En introduktion till Elliott Wave-teorin
Hem
Artiklar
En introduktion till Elliott Wave-teorin

En introduktion till Elliott Wave-teorin

Avancerad
Publicerad Feb 5, 2020Uppdaterad Feb 9, 2023
5m

Vad är Elliott Wave?

Elliott Wave är en teori (eller princip) som investerare och handlare kan använda i teknisk analys. Principen bygger på idén att finansmarknaderna tenderar att följa specifika mönster, oavsett tidsperiod.

I huvudsak föreslår Elliott Wave-teorin (EWT) att marknadsrörelser följer en naturlig sekvens av en grupps psykologiska cykler. Mönster skapas enligt nuvarande marknadssentiment, som växlar mellan baisse och hausse.

Elliott Wave-principen skapades på 30-talet av Ralph Nelson Elliott – en amerikansk revisor och författare. Teorin ökade mycket i popularitet under 70-talet tack vare Robert R. Prechters och A. J. Frost.

Ursprungligen kallades EWT för Wave Principle, som är en beskrivning av mänskligt beteende. Elliotts skapande baserades på hans omfattande studie av marknadsdata, med fokus på aktiemarknaderna. Hans systematiska forskning omfattade mer än 75 års information.

Som ett tekniskt analysverktyg används EWT nu i ett försök att identifiera marknadscykler och trender, och den kan tillämpas på en rad olika finansmarknader. Elliott Wave är dock inte en indikator eller handelsteknik. Istället är det en teori som kan hjälpa till att förutsäga marknadsbeteenden. Som Prechter säger i sin bok: 

[...] Wave Principle är inte i första hand ett prognosverktyg; det är en detaljerad beskrivning av hur marknaderna beter sig.

– Prechter, R. R. The Elliott Wave Principle (s. 19).


Det grundläggande Elliott Wave-mönstret

Vanligtvis kan det grundläggande Elliott Wave-mönstret identifieras med ett vågsmönster i åttor, som innehåller fem motivvågor (som rör sig till förmån för den stora trenden) och tre korrigerande vågor (som rör sig i motsatt riktning).

En komplett Elliott Wave-cykel på en hausseartad marknad kan se ut så här:


Observera att i det första exemplet har vi fem motivvågor: tre i uppåtgående rörelse (1, 3 och 5), plus två i nedåtgående rörelse (A och C). Enkelt uttryckt kan varje rörelse som överensstämmer med den stora trenden betraktas som en motivvåg. Det betyder att 2, 4 och B är de tre korrigerande vågorna.

Men enligt Elliott skapar finansmarknaderna mönster av fraktal natur. Så om vi zoomar ut till längre tidsperioder kan rörelsen från 1 till 5 också betraktas som en enda motivvåg (I), medan A-B-C-rörelsen kan representera en enda korrigerande våg (II).


Om vi zoomar in till mindre tidsperioder kan en enda motivvåg (t.ex. 3) delas in ytterligare i fem mindre vågor, som illustreras i nästa avsnitt.

Däremot skulle en Elliott Wave-cykel på en baisseartad marknad se ut så här:


Motivvågor

Som definierat av Prechter rör sig motivvågor alltid i samma riktning som den större trenden.

Som vi just har sett beskrev Elliott två typer av vågutvecklingar: motivvågor och korrigerande vågor. Det föregående exemplet involverade fem motivvågor och tre korrigerande vågor. Men om vi zoomar in till en enda motivvåg kommer den att bestå av en mindre femvågsstruktur. Elliott kallade det femvågsmönstret, och han skapade tre regler för att beskriva dess bildning:

  • Våg 2 kan inte återgå till mer än 100 % av föregående våg 1-rörelse.

  • Våg 4 kan inte återgå till mer än 100 % av föregående våg 3-rörelse.

  • Bland vågorna 1, 3 och 5 kan våg 3 inte vara den kortaste, och är ofta den längsta. Våg 3 rör sig även alltid förbi slutet av våg 1.


Korrigerande vågor

Till skillnad från motivvågor är korrigerande vågor vanligtvis formade i en trevågsstruktur. De bildas ofta av en mindre korrigerande våg som inträffar mellan två större motivvågor. De tre vågorna kallas ofta A, B, och C.


Jämfört med motivvågor tenderar korrigerande vågor att vara mindre, eftersom de rör sig mot den större trenden. I vissa fall kan en sådan mottrendskamp också göra korrigerande vågor mycket svårare att identifiera, eftersom de kan variera avsevärt i längd och komplexitet.

Enligt Prechter är den viktigaste regeln att tänka på när det gäller korrigerande vågor att de aldrig är gjorda av fem vågor.


Fungerar Elliott Wave?

Det pågår alltid en debatt om Elliott-vågornas effektivitet. Vissa säger att framgångsgraden för Elliott Wave-principen är starkt beroende av handlarnas förmåga att exakt dela upp marknadsrörelserna i trender och korrigeringar. 

I praktiken kan vågorna ritas på flera sätt, utan att nödvändigtvis bryta Elliots regler. Det betyder att det är långt ifrån en enkel uppgift att rita vågorna korrekt. Inte bara för att det kräver övning, men också på grund av den höga nivån av subjektivitet som är inblandad.

Kritiker hävdar följaktligen att Elliott Wave-teorin inte är en legitim teori, på grund av dess mycket subjektiva natur, och som förlitar sig på en löst definierad uppsättning regler. Ändå finns det tusentals framgångsrika investerare och handlare som har lyckats tillämpa Elliotts principer på ett lönsamt sätt.

Intressant nog finns det ett växande antal handlare som kombinerar Elliott Wave-teorin med tekniska indikatorer för att öka deras framgångsgrad och minska riskerna. Indikatorerna Fibonacci Retracement och Fibonacci Extension är kanske de mest populära exemplen.


Sammanfattningsvis

Enligt Prechter spekulerade Elliott aldrig riktigt om varför marknader tenderar att presentera en 5-3-vågstruktur. Istället analyserade han helt enkelt marknadsdata och kom till denna slutsats. Elliotts princip är helt enkelt ett resultat av de oundvikliga marknadscyklerna, som skapats av mänsklig natur och gruppsykologi.

Som nämnts är Elliott Wave dock inte en TA-indikator, utan en teori. Därför finns det inget rätt sätt att använda det, och det är i sig subjektivt. Att exakt förutsäga marknadsrörelser med EWT kräver övning och färdigheter, eftersom handlare måste ta reda på hur man ritar vågen. Detta innebär att användningen kan vara riskabel – särskilt för nybörjare.