Ako čítať najobľúbenejšie sviečkové vzory pre kryptomeny
Domov
Články
Ako čítať najobľúbenejšie sviečkové vzory pre kryptomeny

Ako čítať najobľúbenejšie sviečkové vzory pre kryptomeny

Začiatočník
Zverejnené May 5, 2023Aktualizované Aug 15, 2023
10m

Zhrnutie

  • Sviečkové grafy sú obľúbeným nástrojom používaným v rámci technickej analýzy na identifikáciu potenciálnych nákupných a predajných príležitostí.

  • Sviečkové vzory (ako napr. kladivo, býčie harami, visiaci muž, padajúca hviezda a doji) môžu obchodníkom pomôcť identifikovať potenciálny obrat trendov alebo potvrdiť existujúce trendy.

  • Obchodníci by pri rozhodovaní o obchodovaní mali zvážiť aj ďalšie faktory, ako je objem, trhové podmienky a celkový smer trendu.

Čo sú sviečky?

Sviečky sú typom grafického zobrazenia používaného na opis pohybu cien aktíva. Prvýkrát boli vyvinuté v Japonsku v 18. storočí. Už celé stáročia sa používajú na hľadanie vzorov, ktoré môžu naznačovať, akým smerom sa uberajú ceny aktív. V súčasnosti obchodníci s kryptomenami používajú sviečky na analýzu historických cenových údajov a predpovedanie budúcich cenových pohybov.

Jednotlivé sviečky vytvárajú vzory, ktoré môžu naznačovať, či je možné predpokladať rast/pokles cien alebo či ceny zostanú nezmenené. To poskytuje prehľad o nálade na trhu a potenciálnych obchodných príležitostiach.

Čo je to sviečkový graf?

Predstavte si, že sledujete cenu aktíva (napr. akcia alebo kryptomena) počas určitého časového obdobia, napríklad týždňa, dňa alebo hodiny. Sviečkový graf je spôsob, ako tieto cenové údaje znázorniť vizuálne.

Sviečka má telo a dve čiary, často označované ako knôty alebo tiene. Telo sviečky predstavuje rozpätie medzi otváracou a zatváracou cenou v rámci daného obdobia, zatiaľ čo knôty alebo tiene predstavujú najvyššie a najnižšie ceny dosiahnuté počas tohto obdobia.

Zelené telo označuje, že cena počas tohto obdobia stúpla. Naopak, červené telo označuje medvediu sviečku, čo znamená, že cena počas tohto obdobia klesla.

Ťahák Akadémie Binance pre sviečky

Ako čítať sviečkové vzory

Sviečkové vzory sú tvorené usporiadaním viacerých sviečok v určitom poradí. Existuje množstvo sviečkových vzorov, každý má svoju interpretáciu. Zatiaľ čo niektoré sviečkové vzory môžu poskytnúť pohľad na rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi, iné môžu naznačovať obrat, pokračovanie alebo nerozhodnosť.

Je dôležité poznamenať, že sviečkové vzory nemusia byť signálom na nákup alebo predaj. Namiesto toho predstavujú spôsob, ako sa pozrieť na súčasné trendy na trhu s cieľom potenciálne identifikovať nadchádzajúce príležitosti. Preto je vždy užitočné pozerať sa na tieto vzory v kontexte. 

Môže to byť kontext širšieho trhového prostredia alebo technického vzoru na grafe vrátane Wyckoffovej metódy, teórie Elliottových vĺnteórie Dow. Môže tiež zahŕňať ukazovatele technickej analýzy (TA), ako sú trendové čiary, index relatívnej sily (RSI), stochastic RSI, Ichimoku Clouds alebo parabolický SAR.

Sviečkové vzory možno použiť aj v spojení s úrovňami podpory a rezistencie. Úrovne podpory sú cenové úrovne, pri ktorých sa očakáva silný dopyt, zatiaľ čo úrovne rezistencie sú cenové úrovne, pri ktorých sa očakáva silná ponuka.

Býčie sviečkové vzory

Kladivo

Sviečka s dlhým spodným knôtom v spodnej časti klesajúceho trendu, kde spodný knôt je minimálne dvakrát dlhší ako telo.

Kladivo ukazuje, že napriek vysokému predajnému tlaku býci posunuli cenu späť nahor, blízko otváracej ceny. Kladivo môže byť červené alebo zelené, ale zelené kladivo môže naznačovať silnejšiu býčiu reakciu.

Býčí reverzný sviečkový vzor - Kladivo

Obrátené kladivo

Tento vzor je ako kladivo, ale s dlhým knôtom nad telom namiesto pod ním. Podobne ako pri kladive, horný knôt by mal byť aspoň dvakrát dlhší ako telo. 

Obrátené kladivo sa vyskytuje v spodnej časti klesajúceho trendu a môže naznačovať potenciálny obrat smerom nahor. Horný knôt ukazuje, že cena zastavila pokračujúci klesajúci pohyb, aj keď sa predajcom nakoniec podarilo zraziť ju na úroveň blízko otváracej ceny. Obrátené kladivo ako také môže naznačovať, že kupujúci môžu čoskoro prevziať kontrolu nad trhom.

Býčí reverzný sviečkový vzor - obrátené kladivo

Traja bieli vojaci

Vzor troch bielych vojakov pozostáva z troch po sebe nasledujúcich zelených sviečok, ktoré sa všetky otvárajú na úrovni tela predchádzajúcej sviečky a zatvárajú na úrovni presahujúcej maximum predchádzajúcej sviečky. 

V ideálnom prípade by tieto sviečky nemali mať dlhé spodné knôty, čo naznačuje, že neustály nákupný tlak zvyšuje cenu. Veľkosť sviečok a dĺžka knôtov sa môžu použiť na posúdenie šancí na pokračovanie alebo možný obrat.

Býčí reverzný sviečkový vzor - Traja bieli vojaci

Býčie harami

Býčie harami je dlhá červená sviečka, po ktorej nasleduje menšia zelená sviečka, ktorá sa celá nachádza v tele predchádzajúcej sviečky.

Býčie harami sa môže rozvinúť počas dvoch alebo viacerých dní. Je to vzor, ktorý naznačuje, že dynamika predaja sa spomaľuje a môže sa blížiť ku koncu.

Býčí reverzný sviečkový vzor - Býčie Harami

Medvedie sviečkové vzory

Visiaci muž

Visiaci muž je medvedím ekvivalentom kladiva. Typicky sa tvorí na konci vzostupného trendu s malým telom a dlhým spodným knôtom. 

Spodný knôt naznačuje, že došlo k veľkému výpredaju, ale býkom sa podarilo prevziať kontrolu a zvýšiť cenu. S ohľadom na to môže výpredaj po dlhom vzostupnom trende pôsobiť ako varovanie, že býci môžu čoskoro stratiť dynamiku na trhu.

Medvedí reverzný sviečkový vzor - Visiaci muž

Padajúca hviezda

Padajúca hviezda je tvorená sviečkou s dlhým horným knôtom, krátkym alebo žiadnym spodným knôtom a krátkym telom, ideálne blízko spodku. Padajúca hviezda má podobný tvar ako obrátené kladivo, ale vzniká na konci vzostupného trendu.

To naznačuje, že trh dosiahol maximum, ale potom predajcovia prevzali kontrolu a stlačili cenu späť nadol. Niektorí obchodníci radšej počkajú, kým sa rozvinie niekoľko ďalších sviečok, na potvrdenie vzoru.

Medvedí reverzný sviečkový vzor - Padajúca hviezda

Tri čierne vrany

Tri čierne vrany pozostávajú z troch po sebe idúcich červených sviečok, ktoré sa otvárajú na úrovni tela predchádzajúcej sviečky a zatvárajú pod minimom poslednej sviečky.

Medvedí ekvivalent troch bielych vojakov. V ideálnom prípade by tieto sviečky nemali mať dlhé horné knôty, čo naznačuje neustály predajný tlak, ktorý znižuje cenu. Podľa veľkosti sviečok a dĺžky knôtov možno posúdiť šance na pokračovanie.

Medvedí reverzný sviečkový vzor - Tri čierne vrany

Medvedie harami

Medvedie harami je dlhá zelená sviečka, po ktorej nasleduje krátka červená sviečka s telom, ktoré je celé v rámci tela predchádzajúcej sviečky.

Medvedie harami sa môže rozvinúť počas dvoch alebo viacerých dní, objaví sa na konci vzostupného trendu a môže naznačovať, že nákupný tlak klesá.

Medvedí reverzný sviečkový vzor - Medvedie Harami

Tmavý oblak

Vzor tmavého oblaku pozostáva z červenej sviečky, ktorá sa otvára nad zatváracou cenou predchádzajúcej zelenej sviečky, ale potom sa zatvára pod strednou časťou tejto sviečky.

Tento vzor môže často sprevádzať vysoký objem, čo naznačuje možnú zmenu dynamiky z býčej na medvediu. Obchodníci môžu čakať na tretiu červenú sviečku na potvrdenie vzoru.

Medvedí reverzný sviečkový vzor - Tmavý oblak

Vzory troch po sebe idúcich sviečok

Tri spôsoby rastu

Vzor troch spôsobov rastu sa vyskytuje pri vzostupnom trende, kde po troch po sebe idúcich červených sviečkach s krátkymi telami nasleduje pokračovanie vzostupného trendu. V ideálnom prípade by červené sviečky nemali prekračovať rozsah predchádzajúcej sviečky. 

Pokračovanie je potvrdené zelenou sviečkou s dlhým telom, čo naznačuje, že býci opäť kontrolujú smer trendu.

sviečkový vzor pokračovania - Stúpajúce tri spôsoby

Tri spôsoby pádu

Opakom vzoru troch spôsobov rastu je vzor troch spôsobov pádu, ktorý naznačuje pokračovanie klesajúceho trendu.

sviečkový vzor pokračovania - Padajúce tri spôsoby

Doji

Doji sa vytvára, keď je otváracia a zatváracia cena rovnaká (prípadne sú veľmi blízko seba). Cena sa môže pohybovať nad a pod otváracou hodnotou, ale nakoniec sa uzavrie pri otváracej hodnote alebo v jej blízkosti. Doji ako taký môže naznačovať nerozhodný bod medzi nákupnými a predajnými silami. Vysvetlenie doji však vo veľkej miere závisí od kontextu.

V závislosti od toho, kam spadá čiara otvorenia/zatvorenia, možno doji opísať ako:

Gravestone Doji

Toto je medvedia reverzná sviečka s dlhým horným knôtom a otváracou/zatváracou cenou blízko dolnej ceny. 

Sviečkový vzor Doji - Gravestone Doji

Long-legged Doji

Nerozhodná sviečka s horným a spodným knôtom a otvorením a zatvorením blízko stredu.

Sviečkový vzor Doji - Long Legged Doji

Dragonfly Doji

Býčia alebo medvedia sviečka (v závislosti od kontextu) s dlhým spodným knôtom a otváracou/zatváracou cenou blízko hornej ceny.

Sviečkový vzor Doji - Dragonfly Doji

Podľa pôvodnej definície doji by otváracia a zatváracia cena mali byť úplne rovnaké. Ale čo ak otváracia a zatváracia cena nie sú rovnaké, ale sú veľmi blízko seba? Tomuto sa hovorí kolovrat. Keďže však trhy s kryptomenami môžu byť veľmi volatilné, presné doji je zriedkavé. Kolovrat ako taký sa často používa ako synonymum výrazu doji.

Sviečkové vzory na základe cenových medzier

Cenová medzera sa vytvorí vtedy, keď finančné aktívum otvorí nad alebo pod predchádzajúcou zatváracou cenou, čím sa vytvorí medzera medzi dvoma sviečkami.

Zatiaľ čo mnohé sviečkové vzory zahŕňajú cenové medzery, vzory založené na tomto type medzery nie sú na kryptotrhu rozšírené, pretože obchodovanie prebieha nepretržite. Cenové medzery sa môžu stále vyskytovať na nelikvidných trhoch, ale nie sú užitočné ako akčné modely, pretože naznačujú najmä nízku likviditu a vysoký bid-ask spread (rozdiel medzi ponukou a dopytom).

Ako používať sviečkové vzory pri obchodovaní s kryptomenami

Obchodníci by mali mať na pamäti nasledujúce tipy, ako efektívne používať sviečkové vzory pri obchodovaní s kryptomenami:

1. Pochopte základy

Pred ich použitím na obchodné rozhodnutia by obchodníci s kryptomenami mali dobre rozumieť základom sviečkových vzorov. Sem patrí pochopenie toho, ako čítať sviečkové grafy a rôzne vzory, ktoré sa môžu vytvoriť.

2. Kombinujte rôzne ukazovatele

Aj keď sviečkové vzory môžu poskytnúť cenné informácie, mali by sa používať s inými technickými ukazovateľmi na vytvorenie širšieho obrazu. Medzi indikátory, ktoré možno použiť v kombinácii so sviečkovými vzormi, patria kĺzavé priemery, RSI a MACD.

3. Použite viacero časových rámcov

Obchodníci s kryptomenami by mali analyzovať sviečkové vzory vo viacerých časových rámcoch, aby získali širšie pochopenie nálady na trhu. Napríklad, ak obchodník analyzuje denný graf, mal by sa pozrieť aj na hodinový a 15-minútový graf, aby zistil, ako sa vzory zobrazujú v rôznych časových rámcoch.

4. Používajte riadenie rizík

Ako pri každej obchodnej stratégii, aj s používaním sviečkových vzorov sa spájajú riziká. Obchodníci by za účelom ochrany svojho kapitálu mali vždy používať techniky riadenia rizík (napríklad nastavenie príkazov Stop Loss). Je tiež dôležité vyhnúť sa nadmernému obchodovaniu a obchodovať len s priaznivým pomerom rizika a odmeny.

Záverečné myšlienky

Každý obchodník môže ťažiť z vedomostí o sviečkach a o tom, čo ich vzory indikujú. A to aj v prípade, že ich nezačlení do svojej obchodnej stratégie.

Aj keď môžu byť užitočné pri analýze trhov, je dôležité uvedomiť si, že nie sú neomylné. Sú to užitočné ukazovatele vyjadrujúce nákupné a predajné sily, ktoré v konečnom dôsledku riadia trhy.

Prečítajte si tiež


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.