κατεύθυνσης της τάσης.

Μοτίβο γραφημάτων Candlestick συνέχισης - Rising three methods

Falling three methods

Αντίθετα από το three rising methods, το three falling methods δείχνει τη συνέχιση μιας πτωτικής τάσης.

Μοτίβο γραφημάτων Candlestick συνέχισης - Falling three methods

Doji

Ένα doji σχηματίζεται όταν η τιμή ανοίγματος και η τιμή κλεισίματος είναι ίδιες (ή πολύ κοντά). Η τιμή μπορεί να κινηθεί υψηλότερα και χαμηλότερα από την τιμή ανοίγματος, αλλά τελικά θα κλείσει ακριβώς, ή κοντά, σε αυτήν την τιμή. Ως εκ τούτου, ένα doji μπορεί να υποδεικνύει ένα σημείο αναποφασιστικότητας μεταξύ των δυνάμεων αγοράς και πώλησης. Ωστόσο, η ερμηνεία ενός doji εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το γενικότερο πλαίσιο.

Ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται η γραμμή ανοίγματος και κλεισίματος, ένα doji μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

Gravestone Doji

Αυτό είναι ένα υποτιμητικό γράφημα Candlestick αντιστροφής, με μακριά επάνω ράβδο και τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος να είναι κοντά στην κατώτατη τιμή. 

Μοτίβο γραφημάτων Candlestick Doji - Gravestone Doji

Long-legged Doji

Γράφημα Candlestick αναποφασιστικότητας με επάνω και κάτω ράβδους και τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος να είναι κοντά στο μέσο.

Μοτίβο γραφημάτων Candlestick Doji - Long Legged Doji

Dragonfly Doji

Ανατιμητικό ή υποτιμητικό γράφημα Candlestick, ανάλογα με το πλαίσιο, με μακριά χαμηλότερη ράβδο και την τιμή ανοίγματος/κλεισίματος κοντά στο υψηλότερο σημείο.

Μοτίβο γραφημάτων Candlestick Doji - Dragonfly Doji

Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό του doji, οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να είναι ίδιες. Τι γίνεται εάν η τιμή ανοίγματος και η τιμή κλεισίματος δεν είναι ίδιες αλλά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους; Αυτό ονομάζεται spinning top. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αγορές κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι πολύ ασταθείς, ένα ακριβές doji είναι σπάνιο. Ως εκ τούτου, ο όρος spinning top χρησιμοποιείται συχνά εναλλάξ με τον όρο doji.

Μοτίβα γραφημάτων Candlestick που βασίζονται στα κενά των τιμών

Ένα κενό στις τιμές προκύπτει όταν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ανοίγει υψηλότερα ή χαμηλότερα από την προηγούμενη τιμή κλεισίματός του, δημιουργώντας ένα κενό μεταξύ των δύο γραφημάτων Candlestick.

Ενώ πολλά μοτίβα γραφημάτων Candlestick περιλαμβάνουν κενά τιμών, τα μοτίβα που βασίζονται σε αυτού του είδους το κενό δεν επικρατούν στην αγορά των κρύπτο, καθώς οι συναλλαγές γίνονται όλο το εικοσιτετράωρο. Τα κενά τιμών μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και σε αγορές με χαμηλή ρευστότητα, αλλά δεν είναι χρήσιμα ως μοτίβα που μπορούν να εφαρμοστούν, επειδή υποδηλώνουν κυρίως χαμηλή ρευστότητα και υψηλή διαφορά τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread).

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα μοτίβα γραφημάτων Candlestick στις συναλλαγές κρύπτο

Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις παρακάτω συμβουλές για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μοτίβα γραφημάτων Candlestick στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων:

1. Κατανόηση των βασικών στοιχείων

Οι επενδυτές κρύπτο θα πρέπει να κατανοούν καλά τα βασικά στοιχεία των μοτίβων γραφημάτων Candlestick πριν τα χρησιμοποιήσουν για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τις συναλλαγές. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση του τρόπου ανάγνωσης των γραφημάτων Candlestick και των διαφόρων μοτίβων που μπορούν να διαμορφωθούν.

2. Συνδυασμός διαφόρων δεικτών

Ενώ τα μοτίβα γραφημάτων Candlestick μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με άλλους τεχνικούς δείκτες για να σχηματίζουν πιο ολοκληρωμένες προβλέψεις. Μερικά παραδείγματα δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μοτίβα γραφημάτων Candlestick περιλαμβάνουν τον κινητό μέσο όρο, τον RSI και τον MACD.

3. Χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων

Οι επενδυτές κρύπτο θα πρέπει να αναλύουν τα μοτίβα των γραφημάτων Candlestick σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια για να αποκτήσουν μια ευρύτερη κατανόηση του κλίματος της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής αναλύει ένα ημερήσιο γράφημα, θα πρέπει επίσης να εξετάσει τα ωριαία γραφήματα και τα γραφήματα 15 λεπτών, για να δει πώς εξελίσσονται τα μοτίβα σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια.

4. Διαχείριση κινδύνου

Η χρήση μοτίβων γραφημάτων Candlestick εγκυμονεί κινδύνους όπως κάθε στρατηγική συναλλαγών. Οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, όπως ο ορισμός εντολών stop-loss, για να προστατεύουν τα κεφάλαιά τους. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγουν τις υπερβολικές επενδύσεις και να εισέρχονται σε συναλλαγές μόνο με ευνοϊκή αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής.

Συμπεράσματα

Κάθε επενδυτής μπορεί να επωφεληθεί από την εξοικείωση με τα γραφήματα Candlestick και αυτό που υποδεικνύουν τα μοτίβα τους, ακόμα κι αν δεν τα ενσωματώσει στη στρατηγική συναλλαγών του.

Ενώ μπορούν να είναι χρήσιμα στην ανάλυση των αγορών, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι αλάνθαστα. Είναι χρήσιμοι δείκτες που εκφράζουν τις δυνάμεις αγοράς και πώλησης, οι οποίες τελικά κατευθύνουν τις αγορές.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.