Εισαγωγή στη Θεωρία κυμάτων του Έλιοτ (Elliott Wave Theory)
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Εισαγωγή στη Θεωρία κυμάτων του Έλιοτ (Elliott Wave Theory)

Εισαγωγή στη Θεωρία κυμάτων του Έλιοτ (Elliott Wave Theory)

Έχει δημοσιευτεί Feb 5, 2020Έχει ενημερωθεί Feb 9, 2023
5m

Τι είναι τα κύματα Έλιοτ;

Τα κύματα Έλιοτ είναι μια θεωρία (ή αρχή) που μπορούν να υιοθετήσουν οι επενδυτές για την τεχνική ανάλυση. Η αρχή βασίζεται στην ιδέα ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές τείνουν να ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο.

Στην ουσία, η θεωρία κυμάτων του Έλιοτ (EWT) υποδηλώνει ότι οι κινήσεις της αγοράς ακολουθούν μια φυσική ακολουθία κυκλικών αλλαγών ψυχολογίας του πλήθους. Τα μοτίβα δημιουργούνται σύμφωνα με την τρέχουσα περίσταση της αγοράς, που εναλλάσσεται μεταξύ πτωτικών και ανοδικών τάσεων.

Η αρχή κυμάτων του Έλιοτ αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 30 από τον Ralph Nelson Elliott – έναν Αμερικανό λογιστή και συγγραφέα. Ωστόσο, η θεωρία έγινε κυρίως γνωστή τη δεκαετία του 70, χάρη στις προσπάθειες των Robert R. Prechter και AJ Frost.

Αρχικά, η EWT ονομαζόταν Αρχή των Κυμάτων, η οποία είναι μια περιγραφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η δημιουργία του Έλιοτ βασίστηκε στην εκτεταμένη μελέτη των δεδομένων της αγοράς, με έμφαση στις χρηματιστηριακές αγορές. Η συστηματική του έρευνα περιελάμβανε πληροφορίες τουλάχιστον 75 ετών.

Ως εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, η EWT χρησιμοποιείται πλέον σε μια προσπάθεια εντοπισμού κύκλων και τάσεων της αγοράς και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, τα κύματα του Έλιοτ δεν είναι δείκτης ούτε τεχνική συναλλαγών. Αντίθετα, είναι μια θεωρία που μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς της αγοράς. Όπως αναφέρει ο Prechter στο βιβλίο του: 

[...] η Αρχή των Κυμάτων δεν είναι κατά κύριο λόγο ένα εργαλείο πρόβλεψης, αλλά μια λεπτομερής περιγραφή του πώς συμπεριφέρονται οι αγορές.

– Prechter, R. R. The Elliott Wave Principle (σελ.19).


Το βασικό μοτίβο κυμάτων του Έλιοτ

Συνήθως, αναγνωρίζουμε το βασικό μοτίβο κυμάτων του Elliott από ένα μοτίβο οκτώ κυμάτων, το οποίο περιέχει πέντε Κύματα Κίνησης (που κινούνται υπέρ της κύριας τάσης) και τρία Διορθωτικά Κύματα (που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση).

Επομένως, ένας πλήρης κύκλος κύματος Έλιοτ σε μια ανοδική αγορά θα είναι κάπως σαν αυτό:


Λάβετε υπόψη ότι, στο πρώτο παράδειγμα, έχουμε πέντε Κύματα Κίνησης: τρία στην ανοδική κίνηση (1, 3 και 5), καθώς και δύο στην καθοδική κίνηση (Α και C). Με απλά λόγια, κάθε κίνηση που ακολουθεί την κύρια τάση μπορεί να θεωρηθεί κύμα κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι τα 2, 4 και Β είναι τα τρία Διορθωτικά Κύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Έλιοτ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές δημιουργούν μοτίβα κλασματικής φύσης. Έτσι, αν απομακρυνθούμε από μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια, η κίνηση από το 1 έως το 5 μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο κύμα κίνησης (i), ενώ η κίνηση A-B-C μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα ενιαίο διορθωτικό κύμα (ii).


Επίσης, αν εστιάσουμε σε συντομότερα χρονικά πλαίσια, ένα ενιαίο κύμα κίνησης (όπως το 3) μπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε πέντε μικρότερα κύματα, όπως φαίνεται στην επόμενη ενότητα.

Αντίθετα, ένας κύκλος κυμάτων Έλιοτ σε μια πτωτική αγορά θα είχε ως εξής:


Κύματα Κίνησης

Όπως ορίζεται από τον Prechter, τα Κύματα Κίνησης κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση με την ευρύτερη τάση.

Όπως είδαμε, ο Έλιοτ περιέγραψε δύο τύπους ανάπτυξης κυμάτων: Κύματα Κίνησης και Διορθωτικά Κύματα. Το προηγούμενο παράδειγμα περιελάμβανε πέντε κύματα κίνησης και τρία διορθωτικά κύματα. Αν εστιάσουμε σε ένα κύμα κίνησης, θα περιλαμβάνει μια δομή πέντε μικρότερων κυμάτων. Ο Έλιοτ το ονόμασε το Μοτίβο Πέντε Κυμάτων και δημιούργησε τρεις κανόνες για να περιγράψει τον σχηματισμό του:

  • Το κύμα 2 δεν μπορεί να υποχωρήσει περισσότερο από το 100% της κίνησης του προηγούμενου κύματος 1.

  • Το κύμα 4 δεν μπορεί να υποχωρήσει περισσότερο από το 100% της κίνησης του προηγούμενου κύματος 3.

  • Μεταξύ των κυμάτων 1, 3 και 5, το κύμα 3 δεν μπορεί να είναι το συντομότερο και συχνά είναι το μεγαλύτερο. Επίσης, το κύμα 3 πάντα ξεπερνά το τέλος του κύματος 1.


Διορθωτικά Κύματα

Σε αντίθεση με τα κύματα κίνησης, τα διορθωτικά κύματα αποτελούνται συνήθως από μια δομή τριών κυμάτων. Συχνά σχηματίζονται από ένα μικρότερο διορθωτικό κύμα που εμφανίζεται μεταξύ δύο μεγαλύτερων κυμάτων κίνησης. Τα τρία κύματα συχνά ονομάζονται A, B και C.


Σε σύγκριση με τα κύματα κίνησης, τα διορθωτικά κύματα τείνουν να είναι μικρότερα επειδή κινούνται ενάντια στη μεγαλύτερη τάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η "μάχη" αντίθετης τάσης μπορεί επίσης να δυσκολέψει τον εντοπισμό των Διορθωτικών Κυμάτων, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μήκος και πολυπλοκότητα.

Σύμφωνα με τον Prechter, ο σημαντικότερος κανόνας που πρέπει να έχετε κατά νου σχετικά με τα διορθωτικά κύματα είναι ότι δεν αποτελούνται ποτέ από πέντε κύματα.


Είναι αποτελεσματική η θεωρία κυμάτων του Έλιοτ;

Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κυμάτων του Έλιοτ. Ορισμένοι λένε ότι το ποσοστό επιτυχίας της αρχής των κυμάτων του Έλιοτ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των επενδυτών να διαιρούν με ακρίβεια τις κινήσεις της αγοράς σε τάσεις και διορθωτικές κινήσεις. 

Στην πράξη, τα κύματα μπορούν να σχεδιαστούν με διάφορους τρόπους, χωρίς απαραίτητα να παραβιάζονται οι κανόνες του Έλιοτ. Αυτό σημαίνει ότι ο σωστός σχεδιασμός των κυμάτων δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Όχι μόνο επειδή απαιτεί εξάσκηση, αλλά και λόγω του υψηλού βαθμού υποκειμενικότητας που εμπεριέχει.

Κατά συνέπεια, οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι η θεωρία των κυμάτων Έλιοτ δεν είναι μια νόμιμη θεωρία λόγω της εξαιρετικά υποκειμενικής φύσης της και βασίζεται σε ένα χαλαρά καθορισμένο σύνολο κανόνων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν χιλιάδες επιτυχημένοι επενδυτές που έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν τις αρχές του Έλιοτ με κερδοφόρο τρόπο.

Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών που συνδυάζουν τη θεωρία των κυμάτων του Έλιοτ με τεχνικούς δείκτες για να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους και να μειώσουν τους κινδύνους. Η υποχώρηση τιμών Fibonacci και οι δείκτες επέκτασης Fibonacci είναι, ίσως, τα δημοφιλέστερα παραδείγματα.


Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τον Prechter, ο Έλιοτ δεν υπέθεσε ποτέ πραγματικά γιατί οι αγορές τείνουν να παρουσιάζουν μια δομή κυμάτων 5-3. Αντίθετα, απλώς ανέλυσε τα δεδομένα της αγοράς και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Η αρχή του Έλιοτ είναι απλώς ένα αποτέλεσμα των αναπόφευκτων κύκλων της αγοράς που δημιουργούνται από την ανθρώπινη φύση και την ψυχολογία του πλήθους.

Ωστόσο, όπως αναφέραμε, τα κύματα του Έλιοτ δεν είναι δείκτης τεχνικής ανάλυσης, αλλά μια θεωρία. Επομένως, δεν υπάρχει σωστός τρόπος χρήσης του και είναι εγγενώς υποκειμενικός. Η ακριβής πρόβλεψη των κινήσεων της αγοράς με το EWT απαιτεί εξάσκηση και δεξιότητες, επειδή οι επενδυτές πρέπει να καταλάβουν πώς να σχεδιάζουν τις μετρήσεις των κυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση του μπορεί να είναι επικίνδυνη – ειδικά για αρχάριους.