Επισκόπηση του ιστορικού τιμών του Bitcoin
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επισκόπηση του ιστορικού τιμών του Bitcoin

Επισκόπηση του ιστορικού τιμών του Bitcoin

Έχει δημοσιευτεί Aug 5, 2021Έχει ενημερωθεί Jun 9, 2023
14m

TL;DR

Το Bitcoin έχει βιώσει πέντε σημαντικές κορυφώσεις στην τιμή του από τη δημιουργία του το 2009. Μέχρι στιγμής, το κρυπτονόμισμα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών περίπου στα 64.000 δολάρια ΗΠΑ και έχει σημειώσει αύξηση στη γενικότερη υιοθέτησή του. Το ταξίδι των τιμών του ήταν ασταθές, καθώς συχνά αντιδρούσε σε πολιτικά, οικονομικά και κανονιστικά γεγονότα.

Το Bitcoin έχει, κατά μέσο όρο, σημειώσει ανάπτυξη 200% ετησίως. Τον Αύγουστο του 2021, το ανώτατο όριο αγοράς του Bitcoin είναι περίπου 710.000.000.000 $ και η κυριαρχία του στην αγορά των κρύπτο είναι κάτι λιγότερο από 50%.

Γεγονότα όπως το χακάρισμα του ανταλλακτηρίου Mt. Gox το 2014 και το κραχ του χρηματιστηρίου του 2020 μπορούν να εξηγήσουν τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη συμπεριφορά της τιμής του. Μακροπρόθεσμα, μπορείτε να πάρετε μια γενική εικόνα, μελετώντας μοντέλα που χρησιμοποιούν τεχνική ή θεμελιώδη ανάλυση, καθώς και ανάλυση περιστάσεων.

Για την τεχνική ανάλυση, η λογαριθμική καμπύλη ανάπτυξης του Bitcoin και η θεωρία των υπερδιακυμάνσεων (hyperwave theory) είναι δύο ενδιαφέροντα μοντέλα. Η θεωρία των υπερδιακυμάνσεων συνδέει, επίσης, την τιμή με το επενδυτικό κλίμα σε κυκλικές φάσεις. Όσον αφορά τη θεμελιώδη ανάλυση, τα μοντέλα Stock-to-Flow και Metcalfe παρακολουθούν την τιμή του Bitcoin αρκετά καλά. Τελικά, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό όλων αυτών των μεθόδων για να πάρετε μια ισορροπημένη εικόνα.


Εισαγωγή

Το Bitcoin (BTC) έχει εξάψει τη φαντασία του κοινού με τη μαζική άνοδο της αξίας του από το 2009. Ωστόσο, δεν έχει σημειώσει πάντα ανατιμητικές πορείες και κέρδη. Το Bitcoin έχει σημειώσει, επίσης, πτώσεις και υποτιμητικές αγορές. Παρά την αστάθειά του, το κρυπτονόμισμα έχει έως τώρα παρουσιάσει μεγαλύτερη ανάπτυξη από όλα τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Το ιστορικό τιμών του Bitcoin συνθέτει έναν συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων, τους οποίους μπορείτε να μελετήσετε με διαφορετικές τεχνικές και οπτικές.

cta1


Πώς αναλύεται το ιστορικό τιμών του Bitcoin

Πριν ασχοληθούμε με τα δεδομένα, ας δούμε πώς μπορείτε να αναλύσετε το ιστορικό τιμών του Bitcoin. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές μέθοδοι: η τεχνική ανάλυση, η θεμελιώδης ανάλυση και ανάλυση περιστάσεων. Κάθε τύπος έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, αλλά μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

1. Τεχνική ανάλυση (Technical analysis, ή TA): Η χρήση ιστορικών δεδομένων τιμής και όγκου για την προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής συμπεριφοράς της αγοράς. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε έναν απλό κινητό μέσο όρο (Simple Moving Average, ή SMA) 50 ημερών λαμβάνοντας τις τιμές των τελευταίων 50 ημερών και υπολογίζοντας τον μέσο όρο τους. Μπορείτε να εξαγάγετε συμπεράσματα με τον SMA μεταφέροντάς τον στο διάγραμμα τιμών του περιουσιακού σας στοιχείου. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι, εδώ και μερικές εβδομάδες, το Bitcoin βρίσκεται κάτω από τον SMA 50 ημερών, αλλά, στη συνέχεια, τον υπερβαίνει. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένδειξη πιθανής ανάκαμψης.

2. Θεμελιώδης ανάλυση (Fundamental analysis, ή FA): Η χρήση δεδομένων που αντιπροσωπεύουν τη θεμελιώδη, εγγενή αξία ενός έργου ή ενός κρυπτονομίσματος. Αυτό το είδος έρευνας επικεντρώνεται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, προκειμένου να προσπαθήσει να καθορίσει την πραγματική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δείτε τις ημερήσιες συναλλαγές του Bitcoin για να μετρήσετε τη δημοτικότητα του δικτύου. Εάν αυτός ο αριθμός αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υποδηλώνει ότι το έργο έχει αξία και η τιμή θα μπορούσε να αυξηθεί.

3. Ανάλυση περιστάσεων (Sentiment analysis. ή SA): Η χρήση του κλίματος της αγοράς για την πρόβλεψη των κινήσεων των τιμών. Το κλίμα της αγοράς περιλαμβάνει το αίσθημα και τη διάθεση των επενδυτών ως προς σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Μπορείτε, συνήθως, να τα κατηγοριοποιήσετε σε ανατιμητικές ή υποτιμητικές περιστάσεις. Για παράδειγμα, μια σημαντική αύξηση στις δημοφιλείς αναζητήσεις της Google σχετικά με την αγορά Bitcoin θα μπορούσε να υποδηλώσει θετικό κλίμα στην αγορά.


Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τις πρώτες συναλλαγές Bitcoin;

Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε τους παράγοντες που επιδρούν στις συναλλαγές και επηρεάζουν τις τιμές. Με την πάροδο του χρόνου, οι παράγοντες αυτοί έχουν αλλάξει από τις απαρχές του Bitcoin. Το 2009, το Bitcoin ήταν ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο περιουσιακό στοιχείο με χαμηλή ρευστότητα. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν εξωχρηματιστηριακά (Over-the-Counter, ή OTC) μεταξύ χρηστών στο BitcoinTalk και άλλων φόρουμ που είδαν την αξία του Bitcoin ως αποκεντρωμένο νόμισμα. Η κερδοσκοπία που παρατηρείται σήμερα έπαιξε πολύ μικρότερο ρόλο.

Ο Satoshi Nakamoto εξόρυξε το πρώτο block στις 3 Ιανουαρίου 2009, με ανταμοιβή 50 bitcoin. Εννέα ημέρες αργότερα, έστειλε 10 BTC στον Hal Finney, κάνοντας την πρώτη συναλλαγή Bitcoin. Στις 22 Μαΐου 2010, το Bitcoin εξακολουθούσε να έχει τιμή χαμηλότερη από 0,01 $. Εκείνη την ημέρα έγινε, επίσης, η πρώτη εμπορική συναλλαγή Bitcoin, όταν ο Laszlo Hanyecz αγόρασε δύο πίτσες για 10.000 BTC. Εκείνη την εποχή, οι χρήστες στα φόρουμ του Bitcointalk είδαν την αγορά αυτή ως καινοτομία. Αυτή η συναλλαγή έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή χρήση, όπου μπορούμε να αγοράσουμε καθημερινά αγαθά εύκολα με μια κάρτα Binance Visa.

Καθώς η τιμή και η δημοτικότητα του Bitcoin αυξάνονταν, μια μικρή, μη ρυθμιζόμενη βιομηχανία άρχισε να εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη διευκόλυνση των συναλλαγών και της αγοραπωλησίας. Αυτή περιελάμβανε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και αγορές στο deep web. Η τιμή του Bitcoin συχνά επηρεαζόταν σημαντικά, καθώς αυτές οι αγορές και τα ανταλλακτήρια παραβιάζονταν, έκλειναν ή ρυθμίζονταν. Ορισμένα ανταλλακτήρια που παραβιάστηκαν κατείχαν σημαντικές ποσότητες Bitcoin, προκαλώντας σημαντικά σοκ στις τιμές και έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγορά. Αργότερα, θα διερευνήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα.


Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σήμερα τις συναλλαγές Bitcoin;

Το Bitcoin έχει πλέον περισσότερα κοινά με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία από ό,τι στις αρχές του. Η αυξημένη υιοθέτηση στο λιανικό εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά και την πολιτική σημαίνει ότι η τιμή και οι συναλλαγές του Bitcoin επηρεάζονται από ακόμη περισσότερους παράγοντες. Οι θεσμικές επενδύσεις σε εικονικά νομίσματα, επίσης, αυξάνονται, δίνοντας μεγαλύτερο ρόλο στην κερδοσκοπία. Αυτά τα σημεία σημαίνουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγές του Bitcoin σήμερα είναι συχνά διαφορετικοί από εκείνους στις αρχές του. Ας συζητήσουμε μερικούς από τους σημαντικότερους παράγοντες.

1. Το Bitcoin πλέον ρυθμίζεται πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Καθώς τα κράτη αρχίζουν να κατανοούν περισσότερο τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία του blockchain, ο έλεγχος και οι κανονισμοί που εισάγουν τείνουν να αυξάνονται. Τόσο η αυστηροποίηση όσο και η χαλάρωση των κανονιστικών ρυθμίσεων έχουν τις επιπτώσεις τους. Ορισμένες αλλαγές στην τιμή του Bitcoin σχετίζονται με την απαγόρευση του BTC σε μία χώρα ή τη δημοτικότητά του σε μία άλλη.

2. Η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας επηρεάζει πλέον άμεσα την τιμή και τις συναλλαγές του Bitcoin. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με υπερπληθωρισμό έχουν στραφεί στα κρυπτονομίσματα ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης της Βενεζουέλας που ξεκίνησε το 2016, είδαμε ρεκόρ όγκου συναλλαγών στη LocalBitcoins στο Μπολιβάρ της Βενεζουέλας. Το κραχ του χρηματιστηρίου το 2020 αποτέλεσε έναυσμα για την ανατιμητική πορεία του Bitcoin, η οποία διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο. Το Bitcoin θεωρείται πλέον ως ένα σύστημα αποθήκευσης αξίας, όπως ο χρυσός. Όταν η εμπιστοσύνη είναι χαμηλή σε άλλους τομείς της οικονομίας, οι άνθρωποι αγοράζουν αυτού του είδους περιουσιακά στοιχεία.

volume local bitcoins venezuelan bolivar


3. Η αύξηση της γενικής υιοθέτησης από μεγάλες εταιρείες μπορεί να προκαλέσει αυξήσεις στην τιμή του Bitcoin. Η Paypal, η Square, η Visa και η Mastercard έχουν δείξει κάποιο επίπεδο στήριξης για τα κρυπτονομίσματα, κάτι που αυξάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι έμποροι λιανικής έχουν αρχίσει να δέχονται πληρωμές με Bitcoin. Η απόσυρση της στήριξης μπορεί, επίσης, να προκαλέσει ρευστοποιήσεις, όπως η ανακοίνωση του Elon Musk στις 17 Μαΐου 2021, ότι η Tesla σταματά τις πληρωμές με Bitcoin. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή εκείνη την ημέρα μειώθηκε από κάτι λιγότερο από 55.000 $ ανά BTC σε περίπου 48.500 $.

btc chart elon musk tweet


4. Η αυξημένη κερδοσκοπία και τα παράγωγα, όπως οι συναλλαγές futures Bitcoin, έχουν αυξήσει τη ζήτηση στην αγορά. Αντί να επενδύσουν και να διακρατήσουν το BTC για τη θεμελιώδη αξία του, οι έμποροι και οι κερδοσκόποι στην αγορά Futures λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες θέσεις για το BTC για κέρδος, προκαλώντας καθοδική πίεση στην τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του Bitcoin δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στη χρησιμότητά του.


Ιστορικό τιμών του Bitcoin

Από το 2009, η τιμή του Bitcoin υπόκειται σε μεγάλη αστάθεια. Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν όλοι συμβάλει την έως τώρα πορεία του. Αν και η τιμή είχε σκαμπανεβάσματα, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλότερη από ό,τι στις αρχές. 

Όταν συγκρίνουμε το Bitcoin με το NASDAQ 100 και τον χρυσό, μπορείτε να δείτε ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτά τα δύο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία με ισχυρές επιδόσεις. Μπορείτε, επίσης, να δείτε την αστάθειά του, καθώς οι ετήσιες ζημίες του Bitcoin είναι, επίσης, μεγαλύτερες σε ποσοστιαία βάση από οποιεσδήποτε απώλειες στον χρυσού ή το NASDAQ 100 (στοιχεία από τον @CharlieBilello).


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bitcoin

1473%

186%

5507%

-58%

35%

125%

1331%

-73%

95%

301%

Χρυσός

9,6%

6,6%

-28,3%

-2,2%

-10,7%

8,0%

12,8%

-1,9%

17,9%

24,8%

NASDAQ 100

3,4%

18,1%

36,6%

19,2%

9,5%

7,1%

32,7%

-0,1%

39,0%

48,6%


Σύμφωνα με το CaseBitcoin, το BTC έχει δείξει 10ετή CAGR (σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης) ύψους 196,7%. Ο CAGR μετρά τον ετήσιο ρυθμό αύξησης ενός περιουσιακού στοιχείου λαμβάνοντας υπόψη τον ανατοκισμό. Υπήρξαν πέντε σημαντικές κορυφώσεις στην τιμή του Bitcoin, το οποίο αυξήθηκε από μόλις 1 $ το 2011 στην υψηλότερη τιμή της ιστορίας του στα 65.000 $ τον Μάιο του 2021. Ας αναλύσουμε τώρα το ιστορικό του σε πέντε διακριτές κορυφώσεις.


btc price 2009-2021 lookintobitcoin


1. Ιούνιος 2011: Από τιμή που ανερχόταν σε μερικά λεπτά το προηγούμενο έτος, το Bitcoin σημείωσε κατακόρυφη άνοδο στα 32 $. Η πρώτη ανατιμητική πορεία του Bitcoin ακολουθήθηκε από μέτρια πτώση στα 2,10 $.

2. Απρίλιος 2013: Αφού ξεκίνησε το έτος περίπου στα 13 $, το Bitcoin γνώρισε την πρώτη ανατιμητική πορεία του έτους, ανεβαίνοντας στα 260 $ στις 10 Απριλίου 2013. Στη συνέχεια, τις επόμενες δύο ημέρες η τιμή κατέρρευσε στα 45 $.

3. Δεκέμβριος 2013: Μέχρι το τέλος του έτους, το Bitcoin παρουσίασε σχεδόν 10πλάσια αύξηση της τιμής μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Στις αρχές του Οκτωβρίου, το BTC είχε τιμή 125 $ πριν φτάσει την κορύφωσή του στα 1.160 $. Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, η τιμή είχε πέσει ξανά στα 380 $.

4. Δεκέμβριος 2017: Αφού ξεκίνησε περίπου στα 1.000 $ τον Ιανουάριο του 2017, το Bitcoin σημείωσε κατακόρυφη άνοδο στην τιμή του, φτάνοντας σχεδόν τα 20.000 $ έως τις 17 Δεκεμβρίου 2017. Αυτή η ανατιμητική πορεία εδραίωσε τη θέση του Bitcoin στην επικρατούσα κουλτούρα, τραβώντας την προσοχή θεσμικών επενδυτών και κυβερνήσεων.

5. Απρίλιος 2021: Η κατάρρευση στο χρηματιστήριο και στην αγορά κρύπτο τον Μάρτιο του 2020 οδήγησε σε διαρκή άνοδο των τιμών φτάνοντας τα 63.000 $ στις 13 Απριλίου 2021. Με την οικονομική αστάθεια από την πανδημία του κορονοϊού, το Bitcoin θεωρήθηκε από ορισμένους ως αποθήκευση αξίας. Στη συνέχεια, το BTC και η αγορά κρυπτονομισμάτων σημείωσαν σημαντική ρευστοποίηση τον Μάιο του 2021, προτού η τιμή γίνει στάσιμη.

cta2


Βραχυπρόθεσμα γεγονότα τιμών

Τα μοντέλα θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια δεν μπορούν πάντα να περιγράψουν τη συμπεριφορά τιμών που βλέπουμε. Εξωτερικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και οικονομικών γεγονότων, παίζουν σημαντικούς ρόλους, τους οποίους μπορείτε να αναλύσετε μεμονωμένα. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για να εξετάσουμε είναι μια διάσημη παραβίαση που έγινε στις αρχές του Bitcoin.

Η παραβίαση του ανταλλακτηρίου Mt. Gox

Η παραβίαση του ανταλλακτηρίου Bitcoin Mt. Gox ήταν ένα σημαντικό γεγονός το 2014, που οδήγησε σε προσωρινή πτώση στην τιμή του Bitcoin. Εκείνη την εποχή, το ανταλλακτήριο κρύπτο με έδρα το Τόκιο ήταν το μεγαλύτερο στην αγορά, με όγκο συναλλαγών περίπου 70% του συνολικού όγκου Bitcoin. Από τότε που ιδρύθηκε το 2010, το Mt. Gox ήταν στο στόχαστρο πολλών παραβιάσεων, αλλά συνέχιζε να επιβιώνει.

Ωστόσο, στην παραβίαση του 2014 κλάπηκαν περίπου 850.000 BTC, εξαλείφοντας τα περισσότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία του ανταλλακτηρίου. Το Mt. Gox ανέστειλε τις αναλήψεις στις 14 Φεβρουαρίου 2014, οδηγώντας σε περίπου 20% μείωση της τιμής του Bitcoin, γύρω στα 680 $, ενώ κυμαινόταν στα 850 $ το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας.

Τελικά, οι χάκερ πήραν 450.000.000 $ (USD) από τα κεφάλαια των χρηστών και το Mt. Gox κήρυξε πτώχευση. Ορισμένοι πρώην χρήστες ισχυρίζονται ότι υπήρχαν προβλήματα με τον κώδικα του ιστότοπου, τα οποία δεν επιδιορθώθηκαν εγκαίρως. Οι λόγοι πίσω από την παραβίαση δεν έχουν γίνει ξεκάθαροι έως και σήμερα, κάτι που έχει οδηγήσει σε πολλές συνεχιζόμενες αγωγές και νομικές προσφυγές κατά του διευθύνοντος συμβούλου του ανταλλακτηρίου Mark Karpelès.


Πώς εξηγείται το μακροπρόθεσμο ιστορικό τιμών του Bitcoin;

Μακροπρόθεσμα, μικρότερα και λιγότερο σημαντικά γεγονότα έχουν μικρό αντίκτυπο στην τιμή. Για αυτόν τον λόγο, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε άλλους τρόπους για την εξήγηση της συνολικής θετικής τροχιάς του Bitcoin. Μια επιλογή είναι να μελετήσουμε αναλυτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν τις τεχνικές που ήδη αναφέραμε παραπάνω.

Θεμελιώδης ανάλυση: το μοντέλο Stock-to-Flow

Το μοντέλο Stock-to-Flow (αναλογία διαθέσιμου όγκου-έκδοσης νέων νομισμάτων) χρησιμοποιεί την περιορισμένη προσφορά του Bitcoin ως πιθανό δείκτη της τιμής. Σε βασικό επίπεδο, το Bitcoin μοιάζει κάπως με τον χρυσό ή τα διαμάντια. Με την πάροδο του χρόνου, οι τιμές αυτών των δύο εμπορευμάτων αυξήθηκαν λόγω της σπανιότητάς τους. Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν το Bitcoin ως ένα σύστημα αποθήκευσης αξίας.

Εάν λάβετε τη συνολική δημόσια διαθέσιμη προσφορά (απόθεμα) και τη διαιρέσετε με τη συνολική ποσότητα που παράγεται ανά έτος (ροή), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναλογία για να μοντελοποιήσετε την τιμή του Bitcoin με την πάροδο του χρόνου. Γνωρίζουμε ήδη τον ακριβή αριθμό των νέων bitcoin που θα δημιουργήσουν οι εξορύκτες και περίπου πότε θα τα λάβουν. Με απλά λόγια, οι αποδόσεις της εξόρυξης μειώνονται και αυτό δημιουργεί μια αυξανόμενη αναλογία stock-to-flow.

Το Stock-to-Flow έχει γίνει δημοφιλές λόγω της έως τώρα ακρίβειάς του όσον αφορά τη μοντελοποίηση του ιστορικού τιμών του Bitcoin. Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν SMA 365 ημερών και τα ιστορικά δεδομένα τιμών του Bitcoin, καθώς και την πρόβλεψη που δίνει για το μέλλον.

stock to flow model btc


Το μοντέλο έχει, βέβαια, κάποια μειονεκτήματα. Με την πάροδο του χρόνου, όταν η ροή του Bitcoin φτάσει στο μηδέν, το μοντέλο τελικά θα καταρρεύσει, καθώς δεν μπορούμε να διαιρέσουμε με το μηδέν. Αυτός ο υπολογισμός δίνει απίθανες προβλέψεις τιμών που τείνουν στο άπειρο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Stock-toFlow στο άρθρο μας για το Bitcoin και το μοντέλο Stock-to-Flow.


Θεμελιώδης ανάλυση: ο νόμος του Metcalfe

Ο νόμος του Metcalfe είναι μια γενική αρχή υπολογισμού που μπορεί να εφαρμοστεί και στο δίκτυο Bitcoin. Σύμφωνα με αυτόν, η τιμή ενός δικτύου είναι ανάλογη με το τετράγωνο του αριθμού των συνδεδεμένων χρηστών. Τι σημαίνει αυτό; Ένα ευνόητο παράδειγμα είναι το τηλεφωνικό δίκτυο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν τηλέφωνα, τόσο πιο εκθετικά πολύτιμο γίνεται το δίκτυο. 

Με το Bitcoin, μπορείτε να υπολογίσετε μια αξία Metcalfe χρησιμοποιώντας τον αριθμό των ενεργών διευθύνσεων πορτοφολιών Bitcoin και άλλες δημόσιες πληροφορίες στο blockchain. Εάν σχεδιάσετε την αξία Metcalfe ως προς την τιμή, μπορείτε να δείτε ότι συμπίπτουν αρκετά καλά. Μπορείτε, επίσης, να προεκτείνετε την τάση για την πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών τιμών, όπως έκανε ο Timothy Peterson στο παρακάτω γράφημα.

bitcoin metcalfe network value


Η αναλογία της τιμής δικτύου προς Metcalfe (NVM) αποτελεί μία ακόμα χρήση του νόμου του Metcalfe. Μπορείτε να υπολογίσετε τον λόγο λαμβάνοντας το ανώτατο όριο αγοράς του Bitcoin και διαιρώντας το με έναν τύπο που προσεγγίζει το νόμο του Metcalf. Ο τύπος χρησιμοποιεί τον αριθμό των ενεργών μοναδικών διευθύνσεων σε μια συγκεκριμένη ημέρα για να αντιπροσωπεύσει τους χρήστες του δικτύου. Οι μοναδικές διευθύνσεις ορίζονται ως ότι έχουν μη μηδενικό υπόλοιπο και ότι πραγματοποιούν μια συναλλαγή την δεδομένη ημέρα.

Μια τιμή πάνω από 1 υποδηλώνει ότι η αγορά είναι υπερτιμημένη και κάτω από 1 ότι είναι υποτιμημένη. Μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται αυτό οπτικά με το παρακάτω γράφημα από το Cryptoquant. Η αναλογία NVM είναι ο αριστερός άξονας, ενώ η αξία του δικτύου βρίσκεται στα δεξιά.

btc network value to metcalfe NVM ratio


Τεχνική ανάλυση: Λογαριθμική καμπύλη ανάπτυξης του Bitcoin

Η λογαριθμική καμπύλη ανάπτυξης του Bitcoin είναι ένα μοντέλο τεχνικής ανάλυσης του 2019 που δημιουργήθηκε από τον Cole Garner. Τα τυπικά γραφήματα των τιμών του Bitcoin εμφανίζουν τη λογαριθμική (log) τιμή έναντι του γραμμικού χρόνου στον άξονα x. Ωστόσο, εάν καταγράφετε, επίσης, τον χρόνο, μπορείτε να χαράξετε απλές γραμμές τάσης που να ταιριάζουν με τις κορυφές των τριών τελευταίων ανατιμητικών πορειών και τα επίπεδα υποστήριξης της αγοράς Bitcoin.

bitcoin log growth curve


Αυτές οι γραμμές μπορούν να μετατραπούν ξανά στο αρχικό γράφημα λογαριθμικών τιμών, παρέχοντάς μια καμπύλη ανάπτυξης που ταιριάζει με αρκετά ακριβή τρόπο με το ιστορικό τιμών του Bitcoin μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα από το LookIntoBitcoin.com.

btc log growth curve


Τεχνική Ανάλυση: Θεωρία των υπερδιακυμάνσεων

Η θεωρία των υπερδιακυμάνσεων (Hyperwave Theory) αναπτύχθηκε από τον Tyler Jenks και προσπαθεί να εξηγήσει τις τιμές μέσω των αισθημάτων των επενδυτών. Η θεωρία προτείνει ότι το κλίμα της αγοράς κυμαίνεται επανειλημμένα μεταξύ απαισιοδοξίας και αισιοδοξίας. Αυτά τα συναισθήματα συχνά οδηγούν σε μια υπερδιακύμανση (hyperwave), όπου η τιμή ανεβαίνει με την πάροδο του χρόνου πριν αντιστραφεί σε υποτιμητική τάση. Αν και ο Jenks θεωρεί ότι το μοτίβο προκύπτει από το κλίμα της αγοράς, το γράφημα χρησιμοποιεί μόνο την τεχνική ανάλυση με δεδομένα τιμών για να χαράξει τις γραμμές τάσης. Σύμφωνα με τη θεωρία των υπερδιακυμάνσεων, υπάρχουν επτά φάσεις σε κάθε κύκλο της αγοράς.

hyperwave model


Στις φάσεις 1, 5 και 7, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να παραμείνει κάτω από τη γραμμή ανοχής. Στις φάσεις 2, 3, 4 και 6, η τιμή πρέπει να παραμείνει πάνω από τις γραμμές υποστήριξης. Δεν θα τηρεί κάθε περιουσιακό στοιχείο πλήρως τους κανόνες, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι το μοτίβο υφίσταται σε ορισμένες αγορές. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ένα πρόχειρο παράδειγμα του NASDAQ Composite 2000, που αναπαρέστησε γραφικά η Leah Wald (CEO της Valkyrie Investments Inc.).

hyperwave example 1


Ας ρίξουμε μια ματιά στην ανατιμητική πορεία του Bitcoin το 2017. Εάν εφαρμόσετε τις τάσεις της θεωρίας των υπερδιακυμάνσεων, μπορείτε να δείτε ότι η θεωρία συμπίπτει αρκετά καλά εκτός από την πρώτη φάση. Μπορείτε, επίσης, να δείτε την τιμή να ανεβαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, ακολουθούμενη από μια μεγάλη κατάρρευση που ακολουθεί κυρίως τις φάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

bitcoin hyperwave


Συμπεράσματα 

Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν το ιστορικό τιμών του Bitcoin. Αλλά, ανεξάρτητα από την απάντηση, ο 10ετής CAGR που αγγίζει σχεδόν 200 % του Bitcoin έχει αποδείξει την απίστευτη άνοδο των ψηφιακών νομισμάτων. Ακόμη και στα κρυπτονομίσματα, τον Αύγουστο του 2021 η κυριαρχία του Bitcoin στην αγορά είναι λίγο χαμηλότερη από 50%, με ανώτατο όριο αγοράς περίπου 710.000.000.000 $.

Μερικοί από τους λόγους αυτής της εντυπωσιακής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές των κρύπτο, το κλίμα της αγοράς και τα οικονομικά γεγονότα. Ωστόσο, οι αποδόσεις στο παρελθόν δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε γιατί το Bitcoin είχε μια τόσο υψηλή τροχιά τιμών, αλλά δεν μπορούμε να μάθουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Όταν εξετάσουμε τη συνολική εικόνα, το Bitcoin έχει ωριμάσει απίστευτα καλά για μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που είναι μόλις 12 ετών.