Bitcoin Spot-ETF kontra Bitcoin Futures-ETF: Vad är skillnaden?
Hem
Artiklar
Bitcoin Spot-ETF kontra Bitcoin Futures-ETF: Vad är skillnaden?

Bitcoin Spot-ETF kontra Bitcoin Futures-ETF: Vad är skillnaden?

Nybörjare
Publicerad Aug 24, 2023Uppdaterad Sep 20, 2023
10m

TL;DR

  • En Bitcoin-ETF, eller Exchange Traded Fund for Bitcoin, gör det möjligt för investerare att få exponering för prisrörelserna för Bitcoin utan att faktiskt äga eller hantera Bitcoin direkt. 

  • De viktigaste skillnaderna mellan Bitcoin Spot-ETF:er och Bitcoin Futures-ETF:er är till exempel deras underliggande tillgångar, drivrutiner för resultat, likviditetsbehov, potentiell prisdivergens och exponeringar.  

  • Bitcoin-ETF:er har dykt upp som en bro, vilket ger traditionella investerare en smak av kryptovalutavärlden. 

  • Finansinstitut som BlackRock, Invesco, Ark Invest och Fidelity har lämnat in ansökningar om Bitcoin Spot-ETF:er. Det kan potentiellt finnas fler Bitcoin-ETF:er tillgängliga för investerare om dessa blir godkända. 

Vad är en ETF?  

En börshandlad fond (ETF) är en typ av investeringsfond som handlas på börser, ungefär som aktier. Dessa fonder har vanligtvis en mängd olika tillgångar som aktier, råvaror eller kryptovalutor och syftar till att spåra resultatet för ett specifikt index eller tillgång. 

Till exempel innehar en S&P 500 ETF aktier i de företag som är noterade i S&P 500-indexet och försöker efterlikna indexets resultat. Om indexet ändrar sina komponenter justerar ETF-förvaltaren fondens innehav för att återspegla dessa förändringar och fortsätta spåra indexets sammansättning och resultat. 

Till skillnad från fonder, som har sitt nettotillgångsvärde (Net Asset Value/NAV) beräknat en gång i slutet av varje handelsdag, handlas ETF på börser och kan köpas och säljas under hela handelsdagen till marknadspriser som fluktuerar baserat på utbud och efterfrågan. 

Även om nettotillgångsvärdet för ETF beräknas flera gånger under handelsdagen är det marknadspriset som investerare använder för handel. Detta ger investerare större likviditet och flexibilitet jämfört med fonder. Dessutom kan investerare använda olika handelsstrategier som blankning eller köp på marginal med ETF:er, alternativ som vanligtvis inte är tillgängliga med fonder.

Vad är en Bitcoin-ETF? 

Bitcoin-ETF:er har trätt fram som ett avgörande finansiellt instrument i det utvecklande landskapet för kryptovalutainvesteringar. En Bitcoin-ETF, eller Exchange Traded Fund for Bitcoin, gör det möjligt för investerare att få exponering för prisrörelserna för Bitcoin utan att faktiskt äga eller hantera Bitcoin direkt. Denna typ av exponering föredras av vissa investerare.  

Bitcoin-ETF har Bitcoin eller kontrakt relaterade till Bitcoins pris, och den handlas på traditionella börser, ungefär som aktier i ett företag. När kryptovalutamarknaden mognar har intresset ökat, särskilt mot två huvudtyper av Bitcoin-ETF:er: Bitcoin Spot-ETF:er och Bitcoin Futures-ETF:er. Var och en tillgodoser olika investeringsstrategier och riskaptiter.

Vad är en Bitcoin Spot-ETF?  

En Bitcoin Spot-ETF är en typ av börshandlad fond som direkt håller Bitcoin som sin underliggande tillgång. Detta innebär att resultatet för en Spot-ETF är direkt kopplad till realtidsvärdet på de Bitcoin som den innehar. När investerare köper aktier i en Spot-ETF köper de i princip en representation av faktiska Bitcoin, även om de inte innehar kryptovalutan personligen.

Föreställ dig till exempel en Bitcoin Spot-ETF som heter "BTC-One". Om BTC-One påstår sig inneha 10 000 Bitcoin och har emitterat 1 miljon aktier, skulle varje aktie teoretiskt representera 0,01 Bitcoin. Detta innebär att resultatet för en BTC-one är direkt kopplat till realtidsvärdet på de Bitcoin som den innehar. 

Fördelar och nackdelar med Bitcoin Spot-ETF 

Att investera i en Bitcoin Spot-ETF har flera fördelar. För det första ger det exponering för Bitcoins prisrörelser utan att behöva hantera eller lagra kryptovalutan, vilket eliminerar oro över säkerhet eller digitala plånböcker. När dessa ETF:er handlas på konventionella börser, tar de dessutom in Bitcoin i ett regelverk, vilket potentiellt ger ett lager av förtroende till en bredare publik. Slutligen kan investeringar i en Bitcoin Spot-ETF vara enklare för traditionella investerare, eftersom det fungerar inom den välbekanta strukturen för aktiehandel.

Men som alla investeringar finns det potentiella risker. Värdet på en Bitcoin Spot-ETF fluktuerar med det volatila priset på Bitcoin. Dessutom kanske ETF inte alltid perfekt matchar Bitcoins resultat på grund av avgifter eller administrativa problem. Medan ETF:er för Bitcoin närmare traditionell finans- och regleringstillsyn, förblir den bredare kryptovalutamarknaden något oförutsägbar. Slutligen är ETF:er dyrare att handla än Spot-krypto på grund av ytterligare avgifter som tas ut av EFT. Avgifterna för ETF:er kan bli så höga som 2,5 %, jämfört med Spot-handelsavgifter som vanligtvis är mycket lägre.

Observera att Ethereum Spot-ETF:er eller andra krypto-Spot-ETF:er fungerar på liknande sätt som Bitcoin Spot-ETF:er. De delar liknande fördelar och nackdelar. 

Vad är en Bitcoin Futures-ETF? 

En Bitcoin Futures-ETF är en typ av börshandlad fond som inte innehar Bitcoin direkt. Istället investerar den i Bitcoin Futures, som är avtal om att köpa eller sälja Bitcoin till ett förutbestämt pris på ett fastställt framtida datum. Detta gör det möjligt för investerare att spekulera i framtida prisrörelser för Bitcoin utan att äga själva kryptovalutan. 

Låt oss föreställa oss en Bitcoin Futures-ETF som heter ”BitFutures”, vars primära mål är att spåra det framtida priset på Bitcoin genom att köpa Bitcoin terminskontrakt. Ett finansiellt institut etablerar och förvaltar BitFutures-ETF. Säg att BitFutures planerar att köpa 1 000 Bitcoin terminskontrakt som vart och ett representerar rätten att köpa en Bitcoin till 55 000 USD om tre månader från och med nu.

För att skaffa kapitalet för att köpa dessa kontrakt ger "BitFutures" ut 10 miljoner aktier som representerar en fordran på de vinster (eller förluster) som dessa terminskontrakt kan generera. Det betyder att varje aktie representerar en fordran på en 0,0001-del av varje terminskontrakt.

Investerare kan sedan köpa aktier i BitFutures på vanliga börser, precis som de skulle köpa aktier i ett företag. Om marknaden tror att Bitcoin kommer att vara värt mycket mer än 55 000 USD på tre månader, kan aktierna handlas till en premie. Omvänt, om marknaden är pessimistisk, kan aktierna handlas med rabatt.

Låt oss säga att BitFutures handlas till 10 USD per aktie. En investerare som tror att Bitcoin-priserna kommer att stiga under de kommande tre månaderna köper 1 000 aktier för 10 000 dollar. Om tre månader, om terminskontrakten är lönsamma, skulle värdet på BitFutures-aktier sannolikt öka. Om investerarens tro var korrekt och priset på varje aktie stiger till 12 USD, skulle deras investering nu vara värd 12 000 dollar, vilket ger en vinst på 2 000 dollar. 

När du köper aktier i en Bitcoin Futures-ETF som BitFutures, satsar du i huvudsak indirekt på det framtida priset på Bitcoin utan att inneha kryptovalutan eller terminskontrakten direkt. Istället köper du en del av en fond som äger dessa kontrakt. Observera att Ethereum Futures-ETF:er fungerar på liknande sätt. 

Fördelar och nackdelar med Bitcoin Futures-ETF:er 

Bitcoin Futures-ETF:er delar liknande fördelar som Bitcoin Spot-ETF:er. De erbjuder ett sätt för investerare att få exponering för Bitcoins prisrörelser utan att behöva köpa eller hantera den faktiska kryptovalutan. De verkar också inom en reglerad miljö, vilket innebär att de följer de standarder som fastställts av finansiella tillsynsorgan. Dessutom ger de mer likviditet än andra investeringsinstrument, vilket gör det möjligt för investerare att enkelt köpa eller sälja aktier i ETF på traditionella börser. 

Nackdelarna eller riskerna med Bitcoin Futures-ETF:er inkluderar ingen direkt Bitcoin-exponering. Investerare i en Bitcoin Futures-ETF äger inte själva Bitcoin utan äger istället aktier i en fond som investerar i terminskontrakt. Dessa ETF:er kan också vara komplexa, eftersom resultat för Bitcoin Futures-ETF:er är knuten till terminskontraktmarknaden, vilket kan vara komplext. Bortsett från ytterligare förvaltningsavgifter som kan minska avkastningen, kanske värdet på Bitcoin Futures-ETF:er inte alltid rör sig i takt med priset på Bitcoin. Slutligen står dessa ETF:er inför motpartsrisker eftersom motparten i terminskontraktet kan misslyckas med att upprätthålla sitt slut på affären. 

Viktiga skillnader mellan Bitcoin Spot-ETF:er och Bitcoin Futures-ETF:er 

De viktigaste skillnaderna mellan Bitcoin Spot-ETF:er och Bitcoin Futures-ETF kan sammanfattas i tabellen nedan. Observera att dessa skillnader är likartade om de underliggande tillgångarna är Ether eller andra tillgångar.  


Bitcoin Spot-ETF:er

Bitcoin Futures-ETF:er

Underliggande tillgång

Inneha faktiska Bitcoin

Inneha terminskontrakt relaterade till Bitcoin

Drivrutiner för resultat 

Direkt knuten till realtidspriset på Bitcoin

Påverkad av terminskontraktmarknadens dynamik

Likviditetsbehov

Behöver inneha och säkert lagra Bitcoin och kan därför inte handla ofta för att säkerställa att ETF:er återspeglar Bitcoins spot-pris

Kan handla oftare, rulla över kontrakt när de närmar sig utgången och därmed ha en mer komplex likviditetshanteringsprocess

Potentiell prisdivergens 

Spårar vanligtvis Bitcoins spot-pris noga 

Kan uppleva betydande divergenser från Bitcoins spot-pris på grund av marknadsdynamiken för terminskontrakt och kontraktets utgångsdatum 

Exponering och risker

Direkt exponering för Bitcoins prisfluktuationer. Riskerna är främst knutna till Bitcoins prisvolatilitet 

Indirekt exponering mot Bitcoins priser och risker kan påverkas av både Bitcoins volatilitet och marknadskomplexiteter för terminskontrakt såsom hävstång och utgångsdatum  

Operativ komplexitet 

Behöver infrastruktur för lagring av Bitcoin 

Kräver expertis inom handel med terminskontrakt och terminskontraktmarknaden

Vilka Bitcoin-ETF:er är tillgängliga för investerare? 

Det finns många Bitcoin-ETF:er och Ethereum-ETF:er tillgängliga på marknaden för att investera i och du kan enkelt hitta en lista över dessa tillgångar hos pålitliga källor. Om du är intresserad av att investera i dessa ETF:er måste du läsa fondinformationen noggrant för att förstå dess avgiftsstruktur, fondförvaltare och likviditet. 

Olika ETF:er har olika avgiftsstrukturer och du måste vara medveten om förvaltningsavgifter, handelsavgifter och andra kostnader som potentiellt kan minska din avkastning. Ha alltid ETF-leverantörens rykte och tidigare meriter i åtanke. Etablerade fondförvaltare med solida meriter kan vara en säkrare satsning. Undersök likviditeten av ETF:erna. De som möjliggör sömlöst köp eller försäljning av aktier utan anmärkningsvärda prisfluktuationer är vanligtvis mer fördelaktiga.

Dessutom kan vissa Bitcoin-ETF:er erbjuda diversifierad exponering mot andra kryptovalutor också. Om du vill diversifiera dina kryptoinvesteringar kan du överväga ETF:er med en korg för digitala tillgångar.

Ett antal framstående finansinstitut inklusive BlackRock, Invesco, Ark Invest och Fidelity har lämnat in ansökningar om Bitcoin Spot-ETF:er fram till 2023. Det kan potentiellt finnas fler Bitcoin-ETF:er tillgängliga för investerare om dessa blir godkända. 

Vem bör överväga att investera i Bitcoin-ETF:er? 

Det är viktigt att skilja mellan Bitcoin Spot-ETF:er och Bitcoin Futures-ETF:er och deras respektive ideala investerare.

Den ideala investeraren för Bitcoin Spot-ETF:er är någon som söker direkt exponering för realtidsprisrörelserna för Bitcoin utan att behöva hantera eller säkra den digitala tillgången. Den här personen kan vara någon som tror på det långsiktiga värdeförslaget för Bitcoin och vill ha en investering som nära följer dess marknadspris. De kan också lockas till enkelheten i Spot-ETF:er över komplexiteten i terminskontrakthandel.

Å andra sidan tillgodoser Bitcoin Futures-ETF:er mer erfarna investerare som inte bara är intresserade av Bitcoins pris utan också bekväma med att navigera i nyanserna på terminskontraktmarknaden. De kanske försöker säkra andra investeringar eller söka möjligheter i kortsiktiga prisfluktuationer och vill utnyttja marknadsdynamiken för terminskontrakt. Dessutom kanske denna investerare är villig att acceptera de potentiella riskerna och belöningarna i samband med terminkontraktshandel, inklusive invecklingen av kontraktsöverdrag.

Sammanfattningsvis 

Bitcoin-ETF:er har dykt upp som en bro, vilket ger traditionella investerare en smak av kryptovalutavärlden. Bitcoin Spot-ETF:er ger direkt exponering för de faktiska Bitcoin-prisrörelserna genom att inneha kryptovalutan, medan Bitcoin Futures-ETF:er ger exponering genom terminskontrakt som förutsäger Bitcoins framtida pris. 

Men som med alla investeringar är det absolut nödvändigt att vara försiktig. Bitcoin-världen och dess tillhörande investeringsmekanism fylls med potentiella fallgropar. Innan några beslut fattas bör blivande investerare fördjupa sig i grundlig efterforskning. Men kanske viktigast av allt, rådfråga en betrodd finansiell rådgivare som kan ge skräddarsydd information för dina individuella finansiella mål och din risktolerans. 

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.