Jaký je rozdíl mezi bitcoinovým spotovým ETF a futures ETF?
Domů
Články
Jaký je rozdíl mezi bitcoinovým spotovým ETF a futures ETF?

Jaký je rozdíl mezi bitcoinovým spotovým ETF a futures ETF?

Začátečníci
Zveřejněno Aug 24, 2023Aktualizováno Jan 2, 2024
10m

TL;DR

  • Bitcoinový ETF, neboli burzovně obchodovaný fond pro bitcoin, umožňuje investorům získat expozici vůči cenovým pohybům bitcoinu, aniž by ho museli přímo vlastnit nebo spravovat. 

  • Hlavními rozdíly mezi bitcoinovými spotovými ETF a futures ETF jsou podkladová aktiva, výkonnostní faktory, potřeby likvidity, potenciální cenový rozdíl a expozice.  

  • Bitcoinové ETF se objevily jako most, který tradičním investorům umožňuje nahlédnout do světa kryptoměn. 

  • Žádosti o bitcoinové spotové ETF podaly různé finanční instituce, včetně společností BlackRock, Invesco, Ark Invest nebo Fidelity. Pokud budou schváleny, investoři by mohli mít větší výběr bitcoinových ETF. 

Co je ETF?  

ETF je zkratka pro Exchange Traded Fund – fond obchodovaný na burze – což je typ investičního fondu, který se podobně jako akcie obchoduje na burze. Tyto fondy obvykle drží různá aktiva, jako jsou akcie, komodity nebo kryptoměny, a jejich cílem je sledovat výkonnost určitého indexu nebo aktiva. 

Například iShares Core S&P 500 UCITS ETF drží akcie společností uvedených v indexu S&P 500 a snaží se kopírovat výkonnost tohoto indexu. Když se složky indexu změní, správce ETF upraví fond tak, aby tyto změny zohledňoval a nadále kopíroval složení a výkonnost indexu. 

Na rozdíl od podílových fondů, jejichž čistá hodnota aktiv se vypočítává na konci každého obchodního dne, se ETF obchodují na burzách a je možné je za tržní ceny, které se mění na základě nabídky a poptávky, nakupovat a prodávat v průběhu celého obchodního dne. 

Přestože se čistá hodnota aktiv v ETF vypočítává několikrát během obchodního dne, investoři při obchodování používají tržní cenu. To jim ve srovnání s podílovými fondy přináší lepší likviditu a flexibilitu. Investoři navíc mohou u ETF využívat různé obchodní strategie, jako je shortování nebo obchodování s pákou, což jsou možnosti, které podílové fondy obvykle nenabízí.

Co je bitcoinový ETF? 

Bitcoinové ETF se v rozvíjejícím se prostředí kryptoměnových investic staly klíčovým finančním nástrojem. Bitcoinový ETF, neboli burzovně obchodovaný fond pro Bitcoin, umožňuje investorům získat expozici vůči cenovým pohybům bitcoinu, aniž by ho museli vlastnit nebo přímo spravovat. Někteří investoři tento typ expozice upřednostňují.  

Bitcoinový ETF drží bitcoiny nebo kontrakty související s cenou bitcoinu a obchoduje se na tradičních burzách podobně jako akcie společnosti. S tím, jak kryptoměnový trh dozrává, roste zájem zejména o dva hlavní typy bitcoinových ETF: bitcoinový spotový ETF a bitcoinový futures ETF. Každý z nich se zaměřuje na různé investiční strategie a různou ochotu podstupovat riziko.

Co je bitcoinový spotový ETF?  

Bitcoinový spotový ETF je typ fondu obchodovaného na burze, který jako podkladové aktivum drží přímo bitcoin. To znamená, že výkonnost spotového ETF je přímo provázaná s aktuální hodnotou držených bitcoinů. Když investoři kupují akcie spotového ETF, kupují v podstatě zastoupení skutečného bitcoinu, i když tuto kryptoměnu osobně nedrží.

Představte si například bitcoinový spotový ETF s názvem „BTC-one“. Pokud fond BTC-one tvrdí, že vlastní 10 000 bitcoinů, a vydal 1 milion akcií, každá akcie by teoreticky zastupovala 0,01 bitcoinu. To znamená, že výkonnost fondu BTC-one je přímo provázaná s aktuální hodnotou držených bitcoinů. 

Výhody a nevýhody bitcoinových spotových ETF 

Investice do bitcoinového spotového ETF má několik výhod. Za prvé poskytuje expozici vůči cenovým pohybům bitcoinu, aniž by uživatelé kryptoměnu museli spravovat nebo uchovávat, čímž odpadají obavy ze zabezpečení nebo digitálních peněženek. Navíc vzhledem k tomu, že se tyto ETF obchodují na běžných burzách, bitcoinový ETF spadá do běžného regulačního rámce, a může tak poskytnout vrstvu důvěry širší veřejnosti. A konečně, investování do bitcoinového spotového ETF může být pro tradiční investory jednodušší, protože používá známou strukturu akciového obchodování.

I s touto investicí, stejně jako každou jinou investicí, ale souvisí potenciální rizika. Hodnota bitcoinového spotového ETF bude kolísat stejně jako volatilní cena bitcoinu. ETF navíc nemusí kvůli poplatkům nebo administrativním problémům vždy dokonale kopírovat výkonnost bitcoinu. Zatímco ETF přibližují bitcoin tradičním financím a regulačnímu dohledu, širší trh s kryptoměnami zůstává poněkud nepředvídatelný. V neposlední řadě je obchodování ETF kvůli dodatečným poplatkům účtovaným správcem ETF dražší než obchodování spotové kryptoměny. Ve srovnání s poplatky za obchodování s kryptoměnami, které jsou obvykle velmi nízké, mohou poplatky za ETF dosahovat až 2,5 %.

Upozorňujeme, že etherové spotové ETF nebo spotové ETF jakékoli jiné kryptoměny fungují podobně jako bitcoinové spotové ETF. To znamená, že sdílí podobné výhody i nevýhody. 

Co je bitcoinový futures ETF? 

Bitcoinový futures ETF je typ fondu obchodovaného na burze, který nedrží přímo bitcoin. Místo toho investuje do bitcoinových futures kontraktů, což jsou smlouvy o nákupu nebo prodeji bitcoinu za předem stanovenou cenu ke stanovenému budoucímu datu. Investorům to umožňuje spekulovat o budoucích pohybech ceny bitcoinu, aniž by samotnou kryptoměnu vlastnili. 

Představte si bitcoinový futures ETF s názvem „BitFutures“, jehož hlavním cílem je prostřednictvím nákupů bitcoinových futures kontraktů sledovat budoucí cenu bitcoinu. ETF BitFutures založí a spravuje finanční instituce. Řekněme, že BitFutures má v plánu nakoupit 1 000 bitcoinových futures kontraktů, z nichž každý představuje právo koupit za tři měsíce jeden bitcoin za 55 000 USD.

Za účelem získání kapitálu na nákup těchto kontraktů vydá BitFutures 10 milionů akcií, které představují nárok na zisk (nebo ztrátu), které by dané futures kontrakty mohly generovat. To znamená, že každá akcie představuje nárok na 0,0001 části každého futures kontraktu.

Investoři pak mohou akcie BitFutures nakupovat na běžných burzách, stejně jako by nakupovali akcie libovolné společnosti. Pokud trh věří, že hodnota bitcoinu bude za tři měsíce mnohem vyšší než 55 000 USD, akcie se mohou obchodovat s přirážkou. Naopak pokud je trh pesimistický, akcie se mohou obchodovat se slevou.

Řekněme, že se jedna akcie BitFutures obchoduje za 10 USD. Investor, který věří, že cena bitcoinu v příštích třech měsících vzroste, koupí 1 000 akcií za 10 000 USD. Pokud budou futures kontrakty za tři měsíce ziskové, hodnota akcií BitFutures pravděpodobně vzroste. Pokud bylo přesvědčení investora správné a cena každé akcie vzroste na 12 USD, jeho investice bude mít hodnotu 12 000 USD, což znamená zisk ve výši 2 000 USD. 

Když si koupíte akcie bitcoinového futures ETF, jako je BitFutures, v podstatě nepřímo sázíte na budoucí cenu bitcoinu, aniž byste kryptoměnu nebo futures kontrakty přímo drželi. Místo toho si kupujete podíl ve fondu, který tyto kontrakty vlastní. Upozorňujeme, že etherové futures ETF fungují podobně. 

Výhody a nevýhody bitcoinových futures ETF 

Bitcoinové futures ETF mají podobné výhody jako bitcoinové spotové ETF. Nabízí investorům způsob, jak získat expozici vůči cenovým pohybům bitcoinu, aniž by museli skutečnou kryptoměnu kupovat nebo spravovat. Působí navíc v regulovaném prostředí, což znamená, že dodržují standardy stanovené finančními regulačními orgány. Kromě toho nabízí větší likviditu než jiné investiční nástroje, takže investoři mohou akcie ETF snadno nakupovat nebo prodávat na tradičních burzách. 

Mezi nevýhody nebo rizika bitcoinových futures ETF patří absence přímé expozice vůči bitcoinu. Investoři do akcií bitcoinového futures ETF nevlastní samotný bitcoin. Vlastní jen podíly ve fondu, který investuje do futures kontraktů. Tyto ETF bývají také komplikované, protože výkonnost bitcoinových futures ETF je navázaná na trh s futures, který může být velmi složitý. Kromě dodatečných poplatků za správu, které mohou snižovat výnosy, se hodnota bitcoinových futures ETF nemusí vždy pohybovat v souladu s cenou bitcoinu. A nakonec, tyto ETF čelí riziku protistrany, protože protistrana futures kontraktu nemusí dodržet svou část dohody. 

Hlavní rozdíly mezi bitcoinovými spotovými ETF a futures ETF 

Shrnutí hlavních rozdílů mezi bitcoinovými spotovými ETF a futures ETF najdete v následující tabulce. Upozorňujeme, že podobné rozdíly platí i pro ether a další podkladová kryptoměnová aktiva.  


Bitcoinové spotové ETF

Bitcoinové futures ETF

Podkladové aktivum

Drží skutečné bitcoiny

Drží bitcoinové futures kontrakty

Výkonnostní faktory 

Přímá vazba na cenu bitcoinu v reálném čase

Ovlivněno dynamikou trhu s futures

Potřeby likvidity

Potřeba držet a bezpečně uchovávat bitcoiny. Proto může být frekvence obchodování nižší, aby ETF odrážely spotovou cenu bitcoinu.

Frekvence obchodování může být vyšší. Kontrakty se s blížícím se datem expirace mohou přerolovat (automaticky prodloužit), a proto mají složitější proces řízení likvidity.

Potenciální cenový rozdíl 

Obvykle těsně sledujte spotovou cenu bitcoinu. 

V důsledku dynamiky trhu s futures a dat expirace kontraktů může dojít k výrazným odchylkám ceny od spotové ceny bitcoinu. 

Expozice a rizika

Přímá expozice vůči kolísání ceny bitcoinu. Rizika souvisí především s volatilitou ceny bitcoinu. 

Nepřímá expozice vůči cenám a rizikům bitcoinu může být ovlivněna jak volatilitou bitcoinu, tak komplikovaností trhu s futures, například pákovým efektem nebo datem expirace.  

Provozní náročnost 

Potřeba infrastruktury k uschování bitcoinů 

Potřeba odborných znalostí v oblasti obchodování futures kontraktů a trhu s futures.

Jaké bitcoinové ETF mají investoři k dispozici? 

Na trhu existuje řada bitcoinových a etherových ETF, do kterých můžete investovat, a jejich seznam můžete snadno získat z důvěryhodných zdrojů. Pokud chcete do těchto ETF investovat, nezapomeňte si pečlivě pročíst podrobnosti o fondu, abyste porozuměli, jak funguje jeho poplatková struktura, kdo ho spravuje a jakou má likviditu. 

Různé ETF mají různou poplatkovou strukturu a měli byste vědět, jaké poplatky (za správu, obchodování a další náklady) mohou snížit vaše výnosy. Vždy zohledněte pověst a dosavadní výsledky poskytovatele ETF. Zavedení správci fondů s dobrou historií bývají jistější sázkou. Prozkoumejte také likviditu ETF. Výhodnější bývají obvykle ty, které umožňují bezproblémový nákup nebo prodej podílů bez výrazných cenových výkyvů.

Některé bitcoinové ETF mohou navíc nabízet diverzifikovanou expozici i vůči jiným kryptoměnám. Pokud chcete své kryptoměnové investice diverzifikovat, zvažte ETF, které drží několik digitálních aktiv.

Žádosti o bitcoinové spotové ETF podala v roce 2023 řada předních finančních institucí, včetně společností BlackRock, Invesco, Ark Invest nebo Fidelity. Do budoucna by v případě jejich schválení mohli mít investoři k dispozici několik diverzifikovaných bitcoinových ETF. 

Kdo by měl zvážit investici do bitcoinových ETF? 

Při zvažování ideálních investorů je nezbytné rozlišovat mezi bitcoinovými spotovými ETF a futures ETF.

Ideálním investorem pro bitcoinové spotové ETF je ten, kdo hledá přímou expozici vůči cenovým pohybům bitcoinu v reálném čase a nechce toto digitální aktivum spravovat ani zabezpečovat. Může se jednat o člověka, který věří v dlouhodobou hodnotu bitcoinu a chce investovat do produktu, který přesně kopíruje jeho tržní cenu. Může ho také lákat jednoduchost spotových ETF oproti složitějšímu obchodování futures.

Bitcoinové futures ETF jsou naopak určeny zkušenějším investorům, kteří se nezajímají jen o cenu bitcoinu, ale orientují se i v nuancích trhu s futures. Mohou se také snažit zajistit jiné investice nebo hledají příležitosti v krátkodobých cenových výkyvech a využívají dynamiky trhu s futures. Navíc tento investor může být ochoten přijmout potenciální rizika a odměny spojené s obchodováním futures, včetně spletitostí souvisejících s rolováním kontraktů.

Závěrem 

Bitcoinové ETF se objevily jako most, který tradičním investorům umožňuje nahlédnout do světa kryptoměn. Bitcoinové spotové ETF poskytují přímou expozici vůči skutečným pohybům ceny bitcoinu, protože samotnou kryptoměnu drží, zatímco bitcoinové futures ETF poskytují expozici prostřednictvím futures kontraktů, které předpovídají budoucí cenu bitcoinu. 

Tak jako u všech investic je ale nutné postupovat obezřetně. Bitcoinový svět a související investiční nástroje jsou plné potenciálních nástrah. Začínající investoři by si nejdřív měli udělat důkladný průzkum. A asi nejdůležitější je konzultace s důvěryhodným finančním poradcem, který vám dokáže poradit na základě konkrétních finančních cílů a tolerance k riziku. 

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.