Vad är kryptorädsla and girighetsindex?
Hem
Artiklar
Vad är kryptorädsla and girighetsindex?

Vad är kryptorädsla and girighetsindex?

Nybörjare
Publicerad Jul 7, 2021Uppdaterad Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Kryptoindexet för rädsla och girighet ger en poäng mellan 0 och 100 för kryptomarknadens sentiment. Den är baserad på CNNMoneys index för rädsla och girighet för att analysera aktiemarknaden. 

Rädsla (en poäng mellan 0 och 49) indikerar undervärdering och överskottsutbud på marknaden. Girighet (en poäng mellan 50 och 100) föreslår en övervärdering av kryptovalutor och en möjlig bubbla.

Att märka förändringar i nivån av rädsla och girighet kan bli en del av din handelsstrategi när du väljer att gå in i eller ut ur kryptomarknaden.


Introduktion

När du bestämmer dig för om du ska köpa eller sälja på kryptomarknaden kommer en bra handlare eller investerare alltid att leta efter stödjande data. Det finns diagram att titta på, grundläggande fakta att analysera och marknadssentiment att utnyttja. Att studera alla tillgängliga mått och index är dock inte den mest effektiva tidsanvändningen. Kryptoindexet för rädsla och girighet är en kombination av mätvärden för känslo- och grundläggande faktorer, och ger en inblick i rädsla och girighet på marknaden. Även om du inte bara bör lita endast på denna indikator kan den hjälpa dig att räkna ut den övergripande känslan av kryptovalutamarknaderna.

cta


Vad är ett index?

Traditionellt sett tar ett index flera datapunkter och kombinerar dem till ett enda statistiskt mått. Du kanske redan har hört tsalas om Dow Jones Industrial Average (DJIA), som är ett berömt index som följer aktiemarknaden. DJIA är en prisvägd kombination av 30 stora företag noterade på många börser i USA. Handlare och investerare kan köpa DJIA för att få en kombinerad exponering mot dessa företags aktier.

Kryptoindexet för rädsla och girighet är också ett viktat mått på marknadsdata, men där slutar likheterna. Kryptoindexet för rädsla och girighet är inte något du kan köpa eller någon form av finansiellt instrument. Det är bara en marknadsindikator som kan komplettera din analys.


Vad är en marknadsindikator?

Marknadsindikatorer gör det lättare för handlare och investerare att analysera marknadsdata. Indikatorer finns i alla former av marknadsanalyser: teknisk analys, grundläggande analys och sentimentanalys. Om du redan har experimenterat med teknisk analys (TA) har du förmodligen redan fått lite erfarenhet av indikatorer. Dessa sträcker sig från enkla glidande medelvärden till komplexa diagrammönster som Ichimoku-moln. TA-indikatorer handlar om att analysera priser, handelsvolym och andra statistiska trender.

Grundläggande analysindikatorer är ett annat tillvägagångssätt. När du undersöker en token eller aktie försöker du i huvudsak bestämma projektets underliggande och grundläggande värde. Din efterforskning kan till exempel inkludera antalet användare och det totala marknadsvärdet, kombinerat till en indikator.

Dessutom har vi indikatorer på marknadssentiment som mäter känslor och tankar hos investerare och handlare. Kryptoindexet för rädsla och girighet är bara ett av många. Andra exempel inkluderar tjur- och björnindexet från Augmento och WhaleAlert som följer stora överföringar från storhandlare på kryptomarknader. I viss utsträckning förlitar sig kryptoforskning starkt på att analysera sociala medier, communityn och den allmänna opinionen. Av denna anledning kan sentimentanalys vara till nytta för denna tillgångsklass.


Vad är egentligen ett rädsla- och girighetsindex?

CNNMoney skapade ursprungligen indexet för rädsla och girighet för att analysera marknadssentiment för aktier. Alternative.me har sedan dess gjort sin version, skräddarsydd för kryptomarknaden. 

Kryptoindexet för rädsla och girighet analyserar en portfölj med olika trender och marknadsindikatorer för att avgöra om marknadsaktörerna känner sig giriga eller rädda. En poäng på 0 indikerar extrem rädsla, medan 100 antyder extrem girighet. En poäng på 50 visar att marknaden är någorlunda neutral.

En rädd marknad kan vara en indikation på att kryptovalutorna är undervärderade. För mycket rädsla på en marknad kan leda till överförsäljning och överdriven panik. Rädsla betyder inte nödvändigtvis att marknaden har gått in i en långsiktig baisseartad trend. Istället kan du tänka på den som en kort eller halvtidsreferens till det övergripande marknadssentimentet.

Girighet på marknaden är motsatt situation. Om investerare och handlare är giriga finns det en möjlighet till övervärdering och en bubbla. Föreställ dig en situation där FOMO (fear of missing out/rädsla för att missa något) får investerare att pumpa marknaderna och övervärdera Bitcoins pris. Med andra ord kan den ökade girigheten leda till överdriven efterfrågan och på konstgjord väg blåsa upp priset.


Vad är kryptoindexet för rädsla och girighet?

Varje dag beräknar Alternate.me ett nytt värde från 0 till 100. I juli 2021 använde kryptoindexet för rädsla och girighet endast Bitcoin-relaterad information. Anledningen till detta är BTC:s betydande korrelation med kryptomarknaden som helhet när det gäller pris och känsla. Det finns planer i framtiden på att täcka andra stora coin, förmodligen Ether (ETH) och BNB.

indexet för rädsla och girighet


Du kan dela upp indexets skala i följande kategorier:

  • 0–24: Extrem rädsla (orange)

  • 25–49: Rädsla (gul)

  • 50–74: Girighet (ljusgrön)

  • 75–100: Extrem girighet (grön)

Indexet beräknar värdet genom att kombinera fem olika viktade marknadsfaktorer. Låt oss ta en titt på dessa:

1. Volatilitet (25 % av indexet). Volatilitet mäter det aktuella värdet av Bitcoin med medelvärden från de senaste 30 och 90 dagarna. Här använder indexet volatilitet som en parameter för osäkerhet på marknaden.

2. Marknadsmomentum/-volym (25 % av indexet). Bitcoins nuvarande handelsvolym och marknadsmomentum jämförs med de tidigare 30- och 90-dagars medelvärdena och kombineras sedan. En konstant hög köpvolym tyder på positiva eller giriga marknadssentiment.

3. Sociala medier (15 % av indexet). Denna faktor tittar på antalet Twitter-hashtags som är relaterade till Bitcoin och specifikt dess interaktionsgrad. Vanligtvis relaterar en konstant och ovanligt hög mängd interaktioner mer till marknadens girighet än rädsla.

4. Bitcoin-dominans (10 % av indexet). Detta värde mäter BTC:s dominans av marknaden. Ökad marknadsdominans visar nya investeringar i ett coin och eventuell omfördelning av tillgångar från altcoin.

5. Google-trender (10 % av indexet). Genom att titta på Google-trenddata för Bitcoin-relaterade sökfrågor kan indexet ge insikter i marknadssentimentet. Till exempel skulle en ökning av "Bitcoin Scam"-sökningar indikera mer rädsla på marknaden.

6. Undersökningsresultat (15 % indexpoäng). Dessa data är för närvarande pausad och har varit det under en längre tid.


Varför är kryptoindexet för rädsla och girighet användbar?

Kryptoindexet för rädsla och girighet kan vara ett värdefullt verktyg för att kontrollera förändringar i marknadssentimentet. Stora ändringar kan ge möjlighet att gå in eller ut innan resten av marknaden följer trenden. Vi kan se ett kort exempel på detta genom att kontrollera de senaste tre månaderna av det totala marknadsvärdet för kryptovalutor jämfört med indexsiffrorna.

rädsla girighet index bild1


Punkt 1 visar den 26 april 2021 och botten av en betydande svängning i indexvärdet från 73 (girighet) till 27 (rädsla). Punkt 2 visar början på en annan ändring den 12 maj 2021, från 68 (girighet) till 26 (rädsla). Vi kan se om detta har matchat kryptomarknaden genom att jämföra dessa förändringar med det totala kryptomarknadsvärdet.

rädsla girighet index bild2


Punkt 1 visar den 26 april med början på 1,78 biljoner USD innan det klättrar upp till en topp på 2,53 biljoner USD den 12 maj. Om du kombinerar detta med vad vi har ovan ser du en stor svängning i känslor från girighet till rädsla som sammanfaller med en lokal botten på kryptomarknaden. När marknaden blir mer girig stiger det totala marknadsvärdet tills det når sitt max. Vid maxvärdet sjunker känslan återigen kraftigt.

I vårt exempel har indexet visat sig vara till hjälp för att hitta en köpmöjlighet och förutsäga en försäljning på marknaden. Genom att använda indexet kan du kontrollera om dina känslomässiga reaktioner är överdrivna eller i linje med marknaden. Men kommer det alltid att vara till hjälp för varje situation? Det är knappast troligt.


Kan jag använda indexet för långsiktig analys?

Indikatorn fungerar inte lika bra på långsiktig analys av kryptomarknadscykler. Under en tjur- eller björnmarknad finns det flera cykler av rädsla och girighet. Dessa ändringar är användbara för swinghandlare att dra nytta av. Men för investerare som vill fortsätta inneha kommer det att vara svårt att förutsäga övergången från en tjur- till en björnmarknad, bara från indexet. Du måste analysera andra marknadsaspekter för att få ett långsiktigt perspektiv.

Som alltid rekommenderas det att du inte enbart litar på en indikator eller analysstil. Se till att göra din egen efterforskning (Do Your Own Research/DYOR) innan du investerar några pengar och investera bara det du har råd att förlora.

cta2


Sammanfattningsvis

Kryptoindexet för rädsla och girighet är ett enkelt sätt att samla in och sammanfatta en hel rad grundläggande mätvärden och marknadssentimentmätvärden. Snarare än att behöva göra detta själv, kan du lita på att indikatorn spårar sociala medier, Google-trender och annan statistik. Om du vill inkludera det i din analys kan du överväga att komplettera det med andra mätvärden och indikatorer för att få en mer balanserad bild.