Úvod do teórie Elliottových vĺn
Domov
Články
Úvod do teórie Elliottových vĺn

Úvod do teórie Elliottových vĺn

Stredne pokročilý
Zverejnené Feb 5, 2020Aktualizované Feb 9, 2023
5m

Čo sú Elliottove vlny?

Teória Elliottových vĺn označuje teóriu (alebo princíp), ktorú si investori a obchodníci môžu osvojiť v technickej analýze. Princíp je založený na myšlienke, že finančné trhy majú tendenciu sledovať špecifické vzorce bez ohľadu na časový rámec.

Teória Elliottových vĺn (TEV) v podstate naznačuje, že pohyby trhu sledujú prirodzenú sekvenciu cyklov davovej psychológie. Vzory sa vytvárajú podľa aktuálneho sentimentu trhu, ktorý sa strieda medzi medvedímbýčím.

Princíp Elliottových vĺn vytvoril v 30. rokoch 20. storočia Ralph Nelson Elliott, americký účtovník a spisovateľ. Popularita teórie však vzrástla až v 70. rokoch 20. storočia vďaka úsiliu Roberta R. Prechtera a A. J. Frosta.

Spočiatku sa TEV nazývala „princíp vĺn“, čo je popis ľudského správania. Elliottov výtvor bol založený na jeho rozsiahlej štúdii trhových údajov so zameraním na akciové trhy. Jeho systematický výskum zahŕňal informácie v hodnote najmenej 75 rokov.

Ako nástroj technickej analýzy sa TEV teraz používa v snahe identifikovať trhové cykly a trendy. Možno ho použiť pre celý rad finančných trhov. Elliottove vlny však nie sú indikátorom ani obchodnou technikou. Namiesto toho je to teória, ktorá môže pomôcť predpovedať správanie trhu. Ako uvádza Prechter vo svojej knihe: 

[...] princíp vĺn nie je primárne nástrojom na predpovedanie; je to podrobný popis toho, ako sa trhy správajú.

– Prechter, R. R. The Elliott Wave Principle (s. 19).


Základný vzor Elliottových vĺn

Typicky je základný vzor Elliottových vĺn identifikovateľný podľa vzoru 8 vĺn, ktorého súčasťou je 5  motívových vĺn (ktoré sa pohybujú v prospech hlavného trendu) a 3 korekčných vĺn (ktoré sa pohybujú opačným smerom).

Kompletný cyklus Elliottových vĺn na býčom trhu by teda vyzeral nasledovne:


Všimnite si, že v prvom príklade máme 5 motívových vĺn: 3 smerom nahor (1, 3 a 5) plus 2 smerom nadol (A a C). Jednoducho povedané, každý pohyb, ktorý je v súlade s hlavným trendom, môže byť považovaný za motívovú vlnu. To znamená, že 2, 4 a B sú 3 korekčné vlny.

Podľa Elliotta však finančné trhy vytvárajú vzorce fraktálnej povahy. Ak sa teda vzdialime na dlhšie časové rámce, pohyb od 1 do 5 možno považovať za jednu motívovú vlnu (I), zatiaľ čo pohyb ABC môže predstavovať jednu korekčnú vlnu (II).


Ak teda priblížime na nižšie časové rámce, jednu motívovú vlnu (napríklad 3) možno ďalej rozdeliť na 5 menších vĺn, ako je znázornené na ďalšom obrázku.

Kompletný cyklus Elliottových vĺn na býčom trhu by teda vyzeral nasledovne:


Motívové vlny

Ako definoval Prechter, motívové vlny sa vždy pohybujú rovnakým smerom ako väčší trend.

Ako sme práve videli, Elliott opísal 2 typy vývoja vĺn: motívovékorekčné vlny. Predchádzajúci príklad zahŕňal 5 motívových a 3 korekčné vlny. Ak však priblížime na jednu motívovú vlnu, bude pozostávať z menšej štruktúry 5 vĺn. Elliott to nazval „vzor s 5 vlnami“ a vytvoril 3 pravidlá na opis jeho formovania:

  • Vlna 2 nemôže zopakovať viac ako 100 % pohybu predchádzajúcej vlny 1.

  • Vlna 4 nemôže zopakovať viac ako 100 % pohybu predchádzajúcej vlny 3.

  • Medzi vlnami 1, 3 a 5 nemôže byť vlna 3 najkratšia; často je najdlhšia. Vlna 3 sa tiež vždy posunie vyššie, ako je koniec vlny 1.


Korekčné vlny

Na rozdiel od motívových vĺn, korekčné vlny sa väčšinou skladajú z 3 vĺn. Často sú tvorené menšou korekčnou vlnou vyskytujúcou sa medzi dvoma väčšími motívovými vlnami. Tieto 3 vlny sa často označujú A, B a C.


V porovnaní s motívovými vlnami majú korekčné vlny tendenciu byť menšie, pretože sa pohybujú proti väčšiemu trendu. V niektorých prípadoch môže takýto boj proti trendu tiež sťažiť identifikáciu korekčných vĺn, pretože ich dĺžka a zložitosť sa môžu značne líšiť.

Podľa Prechtera, najdôležitejším pravidlom, ktoré treba mať v súvislosti s korekčnými vlnami na pamäti, je, že sa nikdy neskladajú z 5 vĺn.


Funguje teória Elliottových vĺn?

Stále prebiehajú diskusie o efektivite Elliottových vĺn. Niektorí hovoria, že miera úspešnosti princípu Elliottových vĺn do veľkej miery závisí od schopnosti obchodníkov presne rozdeliť pohyby na trhu na trendy a korekcie. 

V praxi je možné nakresliť vlny viacerými spôsobmi bez nutnosti porušenia Elliotových pravidiel. To znamená, že správne nakreslenie vĺn nie je ani zďaleka jednoduchá úloha. Nielen preto, že si to vyžaduje prax, ale aj kvôli vysokej miere subjektivity.

Kritici preto tvrdia, že kvôli vysoko subjektívnej povahe a spoliehaniu sa na voľne definovaný súbor pravidiel nie je teória Elliottových vĺn legitímnou teóriou. Napriek tomu existujú tisíce úspešných investorov a obchodníkov, ktorým sa podarilo aplikovať Elliottove princípy a dosiahnuť tak zisk.

Zaujímavé je, že rastie počet obchodníkov, ktorí kombinujú teóriu Elliottových vĺn s technickými indikátormi, aby zvýšili svoju úspešnosť a znížili riziká. Indikátory Fibonacciho návratu a Fibonacciho rozšírenia sú pravdepodobne najobľúbenejšími príkladmi.


Záverečné myšlienky

Podľa Prechtera Elliott nikdy skutočne nešpekuloval o dôvode, prečo trhy majú tendenciu tvoriť štruktúru vĺn vo forme 5/3. Namiesto toho jednoducho analyzoval údaje o trhu a dospel k tomuto záveru. Elliottov princíp je jednoducho výsledkom neodvratných trhových cyklov vytvorených ľudskou povahou a psychológiou davu.

Ako už však bolo spomenuté, Elliottove vlny nie sú indikátor TA, len teória. Neexistuje preto správny spôsob jej použitia a vo svojej podstate je subjektívna. Presné predpovedanie trhových pohybov pomocou TEV si vyžaduje prax a zručnosti, pretože obchodníci musia prísť na to, ako nakresliť počet vĺn. To znamená, že použitie TEV môže byť riskantné. Najmä pre začiatočníkov.