En översikt över Bitcoins prishistorik
Hem
Artiklar
En översikt över Bitcoins prishistorik

En översikt över Bitcoins prishistorik

Nybörjare
Publicerad Aug 5, 2021Uppdaterad Jun 9, 2023
14m

TL;DR

Bitcoin har upplevt fem betydande toppar i sitt pris sedan den skapades 2009. Hittills har kryptovalutan haft en rekordhög nivå på ungefär 64 000 USA-dollar, vilket ökat dess användarbas. Vägen hit har varit volatil och ofta reagerat på politiska, ekonomiska och reglerande händelser.

Bitcoin har i genomsnitt upplevt 200 % i tillväxt per år. I augusti 2021 var Bitcoins marknadsvärde ungefär 710 000 000 000 dollar och dess kryptomarknadsdominans är knappt 50 %.

Händelser som Mt. Gox-börshacken 2014 och börskraschen 2020 kan förklara ett visst kursbeteende på kort och medellång sikt. På lång sikt kan du få en makrovy genom att titta på modeller som använder teknisk, grundläggande och sentimentanalys.

För teknisk analys är Bitcoins logaritmiska tillväxtkurva och hypervågsteorin två intressanta modeller. Hypervågsteorin knyter också priset till investerarnas känslor i cykliska faser. När det gäller grundläggande analys spårar lager-till-flöde- och Metcalfe-modellerna Bitcoins pris rätt så bra. Du kan och bör använda en kombination av alla dessa metoder för att få en balanserad vy.


Introduktion

Bitcoin (BTC) har fångat världens uppmärksamhet med sin massiva värdeökning sedan 2009. Men det har inte bara inneburit tjurrusningar och vinster. Bitcoin har också upplevt nedgångar och björnmarknader. Trots sin volatilitet har kryptovalutan hittills överträffat alla traditionella tillgångar. En kombination av flera faktorer utgör Bitcoin-prishistoriken och du kan studera dem med olika tekniker och synvinklar.

cta1


Så här analyserar du Bitcoins prishistorik

Innan vi går in på data ska vi titta på hur du kan analysera Bitcoins prishistorik. Det finns tre olika metoder: teknisk, grundläggande och sentimentanalys. Respektive typ har sina styrkor och svagheter, men kan kombineras för att ge en tydligare bild.

1. Teknisk analys (TA): Användning av historiska prisdata och volymdata för att försöka förutsäga framtida marknadsbeteende. Du kan till exempel skapa ett 50-dagars enkelt glidande medelvärde (Simple Moving Average/SMA) genom att ta de senaste 50 dagarnas priser och beräkna medelvärdet av dem. Du kan dra slutsatser med SMA genom att rita upp den i tillgångens prisdiagram. Tänk dig till exempel att Bitcoin har handlats under ett 50-dagars SMA i några veckor men sedan bryter igenom det. Denna rörelse kan ses som ett tecken på en möjlig återhämtning.

2. Grundläggande analys: Användning av data som representerar det grundläggande, inneboende värdet av ett projekt eller en kryptovaluta. Denna typ av forskning koncentrerar sig på externa och interna faktorer, för att försöka fastställa en tillgångs faktiska värde. Du kan till exempel titta på Bitcoins dagliga transaktioner för att mäta nätverkets popularitet. Om detta antal stiger efter hand kan det tyda på att projektet har ett värde och priset kan öka.

3. Sentimentanalys (SA): Användning av marknadssentiment för att förutsäga prisrörelser. Marknadssentimentet inkluderar investerarnas känslor och humör gentemot en tillgång. Du kan vanligtvis kategorisera dessa i hausseartade eller baisseartade känslor. Till exempel kan en betydande ökning av trendiga Google-sökningar om att köpa Bitcoin tyda på ett positivt marknadssentiment.


Vilka faktorer påverkade den tidiga Bitcoin-handeln?

Nu ska vi utforska de faktorer som påverkar handeln och priserna. Dessa har förändrats sedan Bitcoins början. Under 2009 var Bitcoin en extremt nischad tillgång med låg likviditet. Affärer gjordes över disk (Over the Counter/OTC) mellan användare på BitcoinTalk och andra forum, som såg Bitcoins värde som en decentraliserad valuta. De spekulationer som vi ser idag spelade en mycket mindre roll då.

Satoshi Nakamoto utvann det första blocket den 3 januari 2009, med en belöning på 50 bitcoin. Han skickade 10 BTC till Hal Finney nio dagar senare, i den första Bitcoin-transaktionen någonsin. Den 22 maj 2010 hade Bitcoin fortfarande ett pris på mindre än 0,01 dollar. Den dagen skedde dock den första kommersiella Bitcoin-transaktionen, när Laszlo Hanyecz köpte två pizzor för 10 000 BTC. Vid den tiden såg användarna på Bitcointalk-forumen köpet som något nytt. Denna handel skiljer sig helt från nuvarande användning, där du enkelt kan köpa vardagsvaror med ett Binance Visa-kort.

I och med att Bitcoins pris och popularitet steg blev en liten, oreglerad bransch alltmer involverad i att underlätta transaktioner och handel. Dessa inkluderade kryptovalutabörser och marknader på deep web. Bitcoins pris påverkades ofta avsevärt, eftersom dessa marknader och börser hackades, stängdes eller reglerades. Vissa hackade börser hade betydande Bitcoin-tillgångar, vilket orsakade betydande prischocker och brist på marknadsförtroende. Vi kommer att utforska detta ämne mer senare.


Vilka faktorer påverkar Bitcoin-handeln nu?

Bitcoin har nu mer gemensamt med traditionella tillgångar än i början. En ökad adoption inom detaljhandel, finans och politik innebär att ännu fler faktorer påverkar Bitcoins pris och handel. Institutionella investeringar i virtuella valutor ökar dessutom, vilket ger spekulation en större roll. Dessa saker innebär att de faktorer som påverkar Bitcoins handel idag ofta skiljer sig från dem i dess tidiga dagar. Låt oss diskutera några av de största.

1. Regleringen är nu mycket mer närvarande än under Bitcoins tidiga dagar. När regeringar börjar förstå kryptovalutor och blockkedjeteknik mer och mer, tenderar deras kontroll och regleringsvilja att öka. Både skärpningen och uppluckringen av regelverken har sina konsekvenser. Vissa förändringar i Bitcoins pris är relaterade till förbudet mot BTC i ett land eller dess popularitet i ett annat.

2. Tillståndet för den globala ekonomin är nu en direkt faktor i Bitcoins pris och handel. Till exempel har människor som bor i länder med hyperinflation vänt sig till kryptovalutor som en försäkring mot inflationen. Som ett resultat av Venezuelas ekonomiska kris som började 2016 har vi sett rekordhög handelsvolym på LocalBitcoins i venezuelanska bolivar. Börskraschen 2020 var början på Bitcoin-tjurrusningen som varade i över ett år. Bitcoin ses nu som en värdebevarare, ungefär som guld. När förtroendet är lågt i andra delar av ekonomin, köper personer dessa tillgångar.

volym lokala bitcoins venezuelanska bolivar


3. Att öka det allmänna antagandet från stora företag kan starta rallyn på Bitcoins pris. PayPal, Square, Visa och Mastercard har alla visat visst stöd för kryptovalutor, vilket ger investerarna förtroende. Återförsäljare har till och med börjat acceptera Bitcoin-betalningar. Återkallandet av stöd kan också starta försäljningar, till exempel Elon Musks tillkännagivande den 17 maj 2021 om att Tesla stoppar Bitcoin-betalningar. I det fallet gick priset från knappt 55 000 dollar per BTC till ungefär 48 500 dollar på en dag.

btc diagram elon musk tweet


4. Ökad spekulation och derivat som Bitcoin-terminskontrakt har drivit extra efterfrågan på marknaden. I stället för att investera och hålla BTC för dess grundläggande värde, blankar handlare och spekulanter på terminsmarknaden BTC för att göra vinst, vilket orsakar ett nedåtgående tryck på priset. Detta innebär att Bitcoins pris inte längre enbart baseras på dess användbarhet.


Bitcoins prishistorik

Sedan 2009 har Bitcoins pris sett stor volatilitet. De faktorer som nämns ovan har alla bidragit till detta hittills. Även om priset har haft sina upp- och nedgångar är priset fortfarande otroligt mycket högre än när det började. 

När vi jämför Bitcoin med NASDAQ 100 och guld kan vi se att det har överträffat dessa två traditionellt starkt presterande tillgångar. Du kan också se dess volatilitet, eftersom Bitcoins årliga förluster också är större i procent än eventuella förluster för guld eller NASDAQ 100 (data från @CharlieBilello).


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bitcoin

1 473 %

186 %

5 507 %

-58 %

35 %

125 %

1 331 %

-73 %

95 %

301 %

Guld

9,6 %

6,6 %

-28,3 %

-2,2 %

-10,7 %

8,0 %

12,8 %

-1,9 %

17,9 %

24,8 %

Nasdaq 100

3,4 %

18,1 %

36,6 %

19,2 %

9,5 %

7,1 %

32,7 %

-0,1 %

39,0 %

48,6 %


Enligt CaseBitcoin har BTC sett en 10-årig CAGR (Compound Annual Growth Rate/sammansatt årlig tillväxttakt) på 196,7 %. CAGR mäter en tillgångs årliga tillväxttakt med hänsyn till sammansättning. Det har varit fem betydande toppar i Bitcoins pris, som stigit från endast 1 dollar under 2011 till en rekordnivå på 65 000 dollar i maj 2021. Låt oss gå in närmare på historien så här långt i fem distinkta toppar.


btc pris 2009-2021 lärdigmerombitcoin


1. Juni 2011: Från ett pris som mättes i några cent året innan gjorde Bitcoin en massiv uppgång till 32 dollar. Bitcoin fick sin första tjurrusning, följt av en måttlig krasch ner till 2,10 dollar.

2. April 2013: Efter att ha börjat året på ungefär 13 dollar upplevde Bitcoin sin första tjurrusning för året och steg till 260 dollar den 10 april 2013. Priset kraschade sedan under de kommande två dagarna ner till 45 dollar.

3. December 2013: I slutet av året upplevde Bitcoin en prisökning på nästan 10-gånger mellan oktober och december. I början av oktober handlades BTC för 125 dollar innan det nådde toppen på 1 160 dollar. Den 18 december hade priset återigen kraschat och sjunkit i värde till 380 dollar.

4. December 2017: Efter att ha börjat på ungefär 1 000 dollar i januari 2017 hade Bitcoin en enorm prisökning till knappt 20 000 dollar den 17 december 2017. Denna tjurrusning grundade Bitcoins position för allmänheten och fångade uppmärksamheten hos institutionella investerare och regeringar.

5. April 2021: Krascher på aktiemarknaden och kryptomarknaden i mars 2020 ledde till en ihållande prisökning upp till 63 000 dollar den 13 april 2021. Bitcoin sågs av vissa som en värdebevarare med ekonomisk instabilitet från Coronavirus-pandemin. BTC och kryptomarknaden såg sedan en betydande försäljning i maj 2021, innan priset stagnerade.

cta2


Kortsiktiga prishändelser

De grundläggande och tekniska modeller som vi kommer att använda senare kan inte alltid beskriva det prisbeteende vi ser ovan. Externa faktorer, inklusive politiska och ekonomiska händelser, spelar stora roller som du kan analysera individuellt. Ett intressant exempel att titta på är en berömd hackning som ägde rum i Bitcoins tidiga dagar.

Mt. Gox-börshackningen

Mt. Gox Bitcoin-börshackningen var en betydande händelse under 2014 som ledde till en tillfällig nedgång i Bitcoins pris. Vid den tiden var den Tokyo-baserade kryptobörsen den största på marknaden med en handelsvolym på ungefär 70 % av Bitcoins totala tillgång. Sedan starten under 2010 har Mt. Gox råkat ut för många hackningar, men klarat sig.

Men under 2014 års hackning stals ungefär 850 000 BTC, vilket utplånade de flesta av börsens digitala tillgångar. Mt. Gox avbröt uttag den 14 februari 2014, vilket ledde till en minskning av Bitcoins pris med cirka 20 % till cirka 680 dollar, efter att ha handlats till 850 dollar under större delen av veckan.

Till slut tog hackarna 450 000 000 dollar (USD) av användarnas tillgångar och Mt. Gox gick i konkurs. Vissa tidigare användare hävdar att det fanns problem med webbplatsens kod, som inte fixades i tid. Orsakerna bakom hacket är fortfarande inte klara än idag, vilket leder till flera pågående stämningar och rättsliga åtgärder mot börsens vd Mark Karpelès.


Hur förklarar vi Bitcoins långsiktiga prishistorik?

På lång sikt har mindre viktiga händelser ingen stor inverkan på priset. Av denna anledning är det intressant att titta på andra sätt att förklara Bitcoins övergripande positiva väg. Ett alternativ är att studera analytiska modeller som använder de tekniker som vi redan har nämnt ovan.

Grundläggande analys: Lager-till-flöde-modellen

Lager-till-flöde-modellen använder Bitcoins begränsade utbud som en möjlig indikator på priset. På en grundläggande nivå liknar Bitcoin guld eller diamanter. Efter hand har dessa två råvarupriser stigit tack vare deras knapphet. Denna faktor låter investerarna använda dem som värdebevarare.

Om du tar det totala cirkulerande globala utbudet (lagret) och delar det med det totala beloppet som produceras per år (flödet) kan du använda detta förhållande för att modellera Bitcoins pris över tid. Vi vet redan den exakta mängden nya bitcoin som miners genererar och ungefär när de kommer att få dem. Enkelt uttryckt minskar utvinningen, vilket skapar ett ökande förhållande mellan lager och flöde.

Lager till flöde har visat sig vara populärt tack vare dess noggrannhet i modelleringen av Bitcoins prishistorik hittills. Nedan kan du se en 365-dagars SMA och Bitcoins historiska prisdata och förutsägelsen den ger i framtiden.

lager-till-flöde-modell btc


Denna modell har dock vissa nackdelar. Efter hand, när Bitcoins flöde når noll, kommer modellen så småningom att sluta fungera, eftersom du inte kan dela med noll. Denna beräkning ger osannolika prisförutsägelser som tenderar att gå mot oändligheten. Du kan läsa mer om lager-till-flödes fördelar och nackdelar i vår artikel om Bitcoin och lager-till-flöde-modellen.


Grundläggande analys: Metcalfes lag

Metcalfes lag är en allmän beräkningsprincip som du även kan tillämpa på Bitcoin-nätverket. Den säger att värdet på ett nätverk är proportionellt mot kvadraten av antalet anslutna användare. Vad betyder egentligen detta? Ett lättförståeligt exempel är telefonnätet. Ju fler personer som äger telefoner, desto mer exponentiellt värdefullt blir nätverket. 

Med Bitcoin kan du beräkna ett Metcalfe-värde genom att använda antalet aktiva Bitcoin-plånboksadresser och annan offentlig information på blockkedjan. Om du ritar upp Metcalfe-värdet mot priset kan du se en ganska bra passform. Du kan också extrapolera trenden för att förutsäga möjliga framtida priser, såsom Timothy Peterson har gjort i sin graf nedan.

bitcoin metcalfe nätverksvärde


Förhållandet mellan nätverksvärde och Metcalfe (Network Value to Metcalfe/NVM) ger en annan användning av Metcalfes lag. Du kan beräkna förhållandet genom att ta Bitcoins marknadsvärde och dela det med en formel som ger Metcalfs lag. Formeln använder antalet aktiva unika adresser på en viss dag istället för nätverkets användare. Unika adresser definieras som att ha ett saldo som inte är noll och som även gör en transaktion den dagen.

Ett värde över ett indikerar att marknaden är övervärderad och ett värde under ett att den är undervärderad. Du kan se hur detta ser ut visuellt med följande graf från Cryptoquant. NVM-förhållandet är den vänstra axeln och nätverksvärdet visas till höger.

btc-nätverksvärde till metcalfe NVM-förhållande


Teknisk analys: Bitcoins logaritmiska tillväxtkurva

Bitcoins logaritmiska tillväxtkurva är en teknisk analysmodell från 2019, skapad av Cole Garner. Bitcoin-prisdiagrammet visar som standard det logaritmiska (log)-priset mot linjär tid på x-axeln. Men om du också loggar tiden kan du rita enkla trendlinjer som matchar topparna på de tre senaste tjurrusningarna och Bitcoin-marknadens stödnivåer.

bitcoin-logg tillväxtkurva


Dessa linjer kan omvandlas tillbaka till vår ursprungliga loggpris-graf, vilket ger oss en tillväxtkurva som har matchat Bitcoins prishistorik ganska exakt hittills, vilket framgår av följande diagram från LookIntoBitcoin.com.

btc-logg tillväxtkurva


Teknisk analys: Hypervågsteorin

Hypervågsteorin utvecklades av Tyler Jenks och försöker förklara priser genom investerarnas känslor. Teorin antyder att marknadssentimentet upprepade gånger rör sig mellan pessimism och optimism. Dessa känslor leder ofta till en Hypervåg, där priset klättrar efter hand innan det vänder till en baisseartad trend. Även om Jenks teoretiserar att mönstret härrör från marknadssentimentet, använder grafen endast teknisk analys med prisdata för att rita upp dess trendlinjer. Enligt hypervågsteorin finns det sju faser i varje marknadscykel.

hypervågsmodellen


I fas 1, 5 och 7 bör tillgångens pris hålla sig under motståndslinjen. I fas 2, 3, 4 och 6 bör priset ligga över stödlinjerna. Alla tillgångar kommer inte att hålla sig helt till reglerna, men det finns bevis på det mönster som finns på vissa marknader. Nedan kan du se ett grovt exempel på NASDAQ Composite 2000, grafiskt demonstrerat av Leah Wald (VD för Valkyrie Investments Inc.).

hypervåg exempel 1


Låt oss ta en titt på Bitcoin-tjurrusningen under 2017. Om du tillämpar hypervågsteoritrenderna kan du se att den har en relativt bra passform, bortsett från fas ett. Du kan även se priset stiga i ökande hastighet, följt av en stor krasch som huvudsakligen följer de faser som anges ovan.

bitcoin hypervåg


Sammanfattningsvis 

Det är uppenbart att det finns många teorier där ute som försöker förklara Bitcoins prishistorik. Men oavsett svaret har Bitcoins nästan 200 procentiga CAGR på 10 år visat den otroliga ökningen av digitala valutor. Även inom kryptovalutornas värld visade Bitcoin en marknadsdominans på knappt 50 % i augusti 2021, med ett marknadsvärde på ungefär 710 000 000 000 dollar.

Anledningarna bakom denna enorma tillväxt inkluderar kryptons grunder, marknadskänsla och ekonomiska händelser. Tidigare resultat är dock ingen indikation på framtida resultat. Det är viktigt att förstå varför Bitcoin har haft en så hög priskurva, men det berättar inte vad som kommer att hända i framtiden. På det stora hela har Bitcoin mognat otroligt bra för att vara en ny tillgångsklass som bara är 12 år gammal.